Optimistiskie un nulles zināšanu apkopojumi – kāda ir atšķirība?
Sākums
Raksti
Optimistiskie un nulles zināšanu apkopojumi – kāda ir atšķirība?

Optimistiskie un nulles zināšanu apkopojumi – kāda ir atšķirība?

Vidēji sarežģītas tēmas
Publicēts Mar 3, 2023Atjaunināts Jul 12, 2023
6m

Īsumā

Kriptovalūtām un blokķēdēm kļūstot arvien populārākām, izstrādātāji meklē mērogošanas risinājumus, lai sistēmas varētu apmierināt pieaugošo pieprasījumu. Mērogošanas risinājumi ietver, piemēram, slodzes dalīšanu, sānķēdes, stāvokļu kanālus un apkopojumus. Blokķēdes apkopojumi novirza noteiktus darījumu procesus uz sekundāru ķēdi, bet darījumu datus glabā galvenajā 1. slāņa blokķēdē. Šajā rakstā apskatīsim divu veidu apkopojumus, ko izmanto kriptovalūtu nozarē, – optimistiskos un nulles zināšanu apkopojumus.

Ievads

Palielinoties pieprasījumam pēc kriptovalūtām, dažu blokķēžu kapacitāte ir sasniegusi maksimumu. Tas var izraisīt tīkla pārslodzi un darījumu sadārdzināšanos. Lai risinātu šo problēmu, tiek izstrādāti un pārbaudīti dažādi mērogošanas risinājumi, lai palielinātu darījumu caurlaidspēju un izpildes ātrumu. Šos risinājumus var iedalīt divās grupās: 1. slāņa un 2. slāņa risinājumos.

1. slāņa mērogošanas risinājumi, piemēram, slodzes dalīšana, paredz izmaiņu veikšanu galvenajā blokķēdē (t. s. bāzes jeb 1. slāņa blokķēdē). 2. slāņa mērogošanas risinājumi darbojas, balstoties uz 1. slāņa blokķēdes. Kā piemēru 2. slāņa mērogošanas risinājumiem var minēt stāvokļa kanālus, sānķēdes un blokķēdes apkopojumus.

Blokķēdes apkopojumi ir protokoli, kuru mērķis ir nodrošināt lielāku darījumu caurlaidspēju un samazināt izmaksas. Tie risina problēmu, kas raksturīga daudzām populārām blokķēdēm, apkopojot vairākus darījumus vienā grupā un samazinot datu apjomu efektīvākai darījumu apstrādei un glabāšanai.

Kas ir blokķēdes apkopojumi?

Apkopojumi ir 2. slāņa risinājums, kas ļauj apkopot darījumu datus un pārsūtīt tos ārpus galvenās ķēdes (jeb 1. slāņa blokķēdes). Darījumu izpilde notiek ārpus ķēdes, bet aktīvi tiek glabāti viedajā līgumā, kas atrodas ķēdē. Pēc darījumu pabeigšanas to dati tiek nosūtīti atpakaļ uz galveno blokķēdi.

Teorētiski jebkurš 1. slāņa risinājums var ieviest apkopojumus, lai palielinātu darījumu efektivitāti caurlaidspējas jomā. Izmantojot apkopojumus, blokķēde var noteiktā laika periodā apstrādāt un reģistrēt lielāku skaitu darījumu.

Pašlaik pastāv divu veidu apkopojumi – optimistiskie un nulles zināšanu (ZK) apkopojumi.

Kas ir optimistiskais apkopojums?

Optimistiskie apkopojumi ir protokoli, kas uzlabo blokķēdes veiktspēju, apkopojot vairākus darījumus grupās, kas tiek apstrādātas ārpus ķēdes. Pēc tam darījumu dati tiek reģistrēti galvenajā ķēdē, izmantojot datu saspiešanas metodes, lai samazinātu izmaksas un palielinātu darījumu izpildes ātrumu. Saskaņā ar Ethereum sniegto informāciju optimistiskie apkopojumi var palielināt mērogojamību 10 līdz pat 100 reizes.

Kā optimistiskie apkopojumi validē darījumus?

Lai uzlabotu efektivitāti, darījumi pēc noklusējuma tiek uzskatīti par derīgiem. Tev varētu rasties šaubas par drošību, kas, iespējams, tiek upurēta lielāka darījumu apstrādes ātruma dēļ. Taču optimistiskie apkopojumi izmanto krāpniecības pierādījumu shēmu un strīdu risināšanas periodu jeb t. s. "apstrīdēšanas periodu". Šajā periodā jebkura apkopojumu uzraugošā persona var iesniegt apstrīdēšanas pieteikumu, lai, izmantojot krāpniecības apliecinājumu, pārbaudītu, vai darījums ir pareizi apstrādāts.

Ja darījumu grupā tiek konstatētas kļūdas, apkopojuma protokols tās novērš, atkārtoti izpildot nepareizo(-os) darījumu(-us) un atjauninot bloka informāciju. Personas, kas apstiprina izpildei nepareizus darījumus, tiek sodītas.

Optimistisko apkopojumu ierobežojumi

Lai gan nav darījumu validācijas procesa, pastāv apstrīdēšanas periods, kāda nav ZK apkopojumiem, un tas palielina darījumu finalizēšanai nepieciešamo laiku.

Arī galīgums optimistisko apkopojumu ķēdēs ir mazāks nekā ZK apkopojumu ķēdēs. Ar galīgumu tiek apzīmēts laiks, kāds nepieciešams, lai lietotājs saņemtu saprātīgu garantiju tam, ka darījums netiks atcelts vai mainīts. Optimistisko apkopojumu ķēdēs izmaksas notiek ilgāk, jo, lai atbrīvotu līdzekļus, ir jāpaiet apstrīdēšanas periodam. Turpretī izmaksas no ZK apkopojuma ķēdēm notiek nekavējoties, tiklīdz ZK apkopojuma viedais līgums ir verificējis derīguma apliecinājumu.

Optimistiskos apkopojumus mēdz uzskatīt par mazāk efektīviem, salīdzinot ar ZK apkopojumiem. Optimistisko apkopojumu gadījumā visiem darījumu datiem jābūt publicētiem ķēdē, lai varētu finalizēt darījumus. Turpretī ZK apkopojumu gadījumā ķēdē ir nepieciešami vien derīguma apliecinājumi.

Kas ir nulles zināšanu jeb ZK apkopojumi?

Nulles zināšanu apkopojumi ir protokoli, kas apkopo darījumus grupās, lai tos izpildītu ārpus galvenās ķēdes. ZK apkopojumu operators par katru darījumu grupu iesniedz pārskatu ar nepieciešamajām izmaiņām, tiklīdz attiecīgajā grupā ietilpstošie darījumi ir izpildīti. Operatori arī veido derīguma apliecinājumus, lai apliecinātu izmaiņu precizitāti. Šie apliecinājumi ir daudz mazāk apjomīgi par darījumu datiem, tāpēc tos var verificēt ātrāk un lētāk.

Ethereum blokķēdē ZK apkopojumi samazina darījumu datu apjomu ar saspiešanas metodēm, ierakstot darījumus Ethereum blokķēdē kā izsaukuma datus un tādējādi samazinot lietotāju komisijas maksas.

Kā ZK apkopojumi validē darījumus?

ZK apkopojumi darījumu validēšanai izmanto nulles zināšanu apliecinājumus (ZKP). ZKP izmanto t. s. apliecinātājs, kurš vēlas pārliecināt kādu citu personu (t. s. verificētāju) par savām zināšanām, tādējādi verificējot darījumu.

Tas notiek šādi:

  1. Apliecinātājs iesniedz matemātisku apliecinājumu, ko var ģenerēt tikai konkrētais apliecinātājs.

  2. Verificētājs, izmantojot šo matemātisko apliecinājumu, verificē darījuma derīgumu.

  3. Informācija var saņemt derīguma apliecinājumu, neatklājot informācijas saturu verificētājam.

ZK apkopojumu priekšrocības

ZK apkopojumi var sniegt lietotājiem augstāka līmeņa drošību, ja tie tiek atbilstoši izmantoti. Viens no svarīgākajiem elementiem, kas veicina drošību, ir nulles zināšanu derīguma apliecinājumu izmantošana. Tie nodrošina, ka tīkls var darboties tikai derīgā stāvoklī un operatori nevar nozagt lietotāju līdzekļus vai jebkādā veidā traucēt sistēmas darbībai.

Vēl viena ZK apkopojumu priekšrocība ir tāda, ka lietotājiem nav jāuzrauga tīkla darbība. ZK apkopojumi glabā visus datus ķēdē un pieprasa derīguma apliecinājumus. Tāpēc operators nevar krāpties un lietotājiem nav jāraizējas par tīkla nepareizu darbību. Turklāt ZK apkopojumi ļauj lietotājiem izņemt savus līdzekļus, pārskaitot tos uz galveno tīklu bez operatoru iesaistes, apliecinot savas īpašumtiesības uz tokeniem ar datu pieejamību.

Līdzīgi optimistiskajiem apkopojumiem, arī ZK apkopojumi izmanto ārpusķēdes izpildes mehānismu, lai paātrinātu darījumu izpildi.

ZK apkopojumu un optimistisko apkopojumu atšķirības

Tālāk ir apkopotas optimistisko un ZK apkopojumu atšķirības.

ZK apkopojumu un optimistisko apkopojumu atšķirības

Kāda ir nulles zināšanu un optimistisko apkopojumu nākotne?

Nulles zināšanu un optimistisko apkopojumu nākotne joprojām nav skaidra. Arvien lielākam skaitam cilvēku sākot izmantot kriptovalūtas un blokķēdes, apkopojumiem varētu būt ļoti svarīga loma centienos veicināt blokķēžu efektivitāti. Visticamāk, blokķēdes turpinās izmēģināt dažādus mērogošanas risinājumus, tostarp slodzes dalīšanu, apkopojumus un 0. slāņa risinājumus. Varētu tikt izstrādāti un ieviesti arī jauni risinājumi, kas papildinās vai aizstās apkopojumus.

Noslēgumā

Tā kā pieprasījums pēc kriptovalūtām ir palielinājies un pārbauda pašreizējo blokķēžu kapacitāti, varētu tikt ierosināti atšķirīgi mērogošanas risinājumi. Šajā rakstā apskatījām divu dažādu apkopojumu veidu – optimistisko un ZK apkopojumu – atšķirības. Apkopojumi joprojām tiek pārbaudīti praksē, un varētu rasties atšķirīgas versijas, kas palīdzētu nodrošināt blokķēžu masveida izmantošanai nepieciešamo mērogojamību.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finanšu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finanšu padomu.