Hvad er isoleret margin og cross-margin i kryptohandel?
Hjem
Artikler
Hvad er isoleret margin og cross-margin i kryptohandel?

Hvad er isoleret margin og cross-margin i kryptohandel?

Let √łvet
Offentliggjort Aug 7, 2023Opdateret Dec 11, 2023
11m

TL;DR

 • Isoleret margin og cross-margin er to forskellige margintyper, der er tilg√¶ngelige p√• platforme til handel med kryptovaluta.¬†

 • I isoleret margin beslutter investorerne, hvor mange midler de vil tildele som sikkerhedsstillelse for en specifik position, og resten af kontosaldoen p√•virkes ikke af denne handel.¬†

 • Cross-margin bruger alle tilg√¶ngelige midler p√• din konto som sikkerhedsstillelse for alle handler. Hvis en position bev√¶ger sig imod dig, men en anden position er i gevinst, kan gevinsten bruges til at d√¶kke tabet, s√• du kan holde din position √•ben l√¶ngere.¬†

 • Valget mellem isoleret margin og cross-margin afh√¶nger af den enkeltes handelsstrategi, risikotolerance, og hvor aktivt man √łnsker at styre sine positioner.

Hvad er marginhandel? 

F√łr vi g√•r i gang med isoleret margin og cross-margin, skal vi lige have en kort oversigt over marginhandel. Ved marginhandel l√•ner investorer midler fra en b√łrs eller m√¶gler til at k√łbe eller s√¶lge flere aktiver, end de selv ville have r√•d til. De bruger aktiverne p√• deres konto som sikkerhedsstillelse til at optage g√¶ld og lave st√łrre indsatser i h√•b om at f√• en st√łrre gevinst.¬†

Lad os sige, at du har 5.000 USD og tror, at prisen p√• bitcoin vil stige. Du kan enten k√łbe bitcoin for 5.000 USD direkte eller foretage gearing af din position til at handle med l√•nte midler. Antag, at prisen p√• bitcoin stiger med 20 %. Hvis du netop har investeret dine 5.000 USD uden gearing, er din investering nu 6.000 USD v√¶rd (5.000 USD i startkapital + 1.000 USD i gevinst). Det er en gevinst p√• 20 % af din oprindelige investering.

Men hvis du havde brugt 5:1-gearing p√• dine 5.000 USD, ville du l√•ne fire gange det bel√łb, du har, og have 25.000 USD at investere (5.000 USD fra din oprindelige kapital og 20.000 USD som et l√•n). Med en stigning p√• 20 % i bitcoin-prisen er din investering p√• 25.000 USD nu 30.000 USD v√¶rd (25.000 USD oprindeligt + 5.000 USD i gevinst). N√•r du har betalt l√•net p√• 20.000 USD tilbage, har du 10.000 USD tilbage. Det er et afkast p√• 100 % af din oprindelige investering p√• 5.000 USD.

Husk, at marginhandel er meget risikabelt. Lad os overveje det modsatte scenarie, hvor prisen på bitcoin falder med 20 %. Din investering på 5.000 USD uden gearing ville være 4.000 USD værd (5.000 USD oprindeligt - 1.000 USD i tab), hvilket giver et tab på 20 %. Men med en gearing på 5:1 ville din investering på 25.000 USD være 20.000 USD (25.000 USD i startkapital - 5.000 USD i tab). Når du har betalt lånet på 20.000 USD tilbage, står du tilbage med ingenting og har mistet 100 % af din oprindelige investering.

Dette forenklede eksempel inkluderer ikke handelsgebyrer eller renter, der skal betales for de l√•nte midler, hvilket ville reducere din gevinst i virkelige handelsscenarier. Det er vigtigt at huske, at markedet kan bev√¶ge sig hurtigt, hvilket f√łrer til potentielle tab, der endda kan overstige din oprindelige investering.¬†

Hvad er isoleret margen? 

Isoleret margin og cross-margin er to forskellige margintyper, der er tilgængelige på platforme til handel med kryptovaluta. Hver metode har sine egne fordele og risici. Lad os forstå, hvad de er, og hvordan de fungerer. 

I isoleret margintilstand er mængden af margin begrænset til en bestemt position. Det betyder, at du bestemmer, hvor meget af dine midler du vil tildele som sikkerhedsstillelse for en bestemt position, og resten af dine midler påvirkes ikke af den pågældende handel. 

Lad os sige, at du har en samlet kontosaldo på 10 BTC. Du beslutter dig for at åbne en gearet lang position i Ethereum (ETH) og satse på, at ETH-prisen vil stige. Du tildeler 2 BTC som isoleret margin for denne specifikke handel med 5:1-gearing. Det betyder, at du effektivt handler med Ethereum til en værdi af 10 BTC (2 BTC af dine egne penge + 8 BTC gearet position). 

Hvis prisen p√• Ethereum stiger, og du beslutter dig for at lukke positionen, l√¶gges den gevinst, du opn√•r, til din oprindelige margin p√• 2 BTC for denne handel. Men hvis prisen p√• Ethereum falder drastisk, kan du maksimalt miste din isolerede margin p√• 2 BTC. Selv hvis din position bliver likvideret, forbliver de andre 8 BTC p√• din konto uber√łrt. Det er derfor, det hedder "isoleret" margin.¬†

Hvad er cross-margin?  

Cross-margin bruger alle tilgængelige midler på din konto som sikkerhedsstillelse for dine handler. Hvis en position bevæger sig imod dig, men en anden position er i gevinst, kan gevinsten bruges til at dække tabet, så du kan holde din position åben længere. 

Lad os se, hvordan det fungerer i et eksempel. Du har en samlet kontosaldo på 10 BTC. Du beslutter dig for at åbne en gearet lang position på Ethereum (ETH) og en anden gearet kort position på en kryptovaluta, vi kalder Z, ved hjælp af cross-margin. For Ethereum handler du effektivt med en værdi på 4 BTC med en gearing på 2:1, og for Z handler til en værdi på 6 BTC, også med en gearing på 2:1. Hele din kontosaldo på 10 BTC bruges som sikkerhedsstillelse på tværs af begge positioner.

Lad os sige, at Ethereum-prisen falder, hvilket medf√łrer et potentielt tab, men samtidig falder Z's pris ogs√•, hvilket f√łrer til en gevinst for din korte position. Gevinsten fra handlen med Z kan bruges til at d√¶kke tabet fra handlen med Ethereum, s√• begge positioner holdes √•bne.¬†

Men hvis Ethereum-prisen falder, og Z-prisen stiger, kan begge dine positioner være tabsgivende. Hvis disse tab overstiger din samlede kontosaldo, kan begge positioner blive afviklet, og du kan miste hele din kontosaldo på 10 BTC. Dette er meget anderledes end isoleret margin, hvor kun 2 BTC, som du har tildelt til handlen, potentielt er i fare for tab. 

Husk, at disse eksempler er meget forenklede og ikke indeholder handelsgebyrer og andre omkostninger. Derudover er virkelige handelsscenarier som regel meget mere komplekse. 

N√łgleforskelle mellem isoleret margin og cross-margin

Ud fra eksemplerne ovenfor kan vi tydeligt se lighederne og forskellene mellem isoleret margin- og cross-marginhandel. Vi kan opsummere deres vigtigste forskelle p√• f√łlgende m√•de:¬†¬†¬†

 1. Sikkerhedsstillelse og likvidationsmekanismer

Ved isoleret margin er det kun en bestemt del af dine midler, der sættes til side og risikerer at blive brugt til en bestemt handel. Det betyder, at hvis du handler med 2 BTC i isoleret margintilstand, er det kun disse 2 BTC, der er i fare for likvidation. 

Men i cross-margin fungerer alle midler på din konto som sikkerhedsstillelse for dine handler. Hvis en position går dig imod, kan systemet bruge hele din kontosaldo til at forhindre, at denne position bliver afviklet. Men du risikerer at miste hele din saldo, hvis det går rigtig skidt med flere handler. 

 1. Risikostyring 

Isoleret margin giver mulighed for mere detaljeret risikostyring. Du kan tildele specifikke bel√łb, som du er villig til at risikere p√• individuelle handler, uden at det p√•virker resten af din konto. Cross-margin, derimod, kombinerer risikoen p√• tv√¶rs af alle dine √•bne positioner. Det kan v√¶re en fordel, n√•r man administrerer flere positioner, der kan modregnes hinanden, men den kombinerede risiko kan ogs√• betyde potentielt st√łrre tab.

 1. Fleksibilitet

I isoleret marginhandel skal du manuelt f√łje flere midler til den isolerede marginposition, hvis du vil √łge marginen. P√• den anden side udnytter cross-margin automatisk tilg√¶ngelig saldo p√• din konto for at undg√• likvidation af enhver position, hvilket g√łr det mere automatisk med hensyn til vedligeholdelse af margin.¬†

 1. Use cases 

Isoleret margin er velegnet til handlende, der √łnsker at styre risikoen pr. handel, is√¶r n√•r de har en h√łj overbevisning om specifikke handler og √łnsker at holde risikoen adskilt. Cross-margin er mere velegnet til handlende, der har flere positioner, som kan beskytte hinanden, eller til dem, der √łnsker at geare hele deres kontosaldo, mens de har en mere automatisk tilgang til marginvedligeholdelse.¬†

Fordele og ulemper ved isoleret margin 

Her er fordelene og ulemperne ved isoleret margin: 

 1. Fordele ved isoleret margin

Kontrolleret risiko: Du bestemmer, hvor meget af dine midler du vil tildele og risikere til en bestemt position. Det er kun dette bel√łb, der er i fare, s√• resten af dine midler er beskyttet mod potentielle tab i den p√•g√¶ldende handel.

Tydeligere gevinst og tab: Det er lettere at beregne gevinst og tab for en individuel position, n√•r du kender den n√łjagtige m√¶ngde midler, der er bundet til den.

Forudsigelighed: Ved at adskille midler kan handlende forudsige det maksimale tab, de kan blive udsat for i et worst case-scenarie, hvilket hjælper med bedre risikostyring.

 1. Fordele ved isoleret margin:

Kr√¶ver t√¶t overv√•gning: Eftersom det kun er en bestemt del af midlerne, der st√łtter en position, kan det v√¶re n√łdvendigt at overv√•ge handlen t√¶ttere for at undg√• likvidation.

Begr√¶nset gearing: Hvis en handel begynder at g√• imod dig og n√¶rmer sig likvidation, kan du ikke automatisk tr√¶kke p√• resten af din kontos midler for at forhindre det. Du skal manuelt f√łje flere midler til den isolerede margin.

Administrationsomkostninger: At jonglere med flere isolerede marginer for forskellige handler kan være komplekst, især for begyndere eller dem, der administrerer mange positioner.

For at opsummere: Selvom isoleret margin giver et kontrolleret milj√ł til at styre risici i gearet handel, kr√¶ver det mere aktiv styring og kan nogle gange begr√¶nse potentialet for gevinst, hvis det ikke bruges fornuftigt.¬†

Fordele og ulemper ved isoleret margin 

Her er fordelene og ulemperne ved cross-margin:

 1. Fordele ved cross-margin

Fleksibilitet i margintildeling: Cross-margin bruger automatisk enhver tilgængelig saldo på kontoen for at forhindre likvidation af enhver åben position, hvilket giver mere fluiditet sammenlignet med isoleret margin.

Udligning af positioner: Gevinster i en position kan hj√¶lpe med at udligne tab i en anden position, hvilket g√łr det potentielt nyttigt til afd√¶kningsstrategier.

Reduceret likvidationsrisiko: Ved at samle hele din saldo er der en lavere risiko for tidlig likvidation af en enkelt position, da en st√łrre pool af midler kan d√¶kke marginkravene.

Nemmere styring af flere handler: Det forenkler processen, n√•r du administrerer flere handler samtidigt, da du ikke beh√łver at justere marginen for hver handel individuelt.

 1. Ulemper ved cross-margin

H√łjere risiko for total likvidation: Hvis alle positioner udvikler sig ugunstigt, og de samlede tab overstiger den samlede kontosaldo, er der risiko for at miste hele kontosaldoen.

Mindre kontrol over individuelle handler: Eftersom marginen deles p√• tv√¶rs af alle handler, bliver det sv√¶rere at tildele et specifikt risiko-bel√łnningsforhold til individuelle handler.

Potentiale for overgearing: Eftersom det er nemt at geare hele saldoen, kan handlende blive fristet til at √•bne st√łrre positioner, end de ville g√łre med isoleret margin, hvilket potentielt kan f√łre til st√łrre tab.

Mindre klarhed over risikoeksponering: Det er sv√¶rere at vurdere den samlede risikoeksponering p√• et √łjeblik, is√¶r hvis der er flere √•bne positioner med forskellige grader af gevinst og tab.

Et eksempel med både isoleret margen og cross-margin

At integrere strategier for både isoleret margin og cross-margin sammen kan være en nuanceret måde at maksimere afkastet og minimere risici i kryptohandel. Lad os se, hvordan det fungerer i et eksempel. 

Lad os sige, at du har et bullish syn p√• Ethereum (ETH) p√• grund af kommende opgraderinger, men du √łnsker ogs√• at afd√¶kke potentielle risici fra den generelle markedsvolatilitet. Du har mistanke om, at mens Ethereum kan stige, kan Bitcoin (BTC) opleve en nedtur.

Du kan overveje at tildele en bestemt del af din portef√łlje, f.eks. 30 %, til at tage en gearet lang position p√• Ethereum ved hj√¶lp af isoleret margin. P√• den m√•de begr√¶nser du potentielle tab til disse 30 %, hvis Ethereum ikke udvikler sig, som du forventer. Men hvis Ethereum stiger i v√¶rdi, st√•r du til at f√• en betydelig gevinst p√• denne del af din portef√łlje.

Med de resterende 70 % af portef√łljen bruger du cross-margin ved at √•bne en kort position p√• Bitcoin og en lang position p√• en anden altcoin, Z, som du tror vil klare sig godt uanset Bitcoins bev√¶gelser.¬†

På den måde bruger du potentielle gevinster fra den ene position til at udligne potentielle tab fra den anden. Hvis Bitcoin falder (som du forudsagde), kan gevinsten fra dette kompensere for eventuelle tab fra Z og omvendt.

N√•r du har opsat disse positioner, skal du l√łbende overv√•ge begge strategier. Hvis Ethereum begynder at falde, kan du overveje at reducere den isolerede marginposition for at begr√¶nse tab. P√• samme m√•de kan du overveje at justere positionerne, hvis Z i cross-marginstrategien begynder at underpr√¶stere betydeligt.

Ved at integrere b√•de isoleret margin og cross-margin fors√łger du aktivt at drage fordel af dine markedsforudsigelser, mens du ogs√• afd√¶kker risici. Men selvom kombinationen af disse strategier kan hj√¶lpe med risikostyringen, garanterer det ikke gevinst eller beskyttelse mod tab.¬†

Sammenfatning 

Marginhandel, med dens potentiale for √łget gevinst, kommer med en tilsvarende, hvis ikke h√łjere, grad af risiko. Valget mellem isoleret margin og cross-margin afh√¶nger af den enkeltes handelsstrategi, risikotolerance, og hvor aktivt man √łnsker at styre sine positioner.

I kryptohandel, hvor volatilitet ofte er det, det handler om, er det altafg√łrende at forst√• de komplicerede forhold ved begge margintyper. En velinformeret beslutning kombineret med omhyggelig risikostyring kan hj√¶lpe handlende med at navigere i kryptomarkedets turbulente farvande. Som altid er det vigtigt at lave grundig research og om muligt r√•df√łre sig med eksperter, f√łr man kaster sig ud i marginhandel.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold pr√¶senteres for dig, "som det er", udelukkende til generel information og uddannelsesm√¶ssige form√•l, uden nogen form for erkl√¶ring eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale k√łb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du b√łr s√łge din egen r√•dgivning hos relevante professionelle r√•dgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du v√¶re opm√¶rksom p√•, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilh√łrer den p√•g√¶ldende tredjepart og ikke n√łdvendigvis afspejler Binance Academy. L√¶s vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne p√• digitale aktiver kan v√¶re ustabile. V√¶rdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du f√•r det investerede bel√łb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du m√•tte p√•drage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning. For yderligere oplysninger kan du l√¶se vores vilk√•r for anvendelse og risikoadvarsel.