Τι είναι το GMX;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το GMX;

Τι είναι το GMX;

Έχει δημοσιευτεί Nov 16, 2022Έχει ενημερωθεί Nov 16, 2023
7m

TL;DR

Το GMX είναι ένα αποκεντρωμένο, άνευ άδειας ανταλλακτήριο διηνεκών swap και Spot. Οι επενδυτές μπορούν να το χρησιμοποιούν για να πραγματοποιούν εύκολα συναλλαγές κρυπτονομισμάτων εντός της αλυσίδας, απλώς συνδέοντας τα πορτοφόλια τους. Το GMX διαθέτει ένα εγγενές Token που ονομάζεται GMX, το οποίο λειτουργεί ως Token διακυβέρνησης, εναλλακτικής χρησιμότητας και συσσώρευσης αξίας για το πρωτόκολλο GMX. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ενέργειες Staking στα Token GMX και να κερδίσουν ένα μερίδιο από τις προμήθειες του πρωτοκόλλου GMX, συν του ότι επωφελούνται από άλλα κίνητρα. Το GMX υποστηρίζει προς το παρόν τα δίκτυα Arbitrum και Avalanche.

Εισαγωγή

Το blockchain και η εφαρμογή του στη χρηματοδότηση, το κρυπτονόμισμα, έδωσαν τη δυνατότητα ανάπτυξης της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Η γενική αναγνώριση του DeFi ξεκίνησε το 2020 με το λεγόμενο "DeFi summer". Σήμερα, το GMX αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συναλλαγές με μόχλευση σε ανταλλακτήριο διηνεκών λειτουργιών και spot με αποκεντρωμένο τρόπο. Η εμπειρία συναλλαγών θυμίζει τις λειτουργίες των κεντρικών ανταλλακτηρίων, αλλά πραγματοποιείται απευθείας από ένα προσωπικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων.

Τι είναι το GMX;

Το GMX είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο διηνεκών λειτουργιών και spot που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με BTC, ETH και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα απευθείας από τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους. Ο χρήστης του GMX μπορεί να πραγματοποιεί swap spot και να πραγματοποιεί συναλλαγές με διηνεκή Futures με μόχλευση έως και 50x, όπως γίνεται και σε ένα κεντρικό ανταλλακτήριο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη χρήση ενός κεντρικού ανταλλακτηρίου, διατηρείται η θεματοφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων μέσω της χρήσης ενός πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων.

Στόχος του GMX είναι να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία συναλλαγών με χαμηλές προμήθειες swap και συναλλαγές με μηδενικό αντίκτυπο στην τιμή. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του εγγενούς pool πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, του GLP, το οποίο εξασφαλίζει προμήθειες για τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον, το GMX χρησιμοποιεί Oracle του Chainlink για δυναμική τιμολόγηση, έτσι ώστε να συγκεντρώνει τιμές από άλλα ανταλλακτήρια υψηλού όγκου συναλλαγών.

Το GMX κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο blockchain Arbitrum One, όταν το δίκτυο άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2021. Το Arbitrum είναι ένα Rollup επιπέδου 2 του Ethereum, μια λύση που σχεδιάστηκε για να αυξήσει την ταχύτητα και την κλιμάκωση των έξυπνων συμβάσεων του Ethereum. Αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022, η ανάπτυξη του GMX συνεχίστηκε στο Avalanche, το οποίο είναι επίσης ένα blockchain συμβατό με EVM υψηλής ταχύτητας.

Πώς λειτουργεί το GMX; 

Οι συναλλαγές στο GMX πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ενός pool πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που ονομάζεται GLP. Αποτελείται από 50-55% stablecoin, 25% ETH, 20% BTC και 5-10% άλλα altcoin, όπως Chainlink και Uniswap.

Η ρευστότητα προστίθεται όταν οι χρήστες δημιουργούν Token παρόχου ρευστότητας GMX (GLP). Σε αντάλλαγμα για τη δημιουργία GLP, κερδίζουν το 70% όλων των προμηθειών που προκύπτουν στο συγκεκριμένο blockchain. Σε αντίθεση με μερικά pool ρευστότητας, το GLP δεν επηρεάζεται από προσωρινή ζημία.

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει πάροχος αυτού του pool ρευστότητας και, σε αντάλλαγμα, να κερδίσει προμήθειες. Και οι χρήστες που θέλουν να πραγματοποιούν συναλλαγές με διηνεκή swap ή spot, μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, το pool του GLP λειτουργεί ως αντισυμβαλλόμενος των επενδυτών. Καθώς οι κάτοχοι των Token GLP παρέχουν τη ρευστότητα που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές με μόχλευση, επωφελούνται όταν οι επενδυτές χάνουν — και το αντίστροφο.

Το Token GLP μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία του δείκτη και να αναλωθεί για την εξόφληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του δείκτη. Σε αντίθεση με το Token GMX, διαθέτει αυτόματα ενέργειες Staking και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Η τιμή του GLP, οι ανταμοιβές και η σύνθεση του δείκτη διαφέρουν μεταξύ των Arbitrum και Avalanche.

Τι είναι το Token GMX; 

Το Token GMX είναι ένα Token διακυβέρνησης και εναλλακτικής χρησιμότητας. Οι κάτοχοι του Token μπορούν να το χρησιμοποιούν για να ψηφίζουν προτάσεις που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση του ανταλλακτηρίου.

Οι κάτοχοι Token που κάνουν ενέργεια Staking στα GMX τους, λαμβάνουν κι άλλες ανταμοιβές που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο για να ανταμείβει χρήστες. Πρώτον, το 30% του συνόλου των προμηθειών του πρωτοκόλλου διανέμεται στους staker του GMX. Αυτές οι προμήθειες εισπράττονται από την ειδική διαπραγμάτευση, τις προμήθειες swap και τις συναλλαγές με μόχλευση, και καταβάλλονται σε ETH ή AVAX.

Δεύτερον, οι staker κερδίζουν Token GMX (esGMX) με μεσεγγύηση. Αυτά τα Token esGMX μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν σε ενέργειες Staking για ανταμοιβές είτε να κατοχυρωθούν. Τα Token μετατρέπονται ξανά σε GMX σε διάστημα 12 μηνών όταν ο χρήστης τα κατοχυρώνει. Συνεπώς, η δημιουργία esGMX αποτελεί μια μορφή κλειδωμένης ενέργειας Staking που αποτρέπει τον πληθωρισμό και την άμεση πώληση των GMX.

Τέλος, οι staker κερδίζουν πόντους πολλαπλασιαστή που ενισχύουν την απόδοσή τους και ανταμείβουν τους μακροχρόνιους κατόχους χωρίς να συμμετέχουν στον πληθωρισμό των Token. Αυτά τα διττά κίνητρα ενισχύουν τη δέσμευση στο GMX και προωθούν την αποκεντρωμένη ιδιοκτησία της πλατφόρμας.

Ο μέγιστος όγκος του GMX είναι 13,25 εκατομμύρια Token, με διαθέσιμο όγκο ύψους 8,2 εκατομμυρίων Token. Πάνω από το 83% των διαθέσιμων Token διαθέτουν ενέργεια Staking.

Τι κάνει το GMX μοναδικό;

Το σύστημα συναλλαγών

Το GMX δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να ανοίγουν θέσεις με μόχλευση μέσω μιας απλής διεπαφής swap, η οποία θυμίζει τις παραδοσιακές πλατφόρμες συναλλαγών. Επιπλέον, το GMX διαθέτει δυνατότητα αυτοπροστασίας και είναι μη εμπιστεύσιμο, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να ανταλλάσσει κρυπτονομίσματα απευθείας από το ιδιωτικό του πορτοφόλι.

Το μοντέλο διπλού ανταλλακτηρίου υποστηρίζει τόσο swap spot όσο και μοχλευμένη συναλλαγή διηνεκών swap. Αυτό θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου λόγω της μεγάλης αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων στο pool του GLP, η οποία παρέχει στις καταθέσεις των χρηστών τη δυνατότητα να αποφέρουν πρόσθετη απόδοση και να μην μένουν αδρανείς.

Το GMX επιτρέπει την είσοδο και έξοδο από θέσεις συναλλαγών χωρίς αντίκτυπο στην τιμή. Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να πετύχουν καλύτερες τιμές εισόδου σε σχέση με ορισμένα ανταλλακτήρια που βασίζονται στο βιβλίο εντολών, τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα με την ολίσθηση. Το GMX χρησιμοποιεί επίσης ένα σύνολο από Oracle του Chainlink και άλλες τροφοδοσίες τιμών για την εξισορρόπηση διακυμάνσεων των τιμών, το οποίο μπορεί να διατηρήσει τις θέσεις ασφαλείς από προσωρινές ράβδους ρευστοποίησης.

Το οικοσύστημα

Το GMX δίνει έμφαση στη σημασία της κοινότητας και έχει προσπαθήσει να προωθήσει τη νοοτροπία του DeFi για συμμετοχή και δημιουργία εργαλείων μεταξύ των χρηστών του.

Τα εργαλεία που έχει δημιουργήσει η κοινότητά του περιλαμβάνουν ένα bot θέσεων Telegram, το leaderboard gmx.house, τη σελίδα gmxstats.com, τους πίνακες ελέγχου Dune Analytics και υπολογιστές που ευνοούν τους επενδυτές, τους staker και τους παρόχους ρευστότητας. Το GMX διαθέτει έναν κατάλογο συνεργατικών έργων που διαρκώς αυξάνεται και δημιουργεί λειτουργίες DeFi με τα σύνθετα lego block του GMX.

Η κοινότητα αναλαμβάνει επίσης την επικοινωνία του οικοσυστήματος GMX. Για παράδειγμα, το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινότητας με τίτλο "The Blueberry Pulse" υπογραμμίζει τις εξελίξεις στο οικοσύστημα GMX. Το Blueberry Podcast κάνει το ίδιο σε ηχητική μορφή.

Πώς γίνεται η χρήση του GMX  

Συναλλαγές

  1. Η διεπαφή συναλλαγών του GMX εμφανίζεται παράλληλα με το γράφημα τιμών. Για να ξεκινήσετε μια συναλλαγή με μόχλευση, κάντε κλικ στην επιλογή "Μακροπρόθεσμη" ή "Βραχυπρόθεσμη" για να ορίσετε την προτίμησή σας. Στο GMX διατίθενται επίσης απλά, χαμηλής προμήθειας swap spot. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Swap" για να ανοίξετε τη διεπαφή για swap των Token στο pool του GLP.

  2. Το πρώτο Token είναι η πρόσθετη εγγύηση που παρέχετε, ενώ το Token που ακολουθεί είναι το περιουσιακό στοιχείο που ανταλλάσσετε. Το ρυθμιστικό μόχλευσης δείχνει πόσα χρήματα δανείζεστε από το pool του GLP. Διατίθενται εντολές με όριο, καθώς και εντολές take profit και stop loss. 

  3. Οι ανοικτές συναλλαγές θα εμφανίζονται στην ενότητα "Θέσεις". Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" για να καταθέσετε ή να κάνετε ανάληψη πρόσθετης εγγύησης. Το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας συναλλαγής με μόχλευση κοστίζει 0,1 τοις εκατό του μεγέθους της θέσης σας. Οι επενδυτές πληρώνουν επίσης μια ωριαία προμήθεια δανεισμού που εξαρτάται από τη χρήση. Για λεπτομερείς οδηγίες, επισκεφτείτε τη σελίδα βοήθειας συναλλαγών.

Staking

Για να κάνετε ενέργεια Staking στα Token GMX και να κερδίσετε ανταμοιβές, πρέπει να συνδέσετε το πορτοφόλι σας και να πατήσετε το κουμπί "Stake".

Μόλις επιβεβαιώσετε τη συναλλαγή εντός της αλυσίδας στο πορτοφόλι σας, θα αρχίσετε να κερδίζετε το 30% όλων των προμηθειών του πρωτοκόλλου GMX, καθώς και τα κίνητρα esGMX και πόντων πολλαπλασιαστή.

Θα δείτε τους τρεις τύπους ανταμοιβών να αυξάνονται στο πεδίο "Συνολικές ανταμοιβές" στη διεπαφή χρήστη του GMX. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Ανατοκισμός" για να κάνετε μια ενέργεια Staking στις ανταμοιβές που κερδίσατε και να ανατοκίσετε την απόδοσή σας.

Πώς γίνεται η αγορά GMX στην Binance;

Μπορείτε να αγοράσετε GMX σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως η Binance. 

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Συναλλαγή] -> [Spot]. 

2. Πληκτρολογήστε "GMX" στη γραμμή αναζήτησης για να δείτε τα διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών. Θα χρησιμοποιήσουμε το GMX/BUSD ως παράδειγμα.

3. Μεταβείτε στο πλαίσιο [Spot] και εισαγάγετε το ποσό GMX που θέλετε να αγοράσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά GMX] για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας και το GMX που αγοράσατε θα πιστωθεί στο Πορτοφόλι Spot σας.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το GMX

Ο αυτόνομος αποκεντρωμένος οργανισμός DAO του GMX, ο GMX DAO, σχεδίασε τον οδικό του χάρτη μέσω της διαδικασίας εσωτερικής διακυβέρνησης. Όραμα του GMX είναι να γίνει ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο και εύχρηστο DEX για συναλλαγές με μόχλευση εντός της αλυσίδας. Ο τρέχων οδικός χάρτης περιλαμβάνει:

Συνθετικά περ. στοιχεία

Τα συνθετικά περιουσιακά στοιχεία είναι μια νέα κατηγορία Token που θα προσφέρονται στο ανταλλακτήριο. Τα συνθετικά κρυπτοστοιχεία αντλούν την αξία τους από κάθε υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, όπως μια μετοχή, ένα αγαθό ή ένα ψηφιακό νόμισμα. Στην ουσία είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις των παραγώγων. 

Βελτιωμένα UI και UX

Η GMX προσπαθεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη διεπαφή χρήστη (UI) και την εμπειρία χρήστη (UX) του πρωτοκόλλου για τους χρήστες. Για παράδειγμα, σχεδιάζει να ενσωματώσει γραφήματα TradingView στην πλατφόρμα.

X4: Ανταλλακτήριο που ελέγχεται από πρωτόκολλο

Το απώτερο όραμα του GMX είναι να γίνει ένας προηγμένος αυτοματοποιημένος ειδικός διαπραγματευτής (AMM) που θα επιτρέπει σε άλλα έργα DeFi να βασίζονται στα pool ρευστότητάς του και να προσαρμόζουν πλήρως τις λειτουργίες του pool τους. Αυτά τα έργα θα μπορούσαν στη συνέχεια να καθορίσουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένη συμπεριφορά θέλουν για την αγορά και την πώληση Token, καθώς και για την προσθήκη και αφαίρεση ρευστότητας.

Επέκταση δικτύου

Το GMX σκοπεύει επίσης να επεκτείνει το ανταλλακτήριο σε ένα τρίτο δίκτυο blockchain, μαζί με το Arbitrum και το Avalanche.

Συμπεράσματα

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων έχουν προχωρήσει πολύ. Το GMX δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε διαθέτει πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων να επωφελείται από τις διαφανείς υπηρεσίες αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου του. Πρώτον, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ανταλλακτηρίου διηνεκών swap και spot. Δεύτερον, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν διάφορα προνόμια και να έχουν λόγο στη διακυβέρνηση με την κατοχή Token GMX. Όπως μάθαμε, η κοινότητα του GMX αποφασίζει για το μέλλον της πλατφόρμας. Συνεπώς, μπορεί ακόμη να προστεθούν νέες υπηρεσίες, πέραν αυτών που προσφέρει ήδη το ανταλλακτήριο.