Hvad er NFT-lån, og hvordan fungerer de?
Hjem
Artikler
Hvad er NFT-lån, og hvordan fungerer de?

Hvad er NFT-lån, og hvordan fungerer de?

Begynder
Offentliggjort Jul 21, 2023Opdateret Sep 27, 2023
8m

TL;DR

 • NFT-lån er en type lån i kryptorummet, hvor NFT'er bruges som sikkerhedsstillelse. 

 • Konceptet med NFT-lån bringer decentralized Finance (DeFi) ind i en verden af digital kunst, samleobjekter, virtuel fast ejendom og andre unikke tokeniserede aktiver.

 • Nøgletal, der skal tages i betragtning, når man ser på NFT-lån, omfatter belåningsprocent (Loan-to-Value, LTV), likvidationsgrad og NFT-gulvpris.   

 • NFT-lån giver store fordele ved at frigøre likviditet og give adgang til lån med det samme for NFT-ejere, men kommer også med risici, herunder prisvolatilitet, mangel på likviditet og potentielle lovgivningsmæssige risici. 

Hvad er NFT'er? 

Et NFT, eller Non-Fungible Token, er et kryptografisk token, der er hostet på en blockchain, som bruges til at repræsentere et digitalt aktiv. I modsætning til kryptovalutaer såsom Bitcoin eller Ethereum, som er fungible og identiske med hinanden, er NFT'er unikke og "ikke-fungible". Hvert NFT har forskellige egenskaber og værdier.

NFT'er repræsenterer generelt ejerskab af unikke genstande såsom kunstværker, figurer og skins fra videospil, samlekort, virtuel ejendom og andre digitale varer. Det betyder, at ikke-fungible varer ikke kan handles på en standardiseret skala, da deres værdi er baseret på deres unikke karakter og den subjektive værdi, som køberne tillægger dem.

NFT'er vinder i stigende grad udbredelse, da skabere bruger dem til at tjene penge på deres digitale kreationer, samlere bruger NFT'er til at eje unikke digitale aktiver, og brands udnytter dem til at opbygge tættere relationer med deres kunder. 

Hvad er NFT-lån? 

NFT-lån er, som navnet antyder, en type lån i kryptorummet, hvor NFT'er bruges som sikkerhedsstillelse. Traditionelt i DeFi-rummet er fungible tokens såsom bitcoin og ether blevet brugt som sikkerhedsstillelse for lån. Men med den stigende værdi og popularitet af NFT'er tilbyder platforme NFT-indehavere muligheden for at bruge deres aktiver som sikkerhedsstillelse for lån. 

Nogle af de mest værdifulde NFT-samlinger indeholder enkelte genstande til en værdi af titusindvis af USD. NFT-lån giver ejere af NFT'er mulighed for at få likviditet på en nem måde uden at skulle sælge deres NFT'er. Konceptet med NFT-lån bringer DeFi ind i en verden af digital kunst, samleobjekter, virtuel fast ejendom og andre unikke tokeniserede aktiver.

Hvordan fungerer NFT-lån? 

NFT-lån fungerer på samme måde som kryptolån. Her er et forenklet eksempel på, hvordan et NFT-lån fungerer: 

Trin 1: Brugere anmoder om et lån

En NFT-ejer bruger sit NFT som sikkerhedsstillelse og anmoder om et lån på en låneplatform, der understøtter NFT-lån.

Trin 2: NFT-vurdering 

Platformen, eller andre brugere på platformen, vurderer værdien af NFT'et. Det er lettere at gøre dette, hvis NFT'et har en stabil prishistorik på det sekundære marked, men det kan være en udfordring for mindre etablerede NFT'er, da hvert NFT er unikt, og dets værdi ofte er subjektiv.

Trin 3: Udstedelse af lån 

Når NFT'ets værdi er aftalt, giver långiveren et lån til NFT-ejeren, typisk udstedt i en stablecoin. NFT'et låses derefter i en smart contract, indtil lånet er tilbagebetalt. Smart contracten specificerer generelt lånets vilkår, herunder det ønskede beløb, varighed og rentesats. 

Trin 4: Tilbagebetaling af lån

Når låntageren har tilbagebetalt lånet, bliver NFT'et låst op og returneret til låntageren. Men hvis låntageren ikke tilbagebetaler lånet, overføres NFT'et automatisk til långiveren af smart contracten. Denne proces refereres til som "likvidation". 

Brugere kan finde platforme, der tilbyder NFT-lån, ved at se platformens produktsider eller ved at undersøge forskellige DeFi-DApps. Det er bedst at sætte sig godt ind i tingene for at finde en platform med de bedste lånevilkår, et solidt omdømme og resultater, hvis du overvejer at få et NFT-lån.  

Nøgletal til forståelse af NFT-lån

At bruge dit NFT som sikkerhedsstillelse for at opnå et lån er en proces, der kræver en dybdegående forståelse af de nøgletal, der måler lånets levedygtighed.  Selvom disse vilkår ligner dem, der bruges til kryptolån, er de designet til at tage højde for den ekstra kompleksitet, der følger med at bruge NFT'er som sikkerhedsstillelse. 

 1. Rente 

Når du optager et lån med NFT som sikkerhedsstillelse, skal du være opmærksom på den rente, du betaler. Forstå, hvor meget rente du betaler i løbet af lånets løbetid. Forstå også forskellen mellem APR og APY

 1. Belåningsprocent (LTV)   

Belåningsprocenten (LTV) er forholdet mellem lånebeløbet og værdien af sikkerhedsstillelsen. Hvis du f.eks. låner 50 DAI med et NFT til en værdi af 100 DAI som sikkerhedsstillelse, vil belåningsprocenten være 50 %. Dette forhold er et vigtigt risikomål for långivere, da det hjælper med at måle risikoen for, at lånet bliver underkautioneret, hvis værdien af sikkerhedsstillelsen (NFT'et) falder.

Det maksimale LTV-forhold, som en platform tillader, varierer, men i mange tilfælde er det mellem 50 % og 75 %. For mere ustabile aktiver er det maksimale LTV-forhold ofte lavere for at tage højde for prisudsving. LTV-forholdet for NFT-lån er ofte lavere end for kryptolån på grund af deres højere prisvolatilitet og udfordringerne med at vurdere deres værdi nøjagtigt.

 1. Likvidationsforhold 

Dette forhold er det LTV-forhold, hvor sikkerhedsstillelsen kan realiseres for at tilbagebetale lånet. Hvis en låntagers LTV-forhold når likvidationsratioen, kan platformen sælge dennes sikkerhedsstillelse for at sikre, at lånet tilbagebetales. I NFT-lån kan långiveren kræve ejerskab af NFT'et. 

Hvis en platform f.eks. har et likvidationsforhold på 75 %, og en brugers LTV når dette niveau på grund af et fald i sikkerhedens værdi, kan vedkommendes sikkerhedsstillelse blive likvideret. Ofte pålægges der også et strafgebyr i disse scenarier, hvilket giver låntagerne et incitament til at undgå likvidation.

Låntagere skal være meget opmærksomme på denne måling, da likvidation vil resultere i tab af deres NFT.

 1. NFT-gulvpris 

Gulvprisen for et NFT henviser til den laveste pris, der er opført i en samling, og betragtes som én af de vigtigste parametre, som samlere bruger til at måle og evaluere et projekts ønskværdighed. Det giver køberne en idé om den minimumsinvestering, der kræves for at eje et NFT fra et bestemt projekt. 

Gulvpriser kan påvirke vilkårene for et lån, selv om det NFT, der bruges som sikkerhedsstillelse, har meget sjældnere egenskaber end det billigste NFT i samlingen. En samlings gulvpris kan have en betydelig indvirkning på lånegrænser og belåningsforhold. For eksempel kan en låntager, der ønsker at bruge et NFT med unikke og sjældne egenskaber som sikkerhedsstillelse, forvente at få et højere lånebeløb, mens mere almindelige NFT'er kan få et mindre lånebeløb.

Disse nøgletal er afgørende for at forstå dynamikken i lån med sikkerhedsstillelse i DeFi og kan variere meget afhængigt af platformen og typen af sikkerhedsstillelse. Eftersom NFT-opbakkede lån stadig er et relativt nyt område under udvikling, kan disse nøgletal afvige betydeligt fra dem, der typisk ses sikkerhedsstillelse i form af fungible tokens. Den relativt illikvide karakter af NFT'er og vanskeligheden ved at vurdere deres værdi kan også påvirke disse nøgletal.

Fordelene ved NFT-lån

NFT-lån giver mange fordele, herunder følgende: 

 1. Frigørelse af likviditet 

Ejere af NFT'er med høj værdi kan frigøre likviditet uden at sælge deres aktiver. Det kan være en fordel for dem, der tror på den langsigtede værdi af deres NFT'er, men har brug for øjeblikkelig adgang til midler. 

 1. Udvidelse af DeFi til det digitale kunstrum 

NFT-lån giver NFT-indehavere mulighed for at deltage i DeFi ved at optage lån. Det kan især være en fordel for kunstnere eller samlere inden for NFT-området, som ønsker at udnytte deres digitale aktiver i DeFi.

 1. Ingen kreditkontrol 

Som med andre DeFi-lån kræver NFT-opbakkede lån ikke kreditkontrol. Det er en stor fordel for personer med lav kreditværdighed eller dem, der ikke har adgang til traditionelle banktjenester.

Risikoen ved NFT-lån

Det er vigtigt at bemærke, at NFT-lån er forbundet med risici. Værdien af NFT'er kan være ekstremt ustabil og kan være svær at vurdere nøjagtigt. NFT'er er mindre likvide end traditionelle kryptovalutaer, hvilket betyder, at hvis en låntager misligholder, kan långiveren have svært ved at sælge NFT'et for at få sine midler tilbage.

De risici ved NFT-lån, som man skal overveje, omfatter følgende: 

 1. Prisvolatilitet 

Værdien af NFT'er kan være meget volatil, hvilket gør det vanskeligt at vurdere deres værdi nøjagtigt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for lån. Det kan føre til situationer, hvor et NFT's værdi falder til under låneværdien, hvilket fører til likvidation.

 1. Mangel på likviditet 

NFT'er er ofte mindre likvide end andre kryptoaktiver. Hvis en låntager misligholder sit lån, kan långiveren have svært ved at sælge NFT'et for at få sine midler tilbage.

 1. Risiko ved smart contracts 

NFT-lån, ligesom andre DeFi-protokoller, styres typisk af smart contracts. Disse kontrakter kan have fejl eller sårbarheder, som hackere kan udnytte, hvilket kan føre til tab af midler eller NFT'er. 

 1. Lovgivningsmæssig risiko 

Som med andre områder af DeFi er der lovgivningsmæssig usikkerhed omkring NFT-lån. Fremtidige regler kan påvirke levedygtigheden af NFT-lån eller indføre yderligere krav til overholdelse.

Sammenfatning 

NFT'er har vundet popularitet, da de tokeniserer en række aktiver, fra digital kunst til fast ejendom. NFT-lån repræsenterer en spændende udvikling i DeFi og tilbyder likviditetsmuligheder for indehavere af unikke digitale aktiver. 

Selvom NFT-lån tilbyder en ny måde for NFT-ejere at frigøre likviditet fra deres aktiver, kommer de med betydelige risici. Det er vigtigt for brugerne at forstå disse risici fuldt ud, før de engagerer sig i NFT-lån eller andre DeFi-protokoller.

Yderligere læsning


Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig, "som det er", udelukkende til generel information og uddannelsesmæssige formål, uden nogen form for repræsentation eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør søge din egen rådgivning hos relevante professionelle rådgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du være opmærksom på, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilhører den pågældende tredjepart og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academy. Læs venligst vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være ustabile. Værdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du får det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte pådrage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.