En introduktion til Dow-teorien
Hjem
Artikler
En introduktion til Dow-teorien

En introduktion til Dow-teorien

Let øvet
Offentliggjort Jan 15, 2020Opdateret Feb 23, 2023
5m

Hvad er Dow-teorien?

Dow-teorien er grundlæggende en ramme for teknisk analyse, som er baseret på Charles Dows skrifter om markedsteori. Dow var grundlægger og redaktør af Wall Street Journal og medstifter af Dow Jones & Company. Som en del af virksomheden var han med til at skabe det første aktieindeks, kendt som Dow Jones Transportation Index (DJT), efterfulgt af Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow skrev aldrig sine ideer som en specifik teori og henviste ikke til dem som sådan. Alligevel lærte mange af ham gennem hans artikler i Wall Street Journal. Efter hans død forfinede andre redaktører, såsom William Hamilton, disse idéer og brugte hans artikler til at sammensætte det, der nu er kendt som Dow-teorien.

Denne artikel giver en introduktion til Dow-teorien og gennemgår de forskellige stadier af markedstendenser baseret på Dows arbejde. Som det er tilfældet med enhver teori, er de følgende principper ikke ufejlbarlige og er åbne for fortolkning.

 

De grundlæggende principper i Dow-teorien

Markedet afspejler alt

Dette princip er tæt forbundet med den såkaldte Efficient Market Hypothesis (EMH). Dow mente, at markedet diskonterer alt, hvilket betyder, at alle tilgængelige oplysninger allerede er afspejlet i prisen.

Hvis det f.eks. forventes, at en virksomhed vil rapportere en positiv indtjeningsforbedring, vil markedet afspejle dette, før det sker. Efterspørgslen efter deres aktier vil stige, inden rapporten offentliggøres, og derefter vil prisen måske ikke ændre sig så meget, efter at den forventede positive rapport endelig kommer ud.

I nogle tilfælde observerede Dow, at en virksomhed kan opleve, at aktiekursen falder efter gode nyheder, fordi de ikke var helt så gode som forventet.

Dette princip anses stadig for at være sandt af mange handlende og investorer, især af dem, der i vid udstrækning anvender teknisk analyse. De, der foretrækker grundlæggende analyse, er imidlertid uenige og mener, at markedsværdien ikke afspejler aktiens indre værdi.

 

Markedstendenser

Nogle siger, at det er Dows arbejde, der har skabt begrebet markedstendens, som nu anses for at være et væsentligt element i den finansielle verden. Dow-teorien siger, at der er tre hovedtyper af markedstendenser:

  • Primær tendens – Den primære tendens varer fra måneder til mange år og er den største markedsbevægelse.

  • Sekundær tendens – Varer fra uger til et par måneder.

  • Tertiær tendens – Tendens til at dø inden for mindre end en uge eller højst ti dage. I nogle tilfælde varer de kun et par timer eller en dag.

Ved at undersøge disse forskellige tendenser kan investorerne finde muligheder. Selv om den primære tendens er den vigtigste at tage hensyn til, er der en tendens til at gunstige muligheder opstår, når sekundære og tertiære tendenser synes at være i modstrid med den primære tendens.

Hvis du f.eks. mener, at en kryptovaluta har en positiv primær tendens, men oplever en negativ sekundær tendens, kan der være mulighed for at købe den relativt lavt og forsøge at sælge, når værdien er steget.

Problemet er nu som dengang at erkende, hvilken type tendens man observerer, og det er her, at den dybere tekniske analyse kommer ind i billedet. I dag bruger investorer og handlende en lang række analytiske værktøjer til at hjælpe sig med at forstå, hvilken type tendens de kigger på.

 

De tre faser af de primære tendenser

Dow fastslog, at de langsigtede primære tendenser har tre faser. I et bull-marked vil faserne f.eks. være:

  • Akkumulering – Efter det foregående bear-marked er værdiansættelsen af aktiverne stadig lav, da stemningen på markedet overvejende er negativ. Smarte handlende og market makers begynder at akkumulere i denne periode, før der sker en betydelig prisstigning.

  • Offentlighedens deltagelse – Det bredere marked indser nu den mulighed, som de smarte handlende allerede har opdaget, og offentligheden bliver mere og mere aktiv med at købe. I denne fase har priserne tendens til at stige hurtigt.

  • Overskud og distribution – I den tredje fase fortsætter offentligheden med at spekulere, men tendensen er ved at være slut. Market makers begynder at distribuere deres beholdninger, dvs. ved at sælge til andre deltagere, som endnu ikke har indset, at tendensen er ved at vende.

I et bear-marked vil faserne i princippet være omvendt. Tendensen vil starte med distribution fra dem, der genkender tegnene, og blive opfulgt af offentlig deltagelse. I den tredje fase vil offentligheden fortsat være fortvivlet, men investorer, der kan se det kommende skift, vil begynde at akkumulere igen. 

Der er ingen garanti for, at princippet holder, men tusindvis af handlende og investorer overvejer disse faser, før de handler. Det skal bemærkes, at Wyckoff-metoden også bygger på idéerne om akkumulering og distribution og beskriver et noget lignende begreb om markedscyklusser (bevægelse fra én fase til en anden).

 

Korrelation på tværs af indekser

Dow mente, at primære tendenser, der ses på ét markedsindeks, bør bekræftes af tendenser, der ses på et andet markedsindeks. På det tidspunkt drejede det sig primært om Dow Jones Transportation Index og Dow Jones Industrial Average.

Dengang var transportmarkedet (primært jernbaner) stærkt forbundet med industriaktivitet. Dette er logisk: For at der kunne produceres flere varer, var det først nødvendigt med en stigning i jernbaneaktiviteten for at skaffe de nødvendige råmaterialer. 

Der var således en klar sammenhæng mellem fremstillingsindustrien og transportmarkedet. Hvis den ene var sund, ville den anden sandsynligvis også være det. Princippet om korrelation på tværs af indekser holder dog ikke helt så godt i dag, fordi mange varer er digitale og ikke kræver fysisk levering.

 

Volumen betyder noget

Som mange investorer gør nu, troede Dow på volumen som en vigtig sekundær indikator, hvilket betyder, at en stærk tendens bør ledsages af en høj handelsvolumen. Jo større volumen, jo mere sandsynligt er det, at bevægelsen afspejler den sande tendens på markedet. Når handelsvoluminen er lav, repræsenterer prisudviklingen måske ikke den sande markedstendens.

 

Tendenserne er gyldige, indtil der bekræftes en omvendelse

Dow mente, at hvis markedet har en tendens, vil det fortsætte med at have en tendens. Så hvis en virksomheds aktier f.eks. begynder at stige efter positive nyheder, vil de fortsætte med at stige, indtil der sker en endelig vending.

Dow mente derfor, at man bør være mistænksom over for omvendinger, indtil de bekræftes som en ny primær tendens. Det er naturligvis ikke let at skelne mellem en sekundær tendens og begyndelsen af en ny primær tendens, og handlende står ofte over for misvisende omvendinger, der ender med blot at være sekundære tendenser.

 

Sammenfatning

Nogle kritikere hævder, at Dow-teorien er forældet, især med hensyn til princippet om korrelation mellem indeksene (som siger, at ét indeks eller gennemsnit skal støtte et andet). Alligevel mener de fleste investorer, at Dow-teorien er relevant i dag. Ikke kun fordi det drejer sig om at identificere finansielle muligheder, men også på grund af det koncept om markedstendenser, som Dows arbejde skabte.