Hvad er NFT-lån, og hvordan fungerer de?
Hjem
Artikler
Hvad er NFT-lån, og hvordan fungerer de?

Hvad er NFT-lån, og hvordan fungerer de?

Begynder
Offentliggjort Jul 21, 2023Opdateret Oct 25, 2023
8m

TL;DR

 • NFT-l√•n er en type l√•n i kryptorummet, hvor NFT'er bruges som sikkerhedsstillelse.¬†

 • Konceptet med NFT-l√•n bringer decentralized Finance (DeFi) ind i en verden af digital kunst, samleobjekter, virtuel fast ejendom og andre unikke tokeniserede aktiver.

 • N√łgletal, der skal tages i betragtning, n√•r man ser p√• NFT-l√•n, omfatter bel√•ningsprocent (Loan-to-Value, LTV), likvidationsgrad og NFT-gulvpris.¬†¬†¬†

 • NFT-l√•n giver store fordele ved at frig√łre likviditet og give adgang til l√•n med det samme for NFT-ejere, men kommer ogs√• med risici, herunder prisvolatilitet, mangel p√• likviditet og potentielle lovgivningsm√¶ssige risici.¬†

Hvad er NFT'er? 

Et NFT, eller Non-Fungible Token, er et kryptografisk token, der er hostet på en blockchain, som bruges til at repræsentere et digitalt aktiv. I modsætning til kryptovalutaer såsom Bitcoin eller Ethereum, som er fungible og identiske med hinanden, er NFT'er unikke og "ikke-fungible". Hvert NFT har forskellige egenskaber og værdier.

NFT'er repr√¶senterer generelt ejerskab af unikke genstande s√•som kunstv√¶rker, figurer og skins fra videospil, samlekort, virtuel ejendom og andre digitale varer. Det betyder, at ikke-fungible varer ikke kan handles p√• en standardiseret skala, da deres v√¶rdi er baseret p√• deres unikke karakter og den subjektive v√¶rdi, som k√łberne till√¶gger dem.

NFT'er vinder i stigende grad udbredelse, da skabere bruger dem til at tjene penge på deres digitale kreationer, samlere bruger NFT'er til at eje unikke digitale aktiver, og brands udnytter dem til at opbygge tættere relationer med deres kunder. 

Hvad er NFT-lån? 

NFT-lån er, som navnet antyder, en type lån i kryptorummet, hvor NFT'er bruges som sikkerhedsstillelse. Traditionelt i DeFi-rummet er fungible tokens såsom bitcoin og ether blevet brugt som sikkerhedsstillelse for lån. Men med den stigende værdi og popularitet af NFT'er tilbyder platforme NFT-indehavere muligheden for at bruge deres aktiver som sikkerhedsstillelse for lån. 

Nogle af de mest værdifulde NFT-samlinger indeholder enkelte genstande til en værdi af titusindvis af USD. NFT-lån giver ejere af NFT'er mulighed for at få likviditet på en nem måde uden at skulle sælge deres NFT'er. Konceptet med NFT-lån bringer DeFi ind i en verden af digital kunst, samleobjekter, virtuel fast ejendom og andre unikke tokeniserede aktiver.

Hvordan fungerer NFT-lån? 

NFT-lån fungerer på samme måde som kryptolån. Her er et forenklet eksempel på, hvordan et NFT-lån fungerer: 

Trin 1: Brugere anmoder om et lån

En NFT-ejer bruger sit NFT som sikkerhedsstillelse og anmoder om et l√•n p√• en l√•neplatform, der underst√łtter NFT-l√•n.

Trin 2: NFT-vurdering 

Platformen, eller andre brugere p√• platformen, vurderer v√¶rdien af NFT'et. Det er lettere at g√łre dette, hvis NFT'et har en stabil prishistorik p√• det sekund√¶re marked, men det kan v√¶re en udfordring for mindre etablerede NFT'er, da hvert NFT er unikt, og dets v√¶rdi ofte er subjektiv.

Trin 3: Udstedelse af lån 

N√•r NFT'ets v√¶rdi er aftalt, giver l√•ngiveren et l√•n til NFT-ejeren, typisk udstedt i en stablecoin. NFT'et l√•ses derefter i en smart contract, indtil l√•net er tilbagebetalt. Smart contracten specificerer generelt l√•nets vilk√•r, herunder det √łnskede bel√łb, varighed og rentesats.¬†

Trin 4: Tilbagebetaling af lån

N√•r l√•ntageren har tilbagebetalt l√•net, bliver NFT'et l√•st op og returneret til l√•ntageren. Men hvis l√•ntageren ikke tilbagebetaler l√•net, overf√łres NFT'et automatisk til l√•ngiveren af smart contracten. Denne proces refereres til som "likvidation".¬†

Brugere kan finde platforme, der tilbyder NFT-l√•n, ved at se platformens produktsider eller ved at unders√łge forskellige DeFi-DApps. Det er bedst at s√¶tte sig godt ind i tingene for at finde en platform med de bedste l√•nevilk√•r, et solidt omd√łmme og resultater, hvis du overvejer at f√• et NFT-l√•n.¬†¬†

N√łgletal til forst√•else af NFT-l√•n

At bruge dit NFT som sikkerhedsstillelse for at opn√• et l√•n er en proces, der kr√¶ver en dybdeg√•ende forst√•else af de n√łgletal, der m√•ler l√•nets levedygtighed.¬† Selvom disse vilk√•r ligner dem, der bruges til kryptol√•n, er de designet til at tage h√łjde for den ekstra kompleksitet, der f√łlger med at bruge NFT'er som sikkerhedsstillelse.¬†

 1. Rente 

N√•r du optager et l√•n med NFT som sikkerhedsstillelse, skal du v√¶re opm√¶rksom p√• den rente, du betaler. Forst√•, hvor meget rente du betaler i l√łbet af l√•nets l√łbetid. Forst√• ogs√• forskellen mellem APR og APY.¬†

 1. Belåningsprocent (LTV)   

Bel√•ningsprocenten (LTV) er forholdet mellem l√•nebel√łbet og v√¶rdien af sikkerhedsstillelsen. Hvis du f.eks. l√•ner 50 DAI med et NFT til en v√¶rdi af 100 DAI som sikkerhedsstillelse, vil bel√•ningsprocenten v√¶re 50 %. Dette forhold er et vigtigt risikom√•l for l√•ngivere, da det hj√¶lper med at m√•le risikoen for, at l√•net bliver underkautioneret, hvis v√¶rdien af sikkerhedsstillelsen (NFT'et) falder.

Det maksimale LTV-forhold, som en platform tillader, varierer, men i mange tilf√¶lde er det mellem 50 % og 75 %. For mere ustabile aktiver er det maksimale LTV-forhold ofte lavere for at tage h√łjde for prisudsving. LTV-forholdet for NFT-l√•n er ofte lavere end for kryptol√•n p√• grund af deres h√łjere prisvolatilitet og udfordringerne med at vurdere deres v√¶rdi n√łjagtigt.

 1. Likvidationsforhold 

Dette forhold er det LTV-forhold, hvor sikkerhedsstillelsen kan realiseres for at tilbagebetale lånet. Hvis en låntagers LTV-forhold når likvidationsratioen, kan platformen sælge dennes sikkerhedsstillelse for at sikre, at lånet tilbagebetales. I NFT-lån kan långiveren kræve ejerskab af NFT'et. 

Hvis en platform f.eks. har et likvidationsforhold på 75 %, og en brugers LTV når dette niveau på grund af et fald i sikkerhedens værdi, kan vedkommendes sikkerhedsstillelse blive likvideret. Ofte pålægges der også et strafgebyr i disse scenarier, hvilket giver låntagerne et incitament til at undgå likvidation.

Låntagere skal være meget opmærksomme på denne måling, da likvidation vil resultere i tab af deres NFT.

 1. NFT-gulvpris 

Gulvprisen for et NFT henviser til den laveste pris, der er opf√łrt i en samling, og betragtes som √©n af de vigtigste parametre, som samlere bruger til at m√•le og evaluere et projekts √łnskv√¶rdighed. Det giver k√łberne en id√© om den minimumsinvestering, der kr√¶ves for at eje et NFT fra et bestemt projekt.¬†

Gulvpriser kan p√•virke vilk√•rene for et l√•n, selv om det NFT, der bruges som sikkerhedsstillelse, har meget sj√¶ldnere egenskaber end det billigste NFT i samlingen. En samlings gulvpris kan have en betydelig indvirkning p√• l√•negr√¶nser og bel√•ningsforhold. For eksempel kan en l√•ntager, der √łnsker at bruge et NFT med unikke og sj√¶ldne egenskaber som sikkerhedsstillelse, forvente at f√• et h√łjere l√•nebel√łb, mens mere almindelige NFT'er kan f√• et mindre l√•nebel√łb.

Disse n√łgletal er afg√łrende for at forst√• dynamikken i l√•n med sikkerhedsstillelse i DeFi og kan variere meget afh√¶ngigt af platformen og typen af sikkerhedsstillelse. Eftersom NFT-opbakkede l√•n stadig er et relativt nyt omr√•de under udvikling, kan disse n√łgletal afvige betydeligt fra dem, der typisk ses sikkerhedsstillelse i form af fungible tokens. Den relativt illikvide karakter af NFT'er og vanskeligheden ved at vurdere deres v√¶rdi kan ogs√• p√•virke disse n√łgletal.

Fordelene ved NFT-lån

NFT-l√•n giver mange fordele, herunder f√łlgende:¬†

 1. Frig√łrelse af likviditet¬†

Ejere af NFT'er med h√łj v√¶rdi kan frig√łre likviditet uden at s√¶lge deres aktiver. Det kan v√¶re en fordel for dem, der tror p√• den langsigtede v√¶rdi af deres NFT'er, men har brug for √łjeblikkelig adgang til midler.¬†

 1. Udvidelse af DeFi til det digitale kunstrum 

NFT-l√•n giver NFT-indehavere mulighed for at deltage i DeFi ved at optage l√•n. Det kan is√¶r v√¶re en fordel for kunstnere eller samlere inden for NFT-omr√•det, som √łnsker at udnytte deres digitale aktiver i DeFi.

 1. Ingen kreditkontrol 

Som med andre DeFi-lån kræver NFT-opbakkede lån ikke kreditkontrol. Det er en stor fordel for personer med lav kreditværdighed eller dem, der ikke har adgang til traditionelle banktjenester.

Risikoen ved NFT-lån

Det er vigtigt at bem√¶rke, at NFT-l√•n er forbundet med risici. V√¶rdien af NFT'er kan v√¶re ekstremt ustabil og kan v√¶re sv√¶r at vurdere n√łjagtigt. NFT'er er mindre likvide end traditionelle kryptovalutaer, hvilket betyder, at hvis en l√•ntager misligholder, kan l√•ngiveren have sv√¶rt ved at s√¶lge NFT'et for at f√• sine midler tilbage.

De risici ved NFT-l√•n, som man skal overveje, omfatter f√łlgende:¬†

 1. Prisvolatilitet 

V√¶rdien af NFT'er kan v√¶re meget volatil, hvilket g√łr det vanskeligt at vurdere deres v√¶rdi n√łjagtigt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for l√•n. Det kan f√łre til situationer, hvor et NFT's v√¶rdi falder til under l√•nev√¶rdien, hvilket f√łrer til likvidation.

 1. Mangel på likviditet 

NFT'er er ofte mindre likvide end andre kryptoaktiver. Hvis en låntager misligholder sit lån, kan långiveren have svært ved at sælge NFT'et for at få sine midler tilbage.

 1. Risiko ved smart contracts 

NFT-l√•n, ligesom andre DeFi-protokoller, styres typisk af smart contracts. Disse kontrakter kan have fejl eller s√•rbarheder, som hackere kan udnytte, hvilket kan f√łre til tab af midler eller NFT'er.¬†

 1. Lovgivningsmæssig risiko 

Som med andre omr√•der af DeFi er der lovgivningsm√¶ssig usikkerhed omkring NFT-l√•n. Fremtidige regler kan p√•virke levedygtigheden af NFT-l√•n eller indf√łre yderligere krav til overholdelse.

Sammenfatning 

NFT'er har vundet popularitet, da de tokeniserer en række aktiver, fra digital kunst til fast ejendom. NFT-lån repræsenterer en spændende udvikling i DeFi og tilbyder likviditetsmuligheder for indehavere af unikke digitale aktiver. 

Selvom NFT-l√•n tilbyder en ny m√•de for NFT-ejere at frig√łre likviditet fra deres aktiver, kommer de med betydelige risici. Det er vigtigt for brugerne at forst√• disse risici fuldt ud, f√łr de engagerer sig i NFT-l√•n eller andre DeFi-protokoller.

Yderligere læsning


Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold pr√¶senteres for dig, "som det er", udelukkende til generel information og uddannelsesm√¶ssige form√•l, uden nogen form for repr√¶sentation eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale k√łb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du b√łr s√łge din egen r√•dgivning hos relevante professionelle r√•dgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du v√¶re opm√¶rksom p√•, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilh√łrer den p√•g√¶ldende tredjepart og ikke n√łdvendigvis afspejler Binance Academy. L√¶s venligst vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne p√• digitale aktiver kan v√¶re ustabile. V√¶rdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du f√•r det investerede bel√łb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du m√•tte p√•drage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning. For yderligere oplysninger kan du l√¶se vores vilk√•r for anvendelse og risikoadvarsel.