Een beginnershandleiding voor klassieke grafiekpatronen
StartpaginaArtikelen

Een beginnershandleiding voor klassieke grafiekpatronen

Beginner
2mo ago
6m

Inhoudsopgave


Wat zijn klassieke grafiekpatronen?

Er zijn verschillende manieren om de financiële markten te analyseren met behulp van technische analyse (TA). Sommige beleggers geven bijvoorbeeld de voorkeur aan indicatoren en oscillatoren, terwijl anderen hun TA liever baseren op prijsacties.

Candlestick-grafieken tonen een historisch overzicht van de prijsontwikkeling. Het idee is dat je door de historische prijsacties van een activa te bestuderen, terugkerende patronen kunt herkennen. Candlestick-patronen kunnen nuttige informatie over de betreffende activa vertellen. Veel beleggers proberen hiervan te profiteren bij de handel in aandelen, vreemde valuta en crypto.

Enkele van de meest voorkomende voorbeelden van deze patronen worden collectief aangeduid als klassieke grafiekpatronen. Deze patronen vormen de basis van de technische analyse en worden door veel beleggers als betrouwbare indicatoren gezien. Maar waarom? Gaat het er bij beleggen en investeren juist niet om dat je kansen identificeert die anderen over het hoofd zien? Ja, dat klopt. Maar het gaat ook over massapsychologie. Technische analysepatronen zijn namelijk niet gebonden aan wetenschappelijke principes of natuurkundige wetten en hun effectiviteit hangt in grote mate af van het aantal beleggers dat aandacht aan ze schenkt.


Vlaggen (flags)

Een vlag of flag is een consolidatiegebied in tegenovergestelde richting van de langetermijntrend en wordt gevormd na een scherpe prijsbeweging. Het patroon lijkt op een vlag aan een stok, waarbij de stok staat voor de impulsieve beweging en de vlag voor het consolidatiegebied.

Vlaggen kunnen worden gebruikt om een mogelijke voortzetting van een trend te identificeren. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar het volume waarmee het patroon wordt gevormd. Idealiter vindt de impulsbeweging plaats met veel volume, gevolgd door lagere, afnemende volumes tijdens de consolidatiefase.


Bullish vlagpatroon (bull flag)


Een bullish vlagpatroon (bull flag) wordt gevormd in een opwaartse trend en volgt op een scherpe opwaartse beweging. Vaak wordt dit patroon gevolgd door opwaartse consolidatie.


Bearish vlagpatroon


Een bearish vlagpatroon (bear flag) wordt gevormd in een neerwaartse trend en volgt op een scherpe opwaartse beweging. Vaak wordt dit patroon gevolgd door neerwaartse consolidatie.


Wimpel (pennant)


Pennants of wimpels zijn in feite een variant op vlagpatronen, waarbij het consolidatiegebied wordt gevormd door convergerende trendlijnen en daardoor meer op een driehoek lijkt. De wimpel is een neutrale vorm, waarvan de interpretatie in grote mate afhangt van de context waarbinnen het patroon wordt gevormd.


Driehoeken

Een driehoek is een grafiekpatroon dat wordt gevormd door convergerende trendlijnen en vaak duidt op de voortzetting van een trend. De driehoek is een pauze in de onderliggende trend en kan voorafgaan aan een omkering of voortzetting.


Stijgende driehoek


Een stijgende driehoek wordt gevormd door een horizontale weerstand en een stijgende trendlijn getekend door een serie hogere bodems. Iedere keer als de prijs terugkaatst van de horizontale weerstand, stappen kopers op een hogere prijs in en worden er hogere bodems gevormd. De weerstand komt onder druk te staan en als deze uiteindelijk wordt doorbroken, volgt er vaak een snel een grote stijging met een hoog volume. De stijgende driehoek is dan ook een bullish patroon.


Dalende driehoek


Een dalende driehoek wordt gevormd door een horizontale steun en een dalende trendlijn getekend door een serie lagere toppen. Iedere keer als de prijs terugkaatst van de horizontale steun, stappen verkopers uit op een lage prijs en worden er lagere toppen gevormd. De steun komt onder druk te staan en als deze uiteindelijk wordt doorbroken, volgt er vaak een snel een grote daling met een hoog volume. De dalende driehoek is dan ook een bearish patroon. 


Symmetrische driehoek


Een symmetrische driehoek wordt gevormd door een dalende bovenste trendlijn en een stijgende onderste trendlijn met ongeveer dezelfde hoek. De symmetrische driehoek is geen bullish of bearish patroon, omdat de interpretatie sterk afhangt van de context (dat wil zeggen, de onderliggende trend). Op zichzelf wordt het gezien als een neutraal patroon, dat simpelweg duidt op een periode van consolidatie.


Wiggen (wedges)

Een wig wordt gevormd door convergerende trendlijnen en duidt op een aanscherpende prijsactie. De trendlijnen geven in dit geval aan dat de toppen en bodems stijgen of dalen met verschillende snelheid.

Dit kan betekenen dat er een omkering aanstaande is, omdat de onderliggende trend verzwakt. Een wig kan gepaard gaan met afnemend volume, eveneens een indicator dat de trend momentum verliest.


Stijgende wig (rising wedge)


De stijgende wig of rising wedge is een bearish omkeringspatroon. Het geeft aan dat het bereik waarin de prijs beweegt wordt aangescherpt en de stijgende trend steeds zwakker wordt, tot de onderste trendlijn uiteindelijk wordt doorbroken. 


Dalende wig (falling wedge)


De dalende wig of falling wedge is een bullish omkeringspatroon. Het geedt aan dat de trendlijnen naar elkaar toe bewegen en de spanning toeneemt. Een dalende wig leidt vaak tot een plotselinge en sterke opwaartse prijsbeweging.
Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!
Dubbele toppen en dubbele bodems

Dubbele toppen en dubbele bodems zijn patronen die worden gevormd wanneer de markt in een M- of W-vorm beweegt. Het is de moeite waard om te vermelden dat deze patronen ook gevormd kunnen worden als de betreffende prijspunten niet precies overeenkomen.

Meestal gaan de twee lage of hoge punten gepaard met hogere volumes dan de rest van het patroon.


Dubbele top


De dubbele top is een bearish omkeringspatroon, waarbij de prijs twee keer een top bereikt maar daarna niet de weerstand weet te slechten. Tegelijkertijd blijft de daling tussen de twee toppen bescheiden. Het patroon wordt bevestigd zodra de prijs onder de bodem tussen de twee toppen valt.


Dubbele bodem


De dubbele bodem is een bullish omkeringspatroon, waarbij de prijs twee keer een bodem bereikt maar daarna niet de steun weet te doorbreken. Tegelijkertijd blijft de stijging tussen de twee bodems bescheiden. Het patroon wordt bevestigd zodra de prijs boven de top tussen de twee bodems stijgt.


Kop- en schouderpatroon


Het kop- en schouderpatroon is een bearish omkeringspatroon met een basislijn (de neklijn) en drie toppen. De twee zijdelingse toppen moeten op ongeveer hetzelfde prijsniveau liggen, terwijl de middelste top hoger dan deze twee toppen moet zijn. Het patroon wordt bevestigd zodra de prijs de steun van de neklijn doorbreekt.


Omgekeerd kop- en schouderpatroon


Zoals de naam al suggereert, is dit het tegenovergestelde van het kop- en schouderpatroon en als zodanig een indicator van een bullish omkering. Om omgekeerd kop- en schouderpatroon wordt gevormd wanneer de prijs tijdens een downtrend een lagere bodem vormt, vervolgens opveert en een steun vormt op ongeveer hetzelfde niveau als de eerste bodem. Het patroon wordt bevestigd zodra de prijs de weerstand van de neklijn doorbreekt en verder stijgt.


Tot slot

Klassieke grafiekpatronen behoren tot de bekenste TA-patronen. Toch geldt ook hier, net zoals met alle andere vormen van technische analyse, dat je ze altijd in context moet plaatsen. Iets dat voor de ene TA-belegger goed werkt, past niet noodzakelijk ook bij iemand anders. Het is altijd een goed idee om technische analysepatronen op meerdere manieren te bevestigen als onderdeel van een verstandige TA-strategie.

Als je meer wilt lezen over candlestick-patronen, lees dan vooral ook ons artikel 12 populaire candlestick-patronen gebruikt in technische analyse.