Optimista vs. zéróismeretes rollupok: mi a különbség?
Kezdőlap
Cikkek
Optimista vs. zéróismeretes rollupok: mi a különbség?

Optimista vs. zéróismeretes rollupok: mi a különbség?

Haladó
Közzétéve Mar 3, 2023Frissítve Jul 12, 2023
6m

TL;DR

A kriptók és a blokkláncok növekvő népszerűsége arra késztette a fejlesztőket, hogy új skálázási módszert keressenek azáltal, hogy javítják a rendszereik képességét a növekvő igények kielégítésére. A sharding, az oldalláncok, az állapotcsatornák és a rollupok néhány megközelítés a skálázásra. A blokklánc rollupok bizonyos tranzakciós folyamatokat egy másodlagos láncra terhelnek, miközben a tranzakciós adatokat a fő Layer 1 blokkláncon tárolják. Ebben a cikkben a rollupok két típusát vizsgáljuk meg a kriptotérben - az optimista és a zéróismeretes rollupokat.

Bevezetés

A kriptók iránti növekvő kereslet miatt egyes blokkláncok képességei erősen próbára vannak téve. Ez a hálózat túlterheltségéhez és drága tranzakciós költségekhez vezethet. Ennek megoldására skálázási megoldásokat dolgoznak ki és tesztelnek a tranzakciók feldolgozási képességének és sebességének növelése érdekében. Ezek a megoldások két csoportba sorolhatók: Layer 1 és Layer 2.

A Layer 1 skálázási megoldások, mint például a sharding, közvetlenül a fő blokkláncon (más néven alap vagy Layer 1 blokkláncon) hajtanak végre változtatásokat. A Layer 2 skálázási megoldások egy Layer 1 blokklánc tetején futnak. A Layer 2 skálázási megoldások közé tartoznak például az állapotcsatornák, az oldalláncok és a blokklánc-rollupok.

A blockchain rollupok olyan protokollok, amelyeket úgy terveztek, hogy magas feldolgozási képességet és alacsonyabb költségeket tegyenek lehetővé. Céljuk, hogy megoldják azt a problémát, amellyel számos népszerű blokklánc küzd a tranzakciók összevonásával és az adatméret csökkentésével a hatékonyabb tranzakciófeldolgozás és tárolás érdekében.

Mik azok a blokklánc rollupok?

A rollupok egy olyan Layer 2 megoldások, amelyek összekötegelik és leválasztják a tranzakciós adatokat a fő láncról (vagy a Layer 1 blokkláncról). A tranzakciók végrehajtása ezután off-chain történik, míg az eszközöket egy on-chain okosszerződésben tartják. A tranzakciós adatok a tranzakció végeztével visszakerülnek a fő blokkláncra.

Elméletileg bármelyik Layer 1 megoldás képes a tranzakciók feldolgozási hatékonyságának növelése érdekében rollupokat bevezetni. A rollupok segítségével a blokklánc növelheti a feldolgozott és rögzített tranzakciók számát egy bizonyos időkereten belül.

Jelenleg kétféle rollup létezik: az optimista rollup és a zéróismeretes (zk) rollup.

Mi az optimista rollup?

Az optimista rollupok olyan protokollok, amelyek a tranzakciótat kötegelésével növelik a tranzakciók feldolgozási teljesítményét, amelyeket off-chain dolgoznak fel. Ezt követően a tranzakciós adatokat a fő láncon rögzítik az adattömörítési technikák segítségével, amelyek segítenek a költségek csökkentésében és a sebesség növelésében. Az Ethereum szerint az optimista rollupok 10-100-szorosára javíthatják a skálázhatóságot.

Hogyan validálják az optimista rollupok a tranzakciókat?

A tranzakciók alapértelmezés szerint érvényesek a hatékonyság növelése érdekében. Felmerülhet a kérdés, hogy ez nem veszélyezteti-e a biztonságot a tranzakciók feldolgozási sebességének javára. Az optimista rollupok azonban csalásmegelőző rendszert alkalmaznak, egy vitarendezési időszak mellett, melyet „kifogásolási időszaknak” hívnak. Ezen időszakon belül bárki, aki figyelemmel kíséri a rollupot, felhívást nyújthat be annak ellenőrzésére, hogy a tranzakciót pontosan dolgozták-e fel egy fraud proof módszerrel.

Amennyiben a köteg hibás, a rollup protokoll a hibás tranzakció(k) újbóli végrehajtásával és a blokk frissítésével orvosolja azokat. A hibás tranzakciók végrehajtását jóváhagyó felek büntetésben részesülnek.

Az optimista rollupok korlátai

Bár nincs tranzakció validálási folyamat, van egy kifogásolási időszak, ami a zk rollupoknál nincs, mely megnöveli a tranzakciók véglegesítéséhez szükséges időt.

Az optimista rollupokkal rendelkező láncok véglegessége is alacsonyabb, mint a zk rollupoké. A véglegesség azt méri, hogy a felhasználónak mennyi ideig kell várnia arra, hogy ésszerű garanciát kapjon arra, hogy a tranzakciókat nem fogják visszafordítani vagy megváltoztatni. Az optimista rollupok esetében a lehívások késleltetve történnek, mivel a pénzeszközök felszabadítása előtt le kell telnie a kifogásolási időszaknak. Ezzel szemben a zk rollupból történő lehívás azután lép hatályba, miután a zk rollup okosszerződése ellenőrizte a validációs bizonyítékot.

Egyesek szerint az optimista rollupok kevésbé hatékonyak, mint a zk rollupok. Optimista rollupok esetén a tranzakciók véglegesítéséhez az összes tranzakciós adatot rögzíteni kell a láncon. A zk megfelelőinél csak érvényességi igazolás szükséges a láncon.

Mi az a zéróismeretes (zk) rollup?

A zéróismeretes rollupok olyan protokollok, amelyek a tranzakciókat a fő láncon kívül végrehajtandó kötegekbe csoportosítják. A zk rollup operátor minden köteghez benyújtja a szükséges módosítások összefoglalóját, miután a kötegben szereplő tranzakciókat végrehajtották. Az operátoroknak további szerepük van a változtatások pontosságát igazoló érvényességi bizonylatok előállításában. Ezek a bizonylatok lényegesen kisebbek, mint a tranzakciós adatok, ezért ellenőrzésük gyorsabb és olcsóbb.

Az Ethereumon a zk rollupok tömörítési technikákkal csökkentik a tranzakciós adatok méretét, amikor a tranzakciókat calldata-ként írják az Ethereumra, így hatékonyan csökkentik a felhasználói díjakat.

Hogyan validálják a zk rollupok a tranzakciókat?

A Zk rollupok zéróismeretes bizonyítást (ZKP) használnak a tranzakciók érvényesítésére. A ZKP-ket a bizonyítónak nevezett fél használja, aki meg akar győzni egy másik felet, az úgynevezett hitelesítőt arról, hogy rendelkezik a szükséges ismeretekkel, és ezáltal igazolni tud egy tranzakciót.

A következőképp működik:

  1. A bizonyító olyan matematikai bizonyítékot szolgáltat, amelyet csak ő tud előállítani.

  2. A hitelesítő ezt a matematikai bizonyítékot használja a tranzakció érvényességének ellenőrzésére.

  3. Az információ érvényessége bizonyítható anélkül, hogy a tartalmát felfednék a hitelesítő előtt.

A zk rollupok előnyei

A Zk rollupok megfelelő alkalmazás esetén magas szintű biztonságot nyújthatnak a felhasználók számára. A biztonsághoz hozzájáruló egyik legfontosabb jellemző a zéróismeretes érvényességi bizonyítás használata. Biztosítják, hogy a hálózat csak érvényes állapotban működhessen, valamint azt, hogy az operátorok ne tudják ellopni a felhasználók pénzeszközeit, vagy bármilyen módon megrongálni a rendszert.

A zk rollupok másik előnye, hogy a felhasználóknak nem kell figyelniük a hálózatot. A Zk rollupok minden adatot a láncon tárolnak, és érvényességi bizonyítékokat igényelnek. Ezért az operátor nem tud csalni, és a felhasználóknak nem kell aggódniuk a hálózat helytelen viselkedése miatt. Ezenkívül a zk rollupok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a tokenek tulajdonjogának az adatok elérhetőségén keresztül történő bizonyításával anélkül hívják le pénzeszközeiket a mainnetre, hogy együtt kellene működniük az operátorokkal.

Az optimista rollupokhoz hasonlóan a zk rollupok is egy off-chain végrehajtási mechanizmust alkalmaznak a tranzakciók végrehajtási sebességének növelése érdekében.

Különbségek a zk rollupok és az optimista rollupok között

Az alábbiakban összefoglaljuk az optimista és a zk rollupok közötti különbségeket.

Különbségek a zk rollupok és az optimista rollupok között

Mi vár a zéróismeretes és optimista rollupokra a jövőben?

A zéróismeretes és az optimista rollupok jövője még mindig kérdéses. Ahogy egyre többen fogadják el a kriptót és a blokkláncot, a rollupok fontos szerepet játszhatnak a blokklánc hatékonyságának javításában. A blokkláncok valószínűleg még tesztelni fogják a különböző skálázási megoldásokat, beleértve a shardingot, a rollupot és a layer 0-t. Új megoldások létrehozását és bevezetését is láthatjuk, akár a rollupok mellett, akár a rollupok helyett.

Záró gondolatok

Mivel a kriptók iránti kereslet megnőtt és elérte a jelenlegi blokkláncok korlátait, sokan tettek javaslatot különböző skálázási megoldásokra. Ebben a cikkben a rollupok két fajtája, az optimista és a zk rollupok közötti alapvető különbségeket vizsgáltuk. Mivel a rollupok továbbra is bombabiztosak, lehet, hogy végül egy olyan kiváló változatot fogunk látni, amely segíthet a tömeges elfogadáshoz szükséges skálázhatóság elérésében.

További olvasnivaló

Felelősségi nyilatkozat és kockázati figyelmeztetés: a jelen bejegyzés tartalmát annak mindenkori formájában bocsátjuk rendelkezésre általános tájékoztatási és oktatási céllal, és semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállalunk az alkalmazásával kapcsolatban. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. A digitális eszközök ára erősen ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapja vissza a befektetett összeget. Ön felel egyedül a befektetési döntéseiért, a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi tanácsnak.