Co je řešení ZKThread a jak funguje?
Domů
Články
Co je řešení ZKThread a jak funguje?

Co je řešení ZKThread a jak funguje?

Pokročilí
Zveřejněno Jun 6, 2024Aktualizováno Jul 11, 2024
6m

Hlavní body

  • Řešení ZKThreads zlepšují pomocí důkazů s nulovou znalostí (ZKP) výkon a škálovatelnost decentralizovaných aplikací (dApp).

  • Řešení ZKThreads nabízí výhody v podobě lepší uživatelské zkušenosti, nižších transakčních nákladů a vyšší bezpečnosti.

  • Řešení ZKThreads mají různá využití, jako jsou decentralizované burzy (DEX), hry postavené na relacích, middleware zabezpečený technologií nulové znalosti a onchainové systémy umělé inteligence.

Úvod

Klíčem k efektivnímu výkonu decentralizovaných aplikací jsou bezpečnost, kombinovatelnost a interoperabilita, ale často je obtížné je vyvážit. ZKThreads navrhují možné řešení tohoto trilematu. V tomto článku prozkoumáme, co jsou ZKThreads, jak fungují, jak se liší od jiných řešení s nulovou znalostí, jaké mají výhody a jak je možné je využít.

Co jsou řešení ZKThreads?

ZKThreads představují rámec s nulovou znalostí, který zvyšuje výkon a škálovatelnost decentralizovaných aplikací. Využívá možností technologie Starknet k vytvoření standardizovaného prostředí pro vývoj a provozování interoperabilních aplikací na blockchainu.

Jak řešení ZKThreads fungují?

1. Nasazení aplikační logiky

Celý proces začíná nasazením aplikační logiky do kontraktů aplikací využívajících ZKThreads. Tyto kontrakty jsou v podstatě pravidla a postupy, které řídí fungování aplikace.

2. Shromáždění transakcí do dávek

Místo aby ZKThreads zpracovávala každou transakci zvlášť, seskupují do jedné dávky několik transakcí, protože zpracování velkého množství transakcí najednou je efektivnější.

3. Vytvoření důkazů

Pak se vytvoří kryptografický důkaz, takzvaný důkaz STARK, který zajišťuje, že všechny transakce v dávce jsou platné a byly zpracovány podle pravidel kontraktu.

4. Ověření

Poté je důkaz STARK odeslán do sekvenceru druhé vrstvy, kde je ověřen proti kanonickému záznamu decentralizované aplikace. Kanonický záznam odkazuje na ověřený a přijatý stav žádosti.

Ověřovatel ZKThread – kontrakt na síti Starknet – zkontroluje důkaz, aby ověřil jeho správnost. Kontroluje dvojí útratu, zajišťuje, že všechny transakce jsou autorizované, a zkoumá, jestli je výsledný stav v souladu s pravidly blockchainu.

Pokud je důkaz platný, ověřovatel ZKThread aktualizuje záznam kanonického stavu decentralizované aplikace. Pokud je důkaz neplatný, změny jsou zamítnuty, aby byla zajištěna integrita aplikace.

ZKThreads vs. další řešení s nulovou znalostí

Zpracování dat

Řešení ZKThreads jsou navržena tak, aby ukládala stavová i transakční data mimo blockchain a k ověřování transakcí využívá důkazy s nulovou znalostí (ZKP). Tím se liší od mnoha tradičních rollupů s nulovou znalostí (zk-rollupů), které přesouvají výpočet mimo blockchain, ale data o transakcích dál ukládají na blockchainu

Ukládáním všech dat mimo blockchain dokáží ZKThreads výrazně snížit datovou zátěž hlavního blockchainu, což zvyšuje škálovatelnost a snižuje náklady. Zk-rollupy, jako je zkSync, naopak pravidelně zveřejňují data shromážděných transakcí na blockchainu, aby zajistily, že se základní vrstva postará o jejich dostupnost.

Interoperabilita

Řešení ZKThreads upřednostňují interoperabilní aplikace, čímž snižují fragmentaci a zajišťují bezproblémovou interakci různých decentralizovaných aplikací v rámci stejného ekosystému. Naproti tomu jiná řešení, jako je zkEVM, se zaměřují spíš na kompatibilitu.

Mechanismus ověřování

Proces ověření v rámci ZKThreads zahrnuje vytváření důkazů STARK, které ověřují správnost shromážděných transakcí a změn stavu. Tyto důkazy jsou pak ověřeny proti kanonickému stavu decentralizované aplikace. Některé zk-rollupy, jako je zkSync, naopak k vytváření kryptografických důkazů, které se ověřují na blockchainu, používají přístupy zk-SNARK nebo zk-STARK.

Výhody řešení ZKThreads

Lepší uživatelská zkušenost

Řešení ZKThreads vylepšují uživatelskou zkušenost tím, že mezi různými decentralizovanými aplikacemi zprostředkovávají bezproblémovou komunikaci. Uživatelé mohou používat více aplikací, aniž by museli přepínat mezi sítěmi.

Nižší náklady

Seskupením transakcí dohromady a zpracováním všech transakcí najednou snižují ZKThreads počet transakcí, které je potřeba na hlavním blockchainu zaznamenat. Tím se uživatelům snižují transakční poplatky a decentralizované aplikace jsou cenově dostupnější.

Navíc ukládají stavová i transakční data mimo blockchain a zároveň si díky důkazům s nulovou znalostí zachovávají bezpečnost a integritu. To snižuje datovou zátěž blockchainu i poplatky gas.

Vylepšené zabezpečení

Důkazy s nulovou znalostí zvyšují bezpečnost řešení ZKThreads použitím ZKP. Umožňují ověřovat transakce bez odhalení podkladových dat, čímž zachovávají soukromí. Dál také zajišťují, že všechny transakce jsou zpracovávány podle předem definovaných pravidel, a předchází tak neoprávněným aktivitám.

Využití řešení ZKThreads

Decentralizované burzy druhé vrstvy

Řešení ZKThread může zefektivnit decentralizované burzy na síti Starknet tím, že sníží transakční poplatky pro uživatele. Za normálních okolností by decentralizované burzy na síti Starknet byly nepraktické, protože uživatelé by museli platit poplatky za každý obchod. U řešení ZKThreads platí uživatelé poplatky pouze při výběru prostředků, což snižuje celkové náklady na obchodování a zvyšuje praktičnost a dostupnost decentralizovaných burz.

Hry postavené na relacích

U her postavených na relacích, jako je poker nebo šachy, může řešení ZKThread pomoci agregovat poplatky. Místo účtování poplatku za každý tah hráči zaplatí jeden poplatek na konci hry, když se konečné výsledky zaznamenají na Starknet. Vývojáři tak mohou bez obav z vysokých transakčních nákladů vytvořit širokou škálu plně onchainových her.

Middleware zabezpečený technologií nulové znalosti a infrastruktura sdílené likvidity

Řešení ZKThreads nabízí bezpečný a efektivní rámec pro middlewarové aplikace, jako jsou orákly a mosty. Vytvořením funkcí přímo v rámci řešení ZKThread mohou tyto aplikace využívat k zajištění bezpečnosti a interoperability důkazy s nulovou znalostí.

Onchainová umělá inteligence

Řešení ZKThreads nabízí výpočetní výkon potřebný ke spouštění modelů umělé inteligence přímo na blockchainu. To znamená, že program využívající umělou inteligenci je možné spravovat v rámci řešení ZKThread a udržovat souvislá hlavní data a operace. Tyto modely umělé inteligence pak mohou využívat různé aplikace, jako jsou hry, platformy sociálních sítí a nástroje zvyšující produktivitu.

Závěrem

Řešení ZKThreads jsou rámcem pro vytváření škálovatelných a bezpečných decentralizovaných aplikací pomocí důkazů s nulovou znalostí. Mohou ho využívat decentralizované burzy na síti Starknet, hry postavené na relacích a middlewarové aplikace. Na rozdíl od jiných řešení s nulovou znalostí klade řešení ZKThreads důraz na interoperabilitu, udržuje všechna data mimo blockchain a využívá jiný ověřovací mechanismus. Do budoucna má řešení ZKThread potenciál výrazně zlepšit výkon a použitelnost decentralizovaných aplikací.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.