Krypto kontra aktier: vad är skillnaden?
Hem
Artiklar
Krypto kontra aktier: vad är skillnaden?

Krypto kontra aktier: vad är skillnaden?

Nybörjare
Publicerad May 28, 2022Uppdaterad Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Kryptovalutor är digitala tillgångar som körs på kryptografiskt säkrade och distribuerade nätverk. De kan användas som ett medium för utbyte och värdebevarare. Aktier representerar ett ägande av delar i ett företag. Även om de är olika tillgångsklasser är både krypto och aktier handelsbara och kan ses som investeringstillgångar. 

 

Introduktion

Aktier är en sedan länge etablerad tillgångsklass som kan ge både lång- och kortsiktig avkastning. Krypto är ett nyare finansiellt instrument som har högre prisvolatilitet och risk. Även om båda instrumenten lockar handlare och investerare ses kryptovalutor ofta som ett alternativ till mer traditionella tillgångar. Det kan som sagt finnas lönsamma strategier på båda marknaderna. Den här artikeln går igenom de viktigaste skillnaderna mellan de två tillgångarna, samt deras fördelar och nackdelar. 

 

Vad är kryptovaluta? 

Enkelt uttryckt är kryptovalutor digitala valutor som drivs av blockkedjeteknik. De förlitar sig på kryptografiska tekniker för att säkra och verifiera transaktioner och används vanligtvis som ett bytesmedel och en värdebevarare. De flesta kryptovalutorna körs på decentraliserade nätverk och deras marknadsvärde drivs av utbud och efterfrågan.

Vad är en aktie?

Aktier representerar delägande av andelar i ett företag och de återspeglar värdet av ett fungerande företag. Ibland har ägaren av en aktie även rätt till en andel av bolagets vinst i form av utdelning. Värdet på en aktie kan ändra sig beroende på företagets resultat och andra faktorer, såsom relevanta nyheter. 

 

Vad är skillnaden mellan kryptovalutor och aktier?

Både kryptovalutor och aktier kan användas av investerare för att få sina tillgångar att växa. Ändå skiljer sig investeringar i aktier från att investera i krypto. 

Till skillnad från aktier ger investeringar i krypto inte ett ägande av en andel i ett företag. Kryptoinvesterare får inte heller utdelning i traditionell mening. Istället kan man låna ut eller satsa sina kryptotoken för att få passiv inkomst. 

Det finns också stora skillnader i hur krypto och aktier handlas. Du kan köpa krypto på vilken digital valutabörs som helst och när som helst på dygnet, medan börserna arbetar med begränsade öppettider på vardagar. 

 

Ska jag investera i kryptovaluta eller aktier?

Båda tillgångarna har sina fördelar och begränsningar. Beslutet beror på din risktolerans och andra preferenser. I slutändan är det som driver framgången för din investering din förmåga att väga riskerna mot belöningarna och inte de investeringsmedel du använder. Många erfarna investerare diversifierar sina portföljer och får exponering mot både kryptovaluta och aktier.

 

Fördelar och nackdelar med att investera i kryptovaluta

Fördelar 

Tillgängligt: Krypto är gränslöst och alla med en internetanslutning kan använda krypto. 

Decentraliserad: De flesta kryptovalutasystem förlitar sig inte på en central myndighet, vilket gör krypto motståndskraftigt mot censur och centraliserad kontroll.

Inflationsbeständig: Kryptovalutor påverkas inte direkt av centralbankernas penningpolitik, så deras priser är mindre utsatta för inflation. Alla kryptovalutor fungerar dock inte på samma sätt, så det är viktigt att överväga utgivningsgraden och utbudet för varje kryptotillgång.

Flexibel: Jämfört med aktier finns det fler sätt för investerare att öka sina kryptoinnehav förutom handel. Kryptoinvesterare kan göra vinst från avkastningsfarmingstaking och tillhandahålla likviditet. Produkter som Binance Earn är ett bra exempel på hur du kan öka dina kryptoinnehav. 

Omväxlande: Värdet på många token är inte bara monetärt. För det första kan fan-token ge tokenhållare exklusiva fördelar och privilegier hos sina favoritidrottslag eller företag. Vissa kryptovalutor är styrningstoken som ger innehavarna rätt att delta i utvecklingen av respektive projekt eller protokoll.

Nackdelar

Prisvolatilitet: Kryptomarknaden är som bekant utsatt för dramatiska prissvängningar. Potentialen för snabba vinster kan tyckas vara mycket attraktiv för nya investerare. De bör dock vara medvetna om att dess baksida är risken för lika dramatiska förluster.

Ofullkomlig reglering: Kryptovalutor är lagliga i många länder, men de är inte helt och universellt reglerade. Investerare bör vara uppmärksamma på potentiella efterlevnadsproblem och göra juridisk efterforskning där de befinner sig. 

Förvaringsrisker: Kryptovalutor som Bitcoin kräver en privat nyckel för att komma åt token som lagras i en digital kryptoplånbok. Att glömma en seed-fras eller förlora en fysisk kryptoplånbok kan leda till att du förlorar åtkomsten till din krypto för alltid.

Inga vinstgarantier: Som på alla finansmarknader finns det ingen garanterad avkastning med krypto. Även om Bitcoin och andra altcoins presterade bra på lång sikt, finns det ingen garanti för att de kommer att fortsätta gå upp i framtiden och det finns alltid en risk att de kanske inte klarar sig bra under en kortare investeringsperiod. 

 

Fördelar och nackdelar med att investera i aktier

Fördelar

Allt mer tillgängligt: Det blir lättare och lättare att investera i aktier, i och med att många onlineplattformar och mobilappar dyker upp på marknaden. Många sådana erbjudanden har intuitiva gränssnitt och är integrerade med andra finansiella tjänster.

Reglerad: Många regeringar reglerar aktiemarknaden kraftigt. Till exempel måste börsnoterade företag i USA avslöja information som kan påverka deras aktievärde till Securities and Exchange Commission (SEC) – en statlig tillsynsmyndighet som ansvarar för investerarskydd. 

(En aning) inflationsbeständig: Vissa typer av aktier, såsom Treasury inflation-protected securities (TIPS) kan fungera som en säkring mot inflation.

Mångfald: Det finns ett brett urval av aktier inom olika branscher och sektorer som är tillgängliga för privatinvesterare. Handlarna kan välja eget kapital baserat på ett stort antal kriterier, från företagets affärsmodell och plats till om de betalar utdelning eller inte.

Nackdelar

Volatilitet: Aktiemarknaden är inte heller immun mot plötsliga prisförändringar på kort sikt. Om ett företag går bra kommer aktiekurserna sannolikt att stiga. Men om ett företag rapporterar förluster eller får dåligt rykte i pressen kommer aktievärdet sannolikt att sjunka. Dessutom kan vissa aktier vara mer volatila än andra. Till exempel tenderar värdet på tillväxtaktier att fluktuera mer än för så kallade blue-chip-aktier, som representerar aktier i etablerade företag med felfritt rykte.

Högre avgifter: I de flesta fall är avgifterna i samband med börstransaktioner relativt höga och det finns fler av dem jämfört med kryptovalutahandel. Utöver mäklaravgifter och provisioner finns det även andra avgifter när du köper eller säljer dina aktier.

Inga vinstgarantier: Liksom på alla finansmarknader finns det ingen garanterad avkastning med aktier. Även om det finns aktier som ofta överträffar alternativa investeringar på lång sikt, finns det en risk att de kanske inte går bra under en kortare investeringsperiod.


Sammanfattningsvis 

Även om det finns tydliga skillnader mellan krypto och aktier så har de också sina likheter. Både krypto och aktier är bra investeringsval och de kan tjäna olika syften i din portfölj. Oavsett vilken av dem du väljer ska du alltid se till att du är medveten om de tillhörande riskerna och göra din egen efterforskning.