Начало
Речник
Сандвич търговия

Сандвич търговия

Напреднал

Сандвич търговията, известна още като сандвич атаки или sandwiching, е търговска стратегия или техника за манипулиране на пазарите на криптовалута. 

Използва се за експлоатиране на движенията на цените на токените, причинени от трансакции на децентрализирани борси (DEX), за получаване на печалби за сметка на нищо неподозиращи търговци. 

Как работи сандвич търговията

Преди да разберем сандвич търговията, нека първо прегледаме как работят DEX. В модела на постоянен продуктов маркет мейкър (CPMM), ликвиден пул, състоящ се от токен X и токен Y, следва тази формула: X * Y = K, където K винаги остава константа. 
Сделките, изпратени до DEX, не се изпълняват незабавно, а вместо това се изпращат в mempool, където търговците могат да видят всички чакащи трансакции. Това създава възможности за сандвич нападателите да използват възможностите за печалба за себе си за сметка на нищо неподозиращите търговци.  
Да приемем, че търговец А подава трансакция, търгувайки с 10 токена X за токен Y с 1% толеранс за слипидж (готовност да се приеме до 1% разлика в крайната стойност, която търговец А получава) и 0,3% такса за газ в пул, съдържащ 100 токена X и 100 токена Y. 

Въз основа на тези параметри се очаква търговец А да получи 9,066 токена Y. 

Въпреки това, сандвич нападателят стратегически поставя две трансакции, една пред трансакцията на търговец А и една след нея, за да спечели от колебанията на цените. 

Първо, нападателят купува 0,524 токена Y с 0,529 токена X с по-висока такса за газ. Тази „предна поръчка“ повишава цената на токена Y поради начина, по който работи моделът CPMM. 

В резултат на това сделката на трейдър А купува само 8,975 токена Y на по-висока цена от очакваната. За да бъдем точни, трейдър А получава точно 1% по-малко токени Y от очакваното - максималния слипидж, който трейдър А посочва, че би толерирал. 

След това сандвич нападателят продава 0,524 токена Y на по-висока цена („обратна поръчка“), която е била изтласкана още повече, след като трансакцията на трейдър А приключи, и получава 0,635 токена X. 

Сандвич нападателят прави печалба от 0,106 токена X (0,635-0,529=0,106) от тази атака. 

Като цяло доходността на сандвич атаките се увеличава с размера на трансакцията на жертвата и толерантността към слипидж. 

Влияние на сандвич търговията

Сандвич търговията, когато се използва за манипулативни цели, може да има няколко отрицателни въздействия върху децентрализираните борси (DEX) и по-широката екосистема на криптовалута. 

1. Пазарна манипулация

Сандвич търговията е форма на пазарна манипулация. Тя използва ценовите несъответствия, за да печели за сметка на други трейдъри. Това поведение подкопава доверието в пазара и може да възпре законните участници.

2. Загуба на средства

Жертвите на сандвич атаките могат да понесат финансови загуби поради манипулирането на цената. Това може да доведе до недоволство и недоверие в общността на криптовалутите.

3. Намалена ликвидност 

Повтарящите се сандвич атаки могат да възпрат доставчиците на ликвидност от участие в DEX, намалявайки общата ликвидност на пазара. 

Как да се предпазите от сандвич атаки 

Можете да разгледате следните начини за защита на вашите сделки от сандвич атаки. 

1. Използвайте поръчки с лимит 

Обмислете използването на поръчки с лимит вместо пазарни поръчки, когато е възможно. Докато много DEX не предоставят този тип поръчка, някои DEX имат тази опция. Можете да обмислите използването на DEX с поръчки с лимит, които ви позволяват да посочите цената, на която сте готови да купите или продадете даден актив. 

2. Използвайте нисък слипидж

Можете да поддържате толерантността си към слипидж относително по-ниска, което би трябвало да намали потенциалните награди, които сандвич нападателите могат да спечелят от манипулирането на вашите сделки. Много DEX обаче сега използват настройки за автоматичен слипидж. Задаването на вашия слипидж на твърде ниско ниво също може да накара вашите сделки да отнемат повече време за обработка. 

3. Разделете големите си сделки

Една голяма сделка е идеалната цел за сандвич нападателите. Разделянето им на по-малки може да помогне за смекчаване на потенциалния слипидж. 

Как DEX могат да смекчат сандвич търговията

Ето някои стратегии, които потенциално могат да бъдат приложени от DEX борсите за смекчаване на отрицателните ефекти от сандвич търговията:

1. Мерки против фронтрънинг 

DEX борсите могат да прилагат мерки за откриване и предотвратяване на фронтрънинг и сандвич търговия. Това може да включва забавяне на изпълнението на поръчката, рандомизиране на времето за изпълнение на поръчката и подобрени алгоритми за съчетаване.

2. Инструменти за анализ на трансакции

DEX могат да разработят или интегрират инструменти, които анализират трансакции за подозрителни модели на търговия. Тези инструменти могат да идентифицират и маркират потенциални сандвич атаки за по-нататъшен преглед.

3. Политики за алгоритмична търговия 

DEX борсите могат да установят ясни политики и насоки за алгоритмична търговия и високочестотна търговия. Това помага да се гарантира, че ботовете и алгоритмите за търговия работят в приемливи граници.

Споделяне на публикации
Свързани речници
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.