En guide til å mestre Fibonacci retracement (Fibonacci-tilbakesporing)
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Fibonacci-tilbakesporing?
Hvordan Fibonacci-tilbakesporing beregnes
Fibonacci-sekvensen og det gylne snitt
Slik bruker du Fibonacci-tilbakesporing
Hva Fibonacci-nivåene forteller handlere 
Fibonacci-utvidelser
Avsluttende tanker
En guide til å mestre Fibonacci retracement (Fibonacci-tilbakesporing)
Hjem
Artikler
En guide til å mestre Fibonacci retracement (Fibonacci-tilbakesporing)

En guide til å mestre Fibonacci retracement (Fibonacci-tilbakesporing)

Viderekommen
Publisert Mar 20, 2020Oppdatert Nov 11, 2022
7m

Innledning

Det finnes mange verktøy og indikatorer for teknisk analyse (TA) som handlere kan bruke for å prøve å forutsi fremtidige prishandlinger. Disse kan inkludere komplette rammeverk for markedsanalyse, for eksempel Wyckoff-metoden, Elliott-bølgeteorien eller Dow-teorien. De kan også være indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt, relativ styrkeindeks (RSI), stokastisk RSI, Bollinger-bånd, Ichimoku-skyer, parabolsk SAR eller MACD

Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet er en populær indikator som brukes av tusenvis av handlere i aksje-, valuta- og kryptovalutamarkedene. Fascinerende nok er den basert på Fibonacci-sekvensen som ble oppdaget for mer enn 700 år siden.

Denne artikkelen forklarer hva Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet er, og hvordan du kan bruke det til å finne viktige nivåer på et diagram.


Hva er Fibonacci-tilbakesporing?

Fibonacci-tilbakesporing (eller Fib-tilbakesporing) er et verktøy som brukes av tekniske analytikere og handlere i et forsøk på å forutsi interessante områder på et diagram. Dette gjør de ved å bruke Fibonacci-forhold som prosenter. Fib-tilbakesporingsverktøyet kommer fra en rekke av tall som ble identifisert av matematikeren Leonardo Fibonacci på 1200-tallet. Rekken kalles Fibonacci-sekvensen. Visse matematiske forhold mellom tall i denne sekvensen lager forhold som deretter plottes inn i et diagram. Forholdstallene er:

  • 0 %

  • 23,6 % 

  • 38,2 %

  • 61,8 %

  • 78,6 %

  • 100 % 

Selv om 50%-nivået teknisk sett ikke er et Fibonacci-forhold, anser noen handlere også at det har en viss betydning, ettersom det representerer midtpunktet i prisområdet. Fibonacci-forhold utenfor området 0–100 % kan også brukes, for eksempel 161,8 %, 261,8 % eller 423,6 %.

Vi skal forklare hvordan handlere kan bruke disse prosentene, men hovedpoenget er at nivåene som de skisserer, kan korrelere med viktige nivåer i markedet. Når de legges inn i et prisdiagram, kan Fibonacci-nivåene brukes til å identifisere områder av interesse, for eksempel støtte, motstand, tilbakesporingsområder, inngangspunkter, utgangsmål og stopp-tap-nivåer.


Hvordan Fibonacci-tilbakesporing beregnes

Fordi disse prosentene er de samme i alle Fibonacci-tilbakesporingsverktøy, trenger du ikke å beregne noe manuelt. Men måten å få tak i dem på er å starte med Fibonacci-tallene.

La oss lage en tallsekvens som starter med null og én, der det neste tallet i serien er summen av de to foregående tallene. Hvis vi fortsetter å gjøre dette uendelig, får vi en tallrekke som kalles Fibonacci-sekvensen. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... og så videre. 


Disse tallene blir selvfølgelig ikke lagt direkte inn i et prisdiagram. Men alle nivåene som brukes i Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet, er avledet fra disse tallene på en eller annen måte. 

Unntatt de første tallene, hvis du deler et tall med tallet som etterfølger det, vil du alltid få et forhold som er nær 0,618. Hvis du for eksempel deler 21 på 34, får du 0,6176. Og hvis du deler et tall med tallet som står to plasser til høyre, får du et forhold som er nær 0,382. Hvis du for eksempel deler 21 på 55, får du 0,3818. Alle forholdstallene (unntatt 50 %) i Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet er basert på noen beregninger der denne metoden er inne i bildet.


Fibonacci-sekvensen og det gylne snitt

Som nevnt ble Fibonacci-sekvensen identifisert av matematikeren Leonardo Fibonacci på 1200-tallet. Det gylne snitt (0,618 % eller 1,618 %) er et matematisk forhold som er utledet fra disse tallene. Men hvorfor er dette tallet så viktig? 

Det gylne snitt beskriver proporsjonene til en utrolig lang liste av fenomener i universet og finnes overalt i naturen. Tenk på atomer, stjerner, galakseformasjoner, skjell og honningbier – alt fra det minste til det største kan ha eksempler på disse proporsjonene. 

Dessuten har de blitt brukt av kunstnere, ingeniører og designere i århundrer for å lage estetisk vakre komposisjoner. Fra pyramidene til Mona Lisa til Twitter-logoen – mange kjente kunstverk og design bruker det gylne snitt på en eller annen måte. Og det viser seg at dette forholdet også kan ha betydning i finansmarkedene.


Slik bruker du Fibonacci-tilbakesporing

Nå som vi vet hva Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet er, og hvordan det fungerer, skal vi se på hvordan det kan brukes som et verktøy i finansmarkedene. 

Vanligvis trekkes verktøyet mellom to viktige prispunkter, for eksempel et høyt og et lavt. Dette området brukes deretter som grunnlag for videre analyse. Vanligvis brukes verktøyet til å kartlegge nivåer innenfor området, men det kan også gi innsikt i viktige prisnivåer utenfor området. 

Vanligvis tegnes dette området i henhold til den underliggende trenden. Så i en oppadgående trend er lavpunktet 1 (eller 100 %), mens høypunktet er 0 (0 %). Ved å tegne Fib-tilbakesporingslinjer over en opptrend, kan handlerne få en idé om potensielle støtte-nivåer som kan testes i tilfelle markedet begynner å spore tilbake – derav begrepet tilbakesporing.


Fib-diagram 1


Og motsatt: Under en nedadgående trend, er lavpunktet 0 (0 %) og høypunktet 1 (100 %). Merk at prisen er i en nedadgående trend. Så tilbakesporingen refererer i dette tilfellet til bevegelsen fra bunnen (et hopp). I denne sammenhengen kan Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet gi innsikt i potensielle motstands-nivåer hvis markedet begynner å bevege seg opp.


Fib-diagram 2


Hva Fibonacci-nivåene forteller handlere 

Handlere kan bruke Fibonacci-nivåer til å finne potensielle inngangsområder, prismål eller stopp-tap-punkter. Dette kan variere betydelig avhengig av oppsettet, strategien og handelsstilen til den enkelte. 

Noen strategier innebærer å tjene på området mellom to spesifikke Fibonacci-nivåer. Tenk deg for eksempel en opptrend etterfulgt av en tilbakesporing. En interessant strategi kan være å kjøpe på 38,2 % tilbakesporingsnivået og deretter selge på 23,6 %-nivået. Dette er selvfølgelig veldig avhengig av egen strategi og mange andre tekniske faktorer.

Fibonacci-nivåer kombineres også ofte med Elliott-bølgeteorien for å finne korrelasjoner mellom bølgestrukturer og potensielle interesseområder. Dette kan være en god strategi for å forutsi omfanget av tilbakesporinger i ulike bølger av en bestemt markedsstruktur.

Som med andre teknikker er Fibonacci-tilbakesporingsverktøyet på sitt kraftigste når det kombineres med andre indikatorer for teknisk analyse. Det som kanskje ikke er et kjøps- eller salgssignal i seg selv, kan bli det hvis det bekreftes av andre indikatorer. Så hvis prisen når et spesifikt Fibonacci-nivå, kan den snu, eller ikke. Derfor er det viktig med risikostyring, samtidig som man tar markedsmiljøet og andre faktorer i betraktning.


Fibonacci-utvidelser

Som nevnt kan Fibonacci-nivåene brukes til å evaluere tilbakesporings- eller hopp-områder (nummer 1 i animasjonen under). Men i tillegg kan Fibonacci-sekvensen også brukes som en måte å måle potensielt viktige nivåer utenfor gjeldende område. Disse kalles utvidelsesnivåer (se nummer 2).


Fib-diagram 3


Fibonacci-utvidelsesnivåer kan ses på som potensielle handelsmål. Handlere kan velge ulike utvidelsesnivåer som mål (eller flere mål). De første utvidelsesnivåene er 138,6 %, 150 % og 161,8 % – etterfulgt av 261,8 % og 423,6 %. Fibonacci-utvidelsesnivåer kan altså indikere områder hvor de neste prisbevegelsene kan ende opp.


Avsluttende tanker

Fibonacci-tall finnes overalt i naturen, og mange handlere mener at disse har relevans når de kartlegger finansmarkeder.

Men som med alle tekniske indikatorer er ikke forholdet mellom prishandling, diagrammønstre og indikatorer basert på noe vitenskapelig prinsipp eller en fysisk lov. Derfor kan Fibonacci-tilbakesporingsverktøyets nytte være relatert til antallet markedsdeltakere som tar hensyn til det. Det vil si at selv om Fibonacci-tilbakesporingnivåer ikke nødvendigvis korrelerer med noe håndgripelig, kan de fungere som et verktøy for å prøve å forutsi interesseområder.