Co je dostupnost dat?
Domů
Články
Co je dostupnost dat?

Co je dostupnost dat?

Pokročilí
Zveřejněno May 16, 2024Aktualizováno Jul 8, 2024
6m

Hlavní body

  • V blockchainovém odvětví se dostupností dat rozumí schopnost uživatelů získat přístup k datům uloženým na blockchainu a ověřit je.

  • Mezi oblíbená řešení dostupnosti dat patří vrstvy dostupnosti dat, vzorkování dostupnosti dat a výbory pro dostupnost dat.

  • Mezi výzvy v oblasti dostupnosti dat patří problémy s interoperabilitou a kompromis mezi škálovatelností a zabezpečením.

Úvod

Blockchainová technologie umožňuje převádět data bez nutnosti důvěry, ale vyhledání a ověření dat uložených na blockchainu může být obtížné. V tomto článku prozkoumáme koncept dostupnosti dat, její význam, výzvy a některá řešení.

Co je dostupnost dat?

Dostupnost dat je na blockchainových sítích důležitá k zajištění toho, aby všichni účastníci sítě měli přístup k informacím uloženým na blockchainu a mohli si je ověřit. Patří sem podrobnosti o transakcích, údaje o blocích a stav účetní knihy.

Jak dostupnost dat funguje?

Dostupnost dat má několik oblíbených řešení. Mezi nejběžnější patří vrstvy dostupnosti dat, vzorkování dostupnosti dat a výbory dostupnosti dat.

Vrstvy dostupnosti dat

Vrstvy dostupnosti dat jsou specializovaná řešení úložišť, která existují buď na blockchainu, nebo mimo blockchain. Konkrétní úlohu zajištění dostupnosti dat oddělují od ostatních blockchainových operací, jako je například provádění transakcí.

Vrstvy dostupnosti dat používají ke zlepšení dostupnosti dat různé techniky, jako je mazání kódování (erasure coding) a sharding dat. Sharding dat funguje tak, že rozdělí databáze na menší části, které je pak možné ukládat a zpracovávat odděleně. Mazání kódování rozděluje data na části a přidává redundanci pro obnovu dat. Tyto techniky umožňují rekonstruovat celá data i v případě, že se jejich části ztratí nebo jsou dočasně nedostupné. 

Vzorkování dostupnosti dat

Vzorkování dostupnosti dat je technika, kterou blockchainy používají k tomu, aby zajistily, že k potřebným blockchainovým datům mají přístup všechny uzly, aniž by musely stahovat a ověřovat celou datovou sadu. Tato technika zajišťuje, že se na ověřování transakcí a udržování integrity sítě mohou podílet i uzly s omezenými zdroji. 

Proces začíná rozdělením blockchainových dat na menší části. Uzly si místo celé datové sady mohou náhodně vybrat jen několik těchto částí. To snižuje u jednotlivých uzlů zátěž, protože musí zpracovávat pouze zlomek celkových dat. 

Uzly ověřením těchto vybraných částí dat pravděpodobnostně ověřují dostupnost celé datové sady. Pravděpodobnostní ověření vychází z myšlenky, že pokud jsou dostupné části vzorku, je pravděpodobné, že je k dispozici i zbytek dat.

Výbory pro dostupnost dat

Výbor pro dostupnost dat je skupina důvěryhodných uzlů na blockchainové síti, která má za úkol zajišťovat dostupnost dat. Primární úlohou výboru pro dostupnost dat je ověřit, že všechna data, jako jsou transakce a změny stavu, jsou správně uložena a přístupná všem účastníkům sítě. Členové výboru pro dostupnost dat jsou obvykle vybíráni decentralizovaným hlasovacím procesem, aby se minimalizovala selhání v jediném místě a další rizika centralizace. 

Výbory pro dostupnost dat hrají klíčovou roli v řešeních škálování druhé vrstvy, jako jsou rollupy, kde mohou pomoct spravovat data související s offchainovými výpočty. Na shardovaných blockchainech, kde se datové sady distribuují mezi různé shardy, pomáhají výbory pro dostupnost dat zajistit dostupnost dat mezi všemi shardy.

Důležitost dostupnosti dat

Dostupnost dat je pro různé aspekty ověřování bloků zcela klíčová, protože uzlům umožňuje potvrzovat platnost nových bloků a transakcí.

1. Šíření bloků: po vytvoření se nový blok rozešle do celé sítě. Efektivní ověření bloku vyžaduje, aby tento blok byl přístupný všem uzlům.

2. Ověřování transakcí: tento krok zahrnuje kontrolu, jestli každá transakce v bloku splňuje pravidla sítě. K tomu, aby uzly mohly tyto kontroly řádně provádět, je nezbytný přístup k úplným údajům o transakcích.

3. Ověřování hlavičky bloku: dostupnost dat je nezbytná také k ověření, jestli nový blok správně odkazuje na předchozí blok a navazuje na něj. Uzly pak mohou potvrdit, jestli je možné ho přidat na blockchain.

4. Soulad s mechanismem konsenzu: uzly zajišťují, že blok je v souladu s mechanismem konsenzu blockchainu, jako třeba Proof of Work (PoW) nebo Proof of Stake (PoS). Toto ověření závisí na dostupnosti všech potřebných dat bloku, jako je hash a obtížnost bloku.

Výzvy v oblasti dostupnosti dat

Problémy s interoperabilitou

Blockchainová technologie se neustále vyvíjí a různé sítě přichází s vlastními přístupy řešení dostupnosti dat. To sice může podporovat inovace, ale zároveň to může přinášet i výzvy související s crosschainovými operacemi, tj. s komunikací mezi různými blockchainovými systémy.

Kompromis mezi škálovatelností a zabezpečením

Zlepšení dostupnosti dat může zlepšit škálovatelnost, ale může také vést ke snížení zabezpečení. Před implementací řešení dostupnosti dat je důležité zvážit i jejich potenciální dopady. Tento kompromis mezi bezpečností a škálovatelností je popsán také v blockchainovém trilematu.

Závěrem

V oblasti blockchainových sítí se dostupností dat rozumí schopnost účastníků sítě získat přístup k datům uloženým na blockchainu a ověřit je. Existuje mnoho různých řešení dostupnosti dat, včetně vrstev dostupnosti dat, vzorkování dostupnosti dat a výborů pro dostupnost dat. Dostupnost dat bude v přijetí blockchainové technologie širokou veřejností pravděpodobně dál hrát důležitou roli i v budoucnu.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.