Mikä on lohkoketjun ja Web3:n suhde?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten Web3 eroaa Web2:sta?
Miten lohkoketju ja kryptot sopivat Web3:n eetokseen?
Ovatko lohkoketju ja kryptot välttämättömiä Web3:lle?
Miltä kryptojen ja lohkoketjun Web3 näyttää?
Yhteenveto
Mikä on lohkoketjun ja Web3:n suhde?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on lohkoketjun ja Web3:n suhde?

Mikä on lohkoketjun ja Web3:n suhde?

Aloittelija
Julkaistu Oct 24, 2022Päivitetty Feb 1, 2023
6m

Tiivistelmä

Internet on kehittynyt "vain luettavasta" Web 1.0:sta nykyiseen Web 2.0:aan, jota kuvataan usein osallistavaksi ja sosiaaliseksi. Nyt olemme kuitenkin vähitellen siirtymässä kohti internetin seuraavaa vaihetta, Web 3.0:aa, jota kryptoalalla kutsutaan usein Web3:ksi. Web3 lupaa antaa ihmisille mahdollisuuden omistaa asioita digitaalisesti, käydä helposti kauppaa verkossa ja hallita paremmin henkilökohtaisia tietojaan. Lohkoketju- ja kryptoekosysteemeillä on jo toimivia tuotteita Web3:lle. Käyttäjät voivat esimerkiksi suorittaa vertaismaksuja (P2P) ja omistaa digitaalisia tuotteita kryptolompakoiden avulla. Monet lohkoketjupohjaiset projektit ovat rakenteeltaan hajautettuja, ja kuka tahansa voi käyttää niitä.

Johdanto

Digitaalisista varoista voi tulla olennainen osa Web3:a – uutta internetiä, jonka odotetaan korjaavan nykyisen verkon epäkohdat, kuten vallan keskittymisen muutamien keskitettyjen sosiaalisen median alustojen käsiin ja käyttäjien henkilötietojen hyödyntämisen. Lohkoketjujen hajautettu ja ilman ulkopuolista lupaa toimiva luonne on tärkeässä asemassa viestintävallan jakamisessa sen sijaan, että se olisi keskitetyn hallinnoijan hallussa.

Vaikka digitaaliset varat tuovat digitaaliset natiivimaksut Web3:een, ne voivat toimia myös tokeneina, jotka on ohjelmoitu toimimaan monenlaisissa rooleissa digitaalisissa talousjärjestelmissä. Lohkoketju ja kryptot voivat myös tehdä Web3:sta yhteisökeskeisemmän hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO) kautta. 

Miten Web3 eroaa Web2:sta?

Internetin tärkeimmät kehitysvaiheet esitetään usein laadullisesti erilaisina vaiheina, joita kutsutaan Web1:ksi, Web2:ksi ja Web3:ksi. Web1:n aikakaudella käyttäjät eivät voineet muuttaa online-tietoja tai ladata omaa sisältöään verkkosivustoille, joiden kanssa he olivat vuorovaikutuksessa. Internet koostui tuolloin staattisista HTML-sivuista, jotka mahdollistivat yksinkertaiset, yksisuuntaiset kokemukset, kuten foorumeilla olevien tietojen lukemisen.

Web1 mahdollisti sisällön kulutuksen ja yksinkertaisen vuorovaikutuksen. Sen jälkeen Web2 on vähitellen noussut interaktiivisemmaksi internetiksi, jossa käyttäjät osallistuvat enemmän oman sisällön luomiseen. Koska näitä online-vuorovaikutuksen tapoja helpottavat pääasiassa sosiaalisen median alustat, Web2:n myötä alalle saapuivat uudentyyppiset keskitetyt teknologiajätit.

Nykyinen Web2-ekosysteemi muuttuu edelleen, kun yhä useammat sen epäonnistumiset paljastuvat. Internetin käyttäjät ovat esimerkiksi yhä huolestuneempia tietojen seurannasta ja omistajuudesta sekä sensuurikysymyksistä.

Keskitettyjen yritysten voima on tullut erityisen havaittavaksi, kun ne alkoivat hyödyntää sitä poistaakseen tiettyjä käyttäjiä ja organisaatioita alustoiltaan. Web2:n yritykset käyttävät tietoja myös pitääkseen käyttäjät verkkosivustoillaan ja luodakseen kohdennettuja mainoksia kolmansien osapuolten hyödyksi. Tällaiset taloudelliset kannustimet voivat saada yritykset toimimaan käyttäjien edun vastaisesti.

Web3:n visio on seuraava askel kohti parempaa internetiä. Sen keskeisiin lupauksiin kuuluu verkkoalustojen tekeminen hajautetuiksi ja toimiviksi ilman ulkopuolista luottamusta ja lupaa. Tämä voisi myös saada aikaan digitaalisen omistajuuden, digitaaliset natiivimaksut ja sensuurin vastustuksen web-tuotteiden ja -palvelujen uutena standardina.

Lohkoketju ja kryptot ovat täydellisessä asemassa muodostumaan Web3:n olennaisiksi tekniikoiksi, koska ne ovat luonnostaan hajautettuja. Näin kuka tahansa voi tallentaa tietoja ketjuun, tokenisoida omaisuutta ja luoda digitaalisia identiteettejä. 

Miten lohkoketju ja kryptot sopivat Web3:n eetokseen?

Hajauttaminen: Kuten jo edellä totesimme, eräs Web2:n keskeisistä ongelmista on vallan ja tietojen keskittyminen muutaman suuren toimijan käsiin. Lohkoketju ja kryptot voivat hajauttaa Web3:n tarjoamalla tiedon ja vallan laajempaa jakelua. Web3 voisi hyödyntää lohkoketjupohjaisia julkisia hajautettuja pääkirjoja avoimuuden ja hajauttamisen lisäämiseksi.

Ilman ulkopuolista lupaa toimiva: Lohkoketjupohjaiset projektit korvaavat perinteisten yritysten omat järjestelmät avoimesti saatavilla olevalla koodilla. Lohkoketjuun rakennettujen sovellusten ilman ulkopuolista lupaa toimivuus antaa kenelle tahansa ympäri maailman mahdollisuuden käyttää niitä ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa ilman rajoituksia.

Ilman ulkopuolista luottamusta toimiva: Lohkoketju ja kryptot poistavat tarpeen luottaa mihinkään kolmanteen osapuoleen, kuten pankkiin tai yksittäiseen välittäjään. Web3:n käyttäjät voivat käydä kauppaa ilman, että heidän tarvitsee luottaa mihinkään muuhun tahoon kuin itse verkkoon. 

Maksukanavat: Kryptot voivat toimia Web3:n digitaalisesti natiivina maksuinfrastruktuurina. Digitaaliset varat voivat mahdollisesti parantaa Web2:n kallista ja tilaa vievää maksuinfrastruktuuria, koska ne ovat aidosti rajattomia eivätkä vaadi välittäjiä.

Omistajuus: Kryptot tarjoavat jo työkaluja, kuten itsesäilytyskryptolompakoita, joiden avulla käyttäjät voivat tallettaa varojaan ilman välittäjiä. Käyttäjät voivat myös yhdistää lompakot hajautettuihin sovelluksiin käyttääkseen varojaan monin eri tavoin tai esitelläkseen digitaalisia esineitään. Kuka tahansa voi tarkistaa näiden varojen ja kohteiden omistajuuden läpinäkyvän julkisen pääkirjan avulla.

Sensuurin vastustus: Lohkoketjut on suunniteltu sensuuria vastustaviksi, mikä tarkoittaa, että mikään osapuoli ei voi yksipuolisesti muuttaa transaktiorekisteriä. Kun tietue on lisätty lohkoketjuun, sen poistaminen on lähes mahdotonta. Tämä ominaisuus voisi auttaa turvaamaan kaikenlaisen puheen hallitusten ja yritysten sensuurilta.

Ovatko lohkoketju ja kryptot välttämättömiä Web3:lle?

Web3 voi hyvinkin perustua teknologioihin, jotka eivät liity lohkoketjuun tai kryptoihin. Esimerkiksi tekniikoista, kuten lisätystä todellisuudesta (AR), virtuaalitodellisuudesta (VR), esineiden internetistä (IoT) ja metaversumista, voi myös tulla välttämättömiä internetin uudella aikakaudella. Vaikka lohkoketju voisi toimia enemmän Web3:n infrastruktuuripuolella, nämä tekniikat ja ratkaisut voisivat auttaa tekemään internetistä mukaansatempaavamman ja yhdistää sen todelliseen maailmaan.

IoT voisi yhdistää erilaisia laitteita internetin kautta, kun taas AR voisi upottaa digitaalisia visuaalisia elementtejä todelliseen maailmaan ja VR voisi rakentaa tietokoneella luotuja ympäristöjä, joissa on digitaalisena omaisuutena esitettyjä kohteita. Lopuksi näiden tekniikoiden skaalaaminen ja yhdistäminen voisi tehdä yhtenäisestä metaversumista Web3:n todellisuuden.

Kryptot voisivat tarjota diginatiiveja maksukanavia ja paljon muuta. Hyötytokenit voivat avata Web3:lle välttämättömien käyttötapausten universumin. Myös NFT:t voivat auttaa vahvistamaan henkilöllisyyden ja omistajuuden digitaalisessa maailmassa tavalla, joka ei vaaranna käyttäjien mahdollisuuksia hallita henkilötietojaan.

Miltä kryptojen ja lohkoketjun Web3 näyttää?

Lohkoketjutekniikasta voi tulla yksi Web3:n peruspilareista, mutta käyttäjät eivät ehkä edes huomaa sitä. Jos lohkoketjuihin rakennetut sovellukset ovat käyttäjäystävällisiä ja intuitiivisia, ihmiset eivät edes ota taustalla olevaa infrastruktuuria huomioon – aivan kuten kiinnitämme harvoin huomiota datapalvelimiin ja internetprotokolliin, jotka ovat päivittäin käyttämiemme sosiaalisen median alustojen perusta.

NFT:t voisivat antaa käyttäjille mahdollisuuden esitellä digitaalisia keräilyesineitään muille käyttäjille ja auttaa luomaan ja ylläpitämään ainutlaatuisia digitaalisia identiteettejään. Ne voisivat palvella myös muita toiminnallisia tarkoituksia, kuten monien verkkopelaamisen keskeisten prosessien tukemista.

Lohkoketju ja kryptot voivat muuttaa tapaa, jolla Web3-käyttäjät koordinoivat ja toteuttavat kollektiivista toimintaa hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO) kautta. DAOt antavat ihmisille mahdollisuuden tukea yhteistä kiinnostuksen kohdetta ilman keskitettyä päätöksentekoviranomaista. Sen sijaan tokenin haltijat äänestäisivät määrittääkseen yhdessä parhaan toimintatavan. Lisäksi kaikki toiminta ja äänet olisivat nähtävillä lohkoketjussa. Sen vuoksi DAOt voivat muuttaa Web3:n hajautetummaksi, läpinäkyvämmäksi ja yhteisökeskeisemmäksi. 

Yhteenveto

Web3 voi ratkaista nykypäivän internetin suuret ongelmat ja minimoida teknologiajättien voiman. Se on kuitenkin edelleen suurelta osin toiveikas visio konkreettisen todellisuuden sijaan. Silti tekniikat, jotka todennäköisesti tukevat verkon seuraavaa iteraatiota, ovat todellakin jo kehitteillä.

Lohkoketjun ja kryptojen katsotaan usein kuuluvan niiden tekniikoiden joukkoon, jotka todennäköisimmin käynnistävät Web3:n vallankumouksen, koska ne on suunniteltu helpottamaan hajautettua, ilman ulkopuolista luottamusta ja lupaa toimivaa vuorovaikutusta. Lisäksi lohkoketjutekniikka ja digitaaliset varat eivät kilpaile muiden webin keskeisten komponenttien – kuten AR:n, VR:n ja esineiden internetin – kanssa, koska ne todennäköisesti tuottavat lupaavimmat ratkaisut toisiinsa yhdistettyinä.