Vad är STP (STPT)?
Innehållsförteckning
Introduktion
Hur fungerar STP? 
Vad är STPT?
Sammanfattningsvis
Vad är STP (STPT)?
Hem
Artiklar
Vad är STP (STPT)?

Vad är STP (STPT)?

Avancerad
Publicerad Jul 7, 2022Uppdaterad Sep 23, 2022
4m

TL;DR

STP strävar efter att optimera det nuvarande tillståndet för decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er). De erbjuder lösningar för att effektivisera befintliga fragmenterade DAO-verktyg, skapa DAO:er utan kodningskunskap och hantera DAO:er mer effektivt. Poängen är att ett holistiskt DAO-ekosystem sänker avgifterna och ökar transaktionshastigheten, vilket främjar adoption.

Introduktion

Decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er) är community-ledda, transparenta och helt oberoende enheter som körs på en blockkedja. DAO:er är vanligtvis byggda på lager-1-nätverk och på grund av skalbarhetsbegränsningar som de ärver från dessa blockkedjor kan aktiviteten på DAO:er ofta bli både långsam och dyr.

Även om det finns ett överflöd av DAO-verktyg på marknaden, förblir kryptovärlden dessutom fragmenterad över flera kedjor och verktyg. Eftersom DAO:er fortsätter att öka i popularitet är det viktigt att säkerställa en smidig och effektiv inledningsprocess för projekt och användare.

År 2021 lanserade STP Verse Netwok – en komplett uppsättning inbyggda verktyg och infrastrukturer som underlättar ett effektivt decentraliserat beslutsfattande för användare, communityn och organisationer, för att effektivisera skapandet och hanteringen av DAO:er. Genom Verse Network kan användarna få tillgång till en serie DAO-verktyg utan kodning, för att starta och hantera sina DAO:er på blockkedjan. 

Hur fungerar STP? 

STP erbjuder lösningar för DAO-skapande, hantering och styrning med hjälp av deras allt-i-ett-verktyg för DAO – Clique.

Clique hjälper till att minska fragmenteringen av DAO-verktygen genom att tillhandahålla en omfattande instrumentpanel, där användarna kan hantera all aktivitet över flera DAO:er. Det hjälper också till att synkronisera information och uppdateringar från flera DAO:er. Eftersom antalet DAO:er fortsätter att växa kan medlemmarna effektivisera sina arbetsflöden med Clique, vilket maximerar deras effektivitet med en bättre användarupplevelse. 

Här är några andra sätt Clique kan användas på:

DAO-skapande

Clique tillhandahåller en komplett uppsättning verktyg och infrastruktur utan kodning för projekt för att bygga DAO:er i Verse-ekosystemet. Alla aspekter av DAO-skapandet kan utföras direkt på Clique, inklusive:

  • Val av en mall för DAO-skapande, inklusive medlemskaps-DAO, projekt-DAO och investerings-DAO

  • Utfärdande av nya token och överbryggning av befintliga token för tvärkedjefunktioner

  • Implementering av ett anpassat tokendistributionsschema med reserverad tokenallokering 

  • Anpassning och utförande för vitlistning och offentlig försäljning

  • Utfärdande av DAO-token för styrning

Clique erbjuder mallar som fungerar för DAO:er inom olika användningsområden och branscher, samtidigt som användarna får alternativ för ytterligare anpassning. Med hjälp av Clique kan projekt upprätthålla en hög flexibilitet när det gäller att skapa DAO:er i kedjan, utan att behöva skapa smarta kontrakt. Projekt kan få inflytande när det gäller att skapa token, tokendistribution och offentlig försäljning, samt för att konfigurera styrningsstrukturen för DAO:en. Detta inkluderar regler för minimi-innehav för en mängd olika styrnings- och DAO-hanteringsaktiviteter, såsom skapande och omröstning av förslag. 

DAO-hantering och -styrning

​​När en DAO har skapats och lanserats på Clique tillåter den decentraliserade appen (DAppen) även medlemmarna i communityn att söka efter, styra och socialt delta i sina projekt via en aggregerad instrumentpanel. Utsedda ledare kan även övervaka och spåra DAO:ers styrning och sociala aktivitet. Ledarna kan analysera aktivitetsmått jämfört med andra DAO:er. DAO-medlemmarna kan i sin tur se DAO-bidrag och spåra aktivitet för de DAO:er de valde att gå med i. 

Nedan följer DAO-hanteringsfunktioner på Clique som är tillgängliga för DAO-ledare och -medlemmar:

  • Åtkomst till en aggregerad instrumentpanel för att hantera alla DAO:er som följs, skapade DAO:er och tillgångsinnehav för användaren.

  • Sökning bland alla presenterade eller förslag och sociala inlägg som följs.

  • Sökning bland pågående händelser i DOA-världen på Verse, inklusive markerade händelser och händelser som deltas i.

  • Visning av DAO-deltagande, inklusive omröstning om förslag, social interaktion via diskussionsforum, offentlig profilspårning med mera.

  • Ledare kan övervaka och spåra DAO-styrning och sociala aktiviteter för alla medlemmar och analysera deras aktiviteter jämfört med andra DAO:er.

Övervakning av aktivt deltagande bland medlemmarna

Förutom tokeninnehav tillåter Clique även medlemmarna att observera hur aktiva andra medlemmar är, genom att spåra olika viktiga deltagarmått. Detta inkluderar röstningsfrekvens, antal förslag som gjorts, sociala inlägg, analytiskt arbete, tokenhantering och så vidare. Med Clique kan DAO-medlemmarna spåra alla dessa aktiviteter, liksom framtida DAO-förslag och händelser i den strömlinjeformade instrumentpanelen. 

Tvärkedjestyrning med Data Bridge

Verse Networks Data Bridge möjliggör tvärkedjestyrning för DAO:er. Data Bridge fungerar som en tvärkedjesynkroniserare för att kommunicera data och röstresultat mellan DAO:ens ursprungliga kedja (Ethereum) och Polygon, där Clique ligger. 

På Polygon-kedjan tillåter styrningskontraktet användarna att skapa och rösta om förslag. En användares röststyrka bestäms av ögonblicksbilden av dennes tokeninnehav när ett förslag skapas. 

Valideringsnoder lagrar historiska data och ögonblicksbilder från Ethereum som ett certifikat för att leverera användarsignaturer på Polygon. Certifikatet innehåller motsvarande tokeninnehav för varje användare. Användarna kan skapa och rösta på förslag med hjälp av deras signatur, där varje unik signatur valideras av kontraktet. 

Vad är STPT?

STP:s egen token kallas STPT. Tokeninnehavarna kan använda STPT för att rösta på styrningsförslag relaterade till dess ekosystem och framtida utveckling. STPT används även för att få tillgång till hela sviten av verktyg på Verse, inklusive Clique och Data Bridge.


Sammanfattningsvis

STP arbetar för ett inkluderande DAO-ekosystem som kan användas av vem som helst. Verktygssviten som finns tillgänglig på Verse Network möjliggör enkel DAO-skapande och hantering, eftersom den strävar efter att förena DAO-världen och uppmuntra till adoption.