Hvordan beregne posisjonsstørrelse for handel
Innholdsfortegnelse
Innledning
Slik bestemmer du kontostørrelsen
Slik bestemmer du kontorisikoen
Slik bestemmer du handelsrisikoen 
Slik beregner du posisjonsstørrelsen
Avsluttende tanker
Hvordan beregne posisjonsstørrelse for handel
Hjem
Artikler
Hvordan beregne posisjonsstørrelse for handel

Hvordan beregne posisjonsstørrelse for handel

Nybegynner
Publisert May 6, 2020Oppdatert Nov 11, 2022
6m

Innledning

Uansett hvor stor porteføljen din er, må du drive riktig risikostyring. Ellers kan du raskt sprenge kontoen din og pådra deg store tap. Uker eller måneder med fremgang kan gå tapt på grunn av én dårlig styrt handel.

Et grunnleggende mål når det gjelder handel eller investering er å unngå å ta emosjonelle avgjørelser. Ettersom det er finansiell risiko inne i bildet, kan følelser spille en stor rolle. Du må kunne holde dem i sjakk slik at de ikke påvirker handels- og investeringsbeslutningene dine. Det er grunnen til at det er nyttig å ha et sett med regler som du kan følge under investerings- og handelsaktiviteter.

Vi kan kalle disse reglene et handelssystem. Formålet med dette systemet er å styre risiko, men det er like viktig å bidra til å eliminere unødvendige beslutninger. Da tillater ikke handelssystemet ditt deg å ta forhastede og impulsive beslutninger når muligheten byr seg.

Når du etablerer disse systemene, må du vurdere et par ting. Hva er tidshorisonten for investeringen? Hva er risikotoleransen din? Hvor mye kapital kan du risikere? Vi kan tenke på mye annet også, men i denne artikkelen skal vi fokusere på ett spesifikt aspekt – hva som er riktig posisjonsstørrelse per handel.

For å gjøre det må vi først finne ut hvor stor handelskontoen din er, og hvor mye av den du er villig til å risikere på én enkelt handel.


Slik bestemmer du kontostørrelsen

Selv om dette kan virke som et enkelt trinn, eller kanskje til og med overflødig, er det en smart vurdering. Spesielt for nybegynnere kan det hjelpe å fordele ulike deler av porteføljen på forskjellige strategier. På denne måten kan man på en mer nøyaktig måte følge med på fremgangen knyttet til forskjellige strategier og redusere sjansen for å risikere for mye.

La oss for eksempel si at du tror på en god fremtid for Bitcoin og har en langsiktig posisjon gjemt bort i en maskinvarelommebok. Da er det sannsynligvis best å ikke regne dette som en del av handelskapitalen din.

Med denne metoden bestemmer du ganske enkelt kontostørrelsen basert på tilgjengelig kapital som du kan tildele en bestemt handelsstrategi.


Slik bestemmer du kontorisikoen

Det andre trinnet er å bestemme kontorisikoen. Dette innebærer å bestemme hvor stor prosentandel av den tilgjengelige kapitalen du er villig til å risikere på én enkelt handel. 


2 %-regelen

I den tradisjonelle finansverdenen finnes det en investeringsstrategi som kalles 2 %-regelen. Ifølge denne regelen bør en handler ikke risikere mer enn 2 % av kontoen sin på én enkelt handel. Vi skal gå gjennom nøyaktig hva det betyr, men først skal vi justere den slik at den passer bedre til de volatile kryptovalutamarkedene.

2 %-regelen er en strategi som passer for investeringsstiler som vanligvis innebærer å gå inn i bare noen få langsiktige posisjoner. Dessuten er den vanligvis tilpasset instrumenter som er mindre volatile enn kryptovalutaer. Hvis du er en mer aktiv handler, og spesielt hvis du er i oppstartsfasen, kan det redde deg å være enda mer konservativ enn dette. I dette tilfellet skal vi endre den til 1 %-regelen isteden.

Denne regelen tilsier at du ikke bør risikere mer enn 1 % av kontoen din på én enkelt handel. Betyr det at du bare kan gå inn i en handel med 1 % av den tilgjengelige kapitalen din? Absolutt ikke! Det betyr bare at hvis handelsideen din er feil, og hvis stopptapgrensen nås, taper du bare 1 % av kontoen din.


Slik bestemmer du handelsrisikoen 

Så langt har vi bestemt kontostørrelsen og kontorisikoen. Så hvordan bestemmer vi posisjonsstørrelsen for én enkelt handel?

Vi ser på hvor handelsideen blir opphevet.

Dette er en viktig vurdering og gjelder nesten alle strategier. Når det gjelder handel og investering, vil tap alltid være en del av spillet. Faktisk kommer tap helt sikkert til å skje. Dette er et sannsynlighetsspill – ikke engang de beste handlerne har alltid rett. Noen handlere tar faktisk oftere feil enn rett, men er likevel lønnsomme. Hvordan er det mulig? Alt dreier seg om risikostyring – å ha en handelsstrategi og holde seg til den.

Derfor må hver handelsidé ha et opphevelsespunkt. Det er der vi sier: «Den opprinnelige ideen slo feil, og vi bør komme oss ut av denne posisjonen for å redusere ytterligere tap.» På et mer praktisk nivå betyr dette bare hvor vi plasserer stopptap-ordren.

Måten dette punktet bestemmes på, er fullstendig basert på den enkelte handelsstrategien og det spesifikke oppsettet. Opphevelsespunktet kan være basert på tekniske parametere, for eksempel et støtte eller motstands-område. Det kan også være basert på indikatorer, et brudd i markedsstrukturen eller noe helt annet.

Det finnes mange metoder for å fastsette stopptapgrenser. Du må selv bestemme hvilken strategi som passer stilen din best, og så fastsette opphevelsespunktet basert på det.


Slik beregner du posisjonsstørrelsen

Nå har vi alle ingrediensene vi trenger for å beregne posisjonsstørrelsen. Sett at vi har en konto på 50 000 kr. Vi har allerede bestemt at vi ikke risikerer mer enn 1 % på én enkelt handel. Det betyr at vi ikke kan tape mer enn 500 kr på én enkelt handel.

Vi kan også tenke oss at vi allerede har analysert markedet og fastslått at handelsideens opphevelsespunkt er 5 % fra inngangspunktet. Så hvis markedet går imot oss med 5 %, går vi ut av handelen og tar tapet på 500 kr. Med andre ord skal 5 % av posisjonen tilsvare 1 % av kontoen. 

  • Kontostørrelse – 50 000 kr

  • Kontorisiko – 1 %

  • Opphevelsespunkt (avstand til stopptap) – 5 %

Her er formelen for å beregne posisjonsstørrelse:

posisjonsstørrelse = kontostørrelse x kontorisiko / opphevelsespunkt
posisjonsstørrelse = 50 000 kr x 0,01 / 0,05
10 000 kr = 50 000 kr x 0,01 / 0,05

Posisjonsstørrelsen for denne handelen blir 10 000. Ved å følge denne strategien og gå ut ved opphevelsespunktet kan du potensielt hindre et mye større tap. For å bruke denne modellen riktig må du også ta hensyn til gebyrene du skal betale. Du bør også tenke på potensiell glidning, spesielt hvis du handler med et instrument som har lavere likviditet.

For å illustrere hvordan dette fungerer, øker vi opphevelsespunktet til 10 %, mens alt annet holdes likt. 

posisjonsstørrelse = 50 000 kr x 0,01 / 0,1
5000 kr = 50 000 kr x 0,01 / 0,1

Stopptapgrensen er nå dobbelt så langt unna inngangspunktet vårt. Så hvis vi ønsker å risikere det samme kronebeløpet på kontoen, blir den mulige posisjonsstørrelsen halvert.


Avsluttende tanker

Beregning av posisjonsstørrelse er ikke basert på en tilfeldig strategi. Det innebærer å bestemme kontorisikoen og se på hvor handelsideen oppheves, før man går inn i en handel.

En like viktig side ved denne strategien er utførelse. Når du har bestemt posisjonsstørrelsen og opphevelsespunktet, bør du ikke overstyre disse når handelen er aktiv.

Den beste måten å lære prinsipper om risikostyring som dette på er ved å praktisere dem. Gå til Binance og test din nye kunnskap!