Off-Chain

Trung cấp

Thuật ngữ "Off-Chain" trong lĩnh vực tiền mã hoá là gì?

Trong lĩnh vực tiền mã hoá, "off-chain" (ngoài chuỗi) đề cập đến các quá trình xảy ra bên ngoài blockchain. Một trong những vấn đề chính của blockchain là khả năng mở rộng, vì các thuật toán đồng thuận phi tập trung thường chậm hơn so với xử lý giao dịch tập trung. Các giải pháp off-chain cải thiện thông lượng của blockchain bằng cách xử lý một phần dữ liệu bên ngoài chuỗi chính.

Giao dịch off-chain

Giao dịch off-chain là các giao dịch chuyển giá trị diễn ra mà có được bên thứ ba làm đảm bảo hoặc các phương pháp đảm bảo khác, chỉ có trạng thái cuối cùng của số dư được ghi lại trên blockchain. Các giao dịch này mang lại các lợi ích như phí thấp hơn và tốc độ xử lý giao dịch nhanh hơn vì việc xác thực không được thực hiện bởi các node. Vậy nên các giao dịch off-chain phù hợp với các khoản thanh toán quy mô nhỏ như mua cà phê tại quán địa phương.

Các giải pháp Off-Chain và Lớp 2

Giải pháp Lớp 2 là các giao thức được xây dựng dựa trên một blockchain hiện có nhằm cải thiện khả năng mở rộng của blockchain này. Các dự án này cho phép chuyển giá trị off-chain bằng cách sử dụng các cơ chế như các kênh trạng thái, sidechain và rollup.

Trong trường hợp của Bitcoin, một giải pháp Lớp 2 phổ biến là Lightning Network, mạng này sử dụng các kênh trạng thái cho các giao dịch off-chain. Các kênh này về cơ bản là các ví đa chữ ký 2/2 chỉ có thể được sửa đổi khi các bên đối tác đồng ý thay đổi. Chỉ các giao dịch mở và đóng các kênh mới được ghi lại trên blockchain Bitcoin; mọi thứ khác đều được xử lý ngoài chuỗi. Các giao dịch off-chain bên trong một kênh trạng thái không cần phải được xác thực bởi toàn bộ mạng lưới, cho phép thông lượng nhanh hơn và phí giao dịch thấp hơn.    

So sánh On-Chain và Off-Chain

Trong khi các giao dịch off-chain xảy ra bên ngoài chuỗi, thuật ngữ "on-chain" mô tả các quy trình xảy ra trực tiếp trên blockchain (chuỗi chính). Các giao dịch on-chain cần được xác thực bởi các bên ngang bằng và chỉ được xác nhận sau khi được ghi lại trên chuỗi. Chúng ta hãy phân tích sự khác biệt chính giữa off-chain và on-chain.

Tốc độ và khả năng mở rộng

Để một giao dịch on-chain được xác nhận, nó cần phải được xác thực có trên blockchain. Vì trung bình thời gian xác nhận khối cho Bitcoin là 10 phút, nên chuỗi Lớp 1 không phù hợp với các giao dịch mua nhỏ hơn như mua hàng tạp hóa tại siêu thị. Không giống như các giao dịch on-chain, các khoản thanh toán off-chain không cần đợi các thợ đào hoặc người xác thực được xác nhận. Do đó, các giải pháp off-chain có thể làm tăng đáng kể tốc độ xử lý và đặc biệt hữu ích cho các khoản thanh toán nhỏ.

Quyền riêng tư và bảo mật

Giao dịch on-chain thực hiện các phương pháp bảo mật blockchain tiêu chuẩn như dùng hàm băm và mật mã. Ngược lại, các dự án cung cấp thanh toán off-chain cần phải đưa ra các khuôn dự án bảo mật để ngăn chặn khả năng giả mạo hoặc sửa đổi các khoản thanh toán.

Chi phí và lệ phí

Các giao dịch on-chain được xác thực bởi các node nỗ lực hoạt động liên tục, đưa các giao dịch này vào một khối và thêm khối đó vào chuỗi. Phần thưởng khối và phí giao dịch là động lực để các node duy trì hoạt động của mạng. Các giao dịch off-chain có thể được xử lý nhanh chóng mà không cần xác nhận ngay lập tức, do đó giảm thiểu chi phí và phí.

Tổng kết

Giao dịch off-chain chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của blockchain và giúp công nghệ này được ứng dụng nhiều hơn trên toàn thế giới. Công nghệ xử lý ngoài chuỗi là cơ sở phát triển cho nhiều giải pháp Lớp 2 nhắm đến việc giảm tải cho chuỗi chính.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.