Likviditet forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er likviditet?
Hva er regnskapslikviditet?
Hva er markedslikviditet?
Salgspris-kjøpspris-spread
Hvorfor er likviditet viktig?
Avsluttende tanker
Hjem
Artikler
Likviditet forklart

Likviditet forklart

Nybegynner
Publisert Dec 6, 2018Oppdatert Dec 12, 2022
6m

TL;DR

Likviditet er en målestokk på hvor enkelt du kan konvertere aktiva til penger eller andre aktiva. Det hjelper lite om du har verdens mest sjeldne og verdifulle gamle bok i sekken, hvis du er alene på en øde øy – det blir vanskelig å finne en kjøper.

Men hvis du vil kjøpe BTC for USD 100 i BTC/USDT-paret på Binance, kan du gjøre det nesten umiddelbart uten at det påvirker prisen. Derfor er likviditet viktig når det gjelder finansielle aktiva.


Innledning

Hva er en god målestokk for helsen til et marked? Du kan se på handelsvolumvolatilitet eller andre tekniske indikatorer. Men det finnes en helt avgjørende faktor – likviditet. Hvis et marked er illikvid, kan det være ganske vanskelig å drive handel uten at det får stor innvirkning på prisen. La oss se nærmere på hva likviditet er, og hvorfor det er viktig.


Hva er likviditet?

Likviditet er et mål på hvor lett et aktivum kan konverteres til et annet aktivum uten at det påvirker prisen. Enkelt sagt beskriver likviditet hvor raskt og enkelt et aktivum kan kjøpes eller selges.

God likviditet betyr altså at et aktivum raskt og enkelt kan kjøpes eller selges uten at det har stor effekt på prisen. Dårlig eller lav likviditet betyr derimot at et aktivum ikke så raskt kan kjøpes eller selges. Eller, hvis det er mulig, får transaksjonen en betydelig effekt på prisen.

Kontanter (eller kontantekvivalenter) kan betraktes som det mest likvide aktivumet, ettersom det lett kan konverteres til andre aktiva. Et lignende aktivum i kryptovalutaverdenen er stablecoin.

Selv om stablecoins og digitale valutaer ikke er en del av standarden for hverdagsbetalinger ennå, er det bare et spørsmål om tid før de blir allment akseptert. Uansett innehar stablecoins allerede mye av volumet i kryptovalutamarkedet, noe som gjør dem veldig likvide.

På den annen side kan eiendom, spesielle biler eller sjeldne gjenstander anses som relativt illikvide, ettersom det ikke nødvendigvis er lett å få kjøpt eller solgt disse tingene. Kanskje du eier en sjelden vare selv og har oppdaget at det er vanskelig å finne en kjøper som er villig til å betale det du anser som en rettferdig markedspris.

La oss for eksempel si at du ønsker å kjøpe en bil med denne gjenstanden. Det ville være nesten umulig å finne noen som selger akkurat den bilen du vil ha, som samtidig vil bytte den mot gjenstanden din. Det er derfor penger er nyttig.

Fysiske aktiva er generelt sett mindre likvide enn digitale aktiva fordi de er … vel, fysiske. Det er ekstra utgifter inne i bildet, og transaksjonen kan ta litt tid å fullføre.

Men i sammenheng med digital veksling og kryptovaluta er kjøp eller salg av aktiva bare som å flytte bits rundt i datamaskiner. Dette har noen fordeler for likviditeten, for det er relativt enkelt å gjøre opp en transaksjon.

Når det er sagt, kan det være best å tenke på likviditet som et spekter. På den ene siden har vi kontanter og stablecoins. På den andre siden har vi veldig illikvide aktiva som sjeldne gjenstander. Så tenk på aktiva som at de er på en bestemt del av dette likviditetsspekteret.

I tradisjonell forstand finnes det to typer likviditet – regnskapslikviditet og markedslikviditet.


Hva er regnskapslikviditet?

Regnskapslikviditet er et begrep som brukes mest i sammenheng med bedrifter og balanseregnskap. Det sikter til hvor lett en bedrift kan betale kortsiktig gjeld og kortsiktige fordringer med omløpsmidler og kontantstrøm. Derfor er regnskapslikviditet direkte relatert til den økonomiske helsen til en bedrift.


Hva er markedslikviditet?

Markedslikviditet er i hvilken grad det er mulig å kjøpe og selge aktiva til rettferdige priser i et marked. Dette er prisene som ligger nærmest aktivaenes virkelige verdi. I denne sammenhengen betyr virkelig verdi at den laveste prisen en selger er villig til å selge for (salgspris), er nær den høyeste prisen en kjøper er villig til å kjøpe til (kjøpspris). Forskjellen mellom disse to verdiene kalles salgspris-kjøpspris-spread.


Salgspris-kjøpspris-spread

salgspris-kjøpspris-spread

Et dybdediagram over BNB/USDC, med en salgspris-kjøpspris-spread på 0,2 %


Salgspris-kjøpspris-spread er forskjellen mellom den laveste salgsprisen og den høyeste kjøpsprisen. Som du sikkert kan tenke deg, er en lav salgspris-kjøpspris-spread ønskelig for likvide markeder. Det betyr at markedet har god likviditet fordi prisavvik hele tiden balanseres ut av handlerne. Og motsatt: Høy salgspris-kjøpspris-spread betyr vanligvis at et marked er illikvid, og at det er stor forskjell mellom prisen kjøperne ønsker å kjøpe til, og prisen selgerne ønsker å selge til.

Salgspris-kjøpspris-spread kan også være nyttig for såkalte arbitrasjehandlere. De prøver å utnytte små forskjeller i salgspris-kjøpspris-spreaden om og om igjen. Samtidig som arbitrasjehandlerne selv tjener penger, er aktiviteten deres også til fordel for markedet. Hvorfor det? Ettersom de reduserer salgspris-kjøpspris-spreaden, får andre handlere også få bedre handelsutførelse.

Arbitrasjehandlere sørger også for at det ikke er store prisforskjeller mellom de samme markedsparene på forskjellige børser. Har du lagt merke til at BTC-prisen er omtrent den samme på de største, mest likvide børsene? Dette skyldes i stor grad arbitrasjehandlerne, som finner små forskjeller mellom priser på forskjellige børser og tjener på dem.


Hvorfor er likviditet viktig?

Så siden kryptovalutaer er digitale aktiva, må de jo være ganske likvide, ikke sant? Vel, ikke helt. Noen kryptoaktiva har mye bedre likviditet enn andre. Og det er ganske enkelt et biprodukt av høyere handelsvolum og markedseffektivitet. 

Noen markeder har bare noen få tusen dollar i handelsvolum per dag, mens andre har milliarder. Likviditet er ikke et problem for kryptovalutaer som Bitcoin eller Ethereum, men mange andre mynter har stor likviditetsmangel i sine markeder.

Dette er spesielt viktig når det gjelder handel med altcoins. Hvis du bygger opp en posisjon i en illikvid mynt, får du kanskje ikke gått ut til ønsket pris – og du ender opp med å holde på «sekken». Det er grunnen til at det generelt er en bedre idé å drive handel med aktiva med høyere likviditet. 

Hva skjer hvis du prøver å gjennomføre en stor ordre i et illikvid marked? Glidning. Det er forskjellen mellom prisen du trodde du skulle få, og prisen handelen utføres til. Høy glidning betyr at handelen utføres til en helt annen pris enn den du hadde sett for deg. Dette skjer vanligvis fordi det ikke er nok ordrer i ordreboken i nærheten av der du hadde tenkt å utføre dem. Du kan unngå dette ved å bare bruke grenseordrer, men da kan det hende at ordrene dine ikke blir oppfylt.

Likviditeten kan også endre seg mye under ulike markedsforhold. En finanskrise kan ha en betydelig innvirkning på likviditeten, ettersom markedsaktørene da skynder seg ut for å dekke sine økonomiske forpliktelser eller kortsiktige fordringer.Avsluttende tanker

Likviditet er en viktig faktor når man vurderer finansmarkedene. Generelt er det ønskelig å handle i markeder med høy likviditet, ettersom du da kan gå inn og ut av posisjoner relativt enkelt.

Har du fortsatt spørsmål om likviditet og handel? Sjekk ut plattformen vår for spørsmål og svar, Ask Academy, der Binance-fellesskapet vil svare på spørsmålene dine.