Ethereum-opgraderingen "The Merge": Alt hvad du behøver at vide
Hjem
Artikler
Ethereum-opgraderingen "The Merge": Alt hvad du behøver at vide

Ethereum-opgraderingen "The Merge": Alt hvad du behøver at vide

Let øvet
Offentliggjort Sep 1, 2022Opdateret Dec 23, 2022
8m


TL;DR

Ethereum-hovednettet vil snart skifte fra en Proof of Work- til en Proof of Stake-konsensusmekanisme i en opgradering kaldet "The Merge". "The Merge" er en del af en række større opgraderinger af Ethereum-økosystemet, som også inkluderer The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge. Målet med disse opgraderinger er at gøre Ethereum mere skalerbar og energieffektiv. Fusionen vil kombinere Ethereum-hovednettet med beaconchainen Proof of Stake og forventes at ske i september 2022. 

Introduktion

Siden lanceringen i 2015 har Ethereum etableret sin plads i blockchain-industrien som en populær decentraliseret computerplatform, der gør det muligt at oprette tusindvis af projekter på sin blockchain. Selvom det stadig er én af de mest relevante blockchains, kan Ethereums nuværende infrastruktur ikke skalere sine operationer på en måde, der kan håndtere den voksende globale efterspørgsel. For at bekæmpe manglen på skalerbarhed foreslog Ethereum-teamet et sæt opgraderinger, der ville føre til en udviklet Ethereum-blockchain. Disse opgraderinger er Beacon Chain, The Merge, The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge.

Hvorfor opgraderer Ethereum?

Blockchains er normalt designet med et kerneprincip om decentralisering i stedet for at stole på en central myndighed. Fordelene ved decentraliserede blockchains inkluderer at være uden krav om tilladelse, de er tillidsløse og mere sikre ved at være modstandsdygtige over for enkelte fejlpunkter. 

Efterhånden som blockchains bliver mere populære, skal platforme sikre, at de kan matche det globale behov for transaktionsbehandlingshastigheder, også kendt som skalerbarhedskrav. Mangel på at gøre dette kan det resultere i overbelastning af netværket, når blockchain-kapaciteten overvældes af antallet af afventende transaktioner. Dette fører ofte til højere transaktionsgebyrer. 

Det kan dog blive vanskeligt at opnå sikkerhed og skalerbarhed, hvis blockchains ønsker at bevare deres decentraliserede natur. Dette problem forklares af begrebet skalerbarhedstrilemma som foreslået af Vitalik Buterin. Blockchain-trilemmaet beskriver udfordringen med at afbalancere tre vigtige egenskaber: skalerbarhed, sikkerhed og decentralisering.

Som Vitalik Buterin erkendte, kan Ethereum-netværket før The Merge ikke opfylde kriterierne for skalerbarhed på grund af dets konsensusmekanisme, Proof of Work. En Proof of Work-blockchain har tendens til at være sværere at skalere på grund af en række årsager. For det første er antallet af transaktioner, som en blok kan validere i hver blok, begrænset. For det andet skal blokke mines med konstant hastighed. 

F.eks. er Bitcoin designet til at blokke bliver minet hvert 10. minut i gennemsnit i henhold til miningsværhedsgraden, der automatisk justeres af protokollen. Mens Bitcoins design er meget sikkert, kan bloktiden kombineret med grænsen for transaktioner pr. blok føre til overbelastning af netværket i tider med øget efterspørgsel. Dette får ofte transaktionsgebyrer og bekræftelsestider til at stige betydeligt.

For at overvinde sådanne PoW-begrænsninger foreslog Ethereum-teamet et sæt opgraderinger kendt som Ethereum 2.0 (ETH 2.0).

Ethereum-opgraderingerne: Det store billede

Ethereum 2.0-opgraderingerne består af den eksisterende Beacon Chain (allerede implementeret), The Merge (kommer snart) samt The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge. Når alle opgraderinger er blevet implementeret, forventes den nye Ethereum-blockchain at blive mere skalerbar, sikker og bæredygtig – mens den stadig er decentraliseret.

The Beacon Chain

Beacon Chain, der tidligere er kendt som fase 0, markerer den første opgradering i rækken af større Ethereum-opgraderinger. Den blev lanceret den 1. december 2020 og introducerede Proof of Stake til Ethereum-økosystemet. Brugere kan interagere med Beacon Chain på to måder: stake ETH eller køre en konsensusklient for at sikre netværket. Den kører i øjeblikket parallelt med Ethereum-hovednettet.

The Merge

The Merge er Ethereums næste seriøse skridt til at tackle skalerbarhedsproblemer. Kort sagt integrerer den de to eksisterende uafhængige kæder i Ethereum-økosystemet: udførelseslaget og konsensuslaget (Beacon Chain). 

Ethereum-hovednettet forventes at fusionere ind i Proof of Stake-systemet koordineret af Beacon Chain i september 2022. Efter The Merge vil økosystemet kun bruge en Proof of Stake-mekanisme til at sikre sit netværk.

Konsensusmekanismen

Når The Merge bliver udført, vil Ethereums Proof of Work blive erstattet af en Proof of Stake-konsensusmekanisme. I stedet for mining vil blokke blive præget (eller smedet) af noder kaldet validatorer. En node udpeges tilfældigt med jævne mellemrum for at validere en kandidatblok. Disse validatorer tilskyndes til at gøre sådan med tips til transaktionsgebyrer og stakingbelønninger. Eftersom ingen noder konkurrerer om at tilføje en ny blok, optager PoS betydeligt færre ressourcer end PoW, hvilket gør det mere bæredygtigt.

Hovednet-transaktioner

I øjeblikket behandler Beacon Chain kun en del af netværkstransaktionerne. Med The Merge vil Beacon Chain være det vigtigste sted for konsensus.

"Efter The Merge vil Beacon Chain være konsensusmotoren for alle netværksdata, inklusive transaktioner på udførelseslag og kontosaldi." - Ethereum.org

Tokens

Ethereums transaktionshistorik vil blive fusioneret med Beacon Chain, mens ether-valutaen (ETH) forbliver som den er. ETH-midler forbliver tilgængelige efter The Merge, og ETH-tokenbrugere er ikke forpligtede til at foretage sig nogen som helst forberedelse til opgraderingen.

Den nuværende model har et tokenudstedelsessystem, der distribuerer ca. 13.000 ETH om dagen i mining- og stakingbelønninger. Når The Merge er implementeret, vil der ikke længere være miningbelønninger, hvilket reducerer den nye ETH-udstedelse til ca. 1.600 ETH om dagen i stakingbelønninger. 

Hvad er der ud over The Merge?

Selvom der ikke er nogen officiel meddelelse om de andre Ethereum-opgraderinger, The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge, er Sharding bestemt undervejs og planlagt til at finde sted engang i 2023 efter The Merge.

Sharding

Ethereum vil øge skalerbarheden ved hjælp af sharding for at øge gennemstrømningen, hvilket sandsynligvis reducerer transaktionsomkostninger og tid. Sharding introducerer shard-chains, der ligner almindelige blockchains, bortset fra at de hver især kun indeholder en del af blockchain-dataene. Takket være den specifikke delmængde af data, der leveres af shardchains, kan noder verificere transaktioner mere effektivt.

Sharding er en skaleringsløsning, der kræver meget tid og mange kræfter at implementere. Det kan dog være én af blockchainens største gevinster med hensyn til skalerbarhed, hvis det gøres godt, hvilket gør det muligt for Ethereum bedre at lagre og få adgang til data. 

Sharding-processen vil være en flerfaset proces, hvor version 1's shard-chains giver flere data til netværket, og version 2's shard-chains giver mulighed for at lagre og udføre kode. Krydskommunikation mellem begge versioner vil blive aktiveret. 

Hvad angår de andre opgraderinger, er intet mejslet i sten endnu. I et tweet gjorde Vitalik Buterin sin holdning klar, nemlig at ovenstående opgraderinger ikke bør betragtes som faser, da de er opgraderinger, der kører parallelt med The Merge. Læserne bør fortsat abonnere på Binance Blog og Binance Academy for flere opdateringer, når vi følger The Merge og efterfølgende Ethereum-opgraderinger.

Hvorfor er der så mange skaleringsløsninger?

Det ser ud til, at Ethereum er klar til at blive fremtidssikret og påtage sig en massiv transaktionsbelastning, der sandsynligvis vil følge masseanvendelsen. Jo flere løsninger der er, jo mere sandsynligt er det, at den samlede overbelastning af netværket kan reduceres. Derudover kan dette også forhindre enkelte fejlpunkter, hvis en skaleringsløsning viser sig at være utilstrækkelig. At have flere skaleringsløsninger forbereder ikke kun netværket til øget transaktionshastighed og gennemstrømning, men hjælper også brugerne med at undgå høje transaktionsgebyrer.

The Merges indvirkning på ETH

Som ét af de mest fremtrædende andengenerations blockchain-projekter blev Ethereum lanceret med et indledende udbud på 72 millioner ether (ETH). Under sin oprindelige PoW-model bruges en stor procentdel af dette tokenudbud til at tilskynde minere til at sikre netværket.

Ved skiftet til PoS vil miningbelønninger ikke længere blive uddelt. Som følge heraf vil der være en nettoreduktion i den årlige ETH-udstedelse på ca. 90 %. Hvis loven om udbud og efterspørgsel udspiller sig, kan dette muligvis føre til en stigning i prisen på ETH. De finansielle markeder er dog uforudsigelige og volatile, og der er mange andre faktorer i spil.

The Merges indvirkning på BETH

BETH er en tokeniseret version af staket ETH på Binance. Efter The Merge vil minere ikke længere være i stand til at optjene Proof of Work-belønninger. I stedet vil validatorer blive belønnet med stakingbelønninger samt transaktionsgebyrer, der blev tilbudt minere før The Merge. Derudover vil validatorer få en del af MEV-belønninger (Maximum Extractable Value) efter sammenfletning, og APR bør se en stigning, når BETH tager dette koncept i brug. Derfor forventes de årlige omkostninger i procent (ÅOP) at stige markant. 

The Merges indvirkning på Binance-brugere og -produkter

For ETH-tokenindehavere og Binance-brugere forbliver Binance-produkter for det meste upåvirket. Der vil kun være en afnotering af ETH fra vores miningtjeneste og et øjeblikkeligt stop for ETH-låntagning, -indsættelser og -hævninger.

Hvis du er ETH-indehaver, kan du læse bloggen Hvad vil der ske med min Ethereum efter sammenfletningen for at forberede dig på The Merge.

Sammenfatning

The Merge er den anden i en række af betydelige opgraderinger til Ethereum-netværket. Den blev foreslået for at forbedre implementering af nye skaleringsløsninger for bedre skalerbarhed. Efter at have gennemført alle angivne opgraderinger, vil Ethereum sandsynligvis være klar til at påtage sig flere transaktionsbelastninger uden at gå på kompromis med sikkerhed eller decentralisering.


Risikoadvarsel: Priserne på digitale aktiver er underlagt høj markedsrisiko og prisvolatilitet. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Tidligere resultater er ikke en pålidelig forudsigelse for fremtidige resultater. Du bør kun investere i produkter, du kender, og hvor du forstår risiciene. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, inden du foretager en investering. Dette materiale skal ikke opfattes som økonomisk rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores brugsvilkår og risikoadvarsel.