Vad är Qtum (QTUM)?
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är Qtum?
Hur fungerar Qtum?
Vad är en ICO?
Vad är ett kontoabstraktionslager?
Vad är bevis på insats?
Vad är offline-staking?
Vad är QTUM?
Var kan jag köpa QTUM?
Slutsats
Vad är Qtum (QTUM)?
Hem
Artiklar
Vad är Qtum (QTUM)?

Vad är Qtum (QTUM)?

Avancerad
Publicerad Mar 29, 2022Uppdaterad Dec 28, 2022
7m

TL;DR

Qtum är ett blockkedjenätverk grundat 2016, som kombinerar Ethereums smarta kontraktsmöjligheter med Bitcoins UTXO-redovisningssystem. Det uppnår detta genom en teknik som kallas Account Abstraction Layer, vilket ger Qtum fördelen av att implementera uppdateringar från både Bitcoin och Ethereum.

Qtum är decentraliserat, vilket innebär att det inte krävs något tillstånd för att validera transaktionerna. Vem som helst kan köra en nod och behöver bara en enhet och en internetanslutning. Qtum använder en samordnad konsensusmekanism för bevis på insats för att motverka skräpkontraktsattacker. Belöningar delas upp mellan flera framgångsrika validerare och försenas delvis med 500 block. 

Qtum har inbyggt stöd för token-standarder som QRC-20, QRC-1155 och QRC-721. QTUM-kryptovalutan är nätverkets egen token som används för transaktionsavgifter, staking (vilket till och med kan göras offline) och styrning. Du kan köpa QTUM på Binance med ett kredit- eller betalkort eller byta den mot en annan kryptovaluta.

Qtum är baserat i Singapore och har kontor i Miami och Stockholm.

Introduktion

Vi har kommit långt från Bitcoin när det handlar om blockkedjeteknik. De flesta nya lager 1-plattformar använder innovationer långt utöver den ursprungliga Bitcoin-modellen. Qtum har dock tagit önskvärda element från både Ethereum och Bitcoin. Denna kombination gör det till ett särskilt intressant projekt, tack vare sin unika arkitektur. Så om du någonsin har undrat vad som gör Qtum speciellt, så är vi på Academy här för att leda dig igenom dess unika aspekter.Vad är Qtum?

Qtum (uttalas Quantum) grundades 2016 av Ashley Houston, Neil Mahl och Patrick Dai. Projektet drev en ICO (Initial Coin Offering) 2017 och samlade in 15,6 miljoner dollar innan det lanserade sitt huvudnät i september samma år. Qtum-nätverkets primära koncept är att kombinera aspekter av Ethereum (ETH) och Bitcoins (BTC) nätverk. Teamet har tagit Bitcoins outnyttjade transaktionsutmatningsmodell (UTXO) och kombinerat den med Ethereums smarta kontraktsmöjligheter samtidigt som de utnyttjar uppströmsfördelarna med båda kedjorna.


Hur fungerar Qtum?

Det finns fyra viktiga aspekter på Qtum-nätverket:

1. En UTXO-modell för redovisning.

2. En smart kontraktsplattform för Solidity.

3. Ett kontoabstraktionslager.

4. En konsensusmekanism för bevis på insats.
För att skapa denna mix har Qtum använt en modifierad Bitcoin Core-klientmjukvara för att slutföra transaktionsbasen för deras nätverk. Nätverket är också Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatibelt och använder Solidity som sitt kodspråk.
Detta innebär att du enkelt kan porta kod- och DeFi -projekt (Decentralized Finance) från Ethereum till Qtum. Dessutom har dess anpassad konsensusmekanism för bevis på insats (PoS) gjorts för att rikta in sig på kritiska säkerhetsfrågor.


Vad är en ICO?

UTXO är outnyttjade transaktionsutdata och ett vanligt begrepp i kryptovalutavärlden. På vissa nätverk görs kryptovalutatransaktioner av utdata och indata. Att till exempel skicka 1 BTC kräver att du använder UTXO:er som indata för att sedan "skicka" som utdata. Dessa UTXO:er markeras sedan som förbrukade och utdata blir en ny UTXO.

Tänk dig att du skickar 0,6 BTC. Detta består faktiskt av 0,4 BTC och 0,2 BTC-utdata från tidigare transaktioner. Men om du bara vill skicka 0,3 BTC skulle du behöva dela upp 0,4 BTC UTXO i 0,3 för din vän och 0,1 för dig själv. Detta lämnar 0,4 BTC helt förbrukade och två nya UTXO:er på 0,3 och 0,1.

Detta redovisningssystem kan verka konstigt, men det har sina fördelar:

1. Det är lätt att undvika dubbla utgifter eftersom du kan se om en utdata-post redan är förbrukad.

2. Ett nätverk kan behandla transaktioner parallellt, eftersom varje transaktion innehåller oberoende utdata.

Ethereum, å andra sidan, använder en kontotransaktionsmodell som liknar ett bankkonto. Denna speciella modell upprätthåller en global status för alla balanser på nätverket.


Vad är ett kontoabstraktionslager?

Blockkedjor med smart kontraktskapacitet använder normalt inte UTXO-redovisningssystemet av tekniska skäl. Qtums svar är att använda ett kontoabstraktionslager (AAL). Som namnet antyder är Ethereums kontosystem abstraherat från dess tekniska implementering.

Med en kontomodell fungerar smarta kontrakt med en adress eller slutbalansen för smarta kontrakt. Men med UTXO måste ett smart kontrakt bestämma vilka UTXO som ska användas, ofta över flera offentliga och privata adresser. Interna transaktioner mellan kontrakt ger också ett liknande problem. En UTXO-blockkedja måste registrera alla transaktioner, vilket gör processen svår.

AAL fungerar genom att använda en UTXO-transaktions utdata för att skapa ett smart kontrakt. Den skickar sedan transaktionen till kontraktskontot för att utlösa kontraktets genomförande. AAL bearbetar resultaten och anpassar dessa till UTXO.

AAL-tekniken gör att Qtum kan dra fördel av både Ethereum- och Bitcoin-uppdateringar. Till exempel, när icke-fungibelt tokenstöd lades till Ethereum hade Qtum förmågan att snabbt adoptera detta. Särskilda Bitcoin-uppdateringar var Segregated Witness (SegWit) och Taproot. Genom att vara UTXO-baserad kan Qtum också dra nytta av Lightning-nätverket och andra teknologier.


Vad är bevis på insats?

Samordnat bevis på insats är Qtums anpassade konsensusmekanism. Qtum-teamet designade det för att bekämpa skräppostattacker med skräpkontrakt genom att öka kostnaderna. Mekanismen delar blockbelöningarna mellan blockproducerande noder och försenar även betalningen. Varje belöning delas lika mellan den framgångsrika valideraren och de tidigare nio framgångsrika validerarna. En del av belöningarna är också försenade med 500 block. Detta system gör det svårt för angripare att beräkna de exakta belöningarna från en potentiell attack.


Vad är offline-staking?

I augusti 2020 introducerade Qtum en ny offline-stakingmekanism för QTUM-innehavare. Istället för att ge upp innehavet för dina QTUM-token behöver du bara ange din plånboksadress. Dina coin stannar i din plånbok och kan användas eller delegeras när som helst. Konsensusmekanismen har två aktörer: super-stakers (valideraren) och delegatorn.

Delegatorn skickar sin plånboksadress via ett smart kontrakt till en super-staker. En avgift är överens om och som delegatorn ska betala och super-stakern kan besluta att acceptera delegeringen. Super-stakern kan sedan satsa delegatorns UTXO:er. Om en super-staker lyckas validera ett block kommer denne att dela en belöning med sina delegatorer och ta ut en avgift.

När du väl har delegerats bakom en super-staker, tjänar du passivt QTUM. Du behöver inte vara låst till ett smart kontrakt och du kan arbeta med en offlinelösning såsom en hårdvaruplånbok.

Super-stakers kan sedan vinna blockbelöningar för delegaterna och ta ut en avgift för staking. Men efter delegeringen behöver delegatorns plånbok inte hållas ansluten till nätverket. Med andra ord får delegater belöningar i passivt läge.


Vad är QTUM?

QTUM är Qtums egen kryptovaluta som distribueras till användare via nätverkets konsensusmekanism. Du kan använda QTUM-coin för att:

1. Betala transaktionsavgifter på nätverket. QTUM använder en  Ethereum-liknande modell för att beräkna gasavgifter.
2. Delta i Qtums styrningsprotokoll på kedjan genom att rösta om förslag. Dessa kan inkludera ändringar av blockstorleken eller nätverksavgifter. Under perioder med hög användning kan kostnaden för gasen sänkas och blockstorleken ökas för att hantera lager 1-transaktioner upp till 1 100 TPS. Vid behov kan en lager 2-lösning som Lightning-nätverket användas för att öka denna genomströmning.
3. Staking som antingen en delegator eller super-staker för att validera block. Varje nytt block ger belöningar till delegatorer och super-stakers. Qtum halverar belöningarna med jämna mellanrum med en metod som liknar Bitcoins halvering. Denna mekanism kommer i slutändan att skapa en ändlig QTUM-tillförsel, som kommer att ta årtionden att uppnå. Då kommer stakers endast att belönas med endast transaktionsavgifter .


Var kan jag köpa QTUM?

Binance erbjuder två sätt att köpa QTUM. Först kan du köpa QTUM med ett kredit- eller betalkort med utvalda fiatvalutor. Gå till Binance-sidan [Köp krypto med betal-/kreditkort], välj den valuta du vill betala med och välj sedan QTUM i fältet längst ned. Klicka på [Fortsätt] för att bekräfta ditt köp och få ytterligare instruktioner.


Du kan också handla ett urval av kryptovalutor för QTUM, inklusive BUSD, BTC och ETH. Navigera till Binances Börsvy och skriv QTUM i sökfältet för handelspar. Detta visar alla tillgängliga handelspar. För mer information om hur du använder börsvyn går du till Så här använder du handelsvyn på Binance-webbplatsen.


Slutsats

Som lösning är Qtum blockkedja ganska unik. Den tar bort problemen med bevis på arbete (PoW) genom att implementera ett system för bevis på instats (PoS) med uppgraderingar. Det möjliggör smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (DApps), samtidigt som UTXO-redovisning kan användas. Medan många blockkedjeplattformar i ekosystemet utvecklar helt nya metoder har Qtum tagit framgångsrik funktionalitet från tidigare sådana. Så om du har övervägt Qtum som ett altcoin kan du nu fatta ett mer informerat beslut baserat på dess användningsområden.