Tietoa likviditeetistä
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä likviditeetti on?
Mikä on kirjanpidollinen likviditeetti?
Mikä on markkinoiden likviditeetti?
Osto- ja myyntitarjousten välinen ero
Miksi likviditeetti on tärkeää?
Yhteenveto
Etusivu
Artikkelit
Tietoa likviditeetistä

Tietoa likviditeetistä

Aloittelija
Julkaistu Dec 6, 2018Päivitetty Dec 12, 2022
6m

Tiivistelmä

Likviditeetti on mitta siitä, kuinka helposti voit muuntaa omaisuuserän käteiseksi tai muuksi omaisuudeksi. Sinulla voi olla harvinaisin ja arvokkain vanha kirja repussasi, mutta jos olet yksin syrjäisellä saarella, ostajaa on vaikea löytää.

Toisaalta jos haluat ostaa 100 dollarin edestä BTC:tä BTC/USDT-parilla Binancessa, voit tehdä sen lähes välittömästi ilman, että kaupat vaikuttavat hintaan. Tämän vuoksi likviditeetti on tärkeää rahoitusvarojen osalta.


Johdanto

Mikä on hyvä tapa mitata markkinoiden terveyttä? Voit tarkastella treidausvolyymia, volatiliteettia tai muita teknisiä indikaattoreita. On kuitenkin olemassa yksi ratkaisevan tärkeä tekijä: likviditeetti. Jos markkinat ovat epälikvidit, kauppojen toteuttaminen voi olla melko vaikeaa ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi hintaan. Keskitymme seuraavaksi siihen, mitä likviditeetti on ja miksi se on tärkeää.


Mitä likviditeetti on?

Likviditeetti on mittari siitä, kuinka helposti omaisuuserä voidaan muuntaa toiseksi omaisuuseräksi vaikuttamatta sen hintaan. Yksinkertaisesti sanottuna likviditeetti kuvaa, kuinka nopeasti ja helposti omaisuuserä voidaan ostaa tai myydä.

Tässä mielessä hyvä likviditeetti tarkoittaa, että omaisuuserä voidaan ostaa tai myydä nopeasti ja helposti ilman, että tällä on paljon vaikutusta sen hintaan. Sitä vastoin huono tai alhainen likviditeetti tarkoittaa, että omaisuutta ei voida ostaa tai myydä nopeasti. Tai jos kaupat voidaan hoitaa nopeasti, sillä on merkittävä vaikutus omaisuuden hintaan.

Käteisvaroja (tai rahavaroja) voidaan pitää likvideimpänä omaisuuseränä, koska ne voidaan helposti muuntaa muiksi varoiksi. Samanlainen omaisuuserä kryptojen maailmassa on stablecoinit.

Vaikka stablecoinit ja digitaaliset valuutat eivät vielä ole osa jokapäiväisten maksujen standardia, on vain ajan kysymys, milloin ne hyväksytään laajalti. Joka tapauksessa suuri osa kryptomarkkinoiden volyymista on jo peräisin stablecoineista, mikä tekee niistä erittäin likvidejä.

Toisaalta kiinteistöjä, eksoottisia autoja tai harvinaisia esineitä voidaan pitää suhteellisen epälikvideinä, koska niiden ostaminen tai myyminen ei välttämättä ole helppoa. Sinulla voi olla harvinainen esine hallussasi, mutta halukkaan ostajan löytäminen mielestäsi kohtuulliseen markkinahintaan voi olla vaikeaa.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat ostaa auton omistamallasi esineellä. On lähes mahdotonta löytää joku, joka on myymässä juuri haluamaasi autoa ja haluaa vaihtaa sen esineeseesi. Käteisestä on hyötyä tällaisissa transaktioissa.

Konkreettiset hyödykkeet ovat yleensä vähemmän likvidejä kuin digitaaliset varat, koska ne ovat... konkreettisia. Lisäksi niiden transaktioihin liittyy lisäkustannuksia, ja niiden suorittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Digitaalisten vaihtojen ja kryptojen yhteydessä omaisuuden ostaminen tai myyminen on kuitenkin peli, jossa bittejä siirretään tietokoneiden välillä. Tämä tarjoaa joitain etuja likviditeettiin liittyen, koska transaktion selvittäminen on suhteellisen yksinkertaista.

Likviditeettiä on kuitenkin parempi ajatella skaalana. Toisessa päässä ovat käteinen ja stablecoinit. Toisessa päässä ovat taas erittäin epälikvidit varat, kuten harvinaiset esineet. On parasta ajatella, että varat ovat tietyssä kohtaa tätä likviditeettiskaalaa.

Perinteisessä mielessä likviditeettiä on kahta tyyppiä: kirjanpidollinen likviditeetti ja markkinoiden likviditeetti.


Mikä on kirjanpidollinen likviditeetti?

Kirjanpidollinen likviditeetti on termi, jota käytetään enimmäkseen yritysten ja niiden taseiden yhteydessä. Se viittaa helppouteen, jolla yritys voi maksaa lyhytaikaiset ja tämänhetkiset velkansa tämänhetkisillä varoillaan ja kassavirrallaan. Niinpä kirjanpidollinen likviditeetti liittyy suoraan yrityksen taloudelliseen tilaan.


Mikä on markkinoiden likviditeetti?

Markkinoiden likviditeetti on se, missä määrin markkinat mahdollistavat omaisuuserien ostamisen ja myymisen käypään hintaan. Nämä ovat hintoja, jotka ovat lähinnä omaisuuden luontaista arvoa. Tässä tapauksessa luontainen arvo tarkoittaa, että alin hinta, jolla myyjä on valmis myymään (pyyntö), on lähellä korkeinta hintaa, jolla ostaja on valmis ostamaan (tarjous). Näiden kahden arvon välistä eroa kutsutaan osto- ja myyntitarjousten eroksi.


Osto- ja myyntitarjousten välinen ero

hintaero

BNB/USDC:n syvyyskaavio, jossa osto- ja myyntitarjousten välinen ero on 0,2 %


Osto- ja myyntitarjousten välinen ero on alimman ja korkeimman tarjouksen välinen ero. Kuten voit kuvitella, alhainen osto- ja myyntitarjousten välinen ero on toivottavaa likvidien markkinoiden luomiseksi. Se tarkoittaa, että markkinoilla on hyvä likviditeetti, koska treidaajat palauttavat jatkuvasti hintojen epäjohdonmukaisuudet tasapainoon. Sitä vastoin suuri osto- ja myyntitarjousten ero tarkoittaa yleensä sitä, että markkinat ovat epälikvidit, ja hinnoilla, joilla ostajat haluavat ostaa ja myyjät haluavat myydä, on suuri ero.

Osto- ja myyntitarjousten välinen ero voi olla hyödyllinen myös niin sanotuille arbitraasitreidaajille. He pyrkivät hyödyntämään pieniä eroja osto- ja myyntitarjousten eroissa yhä uudelleen ja uudelleen. Vaikka arbitraasitreidaajat tekevät voittoa, heidän toimintansa hyödyttää myös markkinoita. Miksi? Koska he vähentävät osto- ja myyntitarjousten eroa, myös muiden treidaajien kaupat toteutuvat helpommin.

Arbitraasitreidaajat varmistavat myös, että samojen markkinaparien välillä ei ole suuria hintaeroja eri pörsseissä. Oletko koskaan huomannut, kuinka BTC:n hinta on suunnilleen sama suurimmissa, likvideimmissä pörsseissä? Tämä johtuu suurelta osin arbitraasitreidaajista, jotka löytävät pieniä eroja eri pörssien hintojen välillä ja hyödyntävät niitä.


Miksi likviditeetti on tärkeää?

Kun kryptot ovat digitaalista omaisuutta, niidenhän pitäisi olla melko likvidejä, eikö vain? No, ei aivan. Joillakin kryptoilla on huomattavasti parempi likviditeetti kuin toisilla. Tämä on yksinkertaisesti suuremman treidausvolyymin ja markkinoiden tehokkuuden sivutuote. 

Joillakin markkinoilla on vain muutama tuhat dollaria treidausvolyymia päivässä, kun taas toisilla on miljardeja. Likviditeetti ei ole ongelma suuremmille kryptoille, kuten Bitcoinille tai Ethereumille, mutta monet muut kolikot kohtaavat merkittävää likviditeetin puutetta markkinoillaan.

Tämä on erityisen tärkeää altcoinien treidauksessa. Jos avaat position epälikvidiin kolikkoon, et ehkä pysty poistumaan siitä haluamallasi hinnalla – ja jäät pitelemään omistuksiasi eli pussiasi. Sen vuoksi on yleensä parempi idea käydä kauppaa varoilla, joilla on suurempi likviditeetti. 

Mitä tapahtuu, jos yrität toteuttaa suuren toimeksiannon epälikvideillä markkinoilla? Liukuma. Se on ero aiotun hinnan ja kauppasi toteuttamishinnan välillä. Suuri liukuma tarkoittaa, että kauppasi toteutetaan hyvin eri hinnalla kuin mitä tarkoitit. Tämä johtuu yleensä siitä, että tarjouskirjassa ei ole tarpeeksi toimeksiantoja lähellä kohtaa, jossa haluat suorittaa ne. Voit välttää tämän käyttämällä vain rajahintatoimeksiantoja, mutta silloin toimeksiantosi eivät välttämättä täyty.

Likviditeetti voi myös muuttua suuresti erilaisissa markkinaolosuhteissa. Finanssikriisillä voi olla merkittävä vaikutus likviditeettiin, kun markkinatoimijat ryntäävät myymään rahoitusvelvoitteidensa tai lyhytaikaisten velkojensa kattamiseksi.Yhteenveto

Likviditeetti on tärkeä tekijä rahoitusmarkkinoita tarkasteltaessa. Yleensä on toivottavaa käydä kauppaa markkinoilla, joilla on korkea likviditeetti, koska voit tulla positioihin ja poistua niistä suhteellisen helposti.

Onko sinulla vielä kysyttävää likviditeetistä ja treidauksesta? Tutustu kysymys- ja vastausalustaamme, Ask Academyyn, jossa Binance-yhteisö vastaa kysymyksiisi.