Nybegynnerguide for risikostyring
Innholdsfortegnelse
Hva er risikostyring?
Hvordan fungerer risikostyring?
Styring av økonomisk risiko
Vanlige strategier for risikostyring
Avsluttende tanker
Nybegynnerguide for risikostyring
Hjem
Artikler
Nybegynnerguide for risikostyring

Nybegynnerguide for risikostyring

Nybegynner
Publisert Nov 4, 2019Oppdatert Oct 18, 2022
7m

Hva er risikostyring?

Vi håndterer kontinuerlig risiko gjennom hele livet – enten når vi gjør enkle oppgaver (som å kjøre bil), eller når vi tegner nye forsikringsavtaler eller bestemmer oss for medisinsk behandling. I hovedsak handler risikostyring om å vurdere og reagere på risiko.

De fleste av oss håndterer dette ubevisst i daglige aktiviteter. Men når det gjelder finansmarkeder og forretningsadministrasjon, er risikovurdering en veldig viktig og høyst bevisst handling.

Innen økonomi kan vi beskrive risikostyring som rammeverket som definerer hvordan et selskap eller en investor håndterer økonomisk risiko, som er naturlig for alle typer bedrifter. 

For handlere og investorer kan rammeverket inkludere forvaltning av flere aktivaklasser, som kryptovaluta, valuta, råvarer, aksjer, indekser og eiendom.

Det finnes mange typer økonomisk risiko, og de kan klassifiseres på ulike måter. Denne artikkelen gir en oversikt over risikostyringsprosessen. Den presenterer også noen strategier som kan hjelpe handlere og investorer med å redusere den økonomiske risikoen.

Hvordan fungerer risikostyring?

Prosessen med risikostyring omfatter vanligvis fem trinn: å sette mål, identifisere risiko, risikovurdering, definere respons og overvåking. Men avhengig av konteksten kan disse trinnene se veldig forskjellige ut.

Sette mål

Det første trinnet er å definere hovedmålene. Det er ofte knyttet til risikotoleransen til bedriften eller personen. Med andre ord, hvor mye risiko de er villige til å ta for å nå målene sine.

Identifisere risiko

Det andre trinnet innebærer å oppdage og definere potensiell risiko. Det har som mål å identifisere alle slags hendelser som kan ha en negativ effekt. I forretningsmiljøet kan dette trinnet også gi verdifull informasjon som ikke er direkte relatert til økonomisk risiko.

Risikovurdering

Etter at risikoen er identifisert, er neste trinn å evaluere forventet hyppighet og alvorsgrad. Risikoene blir deretter rangert i rekkefølge etter betydning, noe som gjør det lettere å reagere på en passende måte.

Definere respons

Det fjerde trinnet består av å definere en respons for hver type risiko i henhold til hvor viktige de er. Det etablerer handlingen som skal iverksettes hvis en uheldig hendelse skulle inntreffe.

Overvåking

Det siste trinnet i en strategi for risikostyring er å overvåke hvor effektivt den reagerer på hendelser. Dette krever ofte en kontinuerlig innsamling og analyse av data.

Styring av økonomisk risiko

Det er flere grunner til at en strategi eller et handelsoppsett kan mislykkes. For eksempel kan en handler tape penger fordi markedet beveger seg motsatt av handlerens futureskontrakt, eller fordi vedkommende blir emosjonell og ender opp med å selge seg ut i panikk.

Følelsesmessige reaksjoner får ofte handlere til å ignorere eller gi opp strategien de begynte med. Dette er spesielt merkbart i bear-markeder og i perioder med kapitulasjon.

I finansmarkedene er de fleste enige om at det å ha en riktig strategi for risikostyring i høy grad bidrar til suksessen. I praksis kan dette være så enkelt som å legge inn stopptap- eller ta-fortjeneste-ordrer.

En robust handelsstrategi bør inneholde et tydelig utvalg av mulige handlinger, noe som betyr at handlerne kan være mer forberedt på å håndtere alle slags situasjoner. Men som nevnt er det mange måter å håndtere risiko på. Ideelt sett bør strategiene revideres og tilpasses fortløpende.

Nedenfor er noen eksempler på økonomisk risiko, sammen med en kort beskrivelse av hvordan slik risiko kan reduseres.

  • Markedsrisiko: Kan minimeres ved å angi stopptapordrer på hver handel, slik at posisjonene lukkes automatisk før de fører til større tap.

  • Likviditetsrisiko: Kan reduseres ved handel i markeder med høyt volum. Vanligvis har aktiva med høy markedsverdi en tendens til å være mer likvide.

  • Kredittrisiko: Kan reduseres ved handel gjennom en pålitelig børs, slik at låntakere og långivere (eller kjøpere og selgere) ikke trenger å stole på hverandre.

  • Operasjonell risiko: Investorer kan redusere den operasjonelle risikoen ved å diversifisere porteføljene sine, noe som hindrer eksponering mot ett enkelt prosjekt eller selskap. De kan også gjøre noen undersøkelser for å finne selskaper som det er mindre sannsynlig at kommer til å oppleve driftsfeil.

  • Systemisk risiko: Kan også reduseres med porteføljediversifisering. Men i dette tilfellet bør diversifiseringen involvere prosjekter med unike forslag eller selskaper fra ulike bransjer. Helst de som har veldig lav korrelasjon.

Vanlige strategier for risikostyring

Det finnes ikke bare én metode for risikostyring. Investorer og handlere bruker ofte en kombinasjon av verktøy og strategier for risikostyring for å øke sjansene for å oppnå vekst i porteføljene sine. Nedenfor er noen eksempler på strategier som handlere bruker for å redusere risiko.

1 %-handelsregelen

1 %-handelsregelen (eller 1 %-risikoregelen) er en metode som handlere bruker for å begrense tapene sine til maksimalt 1 % av handelskapitalen per handel. Dette betyr at de enten handler med 1 % av porteføljen sin per handel eller med en større ordre med et stopptap som tilsvarer 1 % av porteføljeverdien. 1 %-handelsregelen brukes ofte av daghandlere, men kan også benyttes av svinghandlere.

1 % er en generell tommelfingerregel, og noen handlere justerer denne verdien i henhold til andre faktorer, deriblant kontostørrelse og individuell risikotoleranse. For eksempel kan noen med en stor konto og konservativ risikovilje velge å begrense risikoen per handel til en enda mindre prosentandel.

Stopp-tap- og ta-fortjeneste-ordrer

Stopp-tap-ordrer lar handlere begrense tapene sine når en handel går galt. Ta-fortjeneste-ordrer sikrer at de henter ut fortjenesten når en handel går bra. Ideelt sett bør stopp-tap- og ta-fortjeneste-prisene defineres før du går inn i en posisjon, og ordrene bør angis så snart handelen er åpen.

Det er viktig å vite når man skal ta et tap, spesielt i et volatilt marked der prisene kan falle raskt. Det at du planlegger utgangsstrategien din, hindrer deg i å ta dårlige beslutninger basert på følelser. Stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåene er også avgjørende for å beregne risiko-belønningsforholdet for hver handel.

Hedging

Hedging er en annen strategi handlere og investorer bruker for å redusere den økonomiske risikoen. Den består i å gå inn i to posisjoner som oppveier hverandre. Enkelt sagt kan en handler "hedge" (sikre) en handel ved å gjøre en motsatt handel av lignende eller lik størrelse. 

Det kan virke ulogisk å gå inn i posisjoner i motsatt retning, men hvis hedging gjøres riktig, kan det redusere effekten av en markedsbevegelse. Tenk deg for eksempel at du er long på BTC og holder den i en personlig lommebok. Hvis markedet går inn i en nedadgående trend, kan du gå inn i en shortposisjon for å veie opp for longposisjonen uten å måtte flytte BTC. Dette kaller vi en markedsnøytral strategi. 

Hvis du driver handel med futures, kan du handle via Hedge Mode på Binance Futures for å holde posisjoner i både long og short retning samtidig i samme kontrakt.

Diversifisering

Som det gamle (engelske) ordtaket sier, bør du ikke ha alle eggene dine i samme kurv. Med andre ord bør du diversifisere porteføljen din. I teorien gir en godt diversifisert portefølje mer beskyttelse mot massive tap sammenlignet med en portefølje som består av bare ett enkelt aktivum. Hvis du har et kryptoaktivum i en diversifisert portefølje, er det maksimale tapet du påføres hvis prisen faller, bare en brøkdel av porteføljen din. Og motsatt: Hvis porteføljen din bare består av ett enkelt aktivum, kan du potensielt tape 100 % av porteføljens verdi. 

Risiko-belønningsforhold

Risiko-belønningsforholdet beregner risikoen som en handler tar, i forhold til den potensielle belønningen. For å beregne risiko-belønningsforholdet for en handel du vurderer, deler du ganske enkelt det potensielle tapet på den potensielle fortjenesten. Så hvis stopp-tap er på 5 % og målet ditt er 15 % profitt, blir risiko-belønningsforholdet 1:3, noe som betyr at den potensielle fortjenesten er tre ganger høyere enn risikoen.

Avsluttende tanker

Før handlere og investorer åpner en handelsposisjon eller fordeler kapital til en portefølje, bør de vurdere å lage en strategi for risikostyring. Men det er også viktig å huske på at økonomisk risiko ikke kan unngås helt.

Totalt sett definerer risikostyring hvordan risiko skal styres eller håndteres, men det handler absolutt ikke bare om å unngå risiko fullstendig. Det innebærer også strategisk tenkning, slik at risiko som ikke kan unngås, tas på en mest mulig effektiv måte. 

Det handler med andre ord også om å identifisere, vurdere og overvåke risiko i henhold til konteksten og strategien. Prosessen med risikostyring har som mål å evaluere risiko-/belønningsforholdet, slik at de mest gunstige posisjonene blir prioritert.