Hvad er en kryptoindeksfond?
Hjem
Artikler
Hvad er en kryptoindeksfond?

Hvad er en kryptoindeksfond?

Let øvet
Offentliggjort Dec 9, 2022Opdateret Feb 9, 2023
5m

TL;DR

En kryptoindeksfond tager simpelthen ideen om en traditionel indeksfond – et investeringsmiddel designet til at spore resultaterne af et udpeget markedsindeks – og erstatter de underliggende aktiver med kryptotokens i stedet for virksomhedsaktier.

Introduktion

For at forstå kryptoindeksfonde kræver det, at man er bekendt med markedsindekser. Kort sagt er et markedsindeks en måde til at bruge data til at spore og måle resultaterne på et aktiemarked eller en bestemt gruppe af virksomheder og deres tilknyttede aktier.

En kryptoindeksfond tager simpelthen ideen om en traditionel indeksfond og erstatter de underliggende aktiver med kryptovalutatokens i stedet for virksomhedsaktier. Kryptoindeksfonde er dog stadig en ny udvikling, og der findes kun meget få af dem i øjeblikket.

Hvad er en traditionel indeksfond?

Før du kigger på kryptoindeksfonde, er det bedst at få en grundlæggende forståelse af traditionelle indeksfonde. En indeksfond er en investeringsportefølje, der er designet til at følge en bestemt samling af underliggende aktiver. 

Nærmere sagt beskrives en traditionel indeksfond normalt som en type investeringsforening, der er struktureret til at matche sammensætningen og resultaterne af et bestemt indeks for et bestemt finansielt marked, f.eks. S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average.

 Men hvad er en investeringsforening? Og hvad er et finansmarkedsindeks? 

En investeringsforening er et finansielt instrument, hvor folk kan samle deres penge i en forvaltet fond, som derefter søger at skabe overskud for de involverede ved at investere i aktiver såsom aktier og obligationer. En investeringsforenings portefølje er sammensat med henblik på at opfylde visse investeringsmål, der er fastsat af fonden og dens forvalter. 

Et markedsindeks er en måde til at bruge data til at spore og måle et aktiemarked eller en del af aktiemarkedet. S&P 500, Dow Jones Industrial Average og FTSE 100 er alle eksempler på markedsindekser.

  • S&P 500 følger aktiepræstationen for 500 store og vigtige børsnoterede virksomheder i USA.

  • Dow Jones Industrial Average viser udviklingen i 30 særligt fremtrædende virksomheder, der er noteret i USA.

  • FTSE 100 viser udviklingen i de 100 største virksomheder efter markedsværdi på Londons aktiebørs.  

I tilfælde af en indeksfond er investeringsporteføljen således sammensat til at efterligne sammensætningen af et bestemt markedsindeks (som udpeget af fonden). Fondens mål er simpelthen at matche markedsindeksets udvikling som helhed.

Til sammenligning er en investeringsforening en portefølje, der er designet af en fondsforvalter på baggrund af dennes syn på, hvad der skal investeres aktivt i – målet er at overgå markedet.

Fordele og ulemper ved traditionelle indeksfonde

Indeksfonde er kendt som en passiv investeringsstrategi, der giver et afkast på linje med det bredere aktiemarked. Målet er ikke at slå markedsbevægelser, men blot at replikere markedsindeksets bevægelser. Undersøgelser viser, at passive fonde har en tendens til at klare sig bedre end aktive fonde på lang sigt.

Én af de største fordele ved indeksfonde er, at de anses for at give bedre langsigtede resultater end aktivt forvaltede fonde. F.eks. var det gennemsnitlige årlige afkast af S&P 500 fra 1957 (da indekset først blev udvidet til at omfatte 500 aktier) til udgangen af 2021 på 11,88 %. 

En indeksfond spreder også porteføljerne, da den grundlæggende består af mange små dele af hver enkelt virksomhed i indekset. Det betyder, at din investering ikke er afhængig af et enkelt selskabs succes, men følger hele indeksets præstation som helhed. Kort sagt giver en indeksfond en bredere eksponering af markedet. 

Eftersom en indeksfond blot replikerer sammensætningen af det indeks, den følger, ændres sammensætningen af din portefølje sjældent, hvilket fører til lavere drifts- og handelsomkostninger og lavere gebyrer.

Ulempen er dog, at der er meget lidt fleksibilitet. En aktivt forvaltet fond kan droppe dårligt præsterende aktier og, med god forvaltning, overgå det bredere marked. Hvis indekset falder, vil en indeksfond også give et tab, mens en aktivt forvaltet fond stadig kan give gevinst i en nedgangsperiode.

Hvad er en kryptoindeksfond?

Nu hvor du ved, hvad en traditionel indeksfond er, er det meget nemt at forstå, hvad en kryptoindeksfond er. Mange udviklinger inden for krypto kan ses som Web3-opdateringer på traditionelle markeder og produkter, og en kryptoindeksfond er ingen undtagelse. Den tager simpelthen ideen og strukturen i en traditionel indeksfond og erstatter de underliggende aktiver med kryptovalutatokens i stedet for virksomhedsaktier og obligationer.

F.eks. investerer en S&P 500-indeksfond de penge, der er sat i den, i en samling af aktier, der repræsenterer de 500 selskaber i markedsindekset S&P 500. En kryptoindeksfond investerer de penge, der placeres i den, i en kurv af forskellige kryptovalutaer.

Kort sagt er en kryptoindeksfond et investeringsinstrument, hvor du kan investere i en fond, som igen investerer pengene i et bestemt indeks af kryptovalutaer. På den måde giver kryptoindeksfonden adgang til en spredt portefølje af digitale aktiver, uden at du behøver at købe hvert enkelt token i fonden individuelt.

Hvordan er en kryptoindeksfond anderledes?

Den største forskel mellem en traditionel indeksfond og en kryptoindeksfond er naturligvis den type aktiver, som de investerer i. 

En anden vigtig forskel er, at kryptomarkederne kan opleve større volatilitet end traditionelle markeder. Resultatet er, at kryptoindeksfonde kan opleve større prisbevægelser end traditionelle indeksfonde, så en person, der investerer i en kryptoindeksfond, kan opnå større gevinst, men kan også opleve større tab.

Ud over de potentielt højere risici og gevinster er den anden forskel mellem traditionelle indeksfonde og kryptoindeksfonde antallet af tilgængelige produkter og den grundlæggende lette tilgængelighed for forbrugerne. Der findes hundredvis, hvis ikke tusindvis, af traditionelle indeksfonde, som følger alle mulige forskellige markedsindekser. Kryptoindeksfonde er imidlertid stadig en relativt ny udvikling, og der er meget få af dem, der er tilgængelige for offentligheden.

Sammenfatning

Efterhånden som krypto fortsætter med at udvikle sig og modnes, er det sandsynligt, at vi vil se flere kryptoindeksfonde opstå som investeringsmuligheder for almindelige brugere. Disse fonde er populære inden for traditionel handel og passer til en bred vifte af handlende. Krypto fortsætter med at nå ud til nye steder og lokke nye brugere til, så de, der kan lide tanken om at handle med indeksfonde, vil sandsynligvis presse på for at få kryptobaserede indeksfonde til at blive mere almindelige.

Yderligere læsning