Novirze

Iesācējiem

Novirze veidojas tad, ja tirdzniecības darījuma vidējā cena atšķiras no sākotnēji prognozētās. Parasti novirze veidojas tad, ja tiek izmantoti tirgus orderi, un bieži vien iemesls ir nepietiekama likviditāte ordera izpildei vai tirgus svārstīgums, kas izraisa galīgās ordera cenas izmaiņas.

Līdz ar to tu neiegūsti vēlamo cenu, un novirzes ietekmē tirdzniecības darījums tev izmaksā vairāk vai mazāk. Tirgotāji cenšas mazināt novirzi, sadalot lielākus tirdzniecības darījumus mazākos vai izmantojot limita orderus, lai iestatītu konkrētu pirkšanas vai pārdošanas cenu.

Piedāvātās/pieprasītās cenas starpība

Lai pilnībā izprastu novirzes jēdzienu, ir svarīgi saprast, kas ir piedāvātās/pieprasītās cenas starpība. Tā ir starpība starp augstāko cenu, kādu ir gatavs maksāt pircējs (pirkšanas cena), un zemāko cenu, kāda ir pieņemama pārdevējam (pārdošanas cena). Piedāvātās/pieprasītās cenas starpību ietekmē tādi faktori kā tirgus likviditāte un tirdzniecības apjoms. Likvīdiem aktīviem (piemēram, Bitcoin) parasti ir mazāka piedāvātās/pieprasītās cenas starpība, jo tiem ir lielāks orderu apjoms tirgū.

Novirzes formula

Iztēlosimies situāciju, kad tirgotājs izvieto apjomīgu tirgus orderi pie cenas 100 $, taču tirgū nav pietiekamas likviditātes. Orderis var tikt izpildīts par cenām, kas pārsniedz 100 $, kā rezultātā vidējā iegādes cena būs augstāka, nekā gaidīts. Šo atšķirību starp gaidīto un faktisko cenu sauc par novirzi.

Pozitīvā novirze un novirzes tolerance

Novirze bieži vien saistās ar mazāk izdevīgu iznākumu tirgotājiem, taču ir iespējama arī pozitīva novirze, kad ordera izpildes laikā notikušās cenas izmaiņas ir labvēlīgas tirgotājam. Dažās biržās lietotāji var iestatīt novirzes tolerances līmeni, norādot, cik liela novirze no sagaidāmās cenas ir pieņemama. Šāda iespēja mēdz būt pieejama decentralizētās biržās un DeFi platformās.

Ir svarīgi iestatīt samērīgu novirzes toleranci, jo, izvēloties pārāk zemu toleranci, ordera izpilde var aizkavēties vai darījums var vispār nenotikt. Ja novirzes tolerance ir pārāk augsta, pastāv risks, ka darījums tiks izpildīts par neizdevīgu cenu.

Negatīvas novirzes mazināšana

Tirgotāji var izmantot dažādas stratēģijas, lai mazinātu negatīvo novirzi.

1. Apjomīgu orderu sadalīšana: sadalot lielus orderus mazākos, iespējams mazināt novirzes ietekmi.
2. Novirzes tolerances līmeņa iestatīšana: vairumā decentralizēto biržu un DeFi platformu ir iespējams iestatīt novirzes tolerances līmeni (piem., 0,5 %, 0,1 %, pielāgotu u. c.).
3. Uzmanības pievēršana likviditātei: zemas likviditātes tirgi var ietekmēt aktīvu cenas, un tajos ir lielāka novirzes iespējamība.
4. Limita orderu izmantošana: lai gan limita orderi parasti tiek izpildīti lēnāk nekā tirgus orderi, tie garantē, ka tiek izmantotas tikai konkrētas vai izdevīgākas cenas, tādējādi mazinot novirzes negatīvo ietekmi.

Secinājums

Tirgotājiem ir svarīgi saprast piedāvātās/pieprasītās cenas starpības un novirzes jēdzienus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus un mazinātu iespējamos riskus. Novirze ir īpaši svarīga tiem, kuri izmanto decentralizēto finanšu risinājumus un decentralizētās biržas.