Jak Stworzyć DAO?
Strona Główna
Artykuły
Jak Stworzyć DAO?

Jak Stworzyć DAO?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Feb 18, 2022Zaktualizowane Nov 11, 2022
7m

TL;DR

DAO to rodzaj zarządzania powszechnie stosowany w przypadku aplikacji DApps, projektów i krypto funduszy inwestycyjnych. DAO są popularne ze względu na swoją otwartość i decentralizację, a także możliwość pracy z samorealizującymi się smart kontraktami. Utworzenie DAO wymaga rozwiązania technicznego do zarządzania propozycjami i głosami. W zależności od potrzeb użytkownika dostępnych jest wiele różnych opcji o otwartym kodzie źródłowym.


Wprowadzenie

Ponieważ kryptowaluty mają swoje korzenie w decentralizacji, DAO są popularnym modelem zarządzania w przestrzeni blockchain. Przy odrobinie wiedzy technicznej i użyciu pewnych narzędzi można szybko uruchomić DAO. Ale najpierw trzeba mieć dobry plan i społeczność, która będzie Cię wspierać. Prześledźmy teraz podstawy, które będą Ci potrtzebne oraz jak można skonfigurować DAO.


Czym jest DAO?

DAO to skrót od Decentralized Autonomous Organization (Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna). Jak sama nazwa wskazuje, DAO to organizacja zautomatyzowana za pomocą kodu komputerowego, w której może uczestniczyć każdy (o ile spełnia pewne podstawowe wymagania). Autonomiczność oznacza, że smart kontrakty pomagają w realizacji większości procesów bez ingerencji człowieka. DAO jest tworzone i zarządzane przez społeczność, która wspólnie zarządza swoimi funduszami i projektami.
DAO stały się znane dzięki funduszowi venture capital Ethereum "The DAO" z 2016. Niestety, trzy tygodnie po rozpoczęciu sprzedaży tokenów projekt został zaatakowany z powodu luki w kodzie. Środki te zostały później przywrócone w wyniku hard forka. Pomimo początkowych trudności, koncepcja DAO z biegiem lat uległa udoskonaleniu i obecnie jest jednym z najpopularniejszych modeli zarządzania w projektach Zdecentralizowanych Finansów (DeFi).
Każde DAO jest inne, ale większość kieruje się tymi samymi podstawowymi zasadami. Każda osoba posiadająca token zarządzania DAO ma prawo głosu proporcjonalne do liczby posiadanych tokenów. Posiadacze mogą również zgłaszać propozycje zmian w sposobie funkcjonowania DAO.


Dlaczego Warto Utworzyć DAO?

Dla projektów krypto DAO ma kilka istotnych zalet. Być może najważniejszym z nich jest oparcie tego modelu na smart kontraktach. Te elementy kodu on-chain sprawiają, że DAO są w mniejszym stopniu uzależnione od działań człowieka. Na przykład wyniki propozycji mogą być umieszczane on-chain i automatycznie powodować proponowane zmiany. Nowej propozycji nie można ocenzurować, a głosowania nie da się technicznie sfałszować.

DAO to użyteczne sposoby organizowania społeczności, zwłaszcza jeśli są one w większości anonimowe. Często nie są one powiązane z prawdziwą tożsamością osób i wymagają zaufania do ludzi, których się nie zna. DAO pozwala im na efektywne organizowanie się za pomocą technologii gwarantującej integralność. Jest to również łatwiejsze niż tworzenie tradycyjnej organizacji lub podmiotu, ponieważ wiele projektów obejmuje zespoły międzynarodowe. Wreszcie, DAO to tania opcja, jeśli chodzi o jej funkcjonalność w organizowaniu ludzi. Można je założyć za darmo lub uiścić niewielką opłatę.

Należy pamiętać, że DAO będzie Cię rozliczać ze swoich decyzji. Dzięki decentralizacji władzy nie będziesz już miał(-a) pełnej kontroli nad projektem. Jeśli zdecydujesz się zignorować proces decyzyjny w zakresie zarządzania, prawie zawsze pojawią się negatywne konsekwencje.


Co jest potrzebne DAO?

Udane DAO powinno między innymi uwzględniać co najmniej pięć poniższych punktów:

1. DAO musi mieć swój cel. DAO to po prostu sposób na organizowanie projektów lub funduszy. Bez dobrego projektu bazowego i powodu, DAO nie będzie miało czego uruchamiać.
2. DAO potrzebuje mechanizmu głosowania. Jest to podstawowy sposób interakcji z DAO i wprowadzania zmian. Można to zrobić na wiele sposobów. Można utworzyć własny mechanizm głosowania lub skorzystać z usług innego dostawcy, co omówimy później. Twoje DAO może nawet zagłosować za zmianą tego mechanizmu później, ale musi mieć od czego zacząć.
3. DAO potrzebuje tokena zarządzania lub systemu udziałów. Jak ludzie będą udowadniać swoje prawo do opinii w DAO? Bardzo powszechny jest token zarządzania, który często może być również tokenem użytkowym. System udziałów jest bardziej powszechny w funduszach, w których użytkownicy deponują kryptowaluty w DAO w celu ich zainwestowania.
4. DAO potrzebuje społeczności. Decentralizacja staje się silniejsza, gdy więcej osób przyłącza się do DAO i uczestniczy w zarządzaniu nim. W ten sposób władza jest rozłożona na większą liczbę interesariuszy.
5. DAO potrzebuje sposobu na zarządzanie swoimi funduszami. Większość DAO będzie miała własny skarbiec lub dostęp do crowdfundingu. Są one zazwyczaj przechowywane w portfelu z wieloma podpisami, który może być używany tylko wtedy, gdy wszyscy kluczowi uczestnicy wyrażą na to zgodę.


Jak stworzyć swoje DAO? 

Od strony technicznej potrzebny jest mechanizm do obsługi głosowań i propozycji. Istnieje wiele rozwiązań typu open-source, które można wykorzystać. Aragon jest jednym z popularnych rozwiązań dla blockchainu Ethereum. Snapshot to kolejna usługa działająca na wielu blockchainach. Wszystkie one zapewniają mniej więcej taką samą strukturę, ale sposoby jej realizacji mogą się różnić. Niektóre systemy DAO działają na zasadzie on-chain polling, a inne na zasadzie off-chain. Dokładny wybór zależy od tego, co Twoje DAO uważa za istotne.
Wdrażając DAO do blockchainu, nie zapomnij o posiadaniu wystarczającej ilości kryptowalut na pokrycie opłat transakcyjnych.


Aragon

Aragon pozwala na stworzenie organizacji DAO na Ethereum, Polygon, Andromeda lub Harmony. Projekt udostępnia oprogramowanie typu open-source za pośrednictwem klienta Aragon, które umożliwia tworzenie DAO dostosowanych do potrzeb użytkownika. Projekt jest również prowadzony przez DAO i posiada własną organizację non-profit, która zarządza zebranymi przez Aragon funduszami.

Tworzenie DAO opartego na Aragon jest dość proste. Musisz:

1. Posiadać domenę Ethereum Name Service.
2. Upewnić się, że masz wystarczającą ilość krypto, aby uiścić opłatę za utworzenie DAO (0,2 ETH plus opłaty gas).
3. Utworzyć organizację powiązaną z domeną ENS poprzez Aragon DApp. Istnieje kilka gotowych struktur organizacyjnych, z których można korzystać.
4. Skonfigurować swoje ustawienia, takie jak czas trwania głosowania i wymagany procent wsparcia, a następnie uruchomić DAO.
Więcej informacji można znaleźć w FAQ Aragonii.


Snapshot

Snapshot to konfigurowalny mechanizm głosowania off-chain. Wykorzystuje on podpisy cyfrowe za pośrednictwem portfeli do oddawania głosów na podstawie snapshota właścicieli tokenów. Wybierany jest określony blok, a wszyscy posiadacze tokenów i/lub stakujący odnotowują swoje udziały. Powstrzymuje to użytkowników przed zakupem większej liczby tokenów w celu wpłynięcia na głosowanie otwarte. Utrzymywanie głosów off-chain sprawdza się w przypadku projektów multi-chainowych, w których użytkownicy posiadają tokeny zarządzania w wielu blockchainach.

Aby utworzyć system głosowania na Snapshocie, należy:

1. Posiadać domenę ENS. Musi on znajdować się w sieci głównej Ethereum, niezależnie od tego, na jakim blockchainie działa Twój projekt.
2. Połączyć Snapshot z domeną ENS.
3. Dostosować ustawienia swojej przestrzeni, takie jak administratorzy, strategie głosowania, warunki itp.
4. Zweryfikować swoją przestrzeń. Wymaga to posiadania co najmniej 1000 członków oraz dowodu własności powiązanego projektu.
Pełne instrukcje można znaleźć w dokumentach Snapshota.


DAOstack Alchemy

DAOstack Alchemy to narzędzie do tworzenia DAO na Ethereum i Gnosis Chain (dawniej znane jako xDAI). Za pomocą interfejsu użytkownika można utworzyć dość proste DAO, dodać członków DAO i otworzyć swoją organizację. Na dzień dzisiejszy opłata za utworzenie DAO na Ethereum wynosi około 0,2 Ether (ETH), ale w tym przypadku nie potrzebujesz ENS.

Aby utworzyć DAOstack DAO, należy podłączyć swój portfel do DApp, przejść przez cztery przedstawione kroki i wnieść opłatę. Aby pomyślnie wdrożyć DAO, potrzebujesz około 0,2 ETH.


Przykłady udanych DAO

Jeśli potrzebujesz inspiracji w zakresie zasad i konfiguracji, które sprawdzają się najlepiej, przyjrzyj się niektórym z uznanych DAO w krypto. Niektórzy prowadzą niezwykle szczegółowe i otwarte organizacje, które działają jak duże przedsiębiorstwa. Oto kilka wybranych przez nas przykładów:

MakerDAO

MakerDAO jest jednym z najstarszych i najbardziej udanych DAO na rynku. Organizacja ta zarządza kryptowalutą DAI stablecoin. Propozycje dzielą się na Ankiety Zarządzania dotyczące decyzji nietechnicznych i Głosowania Wykonawcze dotyczące zmian w smart kontraktach. Udział może wziąć każdy, kto posiada MKR, token DAO zarządzający projektem. 

Aave

Aave to platforma pożyczkowa DeFi na Ethereum, która umożliwia udział w DAO posiadaczom tokena ERC-20 AVVE lub stakującym AAVE. Oprócz zmian w projektach, zarząd Aave głosuje również nad nowymi projektami opartymi na protokole oraz nad Aave Grants, które służą finansowaniu pomysłów.

Uniswap

Uniswap to multi-chainowy Automated Market Maker (AMM), który zainspirował całą generację projektów DeFi. Jest to jedna z największych zdecentralizowanych giełd, a posiadacze UNI mogą tworzyć propozycje i głosować na nie. Aby złożyć nową propozycję, musisz posiadać co najmniej 0,25% całkowitej podaży UNI. Aby zachęcić do zdrowej dyskusji, stworzono forum zarządcze, na którym członkowie społeczności mogą omawiać zmiany.


Wniosek

Stworzenie własnego DAO jest łatwe technicznie, ale skuteczne prowadzenie go jest trudne. Jak widać, istnieje wiele prostych narzędzi, które pozwalają szybko rozpocząć pracę. Jednak kluczem do stworzenia DAO będzie Twój projekt i społeczność.