En nybegynnerveiledning til “candlestick” (lysestake)-diagrammer
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er et candlestick-diagram?
Hvordan fungerer candlestick-diagrammer?
Slik leser du candlestick-diagrammer
Hva candlestick-diagrammer ikke forteller
Heikin-Ashi-candlestick
Avsluttende tanker
En nybegynnerveiledning til “candlestick” (lysestake)-diagrammer
Hjem
Artikler
En nybegynnerveiledning til “candlestick” (lysestake)-diagrammer

En nybegynnerveiledning til “candlestick” (lysestake)-diagrammer

Nybegynner
Publisert Feb 12, 2020Oppdatert Dec 28, 2022
5m

Innledning

Som nykommer innen handel og investering kan det å lese diagrammer være en skremmende oppgave. Noen stoler på magefølelsen og gjør investeringer basert på intuisjonen. Selv om denne strategien kan fungere midlertidig i et bullish markedsmiljø, vil det mest sannsynlig ikke fungere så bra i det lange løp. 

I bunn og grunn er handel og investering et sannsynlighetspill og risikostyring. Så det å kunne lese candlestick-diagrammer er viktig for nesten alle investeringsstiler. Denne artikkelen forklarer hva candlestick-diagrammer er, og hvordan du leser dem.


Hva er et candlestick-diagram?

Et lysestakediagram er en type finansdiagram som gir en grafisk representasjon av prisbevegelsene til et aktivum for en gitt tidsramme. Som navnet antyder, består det av candlesticks (lysestaker), som hver representerer en like lang tidsperiode. Lysestakene kan representere praktisk talt en hvilken som helst periode, fra sekunder til år. 

Candlestick-diagrammer dateres tilbake til omtrent 1600-tallet. Det at de ble tatt i bruk som et diagramverktøy, blir ofte kreditert en japansk rishandler som het Homma. Ideene hans la sannsynligvis grunnlaget for det som nå brukes som det moderne candlestick-diagrammet. Det Homma oppdaget, er det mange som har bygd videre på, spesielt Charles Dow, en av fedrene til moderne teknisk analyse.

Selv om candlestick-diagrammer kan brukes til å analysere alle andre typer data, brukes de for det meste til analyse av finansmarkedene. Hvis de brukes på riktig måte, er de et verktøy som kan hjelpe handlere med å måle sannsynligheten for retningen prisen beveger seg i. De kan være nyttige fordi de gjør det mulig for handlere og investorer å lage seg sine egne ideer basert på egen analyse av markedet.


Hvordan fungerer candlestick-diagrammer?

Følgende prispunkter er nødvendige for å lage hver lysestake:

  1. Åpningskurs – Den første registrerte handelsprisen for et aktivum innenfor den bestemte tidsrammen.

  2. Makspris – Den høyeste registrerte handelsprisen for et aktivum innenfor den bestemte tidsrammen.

  3. Minimumskurs – Den laveste registrerte handelsprisen for et aktivum innenfor den bestemte tidsrammen.

  4. Sluttkurs – Den siste registrerte handelsprisen for et aktivum innenfor den bestemte tidsrammen.


Candlestick-anatomi


Samlet omtales dette datasettet ofte som OHLC-verdiene (open/high/low/close). Forholdet mellom åpnings,- maks-, minimums- og sluttkurs avgjør hvordan lysestaken ser ut.

Avstanden mellom åpnings- og sluttkurs omtales som kroppen, mens avstanden mellom kroppen og makskurs/minimumskurs omtales som veken eller skyggen. Avstanden mellom maks og minimum på lysestaken kalles lysestakens rekkevidde. 


Slik leser du candlestick-diagrammer

Mange handlere synes at candlestick-diagrammer er lettere å lese enn mer konvensjonelle søyle- og linjediagrammer, selv om de gir lignende informasjon. Candlestick-diagrammer kan oppfattes med et blikk og gir en enkel representasjon av prishandlingen. 

I praksis viser en lysestake kampen mellom bulls og bears i en viss periode. Generelt er det slik at jo lengre kroppen er, jo mer intenst var kjøps- eller salgspresset i den målte tidsrammen. Hvis vekene er korte, betyr det at makskursen (eller minimumskursen) i den målte tidsrammen var nær sluttkursen.

Fargen og innstillingene kan variere med forskjellige diagramverktøy, men generelt er det slik at hvis kroppen er grønn, betyr det at aktivumet hadde en høyere sluttkurs enn åpningskurs. Rød betyr at prisen gikk ned i løpet av den målte tidsrammen, så sluttkursen var lavere enn åpningskursen. 

Noen som driver med teknisk analyse, foretrekker å bruke svart-hvitt. Så istedenfor grønt og rødt representerer diagrammene opp-bevegelser med hule lysestaker og ned-bevegelser med svarte.


Hva candlestick-diagrammer ikke forteller

Candlestick-diagrammer er riktignok nyttige for å gi deg en generell idé om prishandlingen, men det er ikke sikkert at de gir deg alt du trenger for en omfattende analyse. For eksempel viser ikke candlestick-diagrammene i detalj hva som skjedde i intervallet mellom åpningskurs og sluttkurs, bare avstanden mellom de to punktene (sammen med høyeste og laveste pris).

For eksempel: Vekene på en lysestake forteller oss maks- og minimumskurs i perioden, men de sier ingenting om hvilken som skjedde først. Men i de fleste diagramverktøy, kan tidsrammen endres, slik at handlerne kan zoome inn på kortere tidsrammer for å få flere detaljer.


Candlestick-diagrammer kan også inneholde mye markedsstøy, spesielt når kortere tidsrammer kartlegges. Lysestakene kan endre seg veldig raskt, noe som kan gjøre det vanskelig å tolke dem.


Heikin-Ashi-candlestick

Så langt har vi snakket om det som noen ganger refereres til som det japanske candlestick-diagrammet. Men det finnes andre måter å beregne lysestaker på. Heikin-Ashi-teknikken er en av dem.

Heikin-Ashi er japansk og gir tanken om "gjennomsnittlig stolpe". Slike candlestick-diagrammer benytter en modifisert formel som bruker gjennomsnittlig prisdata. Hovedmålet er å jevne ut prishandling og filtrere ut markedsstøy. På den måten kan Heikin-Ashi-lysestaker gjøre det lettere å oppdage markedstrender, prismønstre og mulige reverseringer.

Handlere bruker ofte Heikin-Ashi-lysestaker sammen med japanske lysestaker for å unngå falske signaler og øke sjansene for å oppdage markedstrender. Grønne Heikin-Ashi-lysestaker uten nedre veke indikerer generelt sett en sterk opptrend, mens røde lysestaker uten øvre veker kan tyde på en sterk nedtrend.

Selv om Heikin-Ashi-lysestaker kan være et kraftig verktøy, har de sine begrensninger, akkurat som alle andre teknikker for teknisk analyse. Siden disse lysestakene bruker gjennomsnittlig prisdata, kan det ta lengre tid å utvikle mønstre. Dessuten viser de ikke prisgapet og kan skjule andre prisdata.


Avsluttende tanker

Candlestick-diagrammer er blant de mest grunnleggende verktøyene for enhver handler eller investor. De gir ikke bare en visuell fremstilling av prishandlingen for et gitt aktivum, men også fleksibiliteten til å analysere data i forskjellige tidsrammer.

En omfattende studie av candlestick-diagrammer og -mønstre, kombinert med en analytisk tankegang og nok øvelse, kan etter hvert gi handlere et forsprang på markedet. Likevel er de fleste handlere og investorer enige om at det også er viktig å vurdere andre metoder, for eksempel fundamental analyse.