Kas ir STP (STPT)?
Sākums
Raksti
Kas ir STP (STPT)?

Kas ir STP (STPT)?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Jul 7, 2022Atjaunināts Feb 14, 2024
4m

Īsumā

STP mērķis ir optimizēt decentralizēto autonomo organizāciju (DAO) pašreizējo stāvokli. Tā piedāvā risinājumus esošo sadrumstaloto DAO rīku racionalizēšanai, DAO izveidei bez kodēšanas zināšanām un efektīvākai DAO pārvaldībai. Tā rezultātā vienotā DAO ekosistēmā pazeminātos komisijas maksas un palielinātos darījumu apstrādes ātrums, veicinot plašāku tās izmantošanu.

Ievads

Decentralizētās autonomās organizācijas (DAO) ir kopienas vadītas, pārskatāmas un pilnīgi neatkarīgas organizācijas, kas darbojas blokķēdē. Parasti DAO tiek veidotas 1. slāņa tīklos, un no šīm blokķēdēm izrietošo mērogošanas ierobežojumu dēļ DAO darbība bieži vien ir lēna un izmaksā dārgi.

Turklāt, neraugoties uz plašo DAO rīku piedāvājumu tirgū, kriptovalūtu jomā joprojām ir vērojama sadrumstalotība dažādās ķēdēs un rīkos. DAO kļūstot arvien populārākām, ir svarīgi nodrošināt vienkāršu un efektīvu pievienošanās procesu lietotājiem un projektiem.

2021. gadā STP ieviesa Verse Network – visaptverošu pamata rīku un infrastruktūras komplektu, kas nodrošina efektīvu, decentralizētu lēmumu pieņemšanu lietotājiem, kopienām un organizācijām, tādējādi atvieglojot DAO izveidi un pārvaldību. Izmantojot Verse Network, lietotāji var piekļūt DAO rīkiem, kuru izmantošanai nav nepieciešama kodēšana, un ieviest un pārvaldīt savas DAO blokķēdē. 

Kā darbojas STP? 

STP piedāvā risinājumus DAO izveidei, vadībai un pārvaldībai, izmantojot universālu DAO rīku – Clique.

Clique palīdz mazināt DAO rīku sadrumstalotību, nodrošinot lietotājiem visaptverošu informācijas paneli, kurā iespējams pārvaldīt visas savas aktivitātes dažādās DAO. Tas palīdz arī sinhronizēt informāciju un jaunumus no dažādām DAO. Palielinoties DAO skaitam, dalībnieki var vienkāršot savu darbplūsmu, izmantojot Clique, un tādējādi palielināt savu efektivitāti ar uzlabotu lietotāja pieredzi. 

Dažas citas Clique izmantošanas iespējas:

DAO izveide

Clique nodrošina projektiem pilnu rīku un infrastruktūras klāstu, lai varētu veidot DAO Verse ekosistēmā bez kodēšanas. Izmantojot Clique, var īstenot visus DAO izveides posmus, tai skaitā:

  • izvēlēties veidni DAO izveidei, ieskaitot dalÄ«bas DAO, projekta DAO un ieguldÄ«jumu DAO;

  • izdot jaunus tokenus un pārvietot esoÅ¡os tokenus, lai varētu tos izmantot citās ķēdēs;

  • ieviest pielāgotu tokenu izplatÄ«Å¡anas grafiku ar rezervētu tokenu pieÅ¡Ä·Ä«rumu; 

  • nodroÅ¡ināt pielāgoÅ¡anu un izpildi baltajiem sarakstiem un publiskām izpārdoÅ¡anām;

  • izdot DAO pārvaldÄ«bas tokenus.

Clique nodrošina veidnes, kas piemērotas atšķirīgām DAO vajadzībām un nozarēm, piedāvājot lietotājiem arī papildu pielāgošanas iespējas. Ar Clique projekti var saglabāt augstu elastīgumu savu ķēdes DAO izveidē, neveidojot viedos līgumus. Projekti var ietekmēt tokenu izveidi un sadali, kā arī publisko izpārdošanu un konfigurēt DAO pārvaldības struktūru. Tas ietver noteikumus attiecībā uz minimālo līdzekļu apjomu dažādām pārvaldības un DAO vadības aktivitātēm, piemēram, priekšlikumu iesniegšanai un balsošanai. 

DAO vadība un pārvaldība

​​Pēc DAO izveides un ieviešanas Clique rīkā decentralizētā lietotne (DApp) nodrošina iespēju kopienas dalībniekiem meklēt, pārvaldīt un sociāli līdzdarboties savos projektos, izmantojot apkopoto informācijas paneli. Ieceltie vadītāji var pārraudzīt un sekot līdzi DAO pārvaldībai un sociālajai aktivitātei. Viņi var analizēt aktivitātes rādītājus, salīdzinot tos ar citu DAO datiem. Savukārt DAO dalībnieki var skatīt DAO ieguldījumus un sekot līdzi aktivitātēm DAO organizācijās, kurām viņi izvēlas pievienoties. 

Tālāk ir norādītas DAO pārvaldības funkcijas, kas pieejamas DAO vadītājiem un dalībniekiem rīkā Clique.

  • Piekļuve apkopotam informācijas panelim, kas ļauj pārvaldÄ«t visas izvēlētās un izveidotās DAO un lietotāja aktÄ«vu krājumus.

  • PārlÅ«kot publikācijas sociālajos tÄ«klos un priekÅ¡likumus, kas ir izcelti vai kuriem lietotājs seko.

  • PārlÅ«kot aktuālos DAO pasākumus Verse tÄ«klā, tostarp piespraustos un apmeklētos pasākumus.

  • SkatÄ«t DAO dalÄ«bas informāciju, tai skaitā balsot par priekÅ¡likumiem, iesaistÄ«ties sociālajā mijiedarbÄ«bā diskusiju forumos, sekot lÄ«dzi publiskajiem profiliem u. c.

  • VadÄ«tāji var pārraudzÄ«t un sekot lÄ«dzi DAO pārvaldÄ«bas un sociālajām aktivitātēm attiecÄ«bā uz visiem dalÄ«bniekiem un analizēt to aktivitātes salÄ«dzinājumā ar citām DAO.

Dalībnieku aktīvas dalības pārraudzība

Papildus tokenu krājumiem Clique ļauj dalībniekiem arī pārraudzīt citu dalībnieku aktivitātes, sekojot līdzi dažādiem dalības rādītājiem. Tie ietver balsošanas biežumu, izteikto priekšlikumu skaitu, publikācijas sociālajos tīklos, analītisko darbu, tokenu pārvaldību utt. Clique sniedz iespēju DAO dalībniekiem pārskatāmā informācijas panelī sekot līdzi visām šīm aktivitātēm, kā arī gaidāmajiem DAO priekšlikumiem un pasākumiem. 

Starpķēžu pārvaldība, izmantojot Data Bridge

Verse Network savienojošais rīks Data Bridge nodrošina DAO starpķēžu pārvaldības iespējas. Data Bridge kalpo kā starpķēžu sinhronizators, kas pārraida datus un balsošanas rezultātus starp DAO oriģinālo ķēdi (Ethereum) un Polygon ķēdi, kurā atrodas Clique. 

Polygon ķēdē pārvaldības līgums ļauj lietotājiem veidot priekšlikumus un balsot par citu ierosinātajiem priekšlikumiem. Lietotāja balsstiesības nosaka viņa tokenu krājumu momentuzņēmums, kas uzņemts priekšlikuma izveides brīdī. 

Validējošais mezgls glabā vēsturiskos datus un momentuzņēmumus no Ethereum tīkla, kā arī sertifikātu, lai varētu piegādāt lietotāju parakstus Polygon tīklā. Šis sertifikāts ietver katra lietotāja atbilstošo tokenu apjomu. Lietotāji var veidot priekšlikumus un balsot par tiem, izmantojot savu parakstu, un līgums validē katru unikālo parakstu. 

Kas ir STPT?

STP pamata tokens ir STPT. STPT īpašnieki var to izmantot, lai balsotu par pārvaldības priekšlikumiem saistībā ar šo ekosistēmu un tās turpmāko attīstību. STPT var izmantot arī, lai piekļūtu pilnam Verse rīku klāstam, tostarp Clique un Data Bridge.


Noslēgumā

STP strādā pie iekļaujošas DAO ekosistēmas izveides, kuru varētu izmantot ikviens. Verse Network tīklā pieejamo rīku klāsts atvieglo DAO izveidi un pārvaldību, jo veicina DAO vienotību un plašāku izmantošanu.
Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.