Ano ang MakerDAO (DAI)?
Home
Mga Artikulo
Ano ang MakerDAO (DAI)?

Ano ang MakerDAO (DAI)?

Intermediya
Na-publish Dec 4, 2020Na-update Apr 21, 2023
9m

TL;DR

Ang MakerDAO ay isang proyekto ng Decentralized Finance (DeFi) na may stablecoin na DAI na ginagamitan ng collateral na crypto na naka-peg sa US dollar. Pinapamahalaan ng komunidad nito ang coin sa pamamagitan ng isang Decentralized Autonomous Organization (DAO). Bumubuo ng DAI ang mga user sa pamamagitan ng pag-lock ng cryptocurrency sa isang Maker Vault sa isang partikular na Ratio ng Liquidation. Halimbawa, sa 125% Ratio ng Liquidation, kailangan ng $1.25 na halaga ng crypto collateral para sa bawat $1 na DAI.

Ino-overcollateralize ang stablecoin para maisaalang-alang ang mga volatile na presyo ng crypto, at naniningil din ng Bayad sa Stability. Nili-liquidate at ginagamit ang iyong crypto para mabawi ang anumang pagkalugi kung magiging mas mababa ang collateral mo sa Ratio ng Liquidation.

Nananatiling stable ang DAI dahil kinokontrol ng DAO nito ang Bayad sa Stability at DAI Savings Rate. Nakakaapekto sa supply ng DAI ang Bayad sa Stability sa pamamagitan ng pagbago sa gastos sa pag-mint ng DAI. Nakakaapekto sa demand ng coin ang DAI Savings Rate, na bumabago sa mga kita ng mamumuhunan sa pag-stake ng DAI. Kapag lumayo ang DAI mula sa peg nito, gagamitin ng DAO ang dalawang mekanismong ito para maibalik ito.

Katulad sa iba pang stablecoin at crypto asset ang mga benepisyo ng DAI. Madali itong maililipat sa buong mundo, magagamit ito para magbayad, o mag-lock ng mga kita at pagkalugi. Puwede ka ring gumamit ng DAI bilang leverage at puwede mo itong ipuhunan sa kontrata ng DAI Savings Rate para sa interes.

Para sumali sa mga Poll sa Pamamahala at Pagboto sa Pagpapatupad, bumibili ang mga user ng mga MKR token na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang bumoto. Ginagamit ang mga ito para baguhin ang Bayad sa Stability, DAI Savings Fee, team, mga smart contract, at iba pang paksa.


Panimula

Ang mga stablecoin ay mga napakasikat na cryptocurrency na nag-aalok ng kompromiso sa pagitan ng tradisyonal na pananalapi at mga digital asset. Dahil ginagaya ng mga ito ang fiat currency habang gumagana bilang mga cryptocurrency, nakakahikayat ang mga blockchain-based token na ito para sa "pag-lock" ng mga kita o pagkalugi.

Hanggang sa kasalukuyan, sinusuportahan ng fiat ang mga stablecoin na may pinakamalaking market cap. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng supply ng mga reserba na sumusuporta sa stablecoin. Gayunpaman, sikat din ang mga stablecoin na sinusuportahan ng crypto. Sa artikulong ito, susuriin natin ang isa sa mga pinakasikat na halimbawa, ang MakerDAO, at kung paano ito eksaktong nagpapanatili ng $1 na peg na may volatile na collateral.


Ano ang MakerDAO?

Ang MakerDAO ay isang proyekto ng Ethereum (ETH) na inilunsad noong Disyembre 2017 ni Rune Christensen. Nakatuon ito sa paggawa ng DAI, na isang stablecoin na ginagamitan ng collateral na crypto na naka-peg sa US dollar. Sa halip na patakbuhin ito ng isang grupo ng mga developer o iisang entity, ginagamit ng ecosystem ng MakerDAO ang governance token na MKR para sa mga panukala at desisyon sa proyekto. Kilala ang modelong ito ng pamamahala bilang DAO (decentralized autonomous organization). 

Ina-access ng mga user ang MakerDAO sa pamamagitan ng Oasis DApp. Dito, makakagawa sila ng mga pautang na may collateral, makakalahok sila sa pamamahala, at mapapamahalaan nila ang kanilang mga dati nang Maker Vault. Umaasa ang mga interaksyong ito sa mga smart contract at game theory, na nagbibigay-daan sa DAI para makapagpanatili ng may pagka-stable na halaga. Magagamit ang DAI katulad ng mga stablecoin na sinusuportahan ng fiat at ibinibigay ng mga ito ang mga parehong benepisyo.


Ano ang DAI?

Ang DAI ay ang stablecoin ng MakerDAO na nakatali sa US dollar at isa ito sa pinakamalalaking stablecoin at cryptocurrency ayon sa market capitalization. Ang ERC-20 token ay may walang limitasyong supply hangga't patuloy na magbibigay ng collateral ang mga user para makabuo pa ng DAI. 
Gumagamit ang MakerDAO ng pag-collateralize ng crypto para mapanatili ang peg nito sa halip na isang vault ng mga reserba ng fiat. Baka medyo nakakapagtaka kung paano maibibigay ng crypto, na kilala dahil sa volatility nito, ang suporta sa isang stablecoin. Sa madaling salita, ang crypto na idinedeposito ng isang user para gumawa ng DAI ay may mas mataas na halaga kaysa sa stablecoin na matatanggap niya. Nagbibigay-daan ito sa posibilidad ng mga pababang paggalaw ng presyo sa crypto collateral. 

Tulad ng anupamang stablecoin, may ilang benepisyo ang DAI kapag ginagamit ito:

1. Mas angkop ito sa mga paggastos na nangangailangan ng stability. Hindi laging gusto ng mga retailer at indibidwal na makatanggap ng bayad sa mga cryptocurrency na puwedeng magbago ang halaga sa magdamag. 
2. Nakikinabang ang DAI sa lahat ng bentahe ng blockchain. Puwedeng ilipat ang mga stablecoin sa buong mundo nang walang bank account. Napaka-secure din ng mga ito kung iso-store nang tama.
3. Magagamit mo ito para mag-lock ng mga kita o pagkalugi at mag-hedge ng panganib. Io-offset ng DAI ang ilan sa pangkalahatang panganib ng iyong portfolio at isa itong kapaki-pakinabang na paraan para pumasok o lumabas sa mga posisyon nang hindi lumalabas ng chain.


Paano gumagana ang crypto collateral?

Ang collateral ay isang karaniwang konsepto sa tradisyonal na pananalapi na malamang na nakita mo na dati. Kapag kumukuha ka ng pautang, kakailanganin mong magbigay ng isang bagay na may halaga bilang collateral. Gagamitin ito para sagutin ang pautang kung hindi mo ito mababayaran. 

Pisikal at fiat na collateral

Magandang halimbawa ang sanglaan. Puwede kang magbigay ng alahas (collateral) kapalit ng pautang na cash. Pagkatapos, puwede mong bayaran ang pautang dagdag ang bayad sa pagsasauli ng iyong collateral o puwede mong hayaan ang sanglaan na itabi ang collateral at mabawi ang nalugi sa kanila. Nagsisilbi ang collateral bilang safety net, at nalalapat ang parehong konsepto sa mga mortgage at pagbabayad ng sasakyan. Sa mga ganitong sitwasyon, nagsisilbing collateral ang mga produkto (ari-arian o sasakyan).

Ang mga stablecoin na sinusuportahan ng fiat gaya ng BUSD ay ginagamitan ng collateral na fiat currency. Ibibigay ng isang user ang cash niya (ang collateral) at makakatanggap siya ng mga token bilang kapalit. Puwede niyang isauli ang mga token na iyon sa nag-isyu kung gusto niya, pero nasa nag-isyu pa rin ang pera kung hindi niya ito isasauli. Sa pamamagitan ng mekanismong ito, nagkakaroon ng arbitrage na nagpapanatili sa pag-peg ng stablecoin. Puwede kang magbasa ng higit pa tungkol dito sa aming Ano ang Stablecoin?.

Crypto collateral

Ang mga stablecoin na ginagamitan ng collateral na crypto gaya ng DAI ay tumatanggap ng crypto bilang collateral sa halip na fiat. Pinapamahalaan ng isang smart contract na may mga panuntunan ang mga pondong ito: mag-isyu ng X na halaga ng mga stablecoin token kapalit ng Y na halaga ng ETH na idineposito. Isauli ang Z na halaga ng ETH kapag ibinalik ang X na halaga ng stablecoin. Nakasalalay sa proyektong nag-iisyu ng token ang eksaktong halaga ng collateral na kailangan. Pangunahing nakadepende ang ratio na ito sa volatility at panganib ng collateral asset.


Ano ang labis na paglalagay ng collateral ng DAI? 

Ang mga stable at may mababang panganib na asset gaya ng fiat, mga precious metal, at ari-arian ang mga karaniwang paboritong gamitin bilang collateral. Gaya ng nabanggit namin, mas delikado ang paggamit ng crypto bilang collateral para sa mga nagpapahiram dahil puwedeng magkaroon ng malaking pagbabago-bago sa presyo nito. Isipin ang isang proyektong nanghihingi ng $400 na halaga ng ETH na collateral para sa 400 token na naka-peg sa USD. 

Kung biglang babagsak ang presyo ng ETH, hindi mababayaran ng collateral ng nagpapahiram ang pautang na ibinigay niya. Ang sagot dito ay mag-overcollateralize: sa halip, $600 na halaga ng ETH ang hihingin ng nagpapahiram kapag nagpapautang siya ng 400 token ng kanyang USD stablecoin.


Ano ang mga collateralized debt position (CDP)?

Ginamit ng MakerDAO ang labis na paglalagay ng collateral para makapagpanatili ng may pagkamaaasahang peg sa loob ng ilang taon. Dahil kinokontrol ng mga smart contract ang proseso ng pagbuo ng DAI, gumagana ito nang epektibo at walang panghihimasok ng tao. Kapag gusto mong manghiram ng DAI stablecoin, magla-lock ka ng crypto sa isang CDP smart contract. Magtatakda ang CDP na ito ng Ratio ng Liquidation, halimbawa, 1.5x, ibig sabihin, kakailanganin mong magbigay ng $150 na halaga ng ETH para sa $100 na DAI. Puwede pang magdagdag ang isang user kung gusto niya at para mabawasan ang panganib niya. Kung magiging mas mababa sa 150% (1.5x) ang halaga ng collateral, magbabayad siya ng multa. Sa paglaon, may panganib na ma-liquidate ang user kung hindi niya mababayaran ang kanyang DAI nang may dagdag na rate ng interes (ang Bayad sa Stability).


Ano ang mga Maker Vault?

Sa mga Maker Vault inilalagay ng mga user ang kanilang collateral at dito sila bumubuo ng DAI. Nagbibigay-daan ang mga ito sa iyo na gumamit ng maraming iba't ibang cryptocurrency bilang collateral nang sabay-sabay. Nagbu-burn din ng DAI ang Maker Vault kapag isinauli ito ng isang user. Ganito ang proseso:

1. Magdedeposito ka ng mga sinusuportahang cryptocurrency sa Maker Protocol.

2. Magbubukas ng posisyon sa Maker Vault ang deposito.

3. Puwede kang mag-withdraw ng DAI na tinukoy ng halaga ng collateral mo. Kakailanganin mo ring bayaran ang Bayad sa Stability.

4. Para mabawi ang iyong crypto collateral, bayaran ang na-withdraw na DAI.

Puwede kang bumuo o magsauli ng DAI at puwede mong idagdag o i-withdraw ang iyong collateral anumang oras. Gayunpaman, dapat mong panatilihin ang Ratio ng Liquidation na ipinapakita sa Vault. Kung magiging mas mababa ka sa ratio na ito, ili-liquidate ng Vault ang iyong collateral.


Paano nananatiling stable ang halaga ng DAI?

Maliban sa pagbabawas ng panganib para sa MakerDAO bilang mga nagpapahiram, nakakatulong ang mekanismo ng CDP na i-peg ang DAI sa USD. Puwede ring bumoto ang MakerDAO para baguhin ang Bayad sa Stability at DAI Savings Rate (interes na binabayaran sa mga nagse-stake sa smart contract ng DAI Savings Rate) para manipulahin ang supply at demand para sa DAI. Gumagana nang magkakasama ang tatlong tool na ito para mapanatili ang $1 na peg ng DAI. Tingnan natin kung paano ito eksaktong nangyayari:

1. Kapag naging mas mababa ang DAI kaysa sa peg, ginagawang nakakahikayat ng system para sa mga user na bayaran ang kanilang mga utang, kunin ang collateral nila, at i-burn ang kanilang DAI. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtataas ng Bayad sa Stability, kung saan magiging mas mahal ang manghiram. Puwede ring taasan ng DAO ang DAI Savings Rate, na magpapataas ng demand para sa pamumuhunan sa token.

2. Kapag mas mataas ang DAI kaysa sa peg nito, kabaliktaran ang mangyayari. Gumagawa ang DAO ng mga insentibo para bumuo ng DAI kung bababaan ang Bayad sa Stability. Gagawa ito ng bagong DAI at daragdagan nito ang kabuuang supply, na magpapababa sa presyo. Puwede ring bawasan ng MakerDAO ang demand ng DAI sa pamamagitan ng pagpapababa ng DAI Savings Rate, ibig sabihin, sa iba susubukang kumita ng interes ng mga mamumuhunan.


Mga gamit ng DAI

Gaya ng nabanggit, ginagamit ang DAI gaya ng anupamang stablecoin at pareho ang mga benepisyo nito. Hindi nga kailangang ikaw mismo ang bumuo nito at puwede kang bumili ng DAI sa merkado ng crypto, halimbawa, sa Binance. Mayroon ding ilang natatanging gamit ang DAI:

1. Leverage - Isipin na mayroon kang $1000 na halaga ng ETH, at sa tingin mo, tataas ang presyo. Gayunpaman, wala kang sobrang pondo para makabili ng ETH sa kasalukuyan. Magagawa mong gamitin ang iyong ETH bilang collateral, bumuo ng DAI, at pagkatapos ay gamitin iyon para bumili pa ng ETH. Kung tataas ang presyo ng ETH at gusto mong kumita, puwede mong ibenta ang kaunti nito kapalit ng mga DAI token at bawiin ang iyong collateral. 
2. Ang DAI Savings Rate - Puwede kang kumita ng interes sa pamamagitan ng pagdeposito ng DAI sa smart contract ng DAI Savings Rate. Nag-iiba-iba ang rate na ito dahil sinusubukang kontrolin ng DAO ang presyo ng DAI.


Saan ako makakabili ng DAI?

Mabibili ang DAI sa malalaking palitan ng cryptocurrency, kasama na ang Binance. Pagkatapos gumawa ng account at kumumpleto ng anumang pagsusuri ng KYC, puwede kang direktang bumili ng DAI gamit ang credit o debit card
Piliin ang fiat currency na gusto mong gamitin sa pagbabayad sa field sa itaas at piliin ang DAI sa ibaba. Pagkatapos, makakakita ka ng malilinaw na tagubilin sa pagdaragdag ng iyong card sa account mo. Kung gusto mo, puwede mo ring gamitin ang view ng palitan para magpapalit ng DAI sa ibang cryptocurrency.


Paano ako lalahok sa sistema ng pamamahala ng MakerDAO?

Para magkaroon ng opinyon at makaboto sa MakerDAO, kakailanganin mong hawakan ang governance token ng proyekto, ang MKR. Ang token ay may maximum na supply na 1,005,577 MKR, at humigit-kumulang 40% ang ipinamahagi sa team at mga maagang namuhunan noong na-deploy ito. Hinawakan ng DAO ang natitira para sa mga pagbebenta sa hinaharap.
Puwedeng bumoto ang mga may-hawak ng MKR para baguhin ang Bayad sa Stability, DAI Savings Rate, Ratio ng Liquidation, at iba pang aspekto ng platform. Naaayon ang boto nila sa halaga ng DAI na hawak nila. Puwede kang pumunta sa portal sa pamamahala ng MakerDAO para makita ang mga kasalukuyang botohan at makilahok sa mga ito.

Mga Poll sa Pamamahala

Sa Poll sa Pamamahala, mababago ng mga user ang mga hindi teknikal na panukala na pagbobotohan ng iba pang may-hawak ng MKR. Halimbawa, puwedeng isa itong pagbabago sa pamamahala, mga layunin, team, o mga badyet. Ginagamit ng Governance Poll ang mekanismong Instant Run-off, ibig sabihin, puwede mong iranggo ang mga napili mo mula sa maraming opsyon.

Mga Pagboto sa Pagpapatupad

Nauugnay ang mga Pagboto sa Pagpapatupad sa mga teknikal na pagbabago sa smart contract. Gumagamit ang mga panukala ng sistema ng Tuloy-tuloy na Pagboto ng Pag-apruba o Continuous Approval Voting, ibig sabihin, puwedeng maglagay ng mga bagong kakumpitensyang panukala anumang oras. Hahantong ang Pagboto sa Pagpapatupad sa malalaking pagbabago sa code ng smart contract, gaya ng pag-adjust ng bayarin o antas ng collateral. Kailangan ang mga Pagboto sa Pagpapatupad para maipatupad ang ilan sa mga pagbabagong pinagbobotohan sa mga Poll sa Pamamahala.


Mga pangwakas na pananaw

Bilang namamayaning stablecoin na ginagamitan ng collateral na crypto, napatunayan nang matagumpay ang DAI. Kinokontrol ng system ang volatility ng crypto nang hindi gumagamit ng fiat bilang collateral, na isang malaking bagay. Hindi mo rin dapat kalimutan ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng mga DAO. Isa ito sa mga matagal na at malaking DAO na nagbigay-daan sa marami pang iba. Kung magpapasya kang mag-eksperimento sa DAI, may mga panganib din ito na katulad sa iba pang stablecoin.