Kas ir iepriekšpārdošana?
Sākums
Raksti
Kas ir iepriekšpārdošana?

Kas ir iepriekšpārdošana?

Iesācējiem
Publicēts May 3, 2024Atjaunināts Jun 12, 2024
5m

Galvenās atziņas

  • Tradicionāli iepriekÅ¡pārdoÅ¡ana ietver tirdzniecÄ«bas aktivitātes, kas notiek ārpus akciju biržu oficiālā darba laika.

  • KriptovalÅ«tu tirdzniecÄ«bā iepriekÅ¡pārdoÅ¡ana ietver tādu tokenu tirdzniecÄ«bu, kas pagaidām netiek oficiāli tirgoti biržās.

  • IepriekÅ¡pārdoÅ¡ana ietver tādas priekÅ¡rocÄ«bas kā agrÄ«na piekļuve cenām un iespēja pielāgot savas tirdzniecÄ«bas stratēģijas ārpus tirgus standarta darba laika.

Ievads

Tradicionālajos tirgos aktīvu pirkšana un pārdošana tiek lielākoties nodrošināta biržas darba laika ietvaros, taču tirdzniecība var notikt arī laikā, kad birža ir slēgta. Šajā rakstā apskatīsim, kas ir iepriekšpārdošana, kā tā darbojas un kādas ir tās priekšrocības un riski.

Kas ir iepriekšpārdošana?

Iepriekšpārdošana ietver tirdzniecības aktivitātes, kas notiek pirms oficiālā biržas darba laika. Parasti tas ir agri no rīta, līdz tiek atvērtas tādas akciju biržas kā Ņujorkas fondu birža (NYSE) vai NASDAQ. Jāpiebilst, ka iepriekšpārdošana ne vienmēr ir pieejama visām biržā tirgotajām akcijām.

Iepriekšpārdošana var sniegt informāciju par noskaņojumu tirgū un iespējamajām cenas izmaiņām, kas balstītas uz tādiem faktoriem kā peļņas atskaites vai makroekonomikas notikumi, kas notiek pēc iepriekšējās darba dienas beigām.

Kas ir kriptovalūtu iepriekšpārdošana?

Tā kā kriptovalūtu tirgus darbojas bez pārtraukumiem, šajā nozarē iepriekšpārdošanas jēdzienam ir atšķirīga nozīme. Kriptovalūtu iepriekšpārdošana attiecas uz tirdzniecības platformām, kurās investori var tirgot tokenus, vēl pirms tie tiek oficiāli ieviesti vai kļūst pieejami plašākai sabiedrībai.

Parasti tirgotāji izmanto kriptovalūtu iepriekšpārdošanu spekulācijām ar tokenu vērtību, iegādājoties un pārdodot tos atbilstoši prognozētajai vērtībai pēc tokenu ieviešanas. Taču kriptovalūtu iepriekšpārdošana attiecas ne tikai uz tokeniem. Dažkārt tiek tirgoti arī "protokolu punkti", kas var tikt izmantoti kā kritēriji turpmākām izdalēm.

Kā darbojas iepriekšpārdošana?

Tradicionālajos tirgos iepriekšpārdošanas tirdzniecība notiek, izmantojot elektronisko sakaru tīklus (ECN), kas ļauj savest kopā potenciālos pircējus un pārdevējus. Tirdzniecības darījumu noteikumi atšķiras no tiem, kas ir spēkā biržu standarta darba laika ietvaros, un atšķirības attiecas uz tādiem aspektiem kā pieejamā likviditāte vai cenas svārstīgums. Iepriekšpārdošanā noteiktās cenas var ietekmēt akcijas sākuma cenu, kas bieži vien liecina par attiecīgās dienas tirdzniecības virzību.

Piemēram, pieņemsim, ka uzņēmums gatavojas publiskot savus ceturkšņa ieņēmumus pēc biržas darba laika. Tā paziņotie ieņēmumi pārsniedz prognozētos, kā rezultātā investori sagaida pozitīvu reakciju akciju tirgū. Pirms biržas uzsāk darbu nākamajā dienā, investori var iepriekšpārdošanā sākt iegādāties uzņēmuma akcijas. Tā rezultātā uzņēmuma palielinās pieprasījums pēc uzņēmuma akcijām, kas var, savukārt, paaugstināt akcijas cenu vēl pirms tirdzniecības atsākšanas biržā.

Kā darbojas kriptovalūtu iepriekšpārdošana?

Kriptovalūtu iepriekšpārdošana darbojas līdzīgi vienādranga (P2P) tirdzniecības platformām, taču atšķiras ar fokusu uz tokeniem, kas vēl nav publiski pieejami. Kriptovalūtu iepriekšpārdošanā investori var tirgot tokenus periodā starp paziņojuma par tokenu sadalījumu, tokenu izdali un oficiālu tirdzniecības uzsākšanu tirdzniecības platformā. 

Piemēram, pieņemsim, ka jauns kriptovalūtas projekts paziņo, ka ieviesīs savu tokenu, izmantojot sākotnējo biržas piedāvājumu (IEO). Pirms tokens tiek oficiāli izplatīts un iekļauts biržu sarakstos, projekts uzsāk iepriekšpārdošanu decentralizētā platformā, ļaujot agrīnajiem investoriem tirgot pagaidām publiski nepieejamos tokenus. Šāda tirdzniecības aktivitāte nodrošina agrīnu piekļuvi cenām un likviditāti, ļaujot tirgotājiem novērtēt noskaņojumu tirgū un gūt provizorisku projekta tokena novērtējumu. Arī centralizētās biržas (CEX) var piedāvāt kriptovalūtu iepriekšpārdošanu kā darījumu pārvaldnieki.

Iepriekšpārdošanas priekšrocības

Agrīna piekļuve cenām

Iepriekšpārdošana var veicināt agrīnu piekļuvi cenām, lai investori varētu novērtēt ārējo faktoru iespējamo ietekmi uz tirgu. Tas ļauj tirgus dalībniekiem interpretēt cenas svārstības, kas notiek ārpus standarta tirdzniecības laika, sniedzot informāciju par iespējamajām tirgus tendencēm un dinamiku saistībā ar gaidāmo oficiālo tirdzniecības sesiju.

Stratēģijas korekcijas

Iepriekšpārdošana ļauj investoriem efektīvi pielāgot savas tirdzniecības stratēģijas, lai reaģētu uz notikumiem ārpus biržu standarta darba laika. Veicot korekcijas pirms tirgus oficiālās atvēršanas var palīdzēt mazināt ar tirgus svārstīgumu saistītos riskus.

Pieejamība

Iepriekšpārdošana pagarina tirdzniecības periodus un ir īpaši noderīga tirgus dalībniekiem, kuri nevar pielāgot savu darbu grafiku biržu oficiālajam darba laikam. Tādējādi tirgus dalībnieki var iesaistīties tirdzniecībā sev ērtā laikā.

Iepriekšpārdošanas riski

Mazāka likviditāte

Iepriekšpārdošanai parasti ir raksturīga mazāka likviditāte, salīdzinot ar standarta tirdzniecības periodu. Tas var radīt lielāku piedāvātās/pieprasītās cenas starpību un apgrūtināt investoriem apjomīgu tirdzniecības darījumu izpildi bez būtiskas ietekmes uz tirgus cenu.

Ierobežota tirgus līdzdalība

Kopumā iepriekšpārdošanā piedalās mazāks skaits tirgotāju un organizāciju. Tā rezultātā cenas izmaiņas precīzi neatspoguļo plašākus tirgus apstākļus un var maldināt agrīnos tirgotājus. Turklāt iepriekšpārdošanā novērotās tendences var mainīties, tiklīdz atsākas ikdienas tirdzniecība un tirgū ienāk vairāk dalībnieku.

Noslēgumā

Tradicionāli iepriekšpārdošana ietver tirdzniecības aktivitātes, kas notiek pirms akciju biržu oficiālā darba laika. Kriptovalūtu iepriekšpārdošana ietver platformas, kurās investori var tirgot tokenus, kas pagaidām nav oficiāli ieviesti. Iepriekšpārdošana sniedz tādas priekšrocības kā agrīnu piekļuvi cenai, plašāku pieejamību un tirdzniecības stratēģiju pielāgošanas iespējas pirms tirgus standarta darba laika.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.