Kas ir nulles zināšanu apliecinājums, un kā tas ietekmē blokķēdi?
Sākums
Raksti
Kas ir nulles zināšanu apliecinājums, un kā tas ietekmē blokķēdi?

Kas ir nulles zināšanu apliecinājums, un kā tas ietekmē blokķēdi?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Jan 18, 2023Atjaunināts Nov 16, 2023
7m


Šis ir kopienas raksts. Tā autors ir Kenijs Lī (Kenny Li), Manta Network (programmējama 1. slāņa privātuma protokola, kura darbību nodrošina nulles zināšanu apliecinājumu tehnoloģija) līdzdibinātājs.  

Īsumā

Nulles zināšanu apliecinājums (ZKP) ir kriptogrāfiska tehnoloģija, kas ļauj pārbaudīt informācijas patiesumu, pašu informāciju nevienam neatklājot. Šī tehnoloģija kļūst arvien nozīmīgāka blokķēžu, kriptovalūtu un decentralizēto finanšu (DeFi) jomā, rūpējoties par privātumu un drošību. 

Daudzi DeFi projekti jau izmanto ZKP, lai sniegtu lietotājiem lielāku privātumu un drošību saistībā ar tādiem pakalpojumiem kā aizdevumi, aizņēmumi un tirdzniecība. Vairākas 1. slāņa blokķēdes pievieno uz ZKP balstītus apkopojumus jeb zkEVM. Ir paredzams, ka nulles zināšanu apliecinājumiem būs ļoti svarīga loma blokķēžu un Web3 pasaulē, paplašinoties to pielietojumu izmantošanai.

Kā darbojas nulles zināšanu apliecinājumi?

Nulles zināšanu apliecinājums ir metode, kuru izmantojot, viena puse (apliecinātājs) var apliecināt otrai pusei (pārbaudītājam), ka konkrētais apgalvojums ir patiess, neatklājot nekādu papildinformāciju. Tas ir īpaši noderīgi apstākļos, kad informācija ir sensitīva un apliecinātājs nevēlas, lai pārbaudītājs tai piekļūtu.

Apliecinātājs nodrošina matemātisku apliecinājumu, kuru var izveidot tikai viņš, un pārbaudītājs var, izmantojot šo apliecinājumu, pārbaudīt šī apgalvojuma patiesumu. Taču pārbaudītājs nevar ar apliecinājuma starpniecību rekonstruēt sākotnējo informāciju.

Iztēlojies tuneli ar divām ieejām – A un B. Vienīgo ceļu šajā tunelī bloķē slēgtas durvis ar slepenu kodu, neļaujot cilvēkiem šķērsot tuneli no viena gala līdz otram (no A līdz B). Tev ir zināms šis slepenais kods, un tu vēlies to pateikt X kundzei, kas vēlas iekļūt tunelī.

Tu vēlies, lai šī kundze tev samaksātu, pirms tu atklāsi viņai kodu, taču viņa vispirms vēlas pārliecināties, ka tu kodu tiešām zini. Lai to izdarītu, viņa varētu nostāties pie tuneļa un noraudzīties, kā tu ieej vienā tuneļa galā un iznāc otrā. Tādējādi viņa varēs būt droša, ka tu tiešām zini slepeno kodu.

Kāpēc izmantot nulles zināšanu apliecinājumus? 

Nulles zināšanu apliecinājumu popularitāti blokķēžu un kriptovalūtu nozarē veicina pieaugošais pieprasījums pēc privātuma un drošības digitālajos darījumos. Pieaugot blokķēdes tehnoloģijas un kriptovalūtu lietojumam, palielinās arī nepieciešamība verificēt darījumus, neatklājot sensitīvu informāciju, un to var nodrošināt ZKP.

Nulles zināšanu apliecinājumi pēdējo gadu laikā ir piesaistījuši arvien plašāku uzmanību un interesi – ir ieviesti uz ZKP tehnoloģijas balstīti protokoli un lielākās blokķēdes ir izstrādājušas nulles zināšanu apkopojumus. Nulles zināšanu apliecinājumu popularitāti uzskatāmi pierādīja 2022. gada DevCon konference, kurā vairāk nekā 20 % uzstāšanos bija saistītas ar šo tehnoloģiju.

Galvenie sasniegumi

Viens no nulles zināšanu apliecinājumu svarīgākajiem sasniegumiem ir noteikta veida ZKP – zk-Snark tipa apliecinājumu – plašāka izmantošana. zk-Snark tipa apliecinājumi tiek plaši izmantoti DeFi jomā, piemēram, privātos tokenu darījumos un slēptos aizdevumos un aizņēmumos. Vēl viens svarīgs nulles zināšanu apliecinājumu jauninājums ir pastiprināta pievēršanās mērogojamībai un veiktspējai, izmantojot ZK apkopojumus. 

zk-Snark tipa apliecinājumi

Nulles zināšanu, īsi, pārskatāmi zināšanu argumenti (zk-SNARK) ir īpašs nulles zināšanu apliecinājuma veids, kas ļauj pārbaudīt apgalvojumu, vienlaikus neatklājot par to nekādu informāciju.

zk-Snark tipa apliecinājumi jau tiek izmantoti, piemēram, Zcash un JP Morgan Chase blokķēdē balstītajā maksājumu sistēmā. To izmanto arī, lai droši autentificētu klientus serveros.

ZK apkopojumi

ZK apkopojumi ir blokķēdes tīklu mērogošanas risinājums, kas atvieglo vairāku darījumu apkopošanu vienā, lielākā darījumā, kas pēc tam tiek reģistrēts blokķēdē. Piemēram, BNB Chain 2022. gadā ieviesa savu zkBNB testēšanas tīklu, kas izstrādāts uz ZK apkopojumu arhitektūras.

zkBNB var apkopot simtiem darījumu vienā ārpusķēdes darījumu kopumā un izveidot kriptogrāfisku apliecinājumu, lai pierādītu visu šo darījumu derīgumu. ZK apkopojumi nodrošina līdzsvaru starp mērogojamību un drošību un ir piemēroti plaša mēroga un zema latentuma apstākļiem.

Nulles zināšanu apliecinājumu izmantošanas iespējas

Nulles zināšanu apliecinājumus var izmantot dažādiem mērķiem, un daļa no tiem jau darbojas praksē, bet citi varētu tikt ieviesti nākotnē. Daži no galvenajiem ZKP izmantošanas mērķiem: 

Digitālās identitātes verifikācija

Nulles zināšanu apliecinājumus var izmantot, lai verificētu lietotāju identitāti, neatklājot nekādu sensitīvu personīgo informāciju. Tas var būt noderīgi, piemēram, digitālās vēlēšanu sistēmās, kurās ir nepieciešams verificēt vēlētāju identitāti, vienlaikus nodrošinot to anonimitāti.

Darījumos, kuros nepieciešams saglabāt privātumu

Viens no populārākajiem nulles zināšanu apliecinājumu izmantošanas mērķiem kriptovalūtu nozarē ir darījumi, kuros nepieciešams saglabāt privātumu. Piemēram, Manta Network decentralizētā lietotne (DApp) MantaPay izmanto ZKP, lai ļautu lietotājiem veikt darījumus decentralizētajā biržā (DEX), neatklājot savu identitāti vai darījumu informāciju. Tādējādi lietotājiem tiek garantēts privātums un vienlaikus arī iespēja izmantot šo platformu darījumiem.

Slēptie darījumi

Zcash ir kriptovalūta, kas izmanto nulles zināšanu apliecinājumus slēptajiem darījumiem. Šādos darījumos publiskajā blokķēdē nav redzamas sūtītāja un saņēmēja adreses, kā arī darījumu summas, tādējādi sniedzot lietotājiem papildu privātumu.

Tokenizācija un īpašumtiesību verificēšana

Nulles zināšanu apliecinājumus var izmantot aktīvu tokenizēšanai un to īpašumtiesību apliecinājumu pārbaudei. Piemēram, īpašumu var tokenizēt, un jebkurš var pārbaudīt īpašumtiesības, publiski neatklājot nekādu citu informāciju.

Starptautiskā atbilstība

Dažās valstīs ir spēkā stingri noteikumi saistībā ar finanšu informācijas apkopošanu un kopīgošanu, un decentralizētajām platformām var būt sarežģīti nodrošināt atbilstību šīm prasībām. Nulles zināšanu apliecinājumus var izmantot, lai nosūtītu regulējošajām iestādēm prasīto informāciju, vienlaikus neļaujot citām personām piekļūt šiem datiem.

Tādējādi ir iespējams veidot saikni starp decentralizētajām platformām un tradicionālajām finanšu iestādēm, lai DeFi varētu vieglāk nodrošināt atbilstību regulējumam dažādās jurisdikcijās.

Nulles zināšanu apliecinājumu nākotne blokķēdē

Nulles zināšanu apliecinājumi, visticamāk, nākotnē ļaus ieviest jaunas tehnoloģiskās inovācijas. Tālāk ir norādīti daži ar ZKP saistītie nākotnes risinājumi, kam ir vērts pievērst uzmanību. 

Starpķēžu privātuma slāņi

Blokķēdei un DeFi ekosistēmām turpinot augt un attīstīties, palielinās nepieciešamība pēc dažādu blokķēdes tīklu sadarbspējas. Starpķēžu privātuma slāņi ļaus veikt darījumus dažādos blokķēdes tīklos, vienlaikus garantējot iesaistīto pušu privātumu.

zk-STARK

Tāpat uzmanība ir jāpievērš pastiprinātajam zk-STARK (nulles zināšanu, īsu, pārskatāmu zināšanu argumentu) lietojumam – tas ir jauns nulles zināšanu apliecinājumu veids, kas tiek uzskatīts par efektīvāku un drošāku risinājumu nekā zk-SNARK. Vēl viena zk-STARK priekšrocība, salīdzinot ar zk-SNARK, ir ātrāka verifikācija un tas, ka nav nepieciešama uzticama iestatīšana.

Ērti lietojamas rīkkopas 

Nulles zināšanu apliecinājumu tehnoloģija var būt sarežģīta, un ne visām izstrādes komandām ir pieredze šajā kriptogrāfijas jomā. Ērti lietojamās ZKP rīkkopas var palīdzēt risināt šo problēmu, atvieglojot šīs tehnoloģijas izmantošanu izstrādātājiem ar dažādu pieredzi. 

Nulles zināšanu apliecinājumu ierobežojumi

Nulles zināšanu apliecinājumi ir unikāla metode informācijas patiesuma verificēšanai, saglabājot privātumu, taču tā nesniedz 100 % garantiju. Lai gan verifikācijas iespējamība apstākļos, kad apliecinātājs melo, ir niecīga, lietotājiem ir jāapzinās, ka ZKP tehnoloģija nav pilnīgi droša.

Turklāt nulles zināšanu apliecinājumu izmantotajiem algoritmiem ir nepieciešami apjomīgi skaitļošanas resursi. Dažu veidu ZKP ir nepieciešama jaudīga skaitļošana, jo notiek intensīva mijiedarbība starp verificētājiem un apliecinātājiem. Algoritmiem dažkārt mēdz būt nepieciešama tik apjomīga skaitļošana, ka tas var ierobežot ZKP izmantošanas iespējas.

Noslēgumā

Nulles zināšanu apliecinājumi strauji gūst popularitāti tādu unikālu īpašību dēļ kā iespēja saglabāt privātumu un mērogošanas potenciāls. Arvien plašāk izmantojot šo tehnoloģiju blokķēžu, kriptovalūtu un DeFi jomā, visticamāk, tiks radīti arvien vairāk inovatīvu pakalpojumu, kas sniegs ievērojamu ieguvumu lietotājiem. Ir sagaidāms, ka nulles zināšanu apliecinājumiem būs nozīmīga loma drošu, privātu un efektīvu decentralizēto lietotņu ekosistēmu izveidē.

Turpini lasīt