Dette bør du overveje, når du opbygger en investeringsportefølje
Hjem
Artikler
Dette bør du overveje, når du opbygger en investeringsportefølje

Dette bør du overveje, når du opbygger en investeringsportefølje

Begynder
Offentliggjort Apr 28, 2023Opdateret Jun 21, 2023
7m

TL;DR

  • Investering kan være en god måde til at opbygge en formue på lang sigt, men det kan være svært at finde ud af, hvor man som nybegynder skal starte. 

  • Opbygning af en personlig investeringsportefølje er et vigtigt skridt i retning af at nå finansielle mål, og det kræver omhyggelig planlægning og overvejelse af flere faktorer, herunder arten af disse mål og risikotolerance. 

  • Regelmæssig overvågning og justering af en portefølje er nødvendig for at opretholde en investors ønskede aktivfordeling.

Hvad er en investeringsportefølje?

En persons investeringsportefølje er den samling af aktiver, som vedkommende ejer, herunder aktier, obligationer og kryptovalutaer.

Investering kan være en fantastisk måde til at opbygge en formue på lang sigt, men det kan være overvældende at finde ud af, hvor man skal starte. Dette gælder især, når nyere investeringsmuligheder såsom kryptovalutaer kommer ind i billedet. 

Opbygning af en personlig investeringsportefølje er et afgørende skridt i retning af at nå finansielle mål, og det kræver omhyggelig planlægning og overvejelse af nogle få faktorer. Lad os se nærmere på nogle få vigtige overvejelser i forbindelse med opbygningen af en personlig investeringsportefølje.

Evaluering af risikotolerance i forbindelse med porteføljeplanlægning

Risikotolerance henviser til en investors vilje og evne til at modstå tab. For nybegyndere betyder dette, at der blandt andre faktorer skal tages hensyn til overvejelser såsom deres slutmål, deres nuværende finansielle situation og deres forståelse af investeringsprodukter.

Definition af mål

Det første skridt, som en investor kan tage for at bestemme sin risikotolerance, er at definere sine finansielle mål. Almindelige langsigtede investeringsmål kan f.eks. være at spare op til pension eller opbygge en formue til fremtidige generationer, mens kortsigtede mål kan være at købe en bil eller at tage en videregående uddannelse i den nærmeste fremtid.

Disse mål kan have en afsmittende virkning på risikostyring og tolerance, fordi finansielle mål kan diktere en investors tidshorisont, dvs. hvor lang tid de planlægger at beholde deres aktiver, før de indløses. 

Jo længere tidshorisont, jo større risiko kan en investor tage, da langsigtede gevinster kan opveje kortsigtede kursfald. Hvis man går ind på markedet med en kortere tidshorisont, f.eks. hvis man planlægger at købe et hus om to år, betyder det, at man mister en del af kapitalen på grund af kortsigtede prisudsving, hvilket kan sætte dette mål betydeligt tilbage.

Nuværende finansielle situation og forpligtelser

Hvis man er fuldt ud klar over de nuværende finansielle forpligtelser, kan det hjælpe med at afgøre, hvor mange penge investorer kan investere uden at kompromittere deres evne til at betale regninger, gæld og andre nødvendige udgifter.

F.eks. kan en person med en stabil indkomst og en nødfond, der kan dække lægeudgifter, tab af job eller reparationer af hjemmet, være mere villig til at foretage mere risikable investeringer, såsom kryptovalutaer. Den anbefalede nødfond er generelt nok til at dække en persons økonomiske forpligtelser i den tid, det forventes at tage vedkommende at finde et nyt job inden for dennes branche og specialisering.

På den anden side skal en person, der endnu ikke har sparet op til nødsituationer, måske overveje en kontanttung investeringssammensætning, så et uventet tilbageslag ikke resulterer i, at vedkommende skal afvikle aktiver med høj risiko og dermed potentielt lide tab.

Forståelse af forskellige aktivklasser, mens du investerer

En anden faktor, som investorerne måske skal overveje, når de træffer beslutninger om risikotolerance, er deres viden og erfaring med de aktiver, de planlægger at føje til deres portefølje, især hvis det drejer sig om kryptovalutaer. Hvis de f.eks. har en god forståelse for kryptomarkedet og hvordan krypto-wallets fungerer, kan de føle sig mere trygge ved at påtage sig de risici, der er forbundet med denne investering. 

Investorer, der ikke har erfaring med krypto, bør dog nok starte med en mindre kapital og øge deres beholdninger, efterhånden som de bliver mere fortrolige med markedet og den volatilitet, der følger med det.

Strategi for aktivallokering til en afbalanceret investeringsportefølje

Aktivallokering er processen med at opdele investeringer i forskellige aktivklasser, f.eks. aktier, obligationer, kontanter og alternative investeringer såsom kryptovalutaer. Hvis man finder den rette balance, kan det give investorerne et løft i forhold til at nå deres mål. 

Generelt kan en konservativ investor vælge at have en højere procentdel af obligationer og kontanter i sin portefølje, mens en investor med en længere tidshorisont måske vælger at have en højere andel af individuelle aktier og kryptoaktiver. Det er vigtigt at bemærke, at aktivallokering ikke er en engangsbeslutning, og at det kan være nødvendigt at justere den over tid, efterhånden som investeringsmål og risikotolerance ændrer sig.

En investor med en stor kontantreserve kan f.eks. allokere 70 % af sin kapital til aktier, 20 % til obligationer og 10 % til kontanter. Det kan anses for risikabelt at vælge at allokere 70 % af en portefølje til aktier. Men hvis denne investor kan dække uventede udgifter med sin kontantreserve på 10 %, vil vedkommende måske føle sig tryg ved at løbe denne risiko.

Alternativt kan en person, der er tæt på pensionsalderen, vælge at holde flere obligationer og kontanter og samtidig allokere en lille del af sin beholdning til aktier og krypto. Hvis vedkommendes kontanter kan dække udgifterne under pensionen, kan denne have en mindre del af sine midler i mere risikable aktiver.

Sådan spreder du din investeringsportefølje

En spredt portefølje kan gøre det muligt for investorer at modstå prisfald i individuelle aktier og kryptovalutaer. Investorerne kan vælge at minimere risikoen for tab som følge af koncentration af investeringer i ét geografisk område eller én sektor ved at sprede investeringerne over forskellige aktivklasser, sektorer og regioner.

Investorerne kan sprede sig ved at investere i investeringsforeninger eller børshandlede fonde (ETF'er). Bemærk dog, at spredning ikke garanterer gevinst eller beskytter mod tab på et faldende marked. Selv om det er en god strategi, er den ikke risikofri.

Investeringsforeninger og ETF'er kan være mere velegnede til investorer, der foretrækker en hands off-tilgang til spredning, da akkrediterede finansielle institutioner vælger det bundt af aktier og andele, der indgår i disse fonde. S&P 500 og FTSE 100 er gode eksempler på fonde, der tilbyder en hands off-tilgang. Investorerne kan afsætte en del af deres løn til at købe disse produkter hver måned.

Hvis en investor foretrækker at sprede sig ved at vælge sine egne investeringer, er der en række forskellige investeringsprodukter til rådighed, herunder individuelle aktier, obligationer og krypto. Det er vigtigt at sætte sig godt ind i tingene og forstå hver enkelt investerings risiko og potentiale. Værktøjer såsom Morningstar, Bloomberg og CoinMarketCap er gode udgangspunkter.

Sådan overvåger og afbalancerer du din investeringsportefølje

Opbygning af en personlig investeringsportefølje er ikke en engangsforeteelse. Det kan være en løbende proces, der kræver regelmæssig overvågning og justering. Investorer kan være nødt til at afbalancere deres porteføljer med jævne mellemrum for at opretholde den ønskede aktivfordeling. 

Investorerne kan også være nødt til at justere deres porteføljer, hvis deres investeringsmål eller risikotolerance ændrer sig. Lad os sige, at en investor har en spredt portefølje, der består af 60 % aktier, 30 % obligationer og 10 % kontanter. Hvis vedkommende får en bedre finansiel situation kan investeren nu have en højere risikotolerance og være villig til at påtage sig yderligere risici i sine investeringer i jagten på større afkast. Hvis man antager, at investoren har sat sig godt ind i tingene, kan denne justere sin portefølje for at holde færre kontanter og mere bitcoin. Ved at øge bitcoin-beholdningen øges potentialet for højere afkast, og der påtages dermed en større risiko.

På den anden side kan en afbalancering af en portefølje indebære, at man skal give slip på mere risikable aktiver til fordel for mere konservative aktiver. En investor, der nærmer sig pensionsalderen, kan f.eks. give slip på nogle af sine mere risikable investeringer og vælge at beholde obligationer og kontanter.

Det er vigtigt at bemærke, at justering af en portefølje baseret på risikotolerance er en personlig beslutning, som bør overvejes nøje og afstemmes med finansielle mål og investeringsstrategi. Det er også vigtigt at gennemgå og afbalancere porteføljen regelmæssigt, efterhånden som målene nærmer sig.

Sammenfatning

At opbygge en personlig investeringsportefølje er en kompleks proces, der kræver tid, tålmodighed og et ærligt kig på den enkeltes nuværende og forventede finansielle situation. Der findes ikke en standardtilgang til opbygning af en investeringsportefølje. 

Mens nye investorer undersøger de rigtige aktiver, skal de hele tiden være opmærksomme på deres risikotolerance og undgå finansielle guruer, der kan prale af specifikke investeringer eller porteføljer, der lover astronomiske afkast med minimal risiko. Denne proces kan tage tid, men nye investorer kan komme ud af denne proces med større tillid til deres evne til at forvalte deres portefølje.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.