En introduktion til Dow-teorien
Hjem
Artikler
En introduktion til Dow-teorien

En introduktion til Dow-teorien

Let √łvet
Offentliggjort Jan 15, 2020Opdateret Feb 23, 2023
5m

Hvad er Dow-teorien?

Dow-teorien er grundl√¶ggende en ramme for¬†teknisk analyse, som er baseret p√• Charles Dows skrifter om markedsteori. Dow var grundl√¶gger og redakt√łr af Wall Street Journal og medstifter af Dow Jones & Company. Som en del af virksomheden var han med til at skabe det f√łrste¬†aktieindeks, kendt som Dow Jones Transportation Index (DJT), efterfulgt af Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow skrev aldrig sine ideer som en specifik teori og henviste ikke til dem som s√•dan. Alligevel l√¶rte mange af ham gennem hans artikler i Wall Street Journal. Efter hans d√łd forfinede andre redakt√łrer, s√•som William Hamilton, disse id√©er og brugte hans artikler til at sammens√¶tte det, der nu er kendt som Dow-teorien.

Denne artikel giver en introduktion til Dow-teorien og gennemg√•r de forskellige stadier af markedstendenser baseret p√• Dows arbejde. Som det er tilf√¶ldet med enhver teori, er de f√łlgende principper ikke ufejlbarlige og er √•bne for fortolkning.

 

De grundlæggende principper i Dow-teorien

Markedet afspejler alt

Dette princip er tæt forbundet med den såkaldte Efficient Market Hypothesis (EMH). Dow mente, at markedet diskonterer alt, hvilket betyder, at alle tilgængelige oplysninger allerede er afspejlet i prisen.

Hvis det f.eks. forventes, at en virksomhed vil rapportere en positiv indtjeningsforbedring, vil markedet afspejle dette, f√łr det sker. Eftersp√łrgslen efter deres aktier vil stige, inden rapporten offentligg√łres, og derefter vil prisen m√•ske ikke √¶ndre sig s√• meget, efter at den forventede positive rapport endelig kommer ud.

I nogle tilfælde observerede Dow, at en virksomhed kan opleve, at aktiekursen falder efter gode nyheder, fordi de ikke var helt så gode som forventet.

Dette princip anses stadig for at være sandt af mange handlende og investorer, især af dem, der i vid udstrækning anvender teknisk analyse. De, der foretrækker grundlæggende analyse, er imidlertid uenige og mener, at markedsværdien ikke afspejler aktiens indre værdi.

 

Markedstendenser

Nogle siger, at det er Dows arbejde, der har skabt begrebet markedstendens, som nu anses for at være et væsentligt element i den finansielle verden. Dow-teorien siger, at der er tre hovedtyper af markedstendenser:

  • Prim√¶r tendens ‚Äď Den prim√¶re tendens varer fra m√•neder til mange √•r og er den st√łrste markedsbev√¶gelse.

  • Sekund√¶r tendens ‚Äď Varer fra uger til et par m√•neder.

  • Terti√¶r tendens ‚Äď Tendens til at d√ł inden for mindre end en uge eller h√łjst ti dage. I nogle tilf√¶lde varer de kun et par timer eller en dag.

Ved at unders√łge disse forskellige tendenser kan investorerne finde muligheder. Selv om den prim√¶re tendens er den vigtigste at tage hensyn til, er der en tendens til at gunstige muligheder opst√•r, n√•r sekund√¶re og terti√¶re tendenser synes at v√¶re i modstrid med den prim√¶re tendens.

Hvis du f.eks. mener, at en¬†kryptovaluta har en positiv prim√¶r tendens, men oplever en negativ sekund√¶r tendens, kan der v√¶re mulighed for at k√łbe den relativt lavt og fors√łge at s√¶lge, n√•r v√¶rdien er steget.

Problemet er nu som dengang at erkende, hvilken type tendens man observerer, og det er her, at den dybere¬†tekniske analyse kommer ind i billedet. I dag bruger investorer og handlende en lang r√¶kke analytiske v√¶rkt√łjer til at hj√¶lpe sig med at forst√•, hvilken type tendens de kigger p√•.

 

De tre faser af de primære tendenser

Dow fastslog, at de langsigtede primære tendenser har tre faser. I et bull-marked vil faserne f.eks. være:

  • Akkumulering ‚Äď Efter det foreg√•ende bear-marked er v√¶rdians√¶ttelsen af aktiverne stadig lav, da stemningen p√• markedet overvejende er negativ. Smarte handlende og market makers begynder at akkumulere i denne periode, f√łr der sker en betydelig prisstigning.

  • Offentlighedens deltagelse ‚Äď Det bredere marked indser nu den mulighed, som de smarte handlende allerede har opdaget, og offentligheden bliver mere og mere aktiv med at k√łbe. I denne fase har priserne tendens til at stige hurtigt.

  • Overskud og distribution ‚Äď I den tredje fase forts√¶tter offentligheden med at spekulere, men tendensen er ved at v√¶re slut. Market makers begynder at distribuere deres beholdninger, dvs. ved at s√¶lge til andre deltagere, som endnu ikke har indset, at tendensen er ved at vende.

I et bear-marked vil faserne i princippet være omvendt. Tendensen vil starte med distribution fra dem, der genkender tegnene, og blive opfulgt af offentlig deltagelse. I den tredje fase vil offentligheden fortsat være fortvivlet, men investorer, der kan se det kommende skift, vil begynde at akkumulere igen. 

Der er ingen garanti for, at princippet holder, men tusindvis af handlende og investorer overvejer disse faser, f√łr de handler. Det skal bem√¶rkes, at¬†Wyckoff-metoden ogs√• bygger p√• id√©erne om akkumulering og distribution og beskriver et noget lignende begreb om¬†markedscyklusser (bev√¶gelse fra √©n fase til en anden).

 

Korrelation på tværs af indekser

Dow mente, at prim√¶re tendenser, der ses p√• √©t¬†markedsindeks, b√łr bekr√¶ftes af tendenser, der ses p√• et andet markedsindeks. P√• det tidspunkt drejede det sig prim√¶rt om Dow Jones Transportation Index og Dow Jones Industrial Average.

Dengang var transportmarkedet (prim√¶rt jernbaner) st√¶rkt forbundet med industriaktivitet. Dette er logisk: For at der kunne produceres flere varer, var det f√łrst n√łdvendigt med en stigning i jernbaneaktiviteten for at skaffe de n√łdvendige r√•materialer.¬†

Der var således en klar sammenhæng mellem fremstillingsindustrien og transportmarkedet. Hvis den ene var sund, ville den anden sandsynligvis også være det. Princippet om korrelation på tværs af indekser holder dog ikke helt så godt i dag, fordi mange varer er digitale og ikke kræver fysisk levering.

 

Volumen betyder noget

Som mange investorer g√łr nu, troede Dow p√• volumen som en vigtig sekund√¶r indikator, hvilket betyder, at en st√¶rk tendens b√łr ledsages af en h√łj handelsvolumen. Jo st√łrre volumen, jo mere sandsynligt er det, at bev√¶gelsen afspejler den sande tendens p√• markedet. N√•r handelsvoluminen er lav, repr√¶senterer prisudviklingen m√•ske ikke den sande markedstendens.

 

Tendenserne er gyldige, indtil der bekræftes en omvendelse

Dow mente, at hvis markedet har en tendens, vil det fortsætte med at have en tendens. Så hvis en virksomheds aktier f.eks. begynder at stige efter positive nyheder, vil de fortsætte med at stige, indtil der sker en endelig vending.

Dow mente derfor, at man b√łr v√¶re mist√¶nksom over for omvendinger, indtil de bekr√¶ftes som en ny prim√¶r tendens. Det er naturligvis ikke let at skelne mellem en sekund√¶r tendens og begyndelsen af en ny prim√¶r tendens, og handlende st√•r ofte over for misvisende omvendinger, der ender med blot at v√¶re sekund√¶re tendenser.

 

Sammenfatning

Nogle kritikere h√¶vder, at Dow-teorien er for√¶ldet, is√¶r med hensyn til princippet om korrelation mellem indeksene (som siger, at √©t indeks eller gennemsnit skal st√łtte et andet). Alligevel mener de fleste investorer, at Dow-teorien er relevant i dag. Ikke kun fordi det drejer sig om at identificere finansielle muligheder, men ogs√• p√• grund af det koncept om markedstendenser, som Dows arbejde skabte.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.