Co je předtržní obchodování?
Domů
Články
Co je předtržní obchodování?

Co je předtržní obchodování?

Začátečníci
Zveřejněno May 3, 2024Aktualizováno Jun 12, 2024
5m

Hlavní body

  • Předtržní obchodování na tradičních trzích označuje obchodní činnost, která se odehrává mimo oficiální obchodní hodiny burz cenných papírů.

  • Předtržní obchodování na kryptoměnových trzích se týká obchodování s tokeny, které ještě nejsou na burzách oficiálně kótované.

  • Mezi výhody předtržního obchodování patří možnost využít brzkého určování cen a úprav obchodních strategií před obvyklými tržními hodinami.

Úvod

Tradiční trhy obecně zprostředkovávají nákup a prodej aktiv během určených obchodních hodin, ale obchodování může probíhat i mimo tato stanovená období. V tomto článku prozkoumáme, co je předtržní obchodování, jak funguje a jaké výhody a rizika s ním souvisí.

Co je předtržní obchodování?

Předtržní obchodování označuje obchodní aktivitu před oficiálními obchodními hodinami. Obvykle k němu dochází v časných ranních hodinách před otevřením burz, jako je newyorská burza cenných papírů (NYSE) nebo NASDAQ. Upozorňujeme, že předtržní obchodování nemusí být vždy k dispozici u všech kótovaných akcií.

Předtržní obchodování může na základě aktivit, jako jsou výkazy o hospodaření nebo makroekonomické události, ke kterým dojde po uzavření předchozího dne, poskytnout přehled o tržním sentimentu a potenciálních cenových pohybech.

Co je předtržní obchodování na kryptoměnových trzích?

Vzhledem k tomu, že kryptoměnové trhy fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pojem předtržní obchodování zde má jiný význam. Předtržní obchodování se týká obchodních platforem, kde mohou investoři obchodovat tokeny před jejich oficiálním uvedením na trh nebo distribucí široké veřejnosti.

Obchodníci obvykle spekulují na vývoj hodnoty tokenů a nakupují a prodávají kryptoměny na základě jejich předpokládané hodnoty po uvedení na trh. Předtržní obchodování kryptoměn se ale neomezuje jen na tokeny. V některých případech se mohou obchodovat „body“ daného protokolu, které mohou sloužit jako kritérium pro budoucí airdropy.

Jak předtržní obchodování funguje?

Na tradičních trzích k předtržnímu obchodování dochází prostřednictvím elektronických komunikačních sítí, které propojují potenciální kupující a prodávající. Tyto obchody se realizují podle jiných pravidel než během obvyklých tržních hodin a liší se v aspektech, jako je dostupná likvidita a cenová volatilita. Ceny stanovené předtržním obchodováním mohou ovlivnit otevírací cenu akcie, která často funguje jako ukazatel směru intradenního obchodování.

Představte si například společnost, která po uzavření trhu zveřejní své čtvrtletní zisky. Oznámí vyšší zisky, než se očekávalo, což vede investory k očekávání pozitivní reakce na akciovém trhu. Investoři mohou začít nakupovat akcie této společnosti během předobchodní fáze před oficiálním otevřením trhu následující den. V důsledku toho se poptávka po akciích této společnosti zvyšuje, což může cenu akcií zvýšit ještě před zahájením běžné obchodní fáze.

Jak funguje předtržní obchodování na kryptoměnových trzích?

Předtržní obchodování na kryptoměnových trzích funguje podobně jako peer-to-peer (P2P) obchodní platformy, ale odlišuje se svým zaměřením na tokeny, které ještě nebyly uvedeny na trh. Předtržní obchodování na kryptoměnových trzích nabízí investorům příležitost obchodovat tokeny v intervalu mezi oznámením o alokaci, distribucí tokenů a oficiálním zařazením do nabídky na obchodní platformě. 

Představte si například nový kryptoměnový projekt, který prostřednictvím prvotní nabídky burzy (IEO) oznámí vydání svého tokenu. Před oficiální distribucí tokenů a jejich uvedením na burzu se projekt otevře v předtržní fázi na decentralizované platformě, kde mohou nezveřejněné tokeny obchodovat první investoři. Tato obchodní aktivita přináší brzké určování ceny a likviditu, takže obchodníci mohou posoudit tržní sentiment a stanovit předběžné ocenění tokenu. Předtržní obchodování kryptoměn mohou nabízet i centralizované burzy (CEX), a působit tak jako správci transakcí.

Výhody předtržního obchodování

Brzké určení ceny

Předtržní obchodování může vést k brzkému určení cen, protože investorům umožňuje vyhodnotit potenciální dopad vnějších faktorů na trh. Účastníkům trhu to umožňuje interpretovat kolísání cen, ke kterému dochází mimo běžné obchodní hodiny, a poskytuje jim to přehled o potenciálních tržních trendech a tržní dynamice v nadcházející fázi obchodování.

Úprava strategie

Předtržní obchodování umožňuje investorům efektivně upravovat obchodní strategie a reagovat na události, které nastanou mimo běžné obchodní hodiny. Úpravy před otevřením trhu mohou pomoct zmírnit rizika spojená s volatilitou trhu.

Přístupnost

Předtržní obchodování prodlužuje období obchodování, což je užitečné zejména pro účastníky trhu, kteří nedokáží sladit svůj harmonogram s oficiálními obchodními hodinami. Účastníci trhu se tak mohou zapojit do obchodní činnosti v době, která jim vyhovuje.

Rizika související s předtržním obchodováním

Snížená likvidita

Předtržní obchodování mívá ve srovnání s běžnými tržními hodinami obvykle k dispozici nižší likviditu. To může vést k větším cenovým spreadům a může to investorům ztěžovat realizaci velkých obchodů bez výrazného ovlivnění tržní ceny.

Omezená účast na trhu

Obecně platí, že v předtržních hodinách je aktivní nižší počet obchodníků a institucí. To může vést k cenovým pohybům, které správně neodráží podmínky širšího trhu, a mohou tím předtržní obchodníky uvést v omyl. Navíc jakmile začne běžná fáze obchodování a na trh vstoupí další účastníci, trendy pozorované při předtržním obchodování se mohou obrátit.

Závěrem

Předtržní obchodování na tradičních trzích označuje obchodní aktivity, které se odehrávají před oficiální provozní dobou burz. Předtržní obchodování na kryptoměnových trzích se týká platforem, kde mohou investoři obchodovat tokeny, které ještě nebyly oficiálně uvedeny na trh. Mezi výhody předtržního obchodování patří možnost brzkého určení ceny, širší dostupnost a možnost upravit obchodní strategie před obvyklými tržními hodinami.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.