Tính khả dụng của dữ liệu là gì?
Trang chủ
Bài viết
Tính khả dụng của dữ liệu là gì?

Tính khả dụng của dữ liệu là gì?

Trung cấp
Đã đăng May 16, 2024Đã cập nhật Jul 8, 2024
6m

Các điểm chính

  • Trong lĩnh vực blockchain, tính khả dụng của dữ liệu là khả năng người dùng có thể truy cập và xác minh dữ liệu được lưu trữ trên blockchain.

  • Một số giải pháp về tính khả dụng của dữ liệu phổ biến bao gồm các lớp tính khả dụng của dữ liệu (DAL), lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu (DAS) và ủy ban tính khả dụng của dữ liệu (DAC).

  • Những thách thức về tính khả dụng của dữ liệu bao gồm các vấn đề về khả năng tương tác và sự đánh đổi giữa khả năng mở rộng và tính bảo mật.

Giới thiệu

Công nghệ blockchain cho phép truyền dữ liệu không cần niềm tin và bất biến nhưng việc tìm kiếm và xác minh dữ liệu được lưu trữ trên blockchain có thể khá khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm về tính khả dụng của dữ liệu, tầm quan trọng, thách thức và một số giải pháp tính khả dụng dữ liệu.

Tính khả dụng của dữ liệu là gì?

Trong mạng blockchain, tính khả dụng của dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng tất cả những người tham gia mạng lưới có thể truy cập và xác minh thông tin được lưu trữ trên blockchain. Điều này bao gồm chi tiết giao dịch, dữ liệu block và trạng thái của sổ cái.

Tính khả dụng của dữ liệu hoạt động như thế nào?

Có một số giải pháp sẵn có dữ liệu phổ biến. Một số loại phổ biến nhất bao gồm các lớp tính khả dụng của dữ liệu (DAL), lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu (DAS) và ủy ban tính khả dụng của dữ liệu (DAC).

Các lớp tính khả dụng của dữ liệu

Các lớp tính khả dụng của dữ liệu (DAL) là các giải pháp lưu trữ chuyên dụng tồn tại trên chuỗi hoặc ngoài chuỗi. Các lớp này tách biệt nhiệm vụ cụ thể là đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu với các hoạt động blockchain khác, chẳng hạn như thực hiện giao dịch.

DAL sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để nâng cao khả năng truy cập dữ liệu, chẳng hạn như mã hóa xóa (EC) và sharding dữ liệu. Sharding dữ liệu là việc chia cơ sở dữ liệu thành các phần nhỏ hơn để có thể được lưu trữ và xử lý riêng biệt. Mã hóa xóa chia dữ liệu thành nhiều phần và thêm phần dự phòng để phục hồi dữ liệu. Những kỹ thuật này cho phép tái dựng toàn bộ dữ liệu ngay cả khi các phần của nó bị mất hoặc tạm thời không khả dụng. 

Lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu

Lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu là một kỹ thuật mà các blockchain sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các node có thể truy cập vào dữ liệu blockchain cần thiết mà không cần phải tải xuống và xác minh toàn bộ tập dữ liệu. Kỹ thuật này đảm bảo rằng ngay cả các node có tài nguyên hạn chế cũng có thể tham gia xác thực giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới. 

Quá trình này bắt đầu bằng việc chia dữ liệu blockchain thành các phần nhỏ hơn. Các node có thể chọn ngẫu nhiên một vài trong số các đoạn này thay vì toàn bộ tập dữ liệu. Điều này làm giảm gánh nặng cho các node riêng lẻ vì chúng chỉ cần xử lý một phần nhỏ trong tổng dữ liệu. 

Bằng cách xác minh các đoạn dữ liệu đã chọn này, các node xác minh tính khả dụng của toàn bộ tập dữ liệu theo phương pháp xác suất. Xác minh theo phương pháp xác suất hoạt động dựa trên ý tưởng rằng nếu các đoạn được lấy mẫu có thể truy cập được, phần còn lại của dữ liệu cũng có khả năng đang khả dụng.

Ủy ban tính khả dụng của dữ liệu

Ủy ban tính khả dụng của dữ liệu (DAC) là một nhóm các node đáng tin cậy trong mạng lưới blockchain, có nhiệm vụ đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu. Vai trò chính của DAC là xác minh rằng tất cả dữ liệu, chẳng hạn như giao dịch và thay đổi trạng thái, được lưu trữ chính xác và bất kỳ người nào tham gia mạng lưới cũng có thể truy cập được. Các thành viên của DAC thường được lựa chọn thông qua quy trình bình chọn phi tập trung để giảm thiểu các điểm lỗi đơn lẻ và các rủi ro tập trung khác. 

DAC đóng một vai trò quan trọng trong các giải pháp mở rộng Lớp 2, chẳng hạn như rollup, nơi DAC có thể giúp quản lý dữ liệu liên quan đến tính toán off-chain. Trong các blockchain có sharding, nơi các tập dữ liệu được phân phối trên các shard khác nhau, DAC giúp đảm bảo dữ liệu luôn khả dụng trên tất cả các shard.

Tầm quan trọng của tính khả dụng của dữ liệu

Tính khả dụng của dữ liệu là đóng vai trò rất quan trọng trong các khía cạnh khác nhau của quy trình xác minh block vì nó cho phép các node xác nhận tính hợp lệ của các block và giao dịch mới.

1. Truyền block. Khi một block mới được tạo, block này sẽ được phát tới toàn bộ mạng lưới. Để xác minh block hiệu quả, tất cả các node đều phải có thể truy cập được vào block này.

2. Xác thực giao dịch. Bước này liên quan đến việc kiểm tra từng giao dịch trong block để xác nhận xem giao dịch có tuân thủ các quy tắc của mạng lưới hay không. Các node cần quyền truy cập để hoàn tất dữ liệu giao dịch nhằm có thể xác thực một cách chính xác.

3. Xác minh tiêu đề khối. Tính khả dụng của dữ liệu rất cần thiết để xác minh xem block mới có tham chiếu chính xác và kết nối với block trước đó hay không. Điều này cho phép các node xác nhận liệu block có thể được thêm vào chuỗi hay không.

4. Tuân thủ cơ chế đồng thuận. Các node đảm bảo rằng block tuân thủ cơ chế đồng thuận của blockchain, chẳng hạn như Bằng chứng xử lý (PoW) hoặc Bằng chứng cổ phần (PoS). Việc xác minh này phụ thuộc vào tính khả dụng của tất cả dữ liệu block cần thiết, chẳng hạn như hàm bămđộ khó của block.

Những thách thức về tính khả dụng của dữ liệu

Các vấn đề về khả năng tương tác

Công nghệ blockchain vẫn đang tiếp tục phát triển, các mạng lưới khác nhau cũng đang đưa ra các phương pháp riêng để đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu. Mặc dù điều này có thể thúc đẩy sự đổi mới, nhưng nó cũng có thể đặt ra những thách thức liên quan đến hoạt động chuỗi chéo, tức là cách các hệ thống blockchain khác nhau tương tác với nhau.

Đánh đổi về khả năng mở rộng và tính bảo mật

Việc cải thiện tính khả dụng của dữ liệu có thể nâng cao khả năng mở rộng nhưng cũng có thể dẫn đến giảm tính bảo mật. Ta cần phải đánh giá các tác động tiềm ẩn của các giải pháp tính khả dụng của dữ liệu trước khi triển khai. Vấn đề đánh đổi giữa tính bảo mật và khả năng mở rộng cũng được mô tả trong bộ ba vấn đề nan giải trong blockchain.

Tổng kết

Trong các mạng lưới blockchain, tính khả dụng của dữ liệu là khả năng truy cập và xác minh dữ liệu được lưu trữ trên blockchain của những người tham gia mạng lưới. Có nhiều giải pháp tính khả dụng của dữ liệu khác nhau, bao gồm các lớp tính khả dụng của dữ liệu, lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu và ủy ban về tính khả dụng của dữ liệu. Trong tương lai, tính khả dụng dữ liệu có thể sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain.

Đọc thêm:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và hướng dẫn, không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Không nên coi nội dung này là nội dung tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên cho mình từ các cố vấn chuyên môn phù hợp. Trong trường hợp bài viết do cộng tác viên bên thứ ba đóng góp, xin lưu ý rằng những quan điểm được đưa ra thuộc về cộng tác viên bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc toàn bộ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Không nên coi tài liệu này là nội dung tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem qua Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro.