Trượt giá

Người mới

Sự trượt giá xảy ra khi giá trung bình của một giao dịch khác với giá dự kiến ban đầu. Trượt giá thường xảy ra khi sử dụng lệnh thị trường, thường là do không có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh của bạn hoặc thị trường biến động, khiến giá thực thi lệnh cuối cùng thay đổi.

Vì vậy, thay vì nhận được mức giá chính xác mà bạn muốn, trượt giá có thể khiến chi phí giao dịch cao hơn hoặc ít hơn. Các nhà giao dịch cố gắng giảm trượt giá bằng cách chia các giao dịch lớn thành các phần nhỏ hơn hoặc sử dụng các lệnh giới hạn cho phép họ đặt giá cụ thể để mua hoặc bán.

Chênh lệch giá mua - giá bán

Để hiểu đầy đủ về trượt giá, điều cần thiết là phải hiểu chênh lệch giá mua - giá bán. Mức chênh lệch này thể hiện sự khác biệt giữa mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá mua) và mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá bán). Chênh lệch giá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tính thanh khoản của thị trường và khối lượng giao dịch. Các tài sản thanh khoản cao hơn, như Bitcoin, thường có mức chênh lệch nhỏ hơn do khối lượng lệnh trên thị trường cao hơn.

Ví dụ về trượt giá

Hãy xem xét một kịch bản trong đó một nhà giao dịch đặt một lệnh thị trường lớn ở mức 100 đô-la, nhưng thị trường thiếu thanh khoản cần thiết. Lệnh có thể được thực hiện ở mức giá trên 100 USD, dẫn đến giá mua trung bình cao hơn dự đoán. Sự khác biệt giữa giá dự kiến và giá thực tế là những gì chúng ta gọi là trượt giá.

Độ trượt giá dương và khả năng chịu trượt giá

Trong khi trượt giá thường được hiểu như một kết quả ít thuận lợi hơn cho các nhà giao dịch, trượt giá tích cực có thể xảy ra nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch trong quá trình thực hiện lệnh. Một số sàn giao dịch cho phép người dùng đặt mức chịu trượt giá, điều này ảnh hưởng đến mức độ sai lệch so với giá dự kiến có thể chấp nhận được. Tùy chọn này phổ biến trên các sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng DeFi.

Việc cân bằng khả năng chịu trượt giá là rất quan trọng, vì việc đặt nó quá thấp có thể trì hoãn việc thực hiện lệnh hoặc khiến giao dịch không thành công. Việc đặt phạm vi trượt giá quá cao có nguy cơ gặp phải các mức giá không mong muốn.

Giảm thiểu trượt giá tiêu cực

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược để giảm thiểu trượt giá tiêu cực:

1. Chia nhỏ các lệnh lớn: Chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn có thể làm giảm tác động của trượt giá.
2. Thiết lập mức dung sai trượt giá: Hầu hết các sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng DeFi đều cho phép bạn đặt mức dung sai trượt giá (ví dụ: 0,5%, 0,1%, tùy chỉnh, v.v.).
3. Lưu ý đến tính thanh khoản: Thị trường thanh khoản thấp có thể tác động đến giá tài sản và có nhiều khả năng gây ra trượt giá.
4. Sử dụng lệnh giới hạn: Mặc dù chậm hơn lệnh thị trường nhưng lệnh giới hạn chỉ đảm bảo sử dụng các mức giá cụ thể hoặc tốt hơn, giảm thiểu tác động tiêu cực của trượt giá.

Tổng kết

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu các khái niệm về chênh lệch giá và trượt giá để đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn hơn. Khái niệm trượt giá đặc biệt quan trọng đối với những người đang khám phá lĩnh vực tài chính phi tập trung và các sàn giao dịch phi tập trung.