Hjem
Artikler
Forklaring af MACD-indikator

Forklaring af MACD-indikator

Let √łvet
Offentliggjort Mar 18, 2019Opdateret Oct 27, 2022
6m

Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en indikator af oscillatortypen, der i vid udstr√¶kning anvendes af handlende til teknisk analyse (TA). MACD er et tendensf√łlgende v√¶rkt√łj, der bruger glidende gennemsnit til at fastsl√• momentum for en aktie, en kryptovaluta eller et andet oms√¶tteligt aktiv.

Indikatoren Moving Average Convergence Divergence blev udviklet af Gerald Appel i slutningen af 1970'erne og sporer prish√¶ndelser, der allerede har fundet sted, og falder s√•ledes ind under kategorien forsinkede indikatorer (som giver signaler baseret p√• tidligere prisudvikling eller data). MACD kan v√¶re nyttig til m√•ling af markedsmomentum og mulige pristendenser og bruges af mange handlende til at f√• √łje p√• potentielle indgangs- og udgangspunkter.

F√łr du dykker ned i mekanismerne for MACD, er det vigtigt at forst√• begrebet glidende gennemsnit. Et glidende gennemsnit (MA) er simpelthen en linje, der repr√¶senterer gennemsnitsv√¶rdien af tidligere data i en foruddefineret periode. I forbindelse med de finansielle markeder er glidende gennemsnit blandt de mest popul√¶re indikatorer for teknisk analyse (TA), og de kan opdeles i to forskellige typer: enkle glidende gennemsnit (SMA'er) og eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er). Mens SMA'erne v√¶gter alle datainput ens, till√¶gger EMA'erne de nyeste datav√¶rdier (nyere prispoint) st√łrre betydning.


Sådan fungerer MACD

MACD-indikatoren genereres ved at trække to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) for at oprette hovedlinjen (MACD-linjen), som derefter bruges til at beregne en anden EMA, der repræsenterer signallinjen.

Derudover er der MACD-histogrammet, som beregnes ud fra forskellene mellem disse to linjer. Histogrammet svinger sammen med de to andre linjer over og under en midterlinje, som også er kendt som nullinjen.

Derfor består MACD-indikatoren af tre elementer, der bevæger sig rundt om nullinjen:

  • MACD-linjen (1): hj√¶lper med at bestemme opadg√•ende eller nedadg√•ende momentum (markedstendens). Det beregnes ved at tr√¶kke to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) fra.¬†

  • Signallinjen (2): en EMA p√• MACD-linjen (normalt EMA med 9 perioder). Den kombinerede analyse af signallinjen med MACD-linjen kan v√¶re nyttig til at spotte potentielle tilbagef√łrsler eller ind- og udgangspunkter.

  • Histogram (3): en grafisk gengivelse af divergensen og konvergensen mellem MACD-linjen og signallinjen. Med andre ord beregnes histogrammet ud fra forskellene mellem de to linjer.

Forklaring af MACD-indikator

MACD-linjen

Generelt måles de eksponentielle glidende gennemsnit i henhold til lukkekurserne for et aktiv, og de perioder, der bruges til at beregne de to EMA'er, indstilles normalt som 12 perioder (hurtigere) og 26 perioder (langsommere). Perioden kan konfigureres på forskellige måder (minutter, timer, dage, uger, måneder), men denne artikel fokuserer på daglige indstillinger. Alligevel kan MACD-indikatoren tilpasses til at rumme forskellige handelsstrategier.

Hvis man antager standardtidsintervallerne, beregnes selve MACD-linjen ved at trække 26-dages EMA fra 12-dages EMA.

MACD-linje = 12-dages EMA - 26-dages EMA

Som nævnt svinger MACD-linjen over og under nullinjen, og det er det, der signalerer midterlinjeovergangene og fortæller handlende, hvornår 12-dages og 26-dages EMA ændrer deres relative position.


Signallinjen

Som standard beregnes signallinjen ud fra en 9-dages EMA på hovedlinjen og giver som sådan yderligere indblik i dens tidligere bevægelser.

Signallinje = 9-dages EMA på MACD-linjen

Selvom de ikke altid er n√łjagtige, n√•r MACD-linjen og signallinjen krydser, betragtes disse h√¶ndelser normalt som tendensvendingssignaler ‚Äď is√¶r n√•r de opst√•r p√• yderpunkterne af MACD-grafen (langt over eller langt under nullinjen).


MACD-histogrammet

Histogrammet er intet andet end en visuel registrering af de relative bevægelser på MACD-linjen og signallinjen. Det beregnes simpelthen ved at trække den ene fra den anden:

MACD-histogram = MACD-linje - signallinje

Men i stedet for at tilf√łje en tredje bev√¶gelig linje er histogrammet lavet af en s√łjlegraf, hvilket g√łr det visuelt lettere at l√¶se og fortolke. Bem√¶rk, at histogrambj√¶lkerne ikke har noget at g√łre med aktivets handelsvolumen.


MACD-indstillinger

Som n√¶vnt er standardindstillingerne for MACD baseret p√• EMA'erne med henholdsvis 12, 26 og 9 perioder ‚Äď s√•ledes MACD (12, 26, 9). Nogle tekniske analytikere og chartister √¶ndrer dog perioderne som en m√•de til at skabe en mere f√łlsom indikator p√•. F.eks. er MACD (5, 35, 5) en, der ofte bruges p√• traditionelle finansielle markeder sammen med l√¶ngere tidsrammer, s√•som ugentlige eller m√•nedlige grafer.¬†

Det er v√¶rd at bem√¶rke, at det p√• grund af den h√łje volatilitet p√• kryptovalutamarkederne kan v√¶re risikabelt at √łge f√łlsomheden af MACD-indikatoren, fordi det sandsynligvis vil resultere i flere falske signaler og vildledende oplysninger.


Sådan læses MACD-grafer

Som navnet antyder, sporer Moving Average Convergence Divergence-indikatoren forholdet mellem glidende gennemsnit, og korrelationen mellem de to linjer kan beskrives som enten konvergerende eller divergerende. Konvergerende er, når linjerne trækker mod hinanden, og divergerende er, når de bevæger sig væk fra hinanden.

Alligevel er de relevante signaler fra MACD-indikatoren relateret til de såkaldte krydsninger, som sker, når MACD-linjen krydser over eller under midterlinjen (midterlinjekrydsning) eller over eller under signallinjen (signallinjekrydsninger).

Husk, at b√•de midterlinje- og signallinjekrydsninger kan ske flere gange, hvilket producerer mange falske og vanskelige signaler ‚Äď is√¶r med hensyn til volatile aktiver s√•som kryptovalutaer. Derfor b√łr man ikke udelukkende stole p√• MACD-indikatoren.


Midterlinjekrydsninger

Midterlinjekrydsninger sker, n√•r MACD-linjen bev√¶ger sig enten p√• det positive eller negative omr√•de. N√•r den krydser over midterlinjen, indikerer den positive MACD-v√¶rdi, at 12-dages EMA er st√łrre end 26-dages. I mods√¶tning hertil vises en negativ MACD, n√•r MACD-linjen krydser under midterlinjen, hvilket betyder, at gennemsnittet for 26 dage er h√łjere end gennemsnittet for 12 dage. Med andre ord antyder en positiv MACD-linje et st√¶rkere opadg√•ende momentum, mens en negativ linje kan indikere en st√¶rkere bev√¶gelse i nedadg√•ende retning.


Signallinjekrydsning

N√•r MACD-linjen krydser over signallinjen, fortolker handlende det ofte som en potentiel k√łbsmulighed (indgangspunkt). P√• den anden side har handlende, n√•r MACD-linjen krydser under signallinjen, en tendens til at betragte det som en salgsmulighed (udgangspunkt).

Mens signalkrydsningerne kan v√¶re nyttige, er de ikke altid p√•lidelige. Det er ogs√• v√¶rd at overveje, hvor de finder sted p√• grafen som en m√•de til at minimere risiciene. Hvis f.eks. krydsning kr√¶ver et k√łb, men MACD-linjeindikatoren er under midterlinjen (negativ), kan markedsforholdene stadig betragtes som bearish. Omvendt er det s√•dan, at hvis en signallinjeovergang indikerer et potentielt salgsargument, men MACD-linjeindikatoren er positiv (over nullinjen), vil markedsforholdene sandsynligvis stadig v√¶re bullish. I et s√•dant scenario kan det medf√łre st√łrre risiko at f√łlge salgssignalet (i betragtning af den st√łrre tendens).


MACD og prisforskelle

Sammen med midterlinje- og signallinjekrydsninger kan MACD-grafer også give indsigt gennem divergenser mellem MACD-grafen og aktivets prisudvikling. 

Hvis f.eks. prisudviklingen for en kryptovaluta opn√•r et h√łjere h√łjdepunkt, mens MACD opn√•r et lavere h√łjdepunkt, ville vi have en bearish divergens, hvilket indikerer, at det opadg√•ende momentum p√• trods af prisstigningen (k√łbspres) ikke er s√• st√¶rkt, som det var tidligere. Bearish divergenser fortolkes normalt som salgsmuligheder, fordi de har tendens til at g√• forud for pris√¶ndringer.

Tv√¶rtimod, hvis MACD-linjen danner to stigende lavpunkter, der stemmer overens med to faldende lavpunkter p√• aktivprisen, betragtes dette som en bullish divergens, hvilket tyder p√•, at k√łbspresset p√• trods af prisfaldet er st√¶rkere. Bullish divergenser har tendens til at g√• forud for pris√¶ndringer, hvilket potentielt indikerer en kortsigtet bund (fra en nedadg√•ende til en opadg√•ende tendens).


Sammenfatning

N√•r det kommer til teknisk analyse, er konvergens-/divergensoscillatoren for glidende gennemsnit √©t af de mest nyttige v√¶rkt√łjer til r√•dighed. Ikke kun fordi det er relativt let at bruge, men ogs√• fordi det er ret effektivt til at identificere b√•de markedstendenser og markedsmomentum.

Som de fleste TA-indikatorer er MACD imidlertid ikke altid n√łjagtig og kan give adskillige falske og vildledende signaler ‚Äď is√¶r i forbindelse med volatile aktiver eller under en svag tendens eller sidel√¶ns prisudvikling. Derfor bruger mange handlende MACD i forbindelse med andre indikatorer, f.eks. RSI-indikatoren, for at reducere risici og yderligere bekr√¶fte signalerne.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.