Co je důkaz s nulovou znalostí a jaký má vliv na blockchain?
Domů
Články
Co je důkaz s nulovou znalostí a jaký má vliv na blockchain?

Co je důkaz s nulovou znalostí a jaký má vliv na blockchain?

Pokročilí
Zveřejněno Jan 18, 2023Aktualizováno Nov 16, 2023
7m


Tento článek je příspěvkem od komunity. Autorem je Kenny Li, spoluzakladatel programovatelného protokolu první vrstvy pro ochranu soukromí Manta Network, který využívá technologii důkazu s nulovou znalostí.  

TL;DR

Důkaz s nulovou znalostí (ZKP) je kryptografická technologie, která umožňuje ověřit pravdivost informace, aniž by byla samotná informace odhalena. Tato technologie je v rámci blockchainu, kryptoměn a decentralizovaných financích (DeFi) čím dál důležitějším prvkem ke zvyšování soukromí a zabezpečení. 

Mnoho projektů DeFi už ZKP využívá a uživatelům u služeb, jako je půjčování, výpůjčky a obchodování, poskytuje lepší soukromí a zabezpečení. Řada blockchainů první vrstvy přidává rollupy nebo virtuální stroje Ethereum vycházející z technologie ZKP. Důkazy s nulovou znalostí budou ve světě blockchainu a Webu 3 pravděpodobně hrát stále důležitější roli, protože je bude používat čím dál víc projektů.

Jak důkaz s nulovou znalostí funguje?

Důkaz s nulovou znalostí je metoda, kterou jedna strana (dokazovatel) může druhé straně (ověřovateli) dokázat, že výrok je pravdivý, aniž by odhalila jakoukoli další informaci. To je užitečné obzvlášť v případech, kdy jsou informace citlivé a dokazovatel nechce, aby k nim měl ověřovatel přístup.

Dokazovatel poskytuje matematický důkaz, který může vygenerovat pouze on, a ověřovatel může tento důkaz použít k ověření pravdivosti výroku. Důkaz ale už nemůže použít k rekonstrukci původní informace.

Představte si tunel se dvěma vstupy – A a B. Jedinou cestu blokují zamčené dveře s tajným kódem, který lidem brání v průchodu tunelem z jednoho konce na druhý (z A do B). Vy tajný kód znáte a chcete ho prodat paní X, která chce tunelem projít.

Než jí kód prozradíte, chcete, aby zaplatila předem, ale ona zase chce, abyste jí nejdřív dokázali, že kód opravdu znáte. V tomto případě může být řešením, že přijde k tunelu a bude vás pozorovat, jak do jednoho z vchodů vcházíte a z druhého vycházíte. Získá tak jistotu, že tajný kód opravdu znáte.

Proč by se měly důkazy s nulovou znalostí používat? 

Obliba důkazů s nulovou znalostí v oblasti blockchainu a kryptoměn je dána rostoucí poptávkou po soukromí a zabezpečení digitálních transakcí. S rozmachem blockchainové technologie a kryptoměn roste i potřeba pro ověřování transakcí bez odhalení citlivých informací, kterou ZKP řeší.

Důkazy s nulovou znalostí přitahují v posledních letech čím dál větší pozornost a zájem. Už bylo spuštěno mnoho protokolů využívajících ZKP a velké blockchainy nasazují rollupy s nulovou znalostí. Jasným důkazem popularity důkazů s nulovou znalostí byla konference DevCon 2022, kde se této technologii věnovalo víc než 20 % všech přednášek.

Klíčové vývojové změny

Jedním z klíčových vývojových trendů v oblasti důkazů s nulovou znalostí je častější používání technologie zk-SNARK, což je specifický typ ZKP. Technologie zk-SNARK byla široce přijata v různých aplikacích v oblasti DeFi, jako jsou transakce soukromých tokenů nebo stíněné půjčky a výpůjčky. Dalším významným vývojovým trendem v oblasti důkazů s nulovou znalostí je používání zk-rollupů kvůli zvýšenému důrazu na škálovatelnost a výkonnost. 

Technologie zk-SNARK

Technologie zk-SNARK (zero-knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge) je konkrétní typ důkazu s nulovou znalostí, který umožňuje ověřit výrok, aniž by o samotném výroku odhalil jakoukoli informaci.

Technologii zk-SNARK využívá například kryptoměna Zcash nebo blockchainový platební systém společnosti JP Morgan Chase. Používá se také jako způsob, jak bezpečně ověřovat klienty na serverech.

Technologie zk-rollup

Technologie zk-rollup je škálovací řešení pro blockchainové sítě, které usnadňuje dávkování více transakcí do jedné větší transakce, která se následně zaznamená na blockchainu. Například BNB Chain spustil v roce 2022 svou testovací síť zkBNB postavenou na architektuře zk-rollup.

Síť zkBNB dokáže mimo hlavní blockchain sloučit stovky transakcí do jedné dávky a vygenerovat kryptografický důkaz prokazující platnost všech transakcí. Technologie zk-rollup přináší rovnováhu mezi škálovatelností a zabezpečením a je vhodná pro rozsáhlá prostředí s nízkou latencí.

Možnosti využití důkazů s nulovou znalostí

Důkazy s nulovou znalostí mají mnoho různých využití. Některé z nich už byly realizovány a další se mají stát skutečností v budoucnu. Mezi hlavní možnosti využití ZKP patří: 

Digitální ověření totožnosti

Důkazy s nulovou znalostí je možné používat k ověřování totožnosti uživatelů, aniž by o sobě museli odhalit citlivé osobní údaje. To může být užitečné například v digitálních hlasovacích systémech, kde je nutné ověřit totožnost voličů, aniž by to ohrozilo jejich anonymitu.

Transakce zachovávající soukromí

Jedním z nejoblíbenějších využití důkazů s nulovou znalostí v oblasti kryptoměn jsou transakce zachovávajících soukromí. Například decentralizovaná aplikace (DApp) MantaPay platformy Manta Network využívá ZKP k tomu, aby uživatelé mohli na decentralizované burze (DEX) provádět transakce bez odhalení jejich totožnosti a podrobnosti jejich transakcí. Díky tomu mohou uživatelé platformu používat k transakcím, aniž by tím přicházeli o soukromí.

Stíněné transakce

Zcash je kryptoměna, které důkazy s nulovou znalostí umožňují posílat stíněné transakce. Při těchto transakcích jsou adresy odesílatele a příjemce i částky skryté před veřejným blockchainem, takže uživatelé mají větší soukromí.

Tokenizace a ověření vlastnictví

Důkazy s nulovou znalostí můžete použít také k tokenizaci aktiv a ověřování jejich vlastnictví. Můžete tokenizovat například nemovitost a jakákoli strana může její vlastnictví ověřit, aniž by odhalila jakékoli další informace.

Globální dodržování předpisů

Některé země mají přísné předpisy týkající se shromažďování a sdílení finančních informací, jejichž dodržování může být pro decentralizované platformy obtížné. Důkazy s nulovou znalostí jim umožňují požadované informace s regulačními orgány sdílet a zároveň je nevyzradit ostatním stranám.

Tímto způsobem by mohlo dojít k překlenutí propasti mezi decentralizovanými platformami a tradičními finančními institucemi, což by oblasti DeFi usnadnilo dodržování předpisů v různých jurisdikcích.

Budoucnost důkazů s nulovou znalostí na blockchainu

Důkazy s nulovou znalostí pravděpodobně v budoucnu přinesou nové technologické inovace. Mezi budoucí vývojové trendy v oblasti ZKP, kterým stojí za to věnovat pozornost, patří: 

Crosschainové vrstvy s ochranou soukromí

S pokračujícím vývojem blockchainu a ekosystémů DeFi roste mezi různými blockchainovými sítěmi potřeba interoperability. Crosschainové vrstvy s ochranou soukromí umožní provádět transakce mezi různými blockchainovými sítěmi a zachovat soukromí zúčastněných stran.

Technologie zk-STARK

Další oblastí, kterou byste měli sledovat, je rostoucí používání technologie zk-STARK (zero-knowledge scalable transparent argument of knowledge), což je novější typ důkazu s nulovou znalostí, který by měl být efektivnější a bezpečnější než technologie zk-SNARK. Další výhodou technologie zk-STARK oproti technologii zk-SNARK je rychlejší ověřování a to, že nevyžaduje důvěryhodnou konfiguraci.

Uživatelsky přívětivé sady nástrojů 

Technologie důkazu s nulovou znalostí může být složitá a ne každý tým vývojářů má v této konkrétní oblasti kryptografie odborné znalosti. Uživatelsky přívětivé sady nástrojů ZKP mohou vývojářům z různých oborů pomoct tuto propast překlenout a použití této technologie jim usnadnit. 

Limitace důkazů s nulovou znalostí

Důkazy s nulovou znalostí představují jedinečnou metodu ověřování pravdivosti informací, která zachovává soukromí, ale neposkytují 100% záruku. I když je pravděpodobnost chybného ověření zanedbatelná, uživatelé by si měli uvědomit, že ZKP nejsou neprůstřelné.

Algoritmy používané důkazy s nulovou znalostí navíc vyžadují intenzivní výpočetní prostředky. Některé typy ZKP vyžadují intenzivní výpočty kvůli velkému množství interakcí mezi ověřovateli a dokazovateli. Jiné mají extrémně výpočetně náročné algoritmy, což může potenciálně využití ZKP omezit.

Závěrem

Důkazy s nulovou znalostí díky svým jedinečným vlastnostem, jako jsou zachování soukromí a možnosti škálování, přitahují značnou pozornost. Rostoucí uplatnění této technologie v oblasti blockchainu, kryptoměn a DeFi pravděpodobně přinese další inovativní služby, které budou pro uživatele velkým přínosem. Očekává se, že důkazy s nulovou znalostí budou hrát klíčovou roli při vytváření bezpečnějších, soukromějších a efektivnějších ekosystémů typu DApp.

Související články: