Mis on STP (STPT)?
Sisukord
Sissejuhatus
Kuidas STP toimib? 
Mis on STPT?
Lõppmärkused
Mis on STP (STPT)?
Avaleht
Artiklid
Mis on STP (STPT)?

Mis on STP (STPT)?

Keskmine
Avaldatud Jul 7, 2022Värskendatud Sep 23, 2022
4m

TL;DR

STP eesmärk on optimeerida detsentraliseeritud autonoomsete organisatsioonide (DAO-de) praegust olekut. See pakub lahendusi olemasoleva killustatud DAO tööriistade sujuvamaks muutmiseks, DAO-de loomiseks ilma kodeerimisalaste teadmisteta ja DAO-de tõhusamaks haldamiseks. Lõppkokkuvõttes alandaks terviklik DAO ökosüsteem tasusid ja suurendaks tehingute kiirust, et edendada selle kasutuselevõttu.

Sissejuhatus

Detsentraliseeritud autonoomsed organisatsioonid (DAO-d) on kogukonna poolt juhitud, läbipaistvad ja täielikult sõltumatud üksused, mis töötavad plokiahelas. DAO-d on tavaliselt ehitatud 1. kihi võrkudele ja nendelt plokiahelatelt päritud skaleeritavuse piirangute tõttu võivad tegevused DAO-dega olla sageli aeglased ja kulukakad.

Lisaks, kuigi turul on palju DAO tööriistu, jääb krüptoruum killustatuks mitme ahela ja tööriista vahel. Kuna DAO-de haare muutub tugevamaks, on oluline tagada projektide ja kasutajate jaoks sujuv ja tõhus liitumisprotsess.

2021. aastal tõi STP turule Verse Networki – täieliku komplekti natiivseid tööriistu ja infrastruktuure, mis hõlbustavad kasutajatel, kogukondadel ja organisatsioonidel tõhusalt detsentraliseeritult otsuseid langetada, et lihtsustada DAO-de loomist ja haldamist. Verse Networki kaudu pääsevad kasutajad juurde koodita DAO tööriistakomplektile, et käivitada ja hallata oma DAO-sid plokiahelas. 

Kuidas STP toimib? 

STP pakub lahendusi nii DAO loomiseks, haldamiseks kui ka juhtimiseks, kasutades oma kõik-ühes DAO-tööriista Clique'i.

Clique aitab leevendada DAO tööriistade killustumist, pakkudes kasutajatele kõikehõlmavat juhtpaneeli, et hallata kogu oma tegevust mitme DAO vahel. Samuti aitab see mitme DAO teavet ja värskendusi sünkroonida. Kuna DAO-de arv kasvab jätkuvalt, saavad liikmed Clique'i abil oma töövoogu sujuvamaks muuta, maksimeerides oma tõhusust parema kasutuskogemusega. 

Siin on mõned muud võimalused Clique'i kasutamiseks.

DAO loomine

Clique pakub täielikku komplekti koodita tööriistu ja infrastruktuuri projektide jaoks, mille abil luuakse Verse'i ökosüsteemis DAO-sid. Kõiki DAO loomise aspekte saab käivitada otse Clique'is, sealhulgas:

  • malli valimine DAO loomiseks, sealhulgas liikmelisuse DAO, projekti DAO ja investeerimise DAO

  • uute tokenite väljastamine ja olemasolevate tokenite ühendamine ahelaüleste võimaluste jaoks

  • kohandatud loa jaotamise ajakava rakendamine reserveeritud tokeni eraldamisega 

  • kohandamine ja täitmine valge nimekirja ja avaliku müügi jaoks

  • DAO juhtimistokeni väljastamine

Clique pakub malle, mis töötavad DAO-de jaoks erinevates kasutusjuhtudes ja tööstusharudes, pakkudes samas kasutajatele võimalusi täiendavaks kohandamiseks. Clique'i abil saavad projektid säilitada suure paindlikkuse oma ahelasisese DAO loomisel, ilma et oleks vaja luua nutilepinguid. Projektid saavad kaasa rääkida tokeni loomisel, levitamisel ja avalikul müügil ning konfigureerida DAO juhtimisstruktuuri. See hõlmab reegleid minimaalse osaluse kohta mitmesuguste juhtimis- ja DAO juhtimistoimingute jaoks, nagu ettepanekute koostamine ja hääletamine. 

DAO haldamine ja juhtimine

​​Kui DAO on loodud ja Clique'is käivitatud, võimaldab detsentraliseeritud rakendus (DApp) ka kogukonna liikmetel koondatud juhtpaneeli kaudu oma projekte sirvida, juhtida ja neis sotsiaalselt osaleda. Määratud juhid saavad ka oma DAO juhtimist ja sotsiaalset tegevust jälgida. Juhid saavad analüüsida tegevusmõõdikuid võrreldes teiste DAO-dega. DAO liikmed saavad omakorda vaadata DAO panuseid ja jälgida nende DAO-de tegevust, millega nad on liitunud. 

Allpool on Clique'i DAO haldusfunktsioonid, mis on DAO juhtidele ja liikmetele kättesaadavad:

  • juurdepääs koondatud armatuurlauale, et hallata kõiki jälgitud DAO-sid, loodud DAO-sid ja kasutaja varade valdusi.

  • kõigi esiletoodud või jälgitavate ettepanekute ja suhtlusvõrgustike postituste sirvimine.

  • DAO-de universumis toimuvate sündmuste sirvimine Verses, sealhulgas kinnitatud ja osaletud sündmused.

  • DAO osalemise vaatamine, sealhulgas ettepanekute hääletamine, suhtlusfoorumite kaudu suhtlus, avaliku profiili jälgimine jne.

  • juhtidele DAO juhtimise ja sotsiaalsete tegevuste jälgimine kõigi liikmete lõikes ning nende tegevuste analüüsimine võrreldes teiste DAO-dega.

Liikmete aktiivse osaluse jälgimine

Lisaks tokenite omamisele võimaldab Clique ka liikmetel jälgida, kui aktiivsed on teised liikmed, jälgides erinevaid peamisi osalusmõõdikuid. See hõlmab hääletamise sagedust, tehtud ettepanekute arvu, sotsiaalseid postitusi, analüütilist tööd, tokenihaldust jne. Clique'i abil saavad DAO liikmed jälgida kõiki neid tegevusi, aga ka tulevasi DAO ettepanekuid ja sündmusi täiustatud juhtpaneelil. 

Ahelaülene juhtimine Data Bridge'iga

Verse Networki andmesild võimaldab DAO-de ahelatevahelist juhtimist. Andmesild toimib ahelatevahelise sünkronisaatorina andmete ja hääletustulemuste edastamiseks DAO algse ahela (Ethereumi) ja Polygoni vahel, kus Clique asub. 

Polygoni ahelas võimaldab juhtimisleping kasutajatel ettepanekuid luua ja nende üle hääletada. Kasutaja hääleõiguse määrab tema tokeni hetketõmmis ettepaneku loomise ajal. 

Valideerija sõlmed salvestavad Ethereumi ajaloolisi andmeid ja hetktõmmiseid sertifikaadina, et edastada Polygonile kasutajate allkirju. Sertifikaat sisaldab iga kasutaja vastavaid tokeneid. Kasutajad saavad oma allkirja abil ettepanekuid luua ja nende üle hääletada, kusjuures iga kordumatu allkiri kinnitatakse lepinguga. 

Mis on STPT?

STP natiivset tokenit nimetatakse STPT-ks. Tokeniomanikud saavad kasutada STPT-d, et hääletada selle ökosüsteemi ja tulevase arenguga seotud juhtimisettepanekute üle. STPT-d kasutatakse ka Verse'i tööriistade täielikule komplektile juurdepääsuks, nagu Clique ja Data Bridge.


Lõppmärkused

STP töötab kaasava DAO ökosüsteemi nimel, mida võib igaüks kasutada. Verse Networkis saadaolevate tööriistade komplekt võimaldab hõlpsat DAO loomist ja haldamist, kuna selle eesmärk on DAO ruumi ühtlustamine ja kasutuselevõtu soodustamine.