Čo je STP (STPT)?
Domov
Články
Čo je STP (STPT)?

Čo je STP (STPT)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jul 7, 2022Aktualizované Jun 15, 2023
4m

Zhrnutie

Cieľom STP je optimalizovať súčasný stav decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO). Ponúka riešenia na zefektívnenie existujúcich fragmentovaných nástrojov DAO, vytváranie DAO bez znalosti kódovania a efektívnejšiu správu DAO. V konečnom dôsledku holistický ekosystém DAO zníži poplatky a zvýši rýchlosť transakcií na podporu prijatia.

Úvod

Decentralizované autonómne organizácie (DAO) sú komunitne vedené, transparentné a úplne nezávislé subjekty, ktoré fungujú na blockchaine. DAO sú zvyčajne postavené na sieťach vrstvy 1 a kvôli obmedzeniam škálovateľnosti, ktoré zdedia z týchto blockchainov, môže byť aktivita na DAO často pomalá a drahá.

Okrem toho, hoci na trhu existuje množstvo nástrojov DAO, kryptopriestor zostáva roztrieštený v rámci viacerých sietí a nástrojov. Keďže DAO získavajú stále väčšiu popularitu, je dôležité zabezpečiť hladký a efektívny proces registrácie pre projekty a používateľov.

V roku 2021 ekosystém STP spustil sadu nástrojov Verse Network, kompletný balík natívnych nástrojov a infraštruktúr, ktoré používateľom, komunitám a organizáciám umožňujú efektívne decentralizované rozhodovanie s cieľom zefektívniť vytváranie a správu DAO. Prostredníctvom Verse Network majú používatelia prístup k sade nástrojov DAO bez kódu na spustenie a správu svojich DAO na blockchaine. 

Ako funguje ekosystém STP? 

STP ponúka riešenia na vytváranie DAO, správu a riadenie pomocou vlastného komplexného nástroja, Clique.

Nástroj Clique pomáha zmierniť fragmentáciu nástrojov DAO tým, že používateľom poskytuje komplexný hlavný panel na správu všetkých ich aktivít pre viacero DAO. Pomáha tiež synchronizovať informácie a aktualizácie z viacerých DAO. Keďže počet DAO neustále rastie, členovia môžu zefektívniť svoj pracovný tok pomocou nástroja Clique a maximalizovať tak svoju efektivitu a dosiahnuť lepšiu používateľskú skúsenosť. 

Nižšie sú uvedené ďalšie spôsoby, ako možno použiť nástroj Clique:

Vytvorenie DAO

Nástroj Clique poskytuje kompletnú sadu nástrojov a infraštruktúry bez kódu pre projekty na budovanie DAO v ekosystéme Verse. Všetky aspekty vytvárania DAO je možné vykonávať priamo v nástroji Clique, vrátane nasledujúcich:

  • výber šablóny na vytvorenie DAO vrátane Membership DAO, Project DAO a Investment DAO,

  • vydávanie nových tokenov a premostenie existujúcich tokenov pre medzisieťové schopnosti,

  • implementácia vlastného rozvrhu distribúcie tokenov s rezervovanou alokáciou tokenov, 

  • prispôsobenie a realizácia pre zoznam povolených predajov a verejný predaj,

  • vydanie tokenu DAO pre riadenie.

Nástroj Clique ponúka šablóny, ktoré fungujú pre DAO v rôznych prípadoch použitia a odvetviach, pričom používateľom stále poskytujú možnosti dodatočného prispôsobenia. Pomocou nástroja Clique si projekty môžu zachovať vysokú flexibilitu pri vytváraní ich DAO v rámci reťazca bez potreby vytvárať inteligentné zmluvy. Projekty majú možnosť vyjadrovať sa pri vytváraní tokenov, distribúcii tokenov a verejnom predaji, ako aj konfigurovať štruktúru riadenia DAO. Ide o pravidlá pre minimálny podiel pre rôzne činnosti riadenia a správy DAO, ako je vytváranie návrhov a hlasovanie. 

Správa a riadenie DAO

​​Po vytvorení a spustení DAO v nástroji Clique decentralizovaná aplikácia (DApp) zároveň členom komunity umožňuje prehliadať, riadiť a spoločensky sa zúčastňovať na svojich projektoch prostredníctvom štruktúrovaného hlavného panela. Vymenovaní manažéri môžu tiež dohliadať a sledovať riadenie a sociálnu aktivitu svojej DAO. Manažéri môžu analyzovať metriky aktivity v porovnaní s inými DAO. Členovia DAO si zase môžu prezerať príspevky DAO a sledovať aktivitu DAO, ku ktorým sa rozhodli pripojiť. 

Nižšie sú uvedené funkcie správy DAO v nástroji Clique prístupné manažérom a členom DAO:

  • prístup k štruktúrovanému hlavnému panelu na správu všetkých sledovaných DAO, vytvorených DAO a držby aktív pre používateľa,

  • prehliadanie všetkých vybraných alebo sledovaných návrhov a sociálnych príspevkov,

  • prehliadanie prebiehajúcich udalostí vo svete DAO v ekosystéme Verse, vrátane pripnutých a navštívených udalostí,

  • prezeranie účasti DAO vrátane hlasovania o návrhoch, sociálnej interakcie prostredníctvom diskusných fór, sledovania verejného profilu atď.,

  • pre manažérov je k dispozícii dohľad a sledovanie riadenia a sociálnych aktivít DAO u všetkých členov a analyzovanie ich aktivít v porovnaní s inými DAO.

Monitorovanie aktívnej účasti členov

Okrem držby tokenov nástroj Clique tiež umožňuje členom sledovať, nakoľko sú ostatní členovia aktívni, sledovaním rôznych kľúčových metrík účasti. Napríklad frekvencia hlasovania, počet predložených návrhov, sociálne príspevky, analytická práca, správa tokenov atď. Pomocou nástroja Clique môžu členovia DAO sledovať všetky tieto aktivity, ako aj budúce návrhy a udalosti DAO na zjednodušenom hlavnom paneli. 

Medzisieťové riadenie s Data Bridge

Data Bridge sady nástrojov Verse Network umožňuje medzisieťové riadenie DAO. Data Bridge slúži ako medzisieťový synchronizátor na komunikáciu údajov a výsledkov hlasovania medzi pôvodnou sieťou DAO (Ethereum) a sieťou Polygon, kde sa nachádza nástroj Clique. 

V sieti Polygon umožňuje zmluva o riadení používateľom vytvárať návrhy a hlasovať o nich. Hlasovacia sila používateľa je určená snímkou držby jeho tokenov v čase vytvorenia návrhu. 

Validátorské uzly ukladajú historické dáta a snímky z blockchainu Ethereum ako certifikát s cieľom doručiť užívateľské podpisy na Polygon. Certifikát obsahuje príslušné držby tokenov jednotlivých používateľov. Používatelia môžu vytvárať návrhy a hlasovať o nich pomocou svojho podpisu, pričom každý jedinečný podpis je overený zmluvou. 

čo je STPT?

Natívny token ekosystému STP sa nazýva STPT. Držitelia tokenov môžu použiť STPT na hlasovanie za návrhy riadenia týkajúce sa ich ekosystému a budúceho rozvoja. STPT sa tiež používa na prístup k celej sade nástrojov v ekosystéme Verse vrátane nástrojov Clique a Data Bridge.


Záverečné myšlienky

STP pracuje na vytvorení inkluzívneho ekosystému DAO, ktorý môže používať ktokoľvek. Sada nástrojov Verse Network umožňuje jednoduché vytváranie a správu DAO, pretože jej cieľom je zjednotiť priestor DAO a podporiť prijatie.
Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.