Начало
Речник
Разклонение

Разклонение

Начинаещ
„Разклонението“ се отнася до отклонение в блокчейн мрежата. Когато се инициира разклонение, операторите на възли, машините, които валидират трансакции в блокчейна, трябва да надстроят до най-новата версия на протокола. Всеки възел има копие на блокчейна, което гарантира, че новите трансакции не са в противоречие с неговата история. 

Има два вида разклонения: меки и твърди (софт форк и хард форк). И двата вида разклонения създават разделение в историята на трансакциите на блокчейна, но го правят по различни начини с различни последици за мрежата. Мекото разклонение е софтуерно надграждане на блокчейна, което не разделя веригата на две, докато повечето възли в мрежата приемат въпросното надграждане.

Твърдото разклонение е промяна в протокола на блокчейн, което не е обратно съвместимо. Всеки възел трябва да надстрои своите системи до най-новата версия, за да остане активен в мрежата. В случаите, когато консенсусът по новите правила не е единодушен, това може да доведе до разделяне на блокчейна на два отделни пътя, всеки от които напредва независимо със съответния регистър на трансакциите от точката на разделяне нататък.

В сравнение с твърдите разклонения, меките разклонения се считат за по-разумна и по-безопасна алтернатива, тъй като са обратно съвместими. Това означава, че възлите, които не се надстроят до по-новата версия на протокола, все още ще виждат веригата като валидна. Меките разклонения могат да добавят нови характеристики и функции, които не променят правилата, следвани от блокчейна. Тези типове разклонения често се използват за внедряване на нови функции на ниво програмиране.

Разделянето между Ethereum и Ethereum Classic е пример за твърдо разклонение. Разклонението се случи поради несъгласие относно решението за обръщане на трансакциите след DAO хака. От друга страна, интеграцията на страничната верига SegWit на биткойн, която стартира през август 2017 г., е пример за меко разклонение.

Разклоненията могат да окажат значително влияние върху блокчейн мрежите и техните потребители. Те могат да доведат до създаването на нови криптовалути, да повлияят на стойността на съществуващите токени и да променят структурата на управление на мрежата.