Hjem
Artikler
Forklaring af MACD-indikator

Forklaring af MACD-indikator

Let øvet
Offentliggjort Mar 18, 2019Opdateret Oct 27, 2022
6m

Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en indikator af oscillatortypen, der i vid udstrækning anvendes af handlende til teknisk analyse (TA). MACD er et tendensfølgende værktøj, der bruger glidende gennemsnit til at fastslå momentum for en aktie, en kryptovaluta eller et andet omsætteligt aktiv.

Indikatoren Moving Average Convergence Divergence blev udviklet af Gerald Appel i slutningen af 1970'erne og sporer prishændelser, der allerede har fundet sted, og falder således ind under kategorien forsinkede indikatorer (som giver signaler baseret på tidligere prisudvikling eller data). MACD kan være nyttig til måling af markedsmomentum og mulige pristendenser og bruges af mange handlende til at få øje på potentielle indgangs- og udgangspunkter.

Før du dykker ned i mekanismerne for MACD, er det vigtigt at forstå begrebet glidende gennemsnit. Et glidende gennemsnit (MA) er simpelthen en linje, der repræsenterer gennemsnitsværdien af tidligere data i en foruddefineret periode. I forbindelse med de finansielle markeder er glidende gennemsnit blandt de mest populære indikatorer for teknisk analyse (TA), og de kan opdeles i to forskellige typer: enkle glidende gennemsnit (SMA'er) og eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er). Mens SMA'erne vægter alle datainput ens, tillægger EMA'erne de nyeste dataværdier (nyere prispoint) større betydning.


Sådan fungerer MACD

MACD-indikatoren genereres ved at trække to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) for at oprette hovedlinjen (MACD-linjen), som derefter bruges til at beregne en anden EMA, der repræsenterer signallinjen.

Derudover er der MACD-histogrammet, som beregnes ud fra forskellene mellem disse to linjer. Histogrammet svinger sammen med de to andre linjer over og under en midterlinje, som også er kendt som nullinjen.

Derfor består MACD-indikatoren af tre elementer, der bevæger sig rundt om nullinjen:

  • MACD-linjen (1): hjælper med at bestemme opadgående eller nedadgående momentum (markedstendens). Det beregnes ved at trække to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) fra. 

  • Signallinjen (2): en EMA på MACD-linjen (normalt EMA med 9 perioder). Den kombinerede analyse af signallinjen med MACD-linjen kan være nyttig til at spotte potentielle tilbageførsler eller ind- og udgangspunkter.

  • Histogram (3): en grafisk gengivelse af divergensen og konvergensen mellem MACD-linjen og signallinjen. Med andre ord beregnes histogrammet ud fra forskellene mellem de to linjer.

Forklaring af MACD-indikator

MACD-linjen

Generelt måles de eksponentielle glidende gennemsnit i henhold til lukkekurserne for et aktiv, og de perioder, der bruges til at beregne de to EMA'er, indstilles normalt som 12 perioder (hurtigere) og 26 perioder (langsommere). Perioden kan konfigureres på forskellige måder (minutter, timer, dage, uger, måneder), men denne artikel fokuserer på daglige indstillinger. Alligevel kan MACD-indikatoren tilpasses til at rumme forskellige handelsstrategier.

Hvis man antager standardtidsintervallerne, beregnes selve MACD-linjen ved at trække 26-dages EMA fra 12-dages EMA.

MACD-linje = 12-dages EMA - 26-dages EMA

Som nævnt svinger MACD-linjen over og under nullinjen, og det er det, der signalerer midterlinjeovergangene og fortæller handlende, hvornår 12-dages og 26-dages EMA ændrer deres relative position.


Signallinjen

Som standard beregnes signallinjen ud fra en 9-dages EMA på hovedlinjen og giver som sådan yderligere indblik i dens tidligere bevægelser.

Signallinje = 9-dages EMA på MACD-linjen

Selvom de ikke altid er nøjagtige, når MACD-linjen og signallinjen krydser, betragtes disse hændelser normalt som tendensvendingssignaler – især når de opstår på yderpunkterne af MACD-grafen (langt over eller langt under nullinjen).


MACD-histogrammet

Histogrammet er intet andet end en visuel registrering af de relative bevægelser på MACD-linjen og signallinjen. Det beregnes simpelthen ved at trække den ene fra den anden:

MACD-histogram = MACD-linje - signallinje

Men i stedet for at tilføje en tredje bevægelig linje er histogrammet lavet af en søjlegraf, hvilket gør det visuelt lettere at læse og fortolke. Bemærk, at histogrambjælkerne ikke har noget at gøre med aktivets handelsvolumen.


MACD-indstillinger

Som nævnt er standardindstillingerne for MACD baseret på EMA'erne med henholdsvis 12, 26 og 9 perioder – således MACD (12, 26, 9). Nogle tekniske analytikere og chartister ændrer dog perioderne som en måde til at skabe en mere følsom indikator på. F.eks. er MACD (5, 35, 5) en, der ofte bruges på traditionelle finansielle markeder sammen med længere tidsrammer, såsom ugentlige eller månedlige grafer. 

Det er værd at bemærke, at det på grund af den høje volatilitet på kryptovalutamarkederne kan være risikabelt at øge følsomheden af MACD-indikatoren, fordi det sandsynligvis vil resultere i flere falske signaler og vildledende oplysninger.


Sådan læses MACD-grafer

Som navnet antyder, sporer Moving Average Convergence Divergence-indikatoren forholdet mellem glidende gennemsnit, og korrelationen mellem de to linjer kan beskrives som enten konvergerende eller divergerende. Konvergerende er, når linjerne trækker mod hinanden, og divergerende er, når de bevæger sig væk fra hinanden.

Alligevel er de relevante signaler fra MACD-indikatoren relateret til de såkaldte krydsninger, som sker, når MACD-linjen krydser over eller under midterlinjen (midterlinjekrydsning) eller over eller under signallinjen (signallinjekrydsninger).

Husk, at både midterlinje- og signallinjekrydsninger kan ske flere gange, hvilket producerer mange falske og vanskelige signaler – især med hensyn til volatile aktiver såsom kryptovalutaer. Derfor bør man ikke udelukkende stole på MACD-indikatoren.


Midterlinjekrydsninger

Midterlinjekrydsninger sker, når MACD-linjen bevæger sig enten på det positive eller negative område. Når den krydser over midterlinjen, indikerer den positive MACD-værdi, at 12-dages EMA er større end 26-dages. I modsætning hertil vises en negativ MACD, når MACD-linjen krydser under midterlinjen, hvilket betyder, at gennemsnittet for 26 dage er højere end gennemsnittet for 12 dage. Med andre ord antyder en positiv MACD-linje et stærkere opadgående momentum, mens en negativ linje kan indikere en stærkere bevægelse i nedadgående retning.


Signallinjekrydsning

Når MACD-linjen krydser over signallinjen, fortolker handlende det ofte som en potentiel købsmulighed (indgangspunkt). På den anden side har handlende, når MACD-linjen krydser under signallinjen, en tendens til at betragte det som en salgsmulighed (udgangspunkt).

Mens signalkrydsningerne kan være nyttige, er de ikke altid pålidelige. Det er også værd at overveje, hvor de finder sted på grafen som en måde til at minimere risiciene. Hvis f.eks. krydsning kræver et køb, men MACD-linjeindikatoren er under midterlinjen (negativ), kan markedsforholdene stadig betragtes som bearish. Omvendt er det sådan, at hvis en signallinjeovergang indikerer et potentielt salgsargument, men MACD-linjeindikatoren er positiv (over nullinjen), vil markedsforholdene sandsynligvis stadig være bullish. I et sådant scenario kan det medføre større risiko at følge salgssignalet (i betragtning af den større tendens).


MACD og prisforskelle

Sammen med midterlinje- og signallinjekrydsninger kan MACD-grafer også give indsigt gennem divergenser mellem MACD-grafen og aktivets prisudvikling. 

Hvis f.eks. prisudviklingen for en kryptovaluta opnår et højere højdepunkt, mens MACD opnår et lavere højdepunkt, ville vi have en bearish divergens, hvilket indikerer, at det opadgående momentum på trods af prisstigningen (købspres) ikke er så stærkt, som det var tidligere. Bearish divergenser fortolkes normalt som salgsmuligheder, fordi de har tendens til at gå forud for prisændringer.

Tværtimod, hvis MACD-linjen danner to stigende lavpunkter, der stemmer overens med to faldende lavpunkter på aktivprisen, betragtes dette som en bullish divergens, hvilket tyder på, at købspresset på trods af prisfaldet er stærkere. Bullish divergenser har tendens til at gå forud for prisændringer, hvilket potentielt indikerer en kortsigtet bund (fra en nedadgående til en opadgående tendens).


Sammenfatning

Når det kommer til teknisk analyse, er konvergens-/divergensoscillatoren for glidende gennemsnit ét af de mest nyttige værktøjer til rådighed. Ikke kun fordi det er relativt let at bruge, men også fordi det er ret effektivt til at identificere både markedstendenser og markedsmomentum.

Som de fleste TA-indikatorer er MACD imidlertid ikke altid nøjagtig og kan give adskillige falske og vildledende signaler – især i forbindelse med volatile aktiver eller under en svag tendens eller sidelæns prisudvikling. Derfor bruger mange handlende MACD i forbindelse med andre indikatorer, f.eks. RSI-indikatoren, for at reducere risici og yderligere bekræfte signalerne.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.