Τι είναι το BENQI (QI);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το BENQI (QI);

Τι είναι το BENQI (QI);

Έχει δημοσιευτεί Oct 7, 2022Έχει ενημερωθεί Feb 16, 2024
5m

TL;DR

Το BENQI παρέχει στους χρήστες ένα δίκτυο που βασίζεται στο Avalanche, το οποίο είναι κλιμακούμενο, προσβάσιμο και αποκεντρωμένο. Το οικοσύστημα BENQI έχει καθιερώσει δύο κύρια πρωτόκολλα – την ενέργεια staking υψηλής ρευστότητας BENQI και την αγορά ρευστότητας BENQI.

Η ενέργεια staking υψηλής ρευστότητας BENQI (BENQI Liquid Staking, ή BLS) είναι μια λύση ενέργειας staking υψηλής ρευστότητας, η οποία δημιουργεί token από τα AVAX με ενέργεια staking, για να επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το στοιχείο ενεργητικού με απόδοση εντός των εφαρμογών DeFi.

Η αγορά ρευστότητας BENQI (BENQI Liquidity Market, ή BLM) επιτρέπει στους χρήστες να δανείζουν, να δανείζονται και να κερδίζουν επιτόκιο για τα στοιχεία ενεργητικού κρύπτο τους χωρίς κόπο. Οι καταθέτες οι οποίοι παρέχουν ρευστότητα στο πρωτόκολλο κερδίζουν απόδοση, ενώ οι δανειολήπτες μπορούν να δανείζονται με υπερβολική πρόσθετη εγγύηση.

Εισαγωγή

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (Decentralized finance, ή DeFi) έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο σημαντικός τομέας των κρύπτο παρέχει στους χρήστες διαφανείς, προσβάσιμες πλατφόρμες άνευ άδειας, για πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία. Είτε χρησιμοποιείτε το BNB Chain, το Ethereum, το Avalanche ή άλλο δίκτυο, μια πληθώρα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι διαθέσιμη με λίγα μόνο κλικ.

Με επίκεντρο την προσβασιμότητα, την ευκολία στη χρήση και τη χαμηλή προμήθεια, το BENQI στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε δύο θεμελιώδη χρηματοοικονομικά προϊόντα: την ενέργεια Staking υψηλής ρευστότητας, ένα καινοτόμο χρηματοοικονομικό προϊόν για το ξεκλείδωμα της αξίας των νομισμάτων με ενέργεια Staking και τον δανεισμό.

Τι είναι το BENQI;

Το BENQI είναι ένα πρωτόκολλο αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) που είναι δομημένο στο δίκτυο Avalanche. Το πρωτόκολλο BENQI αποτελείται από την Ενέργεια staking υψηλής ρευστότητας BENQI και την Αγορά ρευστότητας BENQI.

Η ενέργεια Staking υψηλής ρευστότητας BENQI (BLS) είναι μια λύση ενέργειας staking υψηλής ρευστότητας στο Avalanche, στην οποία οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν δεσμευμένο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται ενέργεια Staking με επικυρωτές του Avalanche. Αυτή η λειτουργία παρέχει πρόσθετη χρησιμότητα στο στοιχείο ενεργητικού με απόδοση, χωρίς περιόδους κλειδώματος ή κουραστικές μεταφορές cross-chain.

Η Αγορά ρευστότητας BENQI (BLM) είναι το πρωτόκολλο δανεισμού του BENQI. Οι χρήστες μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται στοιχεία ενεργητικού κρύπτο, άνευ άδειας, μέσω έξυπνων συμβάσεων χωρίς να εμπλέκονται άλλοι άνθρωποι ως μεσάζοντες. Οι χρήστες κερδίζουν απόδοση για την κατάθεση στοιχείων ενεργητικού στην αγορά και ο δανεισμός πραγματοποιείται με επιπλέον πρόσθετη εγγύηση.

Πώς λειτουργεί το BENQI;

Ενέργεια staking υψηλής ρευστότητας BENQI (BLS)

Οι χρήστες πραγματοποιούν ενέργεια Staking με AVAX στο BLS και λαμβάνουν ένα στοιχείο ενεργητικού με απόδοση, το sAVAX, το οποίο κερδίζει απόδοση που συσσωρεύεται από τις ανταμοιβές του επικυρωτή του Avalanche. Το sAVAX μπορεί να μεταφερθεί ελεύθερα, να είναι μέρος συναλλαγών ή να χρησιμοποιηθεί εντός εφαρμογών DeFi, όπως σε αυτοματοποιημένους ειδικούς διαπραγματευτές (Automated Market Makers, ή AMM), πρωτόκολλα δανεισμού και υπηρεσίες συγκέντρωσης απόδοσης.

Μέσω του BLS, οι χρήστες πραγματοποιούν ενέργεια Staking με AVAX στο C-Chain του Avalanche, το οποίο είναι συμβατό με την EVM, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν ενέργεια Staking στο P-Chain του Avalanche. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν ανταμοιβές επικύρωσης από το P-Chain χωρίς να εκτελούν έναν πλήρη κόμβο, να κλειδώνουν AVAX σε έναν κόμβο επικύρωσης ή να καλύπτουν το ελάχιστο όριο της ενέργειας Staking.

Οι χρήστες μπορούν να εξαργυρώσουν το στοιχείο ενεργητικού AVAX ανά πάσα στιγμή χωρίς προμήθεια, μέσω μιας περιόδου παύσης ενεργειών Staking 2 εβδομάδων ή να το ανταλλάξουν άμεσα μέσω AMM με προμήθεια ανταλλαγής.

image1.png

Αγορά ρευστότητας BENQI (BLM)

Το BLM είναι το πρωτόκολλο δανεισμού του BENQI, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο δίκτυο Avalanche. Επιτρέπει στους χρήστες να δανείζουν, να δανείζονται και να κερδίζουν επιτόκιο, χωρίς κόπο, με τα στοιχεία ενεργητικού κρύπτο τους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές δανεισμού, το BLM λειτουργεί αποκλειστικά μέσω έξυπνων συμβάσεων χωρίς ανθρώπους ως μεσάζοντες.

Μέσω των έξυπνων συμβάσεων, η απόδοση υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση την προσφορά των δανειστών έναντι της ζήτησης των δανειοληπτών στο BLM. Οι καταθέτες οι οποίοι παρέχουν ρευστότητα στο πρωτόκολλο κερδίζουν απόδοση με βάση τον αλγόριθμο και οι δανειολήπτες μπορούν να δανείζονται με υπερβολική πρόσθετη εγγύηση. 

Τα τρίτα μέρη που ρευστοποιούν τα στοιχεία ενεργητικού των δανειοληπτών κερδίζουν μια προμήθεια ανταμοιβής. Αυτές οι ρευστοποιήσεις βασίζονται σε παραμέτρους που ορίζονται σε αυτές τις έξυπνες συμβάσεις και στην τροφοδοσία τιμών των στοιχείων ενεργητικού τα οποία παρέχονται σε αυτές. Το BLM προμηθεύεται αυτές τις τροφοδοσίες τιμών από ένα αποκεντρωμένο δίκτυο oracle, το Chainlink, το οποίο παρέχει αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα τιμών.

Τι κάνει το BENQI μοναδικό;

Το BENQI δίνει προτεραιότητα στην προσβασιμότητα, την ευκολία στη χρήση και τις χαμηλές προμήθειες. Με την ανάπτυξη στο δίκτυο Avalanche, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα μιας πλατφόρμας υψηλής κλιμάκωσης, η οποία είναι αποκεντρωμένη και έχει χαμηλή προμήθεια. Η ιδρυτική ομάδα της BENQI συνεργάζεται εκτενώς τόσο με την κοινότητα του Avalanche όσο και με την κοινότητα του DeFi, για να επανεξετάζει και να βελτιώνει συνεχώς τη μοναδική συλλογή πρωτοκόλλων BENQI, η οποία περιλαμβάνει:

Ενέργεια staking υψηλής ρευστότητας BENQI (BLS)

1. Μια απρόσκοπτη εμπειρία ενεργειών Staking - Το BLS προσφέρει στους χρήστες μια απρόσκοπτη λύση για τις ενέργειες Staking με AVAX. Πραγματοποιώντας ενέργειες Staking με το BLS, οι χρήστες παρακάμπτουν την κουραστική διαδικασία εκτέλεσης ενός επικυρωτή του Avalanche ή της υποχρέωσης να πληρούν την ελάχιστη προϋπόθεση για ενέργεια Staking στο P-Chain του Avalanche.

2. Υψηλά επίπεδα ρευστότητας και ενσωμάτωσης - Οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες Staking με AVAX στο BLS λαμβάνουν ένα token με απόδοση, το sAVAX, το οποίο είναι ενσωματωμένο, σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλες εφαρμογές DeFi στο Avalanche.

3. Βοήθεια - Το token veQI παρέχει το βοηθητικό token QI. Πραγματοποιώντας ενέργεια Staking του QI για veQI, οι επικυρωτές του Avalanche μπορούν να πραγματοποιούν ενέργεια Staking, απευθείας, με εξουσιοδοτήσεις AVAX από το BLS στον επικυρωτή της επιλογής τους, για να κερδίσουν επιπλέον ανταμοιβές εξουσιοδότησης.

Αγορά ρευστότητας BENQI (BLM)

Καθολική πρόσβαση - Τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι καταχωρημένα στο BLM περιλαμβάνουν τα περισσότερα αξιόπιστα και ασφαλή στοιχεία ενεργητικού, όπως wBTC, wETH, AVAX, sAVAX και μια ποικιλία ευρέως διαδεδομένων stablecoin, συμπεριλαμβανομένου του BUSD. Μέσω του BLM, οι χρήστες μπορούν εύκολα να κερδίσουν απόδοση στα στοιχεία ενεργητικού τους, ενώ δανείζονται με υπερβολική πρόσθετη εγγύηση.

Ευρεία ρευστότητα και συνδεσιμότητα - Το BLM παρέχει στους χρήστες ευρεία ρευστότητα για δανεισμό. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να δανειστούν και να μεταφέρουν στοιχεία ενεργητικού σε κορυφαία κεντρικά ανταλλακτήρια ή να γεφυρώσουν τα στοιχεία ενεργητικού του δανεισμού σε μεγάλα δίκτυα επιπέδου 1, συμπεριλαμβανομένων των BNB Chain, Ethereum, Polygon, Arbitrum και άλλων.

Το token QI

Το QI είναι το εγγενές token για το BENQI με δύο κύριες λειτουργίες: διακυβέρνηση και χρησιμότητα. Το QI είναι το token διακυβέρνησης του BENQI, το οποίο επιβλέπει τις βελτιώσεις και τις αλλαγές του πρωτοκόλλου BENQI. Το QI πρέπει να αποφασίσει και να ψηφίσει επί των προτάσεων που ορίζονται από το DAO του BENQI, καθοδηγώντας την κατεύθυνση του πρωτοκόλλου. Οι βασικές παράμετροι που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν περιλαμβάνουν οικονομικές προτάσεις, αναβαθμίσεις ασφαλείας και πρόσθετη ανάπτυξη του πρωτοκόλλου BENQI.

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργεια Staking με το QI στην Ενέργεια staking υψηλής ρευστότητας BENQI (BLS) για να λάβουν το veQI, ένα νέο βοηθητικό token, το οποίο επιτρέπει επιπλέον ενέργειες Staking εξουσιοδοτήσεων με AVAX, σε επικυρωτές υψηλής απόδοσης του Avalanche. Το veQI, το οποίο είναι QI με μεσεγγύηση ψήφου, αντιπροσωπεύει την ισχύ ψήφου ενός χρήστη για πρόσθετες εξουσιοδοτήσεις AVAX από το BLS. 

Μέσω του veQI, οι χρήστες μπορούν να ψηφίσουν συγκεκριμένους επικυρωτές Avalanche για να λάβουν επιπλέον εξουσιοδοτήσεις ενέργειας Staking AVAX, από τη δεξαμενή ρευστότητας AVAX του BLS. Ο αριθμός των εξουσιοδοτήσεων εξαρτάται από τη συνολική καταμέτρηση ψήφων veQI του επικυρωτή. Συνολικά το 30% των εξουσιοδοτήσεων από το BLS είναι ανοιχτό στους κατόχους veQI. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι επικυρωτές πρέπει πρώτα να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επικύρωσης.

Συμπεράσματα

Το BENQI ανοίγει μια πληθώρα επιλογών για υπάρχοντες χρήστες του DeFi ή για χρήστες που θέλουν να δοκιμάσουν το DeFi χωρίς την πρόσθετη τριβή που προκαλούσε στο παρελθόν. Με έμφαση στη χρηστικότητα και σε ένα πρωτόκολλο με ευρείες ενσωματώσεις σε άλλες πλατφόρμες DeFi, το μόνο που χρειάζονται οι χρήστες είναι ένα πορτοφόλι web3, σύνδεση στο διαδίκτυο και μερικά κεφάλαια.Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.