Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Proof of Staked Authority (PoSA)

Proof of Staked Authority (PoSA)

Người mới

Proof of Staked Authority (PoSA) là một cơ chế đồng thuận được sử dụng trong các mạng blockchain. Đây là một hệ thống được thiết kế để đạt được sự cân bằng giữa Proof of Stake (PoS)Proof of Authority (PoA), kết hợp các khía cạnh tốt nhất của từng cơ chế đồng thuận.

Chúng ta hãy trình bày ngắn gọn về hai cơ chế đồng thuận tạo nên PoSA:

Proof of Stake (PoS) là một cơ chế đồng thuận trong đó những người xác thực được chọn để tạo một khối mới dựa trên cổ phần kinh tế của họ trong mạng. Mặt khác, Proof of Authority (PoA) là một mô hình trong đó người xác thực được chọn trước dựa trên danh tiếng của họ, do đó không cần người xác thực phải đóng góp vì uy tín của họ là yếu tố chính. 

Vì Proof of Staked Authority là sự kết hợp của cả hai cơ chế trên, nên người tham gia phải nắm giữ một số lượng token (PoS) nhất định và được xác định là một node đáng tin cậy trong mạng (PoA). Tuy nhiên, giống như mọi cơ chế đồng thuận, nó cũng có những ưu điểm và nhược điểm.

Một trong những lợi ích liên quan đến PoSA là tính bảo mật được nâng cao. Những người xác thực có cả lợi ích kinh tế và danh tiếng, nên sẽ không được khuyến khích hoạt động gian lận vì điều này sẽ dẫn đến tổn thất tài chính và tổn hại về danh tiếng. Hơn nữa, PoSA có các yêu cầu stake ngang nhau giữa những người xác thực, tạo ra sự tham gia cân bằng hơn vào quá trình xác thực giao dịch. 

Tuy nhiên, PoSA có một nhược điểm tiềm ẩn liên quan đến nó, chủ yếu là rủi ro tập trung hóa. Nếu nhóm người xác thực không đủ đa dạng thì có khả năng những người xác thực có thể thông đồng và có khả năng làm gián đoạn mạng. Tuy nhiên, điều này nhìn chung khó có thể xảy ra vì nó sẽ phản trực giác đối với danh tiếng của người xác thực.

Về bản chất, cơ chế đồng thuận của Proof of Staked Authority tuy mạnh mẽ và an toàn nhưng cũng có những điểm mạnh và thách thức. Bằng cách kết hợp khéo léo những ưu điểm tốt nhất của PoS và PoA, PoSA mở đường cho một cơ chế đồng thuận cân bằng cho việc áp dụng thể chế và nền kinh tế phi tập trung. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng đưa ra yêu cầu về giám sát thận trọng và thích ứng liên tục để giảm thiểu và vượt qua những thách thức tiềm ẩn.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.