Czym jest stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym jest stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin?

Czym jest stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin?

艢rednio zaawansowany
Opublikowane May 16, 2023Zaktualizowane Dec 11, 2023
6m

聽TL;DR

  • Stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin to proporcja dochodu g贸rnika z tytu艂u op艂at transakcyjnych do ca艂kowitej nagrody za blok.

  • Wsp贸艂czynnik ten oblicza si臋 dziel膮c op艂aty transakcyjne przez ca艂kowit膮 nagrod臋 za blok, z uwzgl臋dnieniem subwencji blokowej i op艂at transakcyjnych.聽

  • Wska藕nik ten ma znacz膮cy wp艂yw na kondycj臋 i bezpiecze艅stwo sieci Bitcoin, poniewa偶 dotacja blokowa co pewien czas zmniejsza si臋 o po艂ow臋, a w 2140 roku ostatecznie dojdzie od zera.聽

  • Na pocz膮tku 2023 r. dzia艂ania zwi膮zane z tokenami BRC-20 doprowadzi艂y do tego, 偶e stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin przekroczy艂 50%, co jest zjawiskiem rzadkim.

Czym jest nagroda za blok w sieci Bitcoin?聽

Aby lepiej zrozumie膰 stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin, musimy przeanalizowa膰, jak wygl膮da wynagradzanie g贸rnik贸w. W sieci Bitcoin nagroda za blok to okre艣lona kwota bitcoin贸w, jak膮 g贸rnicy otrzymuj膮 za pomy艣lne wydobycie nowego bloku.

Nagroda za blok sk艂ada si臋 z subwencji blokowej i op艂at transakcyjnych.聽

Czym jest subwencja blokowa?聽

W ramach mechanizmu konsensusu Proof of Work sieci Bitcoin g贸rnicy przy u偶yciu znacznych zasob贸w obliczeniowych rozwi膮zuj膮 z艂o偶one obliczenia, konieczne aby dodawa膰 nowe bloki do blockchaina. W zamian za ka偶dy blok, kt贸ry uda im si臋 doda膰 do blockchaina, otrzymuj膮 sta艂膮 ilo艣膰 nowo wybitych bitcoin贸w, czyli tzw. dotacj臋 blokow膮. Jest to dla g贸rnik贸w kluczowa zach臋ta do zapewniania bezpiecze艅stwa sieci.聽

Nowo tworzone bitcoiny powstaj膮 w wyniku szczeg贸lnego rodzaju transakcji zwanej transakcj膮 bazow膮 monety. Transakcja bazowa monety jest zazwyczaj pierwsz膮 transakcj膮 dodawan膮 do bloku, w ramach kt贸rej monety powstaj膮 z niczego, poniewa偶 pochodz膮 z jednego pustego pakietu danych wej艣ciowych.

Czym s膮 op艂aty transakcyjne?聽

Ka偶da transakcja w sieci Bitcoin zawiera niewielk膮 op艂at臋 wyp艂acan膮 g贸rnikom za przetworzenie transakcji. G贸rnicy nadaj膮 priorytet transakcjom z wy偶szymi op艂atami, co oznacza, 偶e im wy偶sze op艂aty, tym wi臋ksze prawdopodobie艅stwo, 偶e transakcja zostanie uwzgl臋dniona w kolejnym bloku.聽

Op艂aty transakcyjne w sieci Bitcoin dzia艂aj膮 podobnie do systemu licytacji, w kt贸rym u偶ytkownicy za艂膮czaj膮 do transakcji wy偶sze op艂aty, aby g贸rnicy w艂膮czyli je do bloku, kiedy popyt jest wysoki.聽聽

Poniewa偶 op艂aty transakcyjne zazwyczaj stanowi膮 niewielki odsetek ca艂kowitej nagrody blokowej, termin 鈥瀗agroda za blok鈥 bywa艂 niekiedy stosowany zamiennie z okre艣leniem 鈥瀞ubwencja blokowa鈥. Jednak wraz ze wzrostem op艂at transakcyjnych w sieci Bitcoin rozr贸偶nianie tych poj臋膰 staje si臋 coraz wa偶niejsze.聽

W tym artykule b臋dziemy u偶ywa膰 definicji przedstawionych powy偶ej. W zwi膮zku z tym nagrod臋 za blok mo偶na wyrazi膰 tym wzorem:

Nagroda za blok = subwencja blokowa + op艂aty transakcyjne聽

Jak obliczy膰 stosunek op艂at do nagr贸d

Stosunek op艂at do nagr贸d wyra偶a si臋 zwykle w procentach i oblicza poprzez podzielenie op艂at transakcyjnych przez nagrod臋 za blok przy u偶yciu nast臋puj膮cego wzoru:聽

Stosunek op艂at do nagr贸d = op艂aty transakcyjne / nagroda za blok X 100%聽

Mo偶na to r贸wnie偶 wyrazi膰 w ten spos贸b:聽

Stosunek op艂at do nagr贸d = op艂aty transakcyjne / nagroda za blok聽

Dlaczego nagrody blokowe s膮 potrzebne?聽

Nagrody blokowe pe艂ni膮 funkcj臋 zach臋ty dla g贸rnik贸w do przeznaczania mocy obliczeniowej na rzecz utrzymania ruchu w sieci Bitcoin. G贸rnicy dostaj膮 w nagrod臋 nowo wydobyte bitcoiny i bitcoiny zarobione na op艂atach transakcyjnych. Koncepcja nagrody blokowej jest kluczem do tokenomii Bitcoina, poniewa偶 zapewnia regulacj臋 wprowadzania nowych bitcoin贸w do systemu w malej膮cym tempie.聽

Tworzy to deflacyjny model ekonomiczny i przypomina wydobycie metali szlachetnych, w przypadku kt贸rego coraz trudniej jest znale藕膰 nowy metal. Daje to r贸wnie偶 gwarancj臋, 偶e zgodnie z kodem protoko艂u sieci Bitcoin nigdy nie b臋dzie istnie膰 wi臋cej ni偶 21 mln bitcoin贸w.聽

Czym jest halving Bitcoina?聽

Stosunek op艂at do nagr贸d budzi coraz wi臋ksze zainteresowanie, cz臋艣ciowo z powodu halvingu Bitcoina, czyli zjawiska, w ramach kt贸rego g贸rnicy otrzymuj膮cy dotacje blokowe mniej wi臋cej co cztery lata zaczynaj膮 dostawa膰 o po艂ow臋 mniej.聽

W przypadku Bitcoina subwencja blokowa wynosi艂a na pocz膮tku 50 BTC i zmniejsza si臋 o po艂ow臋 co 210 000 blok贸w (mniej wi臋cej raz na cztery lata). Dotacja blokowa Bitcoina uleg艂a zmniejszeniu do 25 BTC w 2012 r., 12,5 BTC w 2016 r. i 6,25 BTC w 2020 r. Zostanie zmniejszona do 3,125 BTC w roku 2024.聽

Dlaczego stosunek op艂at do nagr贸d ma znaczenie dla bezpiecze艅stwa sieci Bitcoin?聽

Szacuje si臋, 偶e przy takim tempie halvingu ostatni bitcoin zostanie wydobyty oko艂o 2140 roku. Od tej chwili g贸rnicy nie b臋d膮 ju偶 otrzymywa膰 dotacji blokowych i b臋d膮 wynagradzani wy艂膮cznie w formie op艂at transakcyjnych.聽

Mimo 偶e od tego ostatecznego scenariusza dzieli nas jeszcze wiele lat, cz臋艣膰 os贸b stawia pytanie, czy op艂aty transakcyjne wzrosn膮 na tyle, aby g贸rnicy otrzymywali wystarczaj膮ce wynagrodzenie, bior膮c pod uwag臋 brak dotacji blokowej.聽

Poniewa偶 dotacja blokowa spada do 3,125 BTC w 2024 r. i 1,5625 BTC w 2028 r. 鈥 czyli do poziomu znacznie ni偶szego ni偶 w ostatniej dekadzie, pytanie to wydaje si臋 r贸wnie偶 aktualne w najbli偶szej przysz艂o艣ci.聽

Jakie s膮 perspektywy stosunku op艂at do nagr贸d Bitcoina?聽

Przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 historii sieci Bitcoin stosunek op艂at do nagr贸d oscylowa艂 wok贸艂 niskich warto艣ci jednocyfrowych. Op艂aty transakcyjne og贸lnie rzecz bior膮c mia艂y niewielki udzia艂 w og贸lnych dochodach g贸rnik贸w.聽

O op艂atach transakcyjnych decyduj膮 jednak r贸偶ne aspekty, 艂膮cznie z poda偶膮 i popytem. Kiedy popyt na przestrze艅 blokow膮 Bitcoina wzrasta, pojawia si臋 wi臋ksza konkurencja mi臋dzy u偶ytkownikami, kt贸rzy oferuj膮 wy偶sze op艂aty transakcyjne, aby ich transakcje zosta艂y uwzgl臋dnione w nast臋pnym bloku.

Op艂aty transakcyjne znacznie ros艂y np. w okresach oko艂o 2017 i 2020 roku, prawdopodobnie z powodu wi臋kszego upowszechnienia w g艂贸wnym nurcie, zmienno艣ci cen bitcoina oraz przeci膮偶enia sieci.聽

Na pocz膮tku 2023 r. dzia艂ania zwi膮zane z tokenami BRC-20 doprowadzi艂y do tego, 偶e stosunek op艂at do nagr贸d w sieci Bitcoin doszed艂 do nowych historycznych maksim贸w. Stosunek op艂at do nagr贸d przekroczy艂 50%, a to oznacza, 偶e op艂aty transakcyjne w bloku by艂y wy偶sze ni偶 dotacja blokowa, co jest zjawiskiem rzadkim. Mo偶liwe, jednak, 偶e tak wysokiego stosunku op艂at do nagr贸d na d艂u偶sz膮 met臋 nie da si臋 utrzyma膰.

Wnioski Ko艅cowe

Ostatecznie, kiedy dotacja blokowa dojdzie do zera, op艂aty transakcyjne b臋d膮 stanowi膰 100% wynagrodzenia g贸rnik贸w. Zanim to nast膮pi, op艂aty transakcyjne mog膮 wymaga膰 stopniowego zwi臋kszania i osi膮gni臋cia sta艂ego tempa trwa艂ego wzrostu, tak aby wydobycie by艂o na tyle op艂acalne, 偶e b臋dzie zach臋ca膰 g贸rnik贸w do udzia艂u w sieci Bitcoin.聽

Nale偶y to osi膮gn膮膰, r贸wnowa偶膮c potrzeb臋 zwi臋kszenia stosunku op艂at do nagr贸d, a jednocze艣nie utrzymuj膮c op艂aty transakcyjne na poziomie wystarczaj膮co niskim dla u偶ytkownik贸w.聽

Dalsza Lektura聽

Przegl膮d Historii Kursu Bitcoina

Jak Wydobywa膰 Bitcoiny

Czym S膮 Ordinals? Przegl膮d Bitcoinowych NFT

S艂owniczek: Halving聽


Wy艂膮czenie Odpowiedzialno艣ci i Ostrze偶enie o Ryzyku: Niniejsza tre艣膰 jest prezentowana w stanie, w jakim si臋 znajduje, wy艂膮cznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie nale偶y jej interpretowa膰 jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani te偶 nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub us艂ugi. U偶ytkownik powinien zasi臋gn膮膰 w艂asnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradc贸w. W przypadku, gdy artyku艂 zosta艂 napisany przez osob臋 zewn臋trzn膮, nale偶y pami臋ta膰, 偶e wyra偶one pogl膮dy nale偶膮 do osoby zewn臋trznej i nie musz膮 odzwierciedla膰 pogl膮d贸w Akademii Binance. Prosz臋 przeczyta膰 nasze pe艂ne zastrze偶enie tutaj w celu uzyskania dalszych szczeg贸艂贸w. Ceny aktyw贸w cyfrowych mog膮 by膰 zmienne. Warto艣膰 Pa艅stwa inwestycji mo偶e spa艣膰 lub wzrosn膮膰 i mog膮 Pa艅stwo nie odzyska膰 zainwestowanej kwoty. S膮 Pa艅stwo wy艂膮cznie odpowiedzialni za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek straty, kt贸re mog膮 Pa艅stwo ponie艣膰. Ten materia艂 nie powinien by膰 interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na naszej stronie Warunki u偶ytkowania oraz Ostrze偶enie o ryzyku.