Fork

Người mới
“Fork” đề cập đến sự phân kỳ trong mạng blockchain. Khi mạng bắt đầu phân nhánh, người vận hành node - các thiết bị xác thực giao dịch trên blockchain, phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất của giao thức. Mỗi node chứa một bản sao của blockchain, đảm bảo rằng các giao dịch mới không mâu thuẫn với lịch sử của nó. 

Có hai loại fork: mềm (soft fork) và (hard fork) cứng. Cả hai loại fork đều tạo ra sự phân chia trong lịch sử giao dịch của blockchain, nhưng chúng thực hiện theo những cách khác nhau và có những tác động khác nhau đối với mạng. Soft fork là một bản nâng cấp phần mềm lên blockchain mà không chia chuỗi thành hai bản miễn là hầu hết các node trên mạng đều áp dụng bản nâng cấp được đề cập.

Hard fork là một sự thay đổi đối với giao thức blockchain không tương thích ngược. Tất cả node phải nâng cấp hệ thống của mình lên phiên bản mới nhất để duy trì hoạt động trong mạng. Trong trường hợp sự đồng thuận về các quy tắc mới không được nhất trí, điều đó có thể dẫn đến việc blockchain chia thành hai con đường riêng biệt, mỗi con đường tiến triển độc lập với sổ cái giao dịch tương ứng kể từ thời điểm phân chia trở đi.

So với hard fork, soft fork được xem là một giải pháp khôn ngoan và an toàn hơn vì chúng tương thích ngược. Điều này có nghĩa là các node không nâng cấp lên phiên bản mới hơn của giao thức vẫn sẽ thấy chuỗi là hợp lệ. Soft fork có thể thêm các tính năng và chức năng mới mà không làm thay đổi các quy tắc mà blockchain tuân theo. Những loại fork này thường được sử dụng để triển khai các tính năng mới ở cấp độ lập trình.

Sự phân chia giữa Ethereum và Ethereum Classic là một ví dụ về hard fork. Fork xảy ra do bất đồng về quyết định đảo ngược các giao dịch sau vụ hack DAO . Mặt khác, việc tích hợp sidechain SegWit của Bitcoin, ra mắt vào tháng 8 năm 2017, là một ví dụ về soft fork.

Các Fork có thể có tác động đáng kể đến mạng blockchain và người dùng của họ. Chúng có thể dẫn đến việc tạo ra các loại tiền mã hóa mới, ảnh hưởng đến giá trị của các token hiện có và thay đổi cấu trúc quản trị của mạng.