Какво представляват Zk-сборните пакети? Техниката за мащабируемост от слой 2
Начало
Статии
Какво представляват Zk-сборните пакети? Техниката за мащабируемост от слой 2

Какво представляват Zk-сборните пакети? Техниката за мащабируемост от слой 2

Напреднал
Публикувано Oct 31, 2023Актуализирано Jan 17, 2024
7m

Резюме

 • Ниската мащабируемост на блокчейна води до по-бавни скорости, по-високи такси за трансакции и лошо потребителско изживяване. Това може потенциално да бъде коригирано от решения от слой 1 (напр. фрагментиране) и слой 2 (напр. сборни пакети).

 • Решенията от слой 1 имат за цел да надградят самия блокчейн, докато решенията от слой 2 създават рамка върху съществуващата верига.

 • Сборните пакети са популярно решение от слой 2. Те обединяват off-chain трансакции за по-бързо изчисление. 

 • Zk-сборните пакети са вид внедряване на сборни пакети, който използва криптографска техника, наречена доказателства за нулеви знания

 • Доказателствата за нулеви знания позволяват верификация без разкриване на основни данни, като гарантират поверителност и сигурност на трансакциите.

Надпреварата за мащабируемост на блокчейна

Тъй като криптовалутите се възприемат все по-широко, става наложително да се решат проблемите с мащабируемостта на блокчейн мрежите. Претовареният блокчейн води до по-ниски скорости и по-високи такси за трансакции. За да коригираме това, имаме две основни рамки: решения от слой 1 и слой 2.

 • Решения от слой 1: Тези решения директно преработват основната структура на блокчейна, за да позволят на цялостната система да изпита по-висока производителност. Фрагментирането е отличен пример. Чрез сегментиране на блокчейна в отделни сектори, то увеличава капацитета на системата и позволява едновременна обработка на трансакции.

 • Решения от слой 2: Тези решения работят върху основния блокчейн. В слой 2 трансакциите се обработват извън веригата и се извършват масово в основната верига. Ключовите техники включват канали на състоянието, странични вериги и сборни пакети. Zk-сборните пакети са форма на сборни пакети, които използват доказателства за нулеви знания.

Какво представляват Zk-сборните пакети?

За да разберете Zk-сборните пакети, е важно да разбирате сборните пакети и доказателствата за нулеви знания. 

Какво представляват сборните пакети?

Сборните пакети позволяват на блокчейните да обединяват данните за трансакциите и да ги обработват извън веригата. Когато се обработят, крайният резултат е надлежно ангажиран с основната верига. Обработката на толкова много трансакции едновременно премахва шансовете за раздуване на блокчейна и позволява по-бързо и по-евтино изчисление. Сборните пакети попадат в две категории - оптимистични и Zk-сборни пакети.

 • Оптимистични сборни пакети: Оптимистичните сборни пакети работят при презумпция – всички обединени трансакции са легитимни. Преди тези трансакции да бъдат ангажирани към блокчейна, те преминават през период на изчакване. По време на този период на изчакване мрежата повдига спорове, за да оспори съмнителни трансакции. Optimism, Arbitrum и opBNB са примери за оптимистични сборни пакети.

 • Zk-сборни пакети: За разлика от своите оптимистични аналози, zk-сборните пакети валидират всяка отделна трансакция чрез доказателства за валидност за нулеви знания. Въпреки че са по-сложни за изпълнение, zk-сборните пакети са предназначени да заобиколят периода за разрешаване на спорове, наблюдаван при оптимистичните сборни пакети, и да обработват трансакциите теоретично по-бързо.

Сега нека разгледаме доказателствата за нулеви знания.

Какво представляват доказателствата за нулеви знания?

Доказателството за нулеви знания (ZKP) е криптографски инструмент, който позволява на една страна (доказващата) да докаже на друга (проверяващата), че дадено твърдение е вярно, без да разкрива никакви сложни подробности за твърдението.

Едно ZKP трябва да има три качества:

 1. Пълнота: Ако твърдението е вярно и двете страни са истински, доказателството винаги ще потвърждава неговата истинност.

 2. Убедителност: Неверният доказващ не би трябвало да може да убеди честен проверяващ във валидността на невярно твърдение, освен при най-редките обстоятелства.

 3. Нулево знание: Най-определящата характеристика. Проверяващият в края на процеса научава само валидността на изявлението, без да получава никаква представа за неговото съдържание.

И така, как работи едно ZKP? Методологията може да бъде разделена на три стъпки:

 • Свидетел: По време на първия етап доказващият предоставя част от тайна информация или „свидетел“ на проверяващия. Идеята тук е да се докаже на проверяващия, че доказващият има достъп до конкретни данни, без изрично да ги споменава. Свидетелят задава набор от въпроси относно информацията, на които може да се отговори само от легитимен доказващ.

 • Оспорване: По време на този етап проверяващият предизвиква доказващия, като избира произволни въпроси от набора.

 • Отговор: Доказващият отговаря успешно на въпросите на проверяващия, за да докаже тяхната достоверност. 

Сега знаем какво представляват сборните пакети и ZKP-ите. Нека ги обединим и да разберем как работят zk-сборните пакети.

Как работят Zk-сборните пакети?

Zk-сборните пакети имат два основни компонента:

 • Договори във веригата: Смарт договорите определят правилата, в рамките на които работи протоколът на zk-сборния пакет. Състои се от основния и удостоверителния договори. Основният договор съхранява сборни блокове, проследява депозити и прави важни актуализации. Удостоверителният договор валидира генерираните ZKP-и.

 • Виртуални машини извън веригата: Тези машини обработват изпълнението на трансакция далеч от базовия блокчейн Ethereum в L2. Виртуалните машини извън веригата работят независимо от веригата Ethereum.

Zk-сборните пакети са сложно преплетени с блокчейна на Ethereum, макар и в уникален слой. Те не наводняват Ethereum с всеки детайл от трансакциите. Вместо това, те интелигентно предоставят пакетни обобщения, като гарантират, че основният слой остава чист и ефективен.

Плюсове и минуси на използването на Zk-сборни пакети

И така, какви са ползите от използването на zk-сборни пакети? Нека разгледаме.

Плюсове на zk-сборните пакети

 • Повишена производителност: Zk-сборните пакети разтоварват изпълнението на трансакции от базовия слой към по-ефективна изчислителна среда. Тъй като трансакциите не се обработват индивидуално във веригата, това повишава общата производителност.

 • Намаляване на задръстванията: Чрез намаляване на раздуването на блокчейна, zk-сборните пакети помагат за ефективните операции от слой 1. Плюс това, пълните възли трябва само да съхраняват доказателства за нулеви знания вместо цели данни.

 • Намалени такси: Поради намаленото задръстване, zk-сборните пакети помагат за намаляване на общите такси.

 • Мерки за сигурност: Zk-сборните пакети включват мерки за сигурност, които позволяват на потребителите да теглят средства, дори ако има проблеми с мрежата за обединяване, което е ясно предимство пред страничните вериги, които могат да компрометират средства по време на мрежови повреди.

 • По-бърз период на оспорване на трансакциите: При zk-сборните пакети само доказателствата за валидност в сборните пакети се нуждаят от проверка, което ускорява периода на оспорване на трансакция.

Минуси на zk-сборните пакети

 • Сложност: Най-големият недостатък на zk-сборните пакети е присъщата им сложност. Те са много по-сложни за изпълнение от оптимистичните сборни пакети.

 • Ограничени от базовия слой: Въпреки тяхната ефективност, zk-сборните пакети все още са обвързани от ограниченията на базовия слой.

 • Фрагментация на ликвидността: Всеки слой 2 води до разпръскване на ликвидност в екосистемата. Плитката ликвидност в протоколите на базовия слой може да доведе до потенциални проблеми.

Оптимистични сборни пакети срещу Zk-сборни пакети

Нека да видим как оптимистичните сборни пакети се сравняват със zk-сборните пакети.


Оптимистични сборни пакети

ZK-сборни пакети

Предположение за трансакциите

Трансакциите се приемат за валидни.

Всички трансакции се проверяват с доказателства за нулеви знания.

Система за оспорване

Съществува период на оспорване за мрежата за оспорване на измамни трансакции.

Без период на оспорване

Доказателствен механизъм

Доказателства за измами

Доказателства за валидност

Сложност

Сравнително по-лесен за изпълнение

Сложен поради използването на доказателства за нулеви знания

Възприемане

Широко възприети поради по-малката сложност.

Сравнително по-малко приети.

Примери

Optimism, Arbitrum и opBNB.

zkSync и Starknet.

Заключителни мисли

Мащабируемостта често се рекламира като „свещения граал“ на блокчейн технологиите. Няма смисъл да използвате система, ако тя не работи оптимално. Сборните пакети, както оптимистични, така и zk, предоставиха елегантно решение на този дългогодишен проблем. Zk-сборните пакети, със своя уникален подход, обещават по-високи скорости, по-малко трафик и стабилна сигурност. Да, те имат своите сложности, но потенциалът им е огромен. За всеки, който се интересува от бъдещето на цифровите валути, разбирането на zk-сборните пакети е задължително. Докато настояваме за по-добра производителност на блокчейна, сега е моментът да се запознаем с zk-сборните пакети и тяхното обещание за бъдещето. 

Допълнителни статии


Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите личен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.