Какво представляват ZKThreads и как работят?
Начало
Статии
Какво представляват ZKThreads и как работят?

Какво представляват ZKThreads и как работят?

Напреднал
Публикувано Jun 6, 2024Актуализирано Jul 23, 2024
6m

Ключови изводи

  • ZKThreads са рамка, която може да подобри производителността и мащабируемостта на децентрализираните приложения (DApp), като използва доказателства за нулеви знания (ZKP).

  • ZKThreads могат да предложат предимства под формата на подобрено потребителско изживяване, по-ниски разходи за трансакции и подобрена сигурност.

  • ZKThreads могат да се използват в различни приложения, като децентрализирани борси (DEX), игри на база на сесии, междинен софтуер, защитен чрез zk, и AI системи във веригата.

Въведение

Сигурността, сглобяемостта и оперативната съвместимост са ключови за ефективното представяне на децентрализираните приложения (DApp), но често са трудни за балансиране. ZKThreads предлагат потенциално решение на тази трилема. В тази статия ще проучим какво представляват ZKThreads, как работят, как се различават от другите zk решения, някои от техните предимства и случаи на употреба.

Какво представляват ZKThreads?

ZKThreads са рамка с нулево знание, която подобрява производителността и мащабируемостта на DApp. Те използват възможностите на Starknet, за да създадат стандартизирана среда за разработка и работа на оперативно съвместими приложения в блокчейна.

Как работят ZKThreads?

1. Внедряване на логиката на приложението

Процесът започва с внедряване на логиката на приложението в договорите на приложението ZKThreads. Тези договори са по същество правилата и процедурите, които управляват как работи дадено приложение.

2. Групиране на трансакции

Вместо да обработват всяка трансакция поотделно, ZKThreads групират множество трансакции в една партида. Това прави по-ефективно обработването им в големи количества.

3. Създаване на доказателства

След това криптографско доказателство, наречено доказателство STARK, е създадено, за да се гарантира, че всички трансакции в партидата са валидни и са обработени съгласно правилата на договора.

4. Проверка

След това доказателството STARK се изпраща на секвенсер от слой 2, където се проверява спрямо каноничния запис на DApp. Каноничният запис се отнася до провереното и прието състояние на дадено приложение.

ZKThread Verifier, договор на Starknet, проверява доказателството, за да гарантира неговата точност. Той проверява за двойно харчене, гарантира, че всички трансакции са оторизирани и контролира дали полученото състояние е в съответствие с правилата на блокчейн.

Ако доказателството е валидно, ZKThread Verifier актуализира каноничния запис на състоянието на DApp. Ако доказателството е невалидно, промените се отхвърлят, като се гарантира целостта на приложението.

ZKthreads спрямо други ZK решения

Обработка на данни

ZKthreads са предназначени да съхраняват както данни за състоянието, така и данни за трансакции off-chain, като същевременно използват доказателства за нулеви знания (ZKP) за валидиране на трансакции. Това се различава от много традиционни сборни пакети с нулеви знания (zk-сборни пакети), които преместват изчисленията off-chain, но все пак съхраняват данни за трансакциите on-chain

Като поддържа всички данни off-chain, ZKThreads може значително да намали натоварването на данни в основния блокчейн, което подобрява мащабируемостта и намалява разходите. Обратно, zk-сборните пакети като zkSync периодично публикуват групови данни за трансакции on-chain, като гарантират, че основният слой обработва наличност на данни.

Оперативна съвместимост

ZKThreads дава приоритет на оперативно съвместимите приложения, като намалява фрагментацията и гарантира, че различни децентрализирани приложения могат да взаимодействат безпроблемно в рамките на една и съща екосистема. За разлика от тях други решения като zkEVM се съсредоточават повече върху съвместимостта.

Механизъм за валидиране

Процесът на проверка в ZKThreads включва създаване на STARK доказателства, които валидират коректността на пакетните трансакции и промените в състоянието. След това тези доказателства се потвърждават спрямо каноничното състояние на DApp. За сравнение, някои zk-сборни пакети като zkSync използват доказателства zk-SNARK или zk-STARK за създаване на криптографски доказателства, които се потвърждават on-chain.

Предимства на ZKThreads

Подобрено потребителско изживяване

ZKThreads подобряват потребителското изживяване, като позволяват безпроблемно взаимодействие между различни децентрализирани приложения. Потребителите имат достъп до множество приложения, без да се налага да превключват мрежи.

По-ниски цени

Чрез групиране на трансакции заедно и обработката им наведнъж, ZKThreads намаляват броя на трансакциите, които трябва да бъдат записани в основната блокчейн. Това намалява таксите за трансакции за потребителите, като прави DApp по-достъпни.

Освен това те съхраняват данни както за състоянието, така и за трансакциите off-chain, като същевременно поддържат сигурността и целостта чрез ZKP. Това намалява натоварването с данни в блокчейна, което води до по-ниски такси за газ.

Повишена сигурност

ZKThreads използват ZKP за подобряване на сигурността. ZKP позволяват валидирането на трансакции, без да се разкриват основните данни, като се запазва поверителността. Освен това те гарантират, че всички трансакции се обработват според предварително дефинирани правила, предотвратявайки неоторизирани дейности.

Случаи на използване на ZKThreads

L2 децентрализирани борси

ZKthreads могат да правят DEX на Starknet по-ефективни чрез намаляване на таксите за трансакции за потребителите. Обикновено DEX в Starknet биха били непрактични, тъй като потребителите ще трябва да плащат такси за всяка сделка. Със ZKThreads потребителите плащат такси само когато теглят средствата си, като намаляват общите разходи за търговия и правят DEX по-практични и достъпни.

Игри, базирани на сесии

В игри, базирани на сесии, като покер и шах, ZKThreads може да помогнат за обобщаване на таксите. Вместо да начисляват такса за всеки ход, играчите плащат само една такса в края на играта, когато крайните резултати са записани в Starknet. Това позволява на разработчиците да създават по-широка гама от игри, изцяло on-chain, без да се притесняват за високи разходи за трансакция.

Защитен със Zk междинен софтуер и споделена инфраструктура за ликвидност

ZKThreads предлагат сигурна и ефективна рамка за приложения за междинен софтуер, като например оракули и мостове. Чрез изграждане на функционалност директно в рамките на ZKThread, тези приложения могат да използват ZKP, за да гарантират сигурност и оперативна съвместимост.

On-chain AI

ZKThreads предлагат необходимата изчислителна мощност за изпълнение на AI модели директно в блокчейна. Това означава, че една програма с AI може да се управлява в рамките на ZKThread, като основните ѝ данни и операции се поддържат последователни. Тези модели с AI могат след това да се използват от различни приложения, като игри, платформи за социални медии и инструменти за производителност.

Заключителни мисли

ZKThreads са рамка за изграждане на мащабируеми и сигурни децентрализирани приложения с помощта на ZKP. Те могат да се използват за DEX на Starknet, игри, базирани на сесии, и приложения на междинен софтуер. За разлика от други решения на zk, ZKThreads подчертават оперативната съвместимост, поддържат всички данни off-chain и използват различен механизъм за проверка. С поглед към бъдещето ZKThreads имат потенциала значително да подобрят производителността и използваемостта на DApp-овете.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.