Какво е достъпност на данни
Начало
Статии
Какво е достъпност на данни

Какво е достъпност на данни

Напреднал
Публикувано May 16, 2024Актуализирано Jul 8, 2024
6m

Ключови изводи

  • В блокчейн пространството достъпността на данни се отнася до способността на потребителите да имат достъп и да проверяват данните, съхранявани в блокчейна.

  • Някои от популярните решения за достъпност на данни включват слоеве за достъпност на данни (DAL), извадки за достъпност на данни (DAS) и комисии за достъпност на данни (DAC).

  • Предизвикателствата при достъпността на данни включват проблеми с оперативната съвместимост и компромис между мащабируемост и сигурност.

Въведение

Блокчейн технологията позволява неизменно прехвърляне на данни без доверие, но намирането и проверката на данните, съхранявани в блокчейна, може да бъде трудно. В тази статия ще проучим концепцията за достъпност на данни, нейното значение, предизвикателствата и някои решения за достъпност на данни.

Какво е достъпност на данни

В блокчейн мрежите достъпността на данни е важна, за да се гарантира, че всички участници в мрежата имат достъп и проверяват информацията, съхранявана в блокчейна. Това включва подробности за трансакцията, блокови данни и състоянието на регистъра.

Как работи достъпността на данни?

Има няколко популярни решения за достъпност на данни. Някои от най-често срещаните са слоевете за достъпност на данни (DAL), извадки за достъпност на данни (DAS) и комисии за достъпност на данни (DAC).

Слоеве за достъпност на данни

Слоевете за достъпност на данни (DAL) са специализирани решения за съхранение, които съществуват във веригата или извън веригата. Те отделят специфичната задача за осигуряване на достъпност на данни от други блокчейн операции, като изпълнение на трансакции.

DAL използват различни техники за подобряване на достъпността на данните, като кодиране за изтриване (EC) и фрагментиране на данни. Фрагментирането на данни включва разбиване на бази данни на по-малки части, които след това могат да се съхраняват и обработват отделно. Кодирането за изтриване разделя данните на части и добавя повторения, от които данните могат да бъдат възстановени. Тези техники позволяват реконструиране на целите данни, дори ако части от тях са загубени или станат временно недостъпни. 

Извадка за достъпност на данни

Извадката за достъпност на данни е техника, която блокчейните използват, за да се уверят, че всички възли имат достъп до необходимите блокови данни, без да се налага да изтеглят и проверяват целия набор от данни. Тази техника гарантира, че дори възли с ограничени ресурси могат да участват във валидирането на трансакциите и поддържането на целостта на мрежата. 

Процесът започва с разделяне на блокчейн данните на по-малки части. Възлите могат да избират произволно няколко от тези части вместо целия набор от данни. Това намалява тежестта върху отделните възли, тъй като те трябва да обработват само част от общите данни. 

Чрез проверка на тези избрани части от данни, възлите вероятностно проверяват достъпността на целия набор от данни. Вероятностната проверка се основава на идеята, че ако включените в извадката части са достъпни, е вероятно останалите данни също да са достъпни.

Комисии за достъпност на данни

Комисията за достъпност на данни (DAC) е група от доверени възли в блокчейн мрежа, чиято задача е да гарантира достъпността на данни. Основната роля на DAC е да провери дали всички данни, като трансакции и промени в състоянието, са правилно съхранявани и достъпни за всеки участник в мрежата. Членовете на DAC обикновено се избират чрез децентрализиран процес на гласуване, за да се смекчат отделните точки на неизправност и други рискове от централизацията. 

DAC играят решаваща роля в решенията за мащабиране от слой 2, като сборни пакети, където могат да помогнат за управлението на данни, свързани с изчисления извън веригата. При фрагментираните блокчейни, където наборите от данни са разпределени между различни фрагменти, DAC помагат да се гарантира достъпност на данни във всички фрагменти.

Значението на достъпността на данни

Достъпността на данни е от решаващо значение в различни аспекти на проверката на блокове, тъй като позволява на възлите да потвърждават валидността на нови блокове и трансакции.

1. Блоково разпространение. Когато се създаде нов блок, той се излъчва до цялата мрежа. Ефективната блокова проверка изисква този блок да бъде достъпен за всички възли.

2. Валидиране на трансакции. Тази стъпка включва проверка на всяка трансакция в блока, за да се потвърди дали отговаря на правилата на мрежата. Достъпът до пълни данни за трансакциите е от съществено значение за възлите, за да извършват правилно тези валидации.

3. Проверка на хедъра на блока. Достъпността на данни е необходима, за да се провери дали новият блок правилно препраща и се свързва с предишния блок. Това позволява на възлите да потвърдят дали могат да бъдат добавени към веригата.

4. Спазване на консенсусния механизъм. Възлите гарантират, че блокът отговаря на консенсусния механизъм на блокчейна, като Доказателство за работа (PoW) или доказателство за залог (PoS). Тази проверка зависи от достъпността на всички необходими блокови данни, като хеш и трудност на блока.

Предизвикателства на достъпността на данни

Проблеми с оперативната съвместимост

Тъй като блокчейн технологията продължава да се развива, различните мрежи предлагат свои собствени подходи за достъпност на данни. Въпреки че това може да насърчи иновациите, то може също да създаде предизвикателства, свързани с операциите между различни блокчейни, т.е. как различните блокчейн системи взаимодействат една с друга.

Компромис между мащабируемост и сигурност

Подобряването на достъпността на данни може да подобри мащабируемостта, но може да доведе и до намалена сигурност. Важно е да се вземат предвид потенциалните ефекти от решенията за достъпност на данни преди тяхното прилагане. Класическият компромис между сигурност и мащабируемост също е описан в блокчейн трилемата.

Заключителни мисли

В блокчейн мрежите достъпността на данни се отнася до способността на участниците в мрежата да имат достъп и да проверяват данните, съхранявани в блокчейна. Има много различни решения за достъпност на данни, включително слоеве за достъпност на данни, извадки за достъпност на данни и комисии за достъпност на данни. В бъдеще достъпността на данни вероятно ще продължи да играе важна роля в широкото приемане на блокчейн технологията.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.