Kas ir ZK apkopojumi? 2. slāņa mērogošanas metode
Sākums
Raksti
Kas ir ZK apkopojumi? 2. slāņa mērogošanas metode

Kas ir ZK apkopojumi? 2. slāņa mērogošanas metode

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Oct 31, 2023Atjaunināts Jan 17, 2024
7m

Īsumā

 • Nepietiekama blokķēdes mērogojamÄ«ba palēnina darÄ«jumu apstrādes ātrumu, palielina darÄ«jumu komisijas maksas un pasliktina lietotāju pieredzi. To iespējams atrisināt ar 1. slāņa (piem., slodzes dalÄ«Å¡anu) vai 2. slāņa (piem., apkopojumiem) risinājumiem.

 • Ar 1. slāņa risinājumiem tiek uzlabota pati blokķēde, bet 2. slāņa risinājumi veido sistēmu uz esošās ķēdes bāzes.

 • Populārs 2. slāņa risinājums ir apkopojumi. Tie apkopo darÄ«jumus ārpus ķēdes, lai paātrinātu skaitļoÅ¡anas procesu. 

 • ZK apkopojumi izmanto kriptogrāfijas metodi, ko sauc par nulles zināšanu apliecinājumiem

 • Ar nulles zināšanu apliecinājumiem ir iespējams veikt verifikāciju, neatklājot pamatā esoÅ¡os datus un tādējādi veicinot privātumu un droÅ¡Ä«bu.

Cīņa par blokķēdes mērogojamību

Palielinoties kriptovalūtu izmantošanas apjomiem, arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība atrisināt blokķēdes tīklu mērogojamības problēmas. Pārslogotā blokķēdē darījumi tiek apstrādāti lēnāk, un tiem tiek piemērotas augstas komisijas maksas. Lai to risinātu, tiek izmantotas divas galvenās pieejas – 1. slāņa un 2. slāņa risinājumi.

 • 1. slāņa risinājumi: tie tiešā veidā pārveido blokķēdes pamata struktÅ«ru, lai sistēma kopumā varētu nodroÅ¡ināt augstāku caurlaidspēju. Lielisks piemērs ir slodzes dalÄ«Å¡ana. Sadalot blokķēdi atseviÅ¡Ä·os sektoros, palielinās sistēmas jauda un ir iespējams darÄ«jumus apstrādāt vienlaicÄ«gi.

 • 2. slāņa risinājumi: Å¡ie risinājumi darbojas, balstoties uz pamata blokķēdi. 2. slāņa risinājumos darÄ«jumi tiek apstrādāti ārpus ķēdes un pēc tam masveidā pārnesti uz pamata ķēdi. Galvenās metodes ietver stāvokļa kanālus, sānķēdes un apkopojumus. ZK apkopojumi ir apkopojumu veids, kas izmanto nulles zināšanu apliecinājumus.

Kas ir ZK apkopojumi?

Lai saprastu, kas ir ZK apkopojumi, ir svarīgi gūt izpratni par apkopojumiem un nulles zināšanu apliecinājumiem. 

Kas ir apkopojumi?

Ar apkopojumu palīdzību blokķēdes var apvienot darījumu datus un apstrādāt tos ārpus ķēdes. Pēc apstrādes pabeigšanas gala rezultāts tiek reģistrēts pamata ķēdē. Vienlaikus apstrādājot tik daudz darījumu, tiek novērsta blokķēdes pārslodze, un skaitļošana norit ātrāk un lētāk. Apkopojumus var iedalīt optimistiskajos un ZK apkopojumos.

 • Optimistiskie apkopojumi: optimistiskie apkopojumi darbojas, balstoties uz pieņēmumu, ka visi apkopotie darÄ«jumi ir likumÄ«gi. Pirms darÄ«jumu iesniegÅ¡anas blokķēdē ir jāiztur gaidÄ«Å¡anas periods. GaidÄ«Å¡anas periodā tÄ«kla dalÄ«bnieki var apstrÄ«dēt apÅ¡aubāmos darÄ«jumus. Optimistisko apkopojumu piemēri ir Optimism, Arbitrum un opBNB.

 • ZK apkopojumi: atÅ¡Ä·irÄ«bā no optimistiskajiem apkopojumiem ZK apkopojumi validē katru darÄ«jumu, izmantojot nulles zināšanu apliecinājumus. ZK apkopojumus ir sarežģītāk ieviest, taču tie ļauj apiet strÄ«du izskatÄ«Å¡anas periodu, kas raksturÄ«gs optimistiskajiem apkopojumiem, un teorētiski apstrādāt darÄ«jumus ātrāk.

Un tagad pievērsīsimies nulles zināšanu apliecinājumiem.

Kas ir nulles zināšanu apliecinājumi?

Nulles zināšanu apliecinājums (ZKP) ir kriptogrāfisks rīks, kas ļauj vienai pusei (apliecinātājam) pierādīt otrai pusei (pārbaudītājam), ka konkrēts apgalvojums ir patiess, neatklājot nekādu papildinformāciju par šo apgalvojumu.

ZKP ir jābūt trim iezīmēm:

 1. Pilnīgums: ja apgalvojums ir patiess un abas puses ir atklātas, apliecinājums vienmēr to apstiprinās.

 2. Uzticamība: negodīgam apliecinātājam nevajadzētu spēt pārliecināt godīgu pārbaudītāju, ka nepatiess apgalvojums ir derīgs, izņemot ļoti retus gadījumus.

 3. Nulles zināšanas: tā ir izteiktākā iezīme. Procesa noslēgumā pārbaudītājs noskaidro tikai to, vai apgalvojums ir derīgs, bet neiegūst nekādu informāciju par tā saturu.

Kā darbojas ZKP? Šo metodoloģiju iespējams sadalīt trīs posmos:

 • LiecÄ«ba: pirmajā posmā apliecinātājs iesniedz pārbaudÄ«tājam slepenas informācijas daļu jeb "liecÄ«bu". MērÄ·is ir pierādÄ«t pārbaudÄ«tājam, ka apliecinātājs var piekļūt noteiktiem datiem, tieÅ¡i tos neatklājot. Tiek izveidots jautājumu kopums par Å¡o informāciju, uz ko var atbildēt tikai likumÄ«gs apliecinātājs.

 • Izaicinājums: Å¡ajā posmā pārbaudÄ«tājs izaicina apliecinātāju, izvēloties no jautājumu kopuma nejauÅ¡us jautājumus.

 • Atbilde: apliecinātājs pareizi atbild uz pārbaudÄ«tāja uzdotajiem jautājumiem, apliecinot savu godÄ«gumu. 

Tagad mēs zinām, kas ir apkopojumi un nulles zināšanu apliecinājumi. Apvienosim tos, lai saprastu, kā darbojas ZK apkopojumi.

Kā darbojas ZK apkopojumi?

ZK apkopojumi sastāv no divām daļām:

 • Ķēdes lÄ«gumi: viedie lÄ«gumi definē noteikumus, saskaņā ar kuriem darbojas ZK apkopojumu protokols. Tie ietver galveno un pārbaudÄ«tājlÄ«gumu. Galvenais lÄ«gums glabā apkopojuma blokus, izseko iemaksas un Ä«steno svarÄ«gus atjauninājumus. PārbaudÄ«tājlÄ«gums validē izveidotos nulles zināšanu apliecinājumus.

 • Ārpusķēdes virtuālās maÅ¡Ä«nas: tās nodroÅ¡ina darÄ«jumu izpildi 2. slānÄ«, ārpus Ethereum pamata blokķēdes. Ārpusķēdes virtuālās maÅ¡Ä«nas darbojas neatkarÄ«gi no Ethereum ķēdes.

ZK apkopojumi ir cieši savīti ar Ethereum blokķēdi, taču atrodas unikālā slānī. Tie nenoslogo Ethereum blokķēdi ar katru darījuma informācijas detaļu. Tā vietā tie iesniedz apkopotus pārskatus, lai pamata slānis būtu brīvs no liekas informācijas un varētu efektīvi darboties.

ZK apkopojumu priekšrocības un trūkumi

Un tā – kādas ir ZK apkopojumu priekšrocības? Noskaidrosim to!

ZK apkopojumu priekšrocības

 • Lielāka caurlaidspēja: ZK apkopojumi novirza darÄ«jumu izpildi ārpus pamata slāņa, veicinot skaitļoÅ¡anas vides efektivitāti. Tā kā darÄ«jumi netiek pa vienam apstrādāti ķēdē, tas uzlabo kopējo caurlaidspēju.

 • Mazāka noslodze: mazinot blokķēdes noslodzi, ZK apkopojumi palÄ«dz efektÄ«vi Ä«stenot 1. slāņa darbÄ«bas. Turklāt pilnajiem mezgliem ir jāglabā tikai nulles zināšanu apliecinājumi, nevis pilnÄ«gi visi dati.

 • Mazākas komisijas maksas: mazākas noslodzes dēļ ZK apkopojumi palÄ«dz mazināt kopējās komisijas maksas.

 • DroÅ¡Ä«bas pasākumi: ZK apkopojumi ietver droÅ¡Ä«bas pasākumus, kas ļauj lietotājiem izņemt lÄ«dzekļus arÄ« tad, ja apkopojumu tÄ«klā rodas problēmas – tā ir ievērojama priekÅ¡rocÄ«ba, salÄ«dzinot ar sānķēdēm, kas var apdraudēt lÄ«dzekļus tÄ«kla darbÄ«bas traucējumu gadÄ«jumā.

 • Īsāks darÄ«jumu apstrÄ«dēšanas periods: ZK apkopojumu gadÄ«jumā jāpārbauda ir tikai apkopojumā iekļautie derÄ«guma apliecinājumi, tādējādi saÄ«sinot darÄ«jumu apstrÄ«dēšanas periodu.

ZK apkopojumu trūkumi

 • SarežģītÄ«ba: lielākais ZK apkopojumu trÅ«kums ir tiem raksturÄ«gā sarežģītÄ«ba. Tos ir daudz grÅ«tāk izpildÄ«t nekā optimistiskos apkopojumus.

 • Pamata slāņa noteiktie ierobežojumi: neraugoties uz to efektivitāti, ZK apkopojumiem joprojām tiek piemēroti pamata slāņa ierobežojumi.

 • Likviditātes sadrumstalotÄ«ba: jebkurÅ¡ 2. slānis izraisa ekosistēmas likviditātes sadrumstalotÄ«bu. Sekla likviditāte pamata slāņa protokolos var radÄ«t problēmas.

Optimistiskie apkopojumi un ZK apkopojumi

Bet tagad salīdzināsim optimistiskos un ZK apkopojumus.


Optimistiskie apkopojumi

ZK apkopojumi

Pieņēmums par darījumiem

Darījumi tiek uzskatīti par derīgiem.

Visi darījumi tiek pārbaudīti, izmantojot nulles zināšanu apliecinājumus.

Apstrīdēšanas sistēma

Apstrīdēšanas periodā tīkla dalībnieki var apstrīdēt krāpnieciskus darījumus.

Nav apstrīdēšanas perioda

Apliecināšanas mehānisms

Krāpniecības apliecinājumus

Derīguma apliecinājumi

Sarežģītība

Salīdzinoši vienkāršāk ieviest

Sarežģīti sakarā ar nulles zināšanu apliecinājumu izmantošanu

Popularitāte

Tiek plaši izmantoti, jo ir vienkāršāki.

Tiek izmantoti salīdzinoši mazāk.

Piemēri

Optimism, Arbitrum un opBNB.

zkSync un Starknet.

Noslēgumā

Mērogojamību mēdz uzskatīt par blokķēdes tehnoloģiju "Svēto Grālu". Nav jēgas izmantot sistēmu, ja tā nespēj optimāli darboties. Gan optimistiskie, gan ZK apkopojumi ir piedāvājuši teicamu risinājumu šai ierastajai problēmai. ZK apkopojumi ar savu unikālo pieeju sola nodrošināt ātrāku darījumu apstrādi, mazāku tīkla noslodzi un uzticamu drošību. Jā, tie ir sarežģīti, taču tiem ir milzīgs potenciāls. Ikvienam, kuru interesē digitālo valūtu nākotne, ir nepieciešamas zināšanas par ZK apkopojumiem. Tiecoties pēc arvien labākas blokķēžu veiktspējas, ir pienācis laiks iepazīties ar ZK apkopojumiem un to piedāvātajām nākotnes iespējām. 

Turpini lasīt


Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.