STP (STPT) Là Gì?
Trang chủ
Bài viết
STP (STPT) Là Gì?

STP (STPT) Là Gì?

Trung cấp
Đã đăng Jul 7, 2022Đã cập nhật Feb 14, 2024
4m

Tóm lược

Mục đích của STP là tối ưu hóa trạng thái hiện tại của các Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). STP cung cấp các giải pháp để hợp lý hóa công cụ DAO phân mảnh hiện có, tạo DAO mà không cần kiến thức về lập trình và quản lý DAO hiệu quả hơn. Cuối cùng, một hệ sinh thái DAO toàn diện sẽ giúp giảm phí và tăng tốc độ giao dịch để thúc đẩy việc áp dụng DAO rộng rãi hơn.

Giới thiệu

Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là các thực thể do cộng đồng lãnh đạo, minh bạch và hoàn toàn độc lập chạy trên blockchain. Các DAO thường được xây dựng trên mạng layer 1 và do các hạn chế về khả năng mở rộng mà chúng kế thừa từ các blockchain này, hoạt động trên các DAO thường có thể chậm và tốn kém.

Ngoài ra, mặc dù có rất nhiều công cụ DAO trên thị trường, không gian tiền mã hóa vẫn bị phân mảnh trên nhiều chuỗi và công cụ. Khi các DAO thu hút nhiều người tham gia hơn, điều quan trọng là phải đảm bảo quy trình giới thiệu trơn tru và hiệu quả cho các dự án và người dùng.

Vào năm 2021, STP đã ra mắt Verse Network, một bộ đầy đủ các công cụ và cơ sở hạ tầng gốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định phi tập trung hiệu quả cho người dùng, cộng đồng và tổ chức nhằm hợp lý hóa việc tạo và quản lý các DAO. Thông qua Verse Network, người dùng có thể truy cập một bộ công cụ DAO không code, để khởi chạy và quản lý các DAO của họ trên blockchain. 

STP hoạt động như thế nào? 

STP cung cấp các giải pháp để tạo, quản lý và quản trị DAO bằng cách sử dụng một công cụ DAO tất cả trong một có tên là Clique.

Clique giúp giảm bớt sự phân mảnh của công cụ DAO bằng cách cung cấp một bảng điều khiển toàn diện để người dùng quản lý tất cả hoạt động của họ trên nhiều DAO. Nó cũng giúp đồng bộ hóa thông tin và cập nhật từ nhiều DAO. Khi số lượng DAO tiếp tục tăng lên, các thành viên có thể hợp lý hóa quy trình làm việc của họ bằng Clique, tối đa hóa hiệu quả của họ với trải nghiệm người dùng tốt hơn. 

Dưới đây là một số cách khác mà Clique có thể được sử dụng:

Tạo DAO

Clique cung cấp bộ công cụ và cơ sở hạ tầng đầy đủ mà không cần phải lập trình cho các dự án xây dựng DAO trong hệ sinh thái Verse. Tất cả các khía cạnh của việc tạo DAO có thể được thực hiện trực tiếp trên Clique, bao gồm:

  • Lựa chọn mẫu để tạo DAO, bao gồm DAO thành viên, DAO dự án và DAO đầu tư

  • Phát hành các token mới và kết nối các token hiện có thông qua chuỗi chéo

  • Thiết lập lịch trình phân phối token tùy chỉnh với các đợt phân bổ token riêng 

  • Tạo và tùy chỉnh danh sách trắng (whitelist) và hỗ trợ mở bán bán công khai

  • Phát hành token DAO để phục vụ việc quản trị

Clique cung cấp các mẫu DAO cho các trường hợp sử dụng và ngành công nghiệp khác nhau, trong khi vẫn cung cấp cho người dùng các tùy chọn để tùy chỉnh bổ sung. Sử dụng Clique, các dự án có thể duy trì tính linh hoạt cao trong việc tạo DAO trên chuỗi của họ mà không cần tạo hợp đồng thông minh. Các dự án có thể có tiếng nói trong việc tạo token, phân phối token và mở bán công khai, cũng như định cấu hình cấu trúc quản trị của DAO. Điều này bao gồm các quy tắc về nắm giữ tối thiểu cho nhiều hoạt động quản trị và quản lý của DAO như tạo đề xuất và bỏ phiếu. 

Quản lý và quản trị DAO

​​Sau khi một DAO được tạo và khởi chạy trên Clique, ứng dụng phi tập trung (DApp) cũng cho phép các thành viên cộng đồng duyệt, chi phối và tham gia vào các dự án của họ thông qua một bảng điều khiển tổng hợp. Các nhà quản lý được chỉ định cũng có thể giám sát và theo dõi hoạt động xã hội và quản trị DAO của họ. Các nhà quản lý có thể phân tích số liệu hoạt động so với các DAO khác. Đổi lại, các thành viên DAO có thể xem các đóng góp của DAO và theo dõi hoạt động trong các DAO mà họ đã chọn tham gia. 

Dưới đây là các tính năng quản lý DAO trên Clique mà người quản lý và thành viên DAO có thể truy cập:

  • Truy cập trang tổng quan tổng hợp để quản lý tất cả các DAO được theo dõi, các DAO đã tạo và tài sản nắm giữ cho người dùng.

  • Duyệt tất cả các đề xuất nổi bật hoặc được theo dõi và các bài đăng trên mạng xã hội.

  • Duyệt các sự kiện đang diễn ra trong vũ trụ DAO trên Verse, bao gồm cả các sự kiện đã ghim và đã tham dự.

  • Tham gia vào DAO qua các hoạt động bỏ phiếu cho các đề xuất, tương tác xã hội thông qua các diễn đàn thảo luận, theo dõi hồ sơ công khai, v.v.

  • Đối với những người quản lý, họ có thể giám sát và theo dõi việc quản trị DAO và các hoạt động xã hội trên tất cả các thành viên, đồng thời phân tích hoạt động của họ so với các DAO khác.

Giám sát sự tham gia tích cực giữa các thành viên

Ngoài việc nắm giữ token, Clique cũng cho phép các thành viên quan sát mức độ hoạt động của các thành viên khác bằng cách theo dõi các số liệu tham gia chính khác nhau. Các số liệu này bao gồm tần suất bỏ phiếu, số lượng đề xuất được thực hiện, việc đăng bài trên mạng xã hội, việc phân tích, quản lý token, v.v. Với Clique, các thành viên của DAO có thể theo dõi tất cả các hoạt động này, cũng như các đề xuất và sự kiện của DAO trong tương lai trong bảng điều khiển được sắp xếp hợp lý. 

Quản trị chuỗi chéo với Data Bridge

Cầu dữ liệu của Verse Network cho phép quản trị chuỗi chéo cho các DAO. Cầu dữ liệu đóng vai trò đồng bộ hóa chuỗi chéo để giao tiếp dữ liệu và kết quả biểu quyết giữa chuỗi ban đầu của DAO (Ethereum) và Polygon, nơi đặt trụ sở của Clique. 

Trên chuỗi Polygon, hợp đồng quản trị cho phép người dùng tạo và bỏ phiếu cho các đề xuất. Quyền biểu quyết của người dùng được xác định bằng ảnh chụp nhanh số token nắm giữ của họ tại thời điểm đề xuất được tạo. 

Các node trình xác thực lưu trữ dữ liệu lịch sử và ảnh chụp nhanh từ Ethereum dưới dạng chứng chỉ để cung cấp chữ ký của người dùng trên Polygon. Chứng chỉ bao gồm các khoản nắm giữ token tương ứng của mỗi người dùng. Người dùng có thể tạo và bỏ phiếu cho các đề xuất bằng cách sử dụng chữ ký của họ, với mỗi chữ ký riêng biệt sẽ được xác thực bởi hợp đồng. 

STPT là gì?

Token gốc của STP được gọi là STPT. Chủ sở hữu token có thể sử dụng STPT để bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị liên quan đến hệ sinh thái và sự phát triển trong tương lai của nó. STPT cũng được sử dụng để truy cập bộ công cụ đầy đủ trên Verse bao gồm Clique và Data Bridge.


Tổng kết

STP đang hướng tới một hệ sinh thái DAO toàn diện có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai. Bộ công cụ có sẵn trên Verse Network cho phép tạo và quản lý DAO dễ dàng vì mục đích của nó là thống nhất không gian DAO và khuyến khích việc áp dụng DAO.
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.