Co je STP (STPT)?
Domů
Články
Co je STP (STPT)?

Co je STP (STPT)?

Pokročilí
Zveřejněno Jul 7, 2022Aktualizováno Feb 14, 2024
4m

TL;DR

Cílem STP je optimalizovat současný stav decentralizovaných autonomních organizací (DAO). Nabízí řešení pro zefektivnění stávajících roztříštěných nástrojů pro DAO, vytváření DAO bez znalosti kódování a efektivnější správu DAO. V konečném důsledku by ucelený ekosystém DAO snížil poplatky a zvýšil rychlost transakcí a podpořil tak jejich přijetí.

Úvod

Decentralizované autonomní organizace (DAO) jsou komunitou vedené, transparentní a zcela nezávislé subjekty, které fungují na blockchainu. DAO jsou obvykle postaveny na sítích vrstvy 1 a vzhledem k omezením škálovatelnosti, která od těchto blockchainů dědí, může být činnost DAO často pomalá a nákladná.

Přestože je na trhu dostatek nástrojů pro DAO, zůstává kryptoprostor napříč různými chainy a nástroji roztříštěný. Vzhledem k tomu, že DAO nadále získávají na popularitě, je důležité zajistit hladký a efektivní proces zapojení pro projekty i uživatele.

V roce 2021 STP spustil Verse Network, kompletní sadu nativních nástrojů a infrastruktur usnadňujících efektivní decentralizované rozhodování pro uživatele, komunity a organizace, které zjednodušují vytváření a správu DAO. Prostřednictvím Verse Network mohou uživatelé získat přístup k sadě nástrojů DAO bez kódu pro spuštění a správu svých DAO na blockchainu. 

Jak STP funguje? 

STP nabízí řešení pro vytváření, správu a řízení DAO pomocí svého univerzálního nástroje Clique.

Clique pomáhá zmírnit roztříštěnost nástrojů DAO tím, že uživatelům poskytuje komplexní řídicí panel pro správu všech jejich aktivit v rámci více DAO. Pomáhá také synchronizovat informace a aktualizace z více DAO. Vzhledem k tomu, že počet DAO stále roste, mohou členové pomocí Clique zefektivnit své pracovní postupy a maximalizovat tak svou efektivitu s lepším uživatelským komfortem. 

Zde je několik dalších způsobů, jak lze Clique použít:

Vytváření DAO

Clique poskytuje kompletní sadu nástrojů bez kódu a infrastrukturu pro projekty, které vytvářejí DAO v ekosystému Verse. Všechny aspekty vytváření DAO lze provádět přímo na Clique, včetně:

  • Výběru šablony pro vytvoření DAO, včetně členské DAO, projektové DAO a investiční DAO

  • Vydávání nových tokenů a přemostění stávajících tokenů pro cross-chainové možnosti

  • Implementace vlastního plánu distribuce tokenů s vyhrazeným přidělováním tokenů 

  • Přizpůsobení a provedení pro seznamy povolených a veřejný prodej

  • Emise tokenu DAO pro správu

Clique nabízí šablony, které fungují pro DAO v různých případech použití a odvětvích a zároveň uživatelům poskytují možnosti dalšího přizpůsobení. Pomocí Clique si projekty mohou zachovat vysokou flexibilitu při vytváření svých DAO na chainu bez nutnosti vytvářet chytré kontrakty. Projekty mohou rozhodovat o tvorbě tokenů, jejich distribuci a veřejném prodeji a také konfigurovat strukturu správy DAO. To zahrnuje pravidla pro minimální držby pro různé činnosti správy a řízení DAO, jako je vytváření návrhů a hlasování. 

Správa a řízení DAO

​​Jakmile je DAO na Clique vytvořena a spuštěna, decentralizovaná aplikace (DApp) umožňuje členům komunity procházet, spravovat a sociálně se podílet na jejich projektech prostřednictvím souhrnného panelu. Jmenovaní manažeři mohou také dohlížet na správu a sociální aktivitu své DAO a sledovat ji. Manažeři mohou analyzovat metriky aktivity ve srovnání s ostatními DAO. Členové DAO si zase mohou prohlížet příspěvky DAO a sledovat aktivitu v organizacích DAO, ke kterým se rozhodli připojit. 

Níže jsou uvedeny funkce správy DAO na Clique, které jsou přístupné manažerům a členům DAO:

  • Přístup k souhrnnému řídicímu panelu pro správu všech sledovaných DAO, vytvořených DAO a držených aktiv uživatele.

  • Procházení všech doporučených nebo sledovaných návrhů a příspěvků na sociálních sítích.

  • Procházení probíhajících událostí v celém světě DAO na webu Verse, včetně připojených a navštívených událostí.

  • Zobrazení účasti v DAO, včetně hlasování o návrzích, sociální interakce prostřednictvím diskusních fór, sledování veřejných profilů atd.

  • Pro manažery: dohled a sledování správy DAO a sociálních aktivit všech členů a analýza jejich aktivit ve srovnání s ostatními DAO.

Sledování aktivní účasti členů

Kromě držení tokenů umožňuje Clique svým členům sledovat aktivitu ostatních členů pomocí různých klíčových ukazatelů účasti. Patří sem četnost hlasování, počet podaných návrhů, zveřejňování příspěvků na sociálních sítích, analytická práce, správa tokenů atd. Díky Clique mohou členové DAO sledovat všechny tyto aktivity, stejně jako budoucí návrhy a události DAO na přehledném ovládacím panelu. 

Cross-chainová správa pomocí Data Bridge

Data Bridge od Verse Network umožňuje cross-chainovou správu DAO. Datový most slouží jako cross-chainový synchronizátor pro komunikaci dat a výsledků hlasování mezi původním chainem DAO (Ethereum) a Polygonem, kde se nachází Clique. 

V chainu Polygon umožňuje kontrakt o správě uživatelům vytvářet návrhy a hlasovat o nich. Hlasovací právo uživatele je určeno zobrazením jeho držby tokenů v době vytvoření návrhu. 

Validátorské uzly ukládají historická data a zobrazení z Etherea ve formě certifikátu, aby mohly na Polygonu poskytovat podpisy uživatelů. Certifikát obsahuje odpovídající držení tokenů každého uživatele. Uživatelé mohou vytvářet návrhy a hlasovat o nich pomocí svého podpisu, přičemž každý jedinečný podpis je ověřen kontraktem. 

Co je STPT?

Nativní token STP se nazývá STPT. Držitelé tokenů mohou pomocí STPT hlasovat o návrzích týkajících se správy a řízení ekosystému a budoucího vývoje. STPT slouží také k přístupu k celé sadě nástrojů Verse, včetně Clique a Data Bridge.


Závěrem

STP pracuje na vytvoření inkluzivního ekosystému DAO, který může využívat kdokoli. Sada nástrojů, které jsou k dispozici na Verse Network, umožňuje snadné vytváření a správu DAO, protože jejím cílem je sjednotit prostor DAO a podpořit jeho přijetí.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.