Co je poměr poplatků k odměnám sítě Bitcoin?
Domů
Články
Co je poměr poplatků k odměnám sítě Bitcoin?

Co je poměr poplatků k odměnám sítě Bitcoin?

Pokročilí
Zveřejněno May 16, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

 TL;DR

  • Poměr poplatků a odměny sítě Bitcoin označuje poměr mezi příjmy těžaře z transakčních poplatků ve srovnání s celkovou odměnou za blok.

  • Tento poměr se vypočítává jako podíl transakčních poplatků a celkové odměny za blok, kterou tvoří příspěvek za blok a transakční poplatky. 

  • Zároveň významně ovlivňuje zdraví a bezpečnost bitcoinové sítě, protože příspěvek za blok se v průběhu času neustále snižuje na polovinu, až nakonec v roce 2140 klesne na nulu. 

  • Začátkem roku 2023 aktivity související s tokeny BRC-20 zvýšily poměr poplatků a odměny sítě Bitcoin na víc než 50 %, což je vzácný jev.

Co je odměna za blok sítě Bitcoin? 

Abychom lépe pochopili poměr poplatků a odměny sítě Bitcoin, musíme nejdřív vědět, jak jsou těžaři odměňováni. Odměna za blok sítě Bitcoin je určité množství bitcoinů, které těžaři obdrží za úspěšnou těžbu nového bloku.

Odměnu za blok tvoří příspěvek za blok a transakční poplatky. 

Co je příspěvek za blok? 

V rámci mechanismu konsenzu proof-of-work sítě Bitcoin vynakládají těžaři značné výpočetní zdroje na řešení složitých výpočtů potřebných k přidávání nových bloků na blockchain. Na oplátku dostávají za každý blok přidaný na blockchain pevné množství nově vyražených bitcoinů – příspěvek za blok. Je to klíčová motivace pro těžaře, aby udržovali síť bezpečnou. 

Nově vygenerované bitcoiny vznikají speciálním typem transakce, která se označuje termínem coinbase transakce. Coinbase transakce je obvykle první transakcí, která se přidává do bloku, a v podstatě vytváří kryptoměny z ničeho, protože tyto kryptoměny pochází z jednoho prázdného vstupu.

Co jsou poplatky za transakce? 

Každá transakce na bitcoinové síti vyžaduje malý poplatek pro těžaře za zpracování transakce. Těžaři upřednostňují transakce s vyššími poplatky, takže čím vyšší poplatek zaplatíte, tím větší je pravděpodobnost, že transakci zařadí do dalšího bloku. 

Poplatky za transakce na síti Bitcoin fungují podobně jako aukční systém. Uživatelé připojují během vysoké poptávky k transakcím vyšší poplatky, aby je těžaři zařadili do bloku.  

Vzhledem k tomu, že poplatky za transakce obvykle tvoří jen nepatrný podíl z celkové odměny za blok, termín „odměna za blok“ se občas používá zaměnitelně s termínem „příspěvek za blok“. S rostoucími poplatky za transakce na síti Bitcoin je ale stále důležitější mezi nimi rozlišovat. 

V tomto článku budeme používat výše uvedené definice. Odměnu za blok proto vyjadřuje tento vzorec:

Odměna za blok = příspěvek za blok + poplatky za transakce 

Jak vypočítat poměr poplatků a odměn

Poměr poplatků a odměny se obvykle vyjadřuje v procentech a vypočítá se vydělením poplatků za transakce odměnou za blok podle následujícího vzorce: 

Poměr poplatků a odměn = poplatky za transakce ÷ odměna za blok × 100 % 

Můžete ho vyjádřit i následovně: 

Poměr poplatků a odměn = poplatky za transakce ÷ odměna za blok 

Proč jsou odměny za blok nezbytné? 

Odměny za blok slouží jako pobídka pro těžaře, aby investovali výpočetní výkon na udržování bitcoinové sítě v chodu. Těžaři jsou za tento závazek odměňováni nově vyraženými bitcoiny a bitcoiny z transakčních poplatků. Návrh odměny za blok je klíčem pro bitcoinovou tokenomiku, protože řízeným klesajícím tempem přivádí do systému nové bitcoiny. 

Tím vzniká deflační ekonomický model, který je podobný těžbě drahých kovů, kdy je stále těžší najít nový kov. Kód protokolu Bitcoinu navíc zaručuje, že nikdy nebude existovat víc než 21 milionů bitcoinů. 

Co je bitcoinové půlení? 

Poměru poplatků a odměny se věnuje stále víc pozornosti, částečně kvůli tzv. bitcoinovému půlení, které označuje jev, kdy se příspěvek za blok přibližně každé čtyři roky snižuje těžařům na polovinu. 

V případě Bitcoinu začala výše příspěvku za blok na 50 BTC a každých 210 000 bloků (přibližně jednou za čtyři roky) se snižuje na polovinu. V roce 2012 byl příspěvek za blok snížen na 25 BTC, v roce 2016 na 12,5 BTC a v roce 2020 na 6,25 BTC. V roce 2024 se sníží na 3,125 BTC. 

Proč je poměr poplatků a odměny důležitý pro bezpečnost Bitcoinu? 

Při tomto tempu půlení se odhaduje, že poslední bitcoin bude vytěžen někdy v roce 2140. Od té doby už nebudou těžaři dostávat příspěvky za blok a budou kompenzováni výhradně z poplatků za transakce. 

Přestože to nastane až za velmi dlouhou dobu, někteří si kladou otázku, jestli transakční poplatky porostou natolik, aby byli těžaři v případě absence příspěvku za blok dostatečně odměňováni. 

Vzhledem k tomu, že příspěvek za blok se v roce 2024 sníží na 3,125 BTC a v roce 2028 na 1,5625 BTC, což je výrazně nižší úroveň než v minulém desetiletí, může být tato otázka aktuální i pro nejbližší budoucnost. 

Jaký má poměr poplatků a odměny sítě Bitcoin výhled? 

Po většinu doby existence bitcoinové sítě se poměr poplatků a odměny pohyboval v oblasti nízkých jednociferných čísel. Transakční poplatky obecně k celkovým příjmům těžařů moc nepřispívají. 

Transakční poplatky ale stanovují různé podmínky, včetně nabídky a poptávky. Když se zvýší poptávka po blokovém prostoru sítě Bitcoin, zvýší se i konkurence mezi uživateli, kteří nabízí vyšší poplatky za transakce, aby jejich transakce byly zařazeny do dalšího bloku.

Například v letech 2017 a 2020 došlo k výraznému nárůstu transakčních poplatků – pravděpodobně v důsledku rostoucího přijetí Bitcoinu širokou veřejností, kolísání cen a přetížení sítě. 

Začátkem roku 2023 aktivity související s tokeny BRC-20 vystřelily poměr poplatků a odměny sítě Bitcoin na historická maxima. Poměr poplatků a odměny přesáhl 50 %, takže poplatky za transakce v bloku byly vyšší než příspěvek za blok, což je vzácný jev. Takto vysoký poměr poplatků a odměny ale nemusí být udržitelný.

Závěrem

Až nakonec příspěvek za blok klesne na nulu, transakční poplatky budou tvořit 100 % odměny pro těžaře. Do té doby budou muset poplatky za transakce postupně růst a dosáhnout stabilního tempa udržitelného růstu, aby těžba zůstala dostatečně zisková a motivovala těžaře se na síti Bitcoin dál podílet. 

Tohoto cíle by se mělo dosáhnout při zachování rovnováhy mezi potřebou zvýšit poměr poplatků a odměny a udržením dostatečně nízkých poplatků za transakce pro uživatele. 

Související články: 

Přehled historie ceny Bitcoinu

Jak těžit Bitcoin

Co jsou Ordinals? Přehled NFT na bitcoinové síti

Slovníček: půlení 


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.