Czum Jest STP (STPT)?
Strona Główna
Artykuły
Czum Jest STP (STPT)?

Czum Jest STP (STPT)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 7, 2022Zaktualizowane Jun 15, 2023
4m

TL;DR

STP ma na celu optymalizację obecnego stanu Zdecentralizowanych Organizacji Autonomicznych (DAO). Oferuje rozwiązania usprawniające istniejące, fragmentaryczne oprzyrządowanie DAO, tworzenie DAO bez posiadania umiejętności programowania oraz bardziej efektywne zarządzanie DAO. Ostatecznie, holistyczny ekosystem DAO obniżyłby opłaty i zwiększył szybkość transakcji, co pozwoli na zwiększenie adopcji.

Wprowadzenie

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) to kierowane przez społeczność, przejrzyste i w pełni niezależne podmioty, które działają na blockchainie. DAO są zwykle budowane na sieciach warstwy 1, a ze względu na ograniczenia skalowalności, które dziedziczą po tych blockchainach, aktywność na DAO może być często powolna i kosztowna.

Ponadto, chociaż na rynku istnieje obfitość narzędzi DAO, przestrzeń kryptowalutowa pozostaje podzielona na wiele łańcuchów i narzędzi. Ponieważ DAO nadal zyskują na popularności, ważne jest, aby zapewnić płynny i wydajny proces wdrażania dla projektów i użytkowników.

W 2021 STP uruchomiło Verse Network, pełny pakiet natywnych narzędzi i infrastruktur ułatwiających wydajne zdecentralizowane podejmowanie decyzji dla użytkowników, społeczności i organizacji, aby usprawnić tworzenie i zarządzanie DAO. Poprzez Verse Network użytkownicy mają dostęp do pakietu narzędzi DAO bez kodu, pozwalających na uruchomienie i zarządzanie swoimi DAO bezpośrednio na blockchainie. 

Jak działa STP? 

STP oferuje rozwiązania do tworzenia DAO, managementu, a także zarządzania za pomocą ich wszechstronnego narzędzia DAO, Clique.

Clique pomaga złagodzić fragmentację narzędzi DAO, zapewniając kompleksowy panel nawigacyjny dla użytkowników. Zarządzanie całą swoją aktywnością w wielu DAO nigdy nie było tak proste. Pomaga również w synchronizacji informacji i aktualizacji z wielu DAO. Ponieważ liczba DAO wciąż rośnie, członkowie mogą usprawnić swój przepływ pracy za pomocą Clique, maksymalizując swoją wydajność dzięki lepszemu doświadczeniu użytkownika. 

Oto kilka innych sposobów na wykorzystanie Clique:

Tworzenie DAO

Clique zapewnia pełny pakiet narzędzi no-code i infrastruktury dla projektów do budowania DAO w ekosystemie Verse. Wszystkie aspekty tworzenia DAO mogą być wykonywane bezpośrednio na Clique, w tym:

  • Wybór szablonu do tworzenia DAO, w tym Membership DAO, Project DAO i Investment DAO

  • Emisja nowych tokenów i pomostowanie istniejących tokenów w celu uzyskania możliwości cross-chain

  • Wdrożenie niestandardowego harmonogramu dystrybucji tokenów z zastrzeżonym przydziałem tokenów 

  • Dostosowanie i wykonanie dla whitelisty i sprzedaży publicznej

  • Emisja tokena DAO do zarządzania

Clique oferuje szablony, które sprawdzają się w DAO w różnych przypadkach użycia i branżach, jednocześnie zapewniając użytkownikom opcje dodatkowego dostosowania. Korzystając z Clique, projekty mogą zachować wysoką elastyczność w tworzeniu swojego on-chain DAO bez konieczności tworzenia smart kontraktów. Projekty są w stanie mieć wpływ na tworzenie tokenów, dystrybucję tokenów i sprzedaż publiczną, a także konfigurowanie struktury zarządzania DAO. Obejmuje to zasady dotyczące minimalnych udziałów dla różnych działań związanych z zarządzaniem i kierowaniem DAO, takich jak tworzenie propozycji i głosowanie. 

Zarządzanie i kierowanie DAO

​​Po utworzeniu i uruchomieniu DAO w Clique, zdecentralizowana aplikacja (DApp) pozwala również członkom społeczności przeglądać, zarządzać i społecznie uczestniczyć w ich projektach za pośrednictwem zagregowanego panelu nawigacyjnego. Wyznaczeni menedżerowie mogą również nadzorować i śledzić zarządzanie, a także aktywność społeczną swojego DAO. Menedżerowie są w stanie analizować metryki aktywności w porównaniu z innymi DAO. Z kolei członkowie DAO są w stanie przeglądać wkłady DAO i śledzić aktywność w DAO, do których zdecydowali się dołączyć. 

Poniżej znajdują się funkcje zarządzania DAO na Clique dostępne dla menedżerów i członków DAO:

  • Dostęp do zagregowanego panelu nawigacyjnego do zarządzania wszystkimi śledzonymi DAO, utworzonymi DAO i zasobami aktywów dla użytkownika.

  • Przeglądanie wszystkich wyróżnionych lub śledzonych propozycji i postów społecznościowych.

  • Przeglądanie trwających wydarzeń w całym uniwersum DAO na Verse, w tym przypiętych i uczestniczących wydarzeń.

  • Przeglądanie uczestnictwa w DAO, w tym głosowania nad propozycjami, interakcji społecznych poprzez fora dyskusyjne, śledzenie profili publicznych itp.

  • W przypadku menedżerów - nadzorowanie i śledzenie zarządzania DAO oraz działań społecznych wszystkich członków, a także analizowanie ich działań w porównaniu z innymi DAO.

Monitorowanie aktywnego uczestnictwa wśród członków

Poza posiadaniem tokenów, Clique pozwala również członkom obserwować aktywność innych członków poprzez śledzenie różnych kluczowych wskaźników uczestnictwa. Obejmuje to częstotliwość głosowania, liczbę składanych propozycji, posty społecznościowe, pracę analityczną, zarządzanie tokenami i tak dalej. Dzięki Clique członkowie DAO mogą śledzić wszystkie te aktywności, a także przyszłe propozycje i wydarzenia DAO w usprawnionym panelu nawigacyjnym. 

Zarządzanie cross-chain dzięki Data Bridge

Data Bridge Verse Network umożliwia zarządzanie cross-chain dla DAO. Data Bridge służy jako synchronizator cross-chain do przekazywania danych i wyników głosowania między oryginalnym łańcuchem DAO (Ethereum) a Polygon, gdzie znajduje się Clique. 

W łańcuchu Polygon kontrakt zarządzania pozwala użytkownikom na tworzenie i głosowanie nad propozycjami. Siła głosu użytkownika jest określana na podstawie snapshota posiadania tokenów w momencie tworzenia oferty. 

Węzły walidacyjne przechowują dane historyczne i snapshoty z Ethereum jako certyfikat w celu dostarczenia podpisów użytkowników na Polygon. Certyfikat zawiera odpowiednie zasoby tokenów każdego użytkownika. Użytkownicy mogą tworzyć i głosować nad propozycjami za pomocą swojego podpisu, przy czym każdy unikalny podpis jest zatwierdzony przez kontrakt. 

Czym jest STPT?

Natywny token STP nazywa się STPT. Posiadacze tokena mogą użyć STPT do głosowania na propozycje zarządzania związane z jego ekosystemem i przyszłym rozwojem. STPT jest również używany do uzyskania dostępu do pełnego zestawu narzędzi w Verse, w tym Clique i Data Bridge.


Przemyślenia końcowe

STP pracuje nad integracyjnym ekosystemem DAO, który może być używany przez każdego. Pakiet narzędzi dostępnych w Verse Network pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie DAO, mając na celu ujednolicenie przestrzeni DAO i zachęcenie do adopcji.
Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.